Blogger Widgets
24 Ιανουαρίου 2015

H ιστορία του Ιωσήφ στην Αίγυπτο No1

Κεφ.λζ1- ΚΑΤΩΚΗΣΕ δε ο Ιακώβ εν τη γη, εν ή παρώκησεν ο πατήρ αυτού, εν τη γη Χαναάν. 2- Αύτη είναι η γενεαλογία του Ιακώβ. Ο Ιωσήφ, νέος ων, ετών δεκαεπτά, εποίμαινε τα πρόβατα μετά των αδελφών αυτού, των υιών της Βαλλάς, και των υιών της Ζελφάς, των γυναικών του πατρός αυτού× και ανέφερεν ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτών την κακήν αυτών φήμην.
 - Ο Ιακώβ εγκαταστάθηκε στη γη Χαναάν.
Η υπόσχεση γίνεται πιο βέβαια.
Πίστεψε στην υπόσχεση κι έρχεται πίσω να κατοικήσει στη γη που ο Κύριος του υποσχέθηκε.
 - Οι γυναίκες που αναφέρει είναι οι θεράπαινες της Λείας και της Ραχήλ αντίστοιχα, οι οποίες είχαν γίνει γυναίκες του Ιακώβ.
 - Τα αδέλφια του Ιωσήφ τον μισούν επειδή ανάφερε στον πατέρα τους αυτά που έκαναν.
 Όπως και οι ψευδαδελφοί του Χριστού μίσησαν τον Κύριο.
 - Από εδώ και πέρα θα δούμε τη ζωή του Ιωσήφ μέσα στην οποία θα βλέπουμε την ζωή του Ιησού με έναν θαυμαστό τρόπο.
 Αυτό τον έκανε διαφορετικό από τους άλλους αδελφούς Του.
Το ότι ήταν ο Υιός του Θεού, Τον έκανε να φαίνεται διαφορετικός κι αυτό το έβλεπαν και το ζήλευαν, όπως έβλεπαν τη διαφορά του Ιωσήφ. Ήταν ο γιος της Ραχήλ, γι’ αυτό και ήταν ο αγαπημένος γιος του πατέρα τους.
 Κακή φήμη. Ο Χριστός έφερνε την κακή φήμη των ανθρώπων στην προσευχή. Προσευχόταν γι’ αυτούς και την αμαρτία όλου του κόσμου.
 - Ο Χριστός φαίνεται σε πλήθη από τύπους στην Παλαιά Διαθήκη:
 1) Στον Αδάμ ως ο πρώτος άνθρωπος κατά την εικόνα του Θεού. Υιός που γεννήθηκε κατευθείαν από τον Θεό. Αθώος, με κοινωνία προς τον Θεό.
 2) Στον Άβελ ως προς τον θάνατο του. Σφάζεται από τον φθόνο του αδελφού του, όπως και τον Χριστό Τον σκότωσαν από φθόνο τα αδέλφια Του. Επίσης ο Άβελ έκανε τέλεια θυσία προς τον Θεό, ευπρόσδεκτη. Έτσι και ο Χριστός πρόσφερε τον ίδιο τον εαυτό Του θυσία, που είναι και η λύτρωση μας.
 3) Στον Ενώχ. Ήταν τέλειος ενώπιον του Θεού μεταξύ των συγχρόνων του και αρπάχθηκε προς τον Θεό. Και ο Κύριος μας ήταν Ο Τέλειος και αναλήφθηκε προς τον Θεό.
 4) Στον Νώε. Το πνευματικό του βάδισμα προμήθευσε καταφύγιο και σωτηρία για τον λαό του. Ήταν κήρυκας δικαιοσύνης. Έτσι και το πνευματικό βάδισμα του Χριστού προμήθευσε καταφύγιο και σωτηρία για όλους εμάς. Και ο Κύριος μας ήταν κήρυκας δικαιοσύνης, επίσης.
 5) Στον Μελχισεδέκ. Ήταν ιερέας και βασιλιάς. Και ο Κύριος μας είναι κατά την τάξη Μελχισεδέκ, το ίδιο ιερατείο, ιερέας και βασιλιάς.
 Το όνομα σημαίνει βασιλιάς δικαιοσύνης και ο Κύριος μας είναι Βασιλιάς δικαιοσύνης.
 Ήταν ο βασιλιάς της Σαλήμ (ειρήνη), της Ιερουσαλήμ και ο Κύριος είναι Βασιλιάς Ειρήνης.
 6) Στον Μωυσή. Ήταν προφήτης, ήταν σωτήρας, αναφέρεται ότι ήταν πράος, ήταν κριτής, ήταν ποιμένας και οδηγός του Ισραήλ. Τα ίδια ακριβώς και ο Κύριος μας.
 7) Στον Δαβίδ. Ήταν βασιλιάς του Ισραήλ, νικητής, κατάκτησε, έδιωξε και υπόταξε τους εχθρούς του.
 8) Στον Σολομών. Είχε βασιλεία ειρήνης. Στο άσμα ασμάτων παρουσιάζεται ως ο Νυμφίος.
 9) Στον Ηλία. Ο άφοβος προφήτης. Στάθηκε μόνος του, φανέρωσε το όνομα του Γιάχουε, αρπάχθηκε και άφησε την μηλωτή του στον Ελισσεέ.
 Ο Κύριος μας αναλήφθηκε και άφησε το Πνεύμα Του σε μας, την ημέρα της Πεντηκοστής.
 10) Ο Ιωσήφ όμως είναι τύπος του Χριστού με περισσότερους από εκατό τρόπους. Η ζωή του Ιωσήφ ζωγραφίζει τέλεια τη ζωή του Χριστού. Δεν αναφέρεται μόνο σε ένα μέρος της ζωής του, αλλά σε κάθε μικρή λεπτομέρεια της.
 - Συμβολίζει τον Χριστό αλλά και την εκκλησία των Τελευταίων ημερών.
 - Το όνομα Ιωσήφ σημαίνει ΠροσθήκηΓεν.λ24.
  (Γέν. 30:24 )
Και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιωσήφ, λέγουσα, Ο Θεός να προσθέση εις εμέ και άλλον υιόν.

Ο πρώτος Αδάμ κατάληξε να είναι μεγάλη αφαίρεση, μείωση. Ο δεύτερος Αδάμ ήταν μεγάλη πρόσθεση σ’ εμάς. Όχι μόνο πλήρωσε το κενό αλλά υπερτέρησε.
 - Ο Ιωσήφ ονομάζεται κλάδος καρποφόρος. Γεν.μθ22, Ησα.θ6-7.
 Γεν.λζ3- Ο δε Ισραήλ ηγάπα τον Ιωσήφ υπέρ πάντας τους υιούς αυτού, διότι ήτο υιός του γήρατος αυτού× και έκαμεν εις αυτόν χιτώνα ποικιλόχροον.
 - Η πρόταση αυτή της αγάπης του Ιακώβ, θυμίζει αυτό που είπε ο Θεός για τον Ιησού:Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός εις τον οποίο ευηρεστήθην. Ο Θεός αγάπησε τον Χριστό πιο πολύ από κάθε άλλο γιο, με την πλήρη έννοια της αγάπης και της κοινωνίας.
 Ο γιος του γήρατος, έχει να κάνει με το ότι στις Έσχατες μέρες ήρθε ο Υιός και ικανοποίησε την καρδιά του Θεού. Γαλ.δ3-4.
 - Ο χιτώνας αυτός ήταν σημείο πολύ ευδιάκριτο.
 Ήταν πολύ ακριβό να βάφει κάποιος μαλλιά σε διάφορα χρώματα και να φτιάχνει μ’ αυτά ρούχα. Ήταν ένα πολύ ακριβό ρούχο, δυσεύρετο, περιζήτητο.
Τέτοια ρούχα φορούσαν συνήθως πολύ πλούσιοι, ευγενείς, ακόμα και βασιλείς.Β’Σαμ.ιγ18.
 Τα πολλά χρώματα αναφέρονται στην πολυποίκιλη χάρη του Θεού.
 Τις πολλές διαφορετικές πτυχές της φύσης του Θεού που φανερώθηκαν στον Χριστό.
 Ακόμη φανερώνει τις πολλές πτυχές της διακονίας του Ιησού: θεραπεία, διδασκαλία, θαύματα, δυνάμεις και όλα αυτά που έκανε.
 Εδώ είναι τύπος της Νύμφης. Ο Κύριος μας θα ενδυθεί όλα τα έθνη.                      Θα μας ντυθεί ο Κύριος.
 Ο Ιησούς συμβολίζει τον γιο του βασιλιά ο οποίος είναι ευγενικής καταγωγής.
 Ο Ιωσήφ ξεχωρίστηκε από τους αδελφούς του, όπως ο Ιησούς ξεχωρίστηκε από τους αδελφούς του στη γέννηση Του.
 Η γέννηση Του ήταν υπερφυσική. Μαρτυρήθηκε από τους αγγέλους, τους μάγους και τους βοσκούς.
 Ως προς το βάπτισμα. Πολλοί βαπτίστηκαν από τον Ιωάννη αλλά μόνο στον Ιησού ακούστηκε η φωνή και ήρθε η περιστερά, το Πνεύμα το Άγιο.
 Ως προς τον θάνατο Του. Έγινε σεισμός, το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε, έγινε σκοτάδι για τρεις ώρες.
 - Βασισμένη πάνω στη σκηνή του μαρτυρίου, στα ρούχα των ιερέων, ο χιτώνας αυτός ήταν πιθανόν να είχε ορισμένα χρώματα πάνω, που ήδη ο Λόγος του Θεού αναφέρει.
 Μπορεί να είχε χρυσό που συμβολίζει την θεότητα, να ήταν δηλαδή κίτρινοχρώμα.
 Μπορεί να ήταν επίσης κεντημένο με χρυσή κλωστή. Το κίτρινο συμβολίζει επίσης τον Ήλιο της Δικαιοσύνης.
 Μπορεί να είχε μπλε που συμβολίζει τον ουρανό, τον χαρακτήρα του Θεού.
 Μπορεί να είχε βυσσινί που συμβολίζει την βασιλικότητα ή ακόμη τον Θεό εν σαρκί. Είναι μπλε με κόκκινο και δείχνει την μεσιτεία του Χριστού.
 Μπορεί να είχε κόκκινο που συμβολίζει τον Αδάμ, την γη, το αίμα, το αίμα του Χριστού, την θυσία, την αμαρτία.
 Πιθανόν να είχε πάνω και άσπρο που συμβολίζει την καθαρότητα την αγιοσύνη.
 Το πράσινο αναφέρεται στη χάρη, το έλεος, στη ζωή, στην ειρήνη.
 - Απ’ όσο γνωρίζουμε τους πατέρες δεν θα έκαναν κάτι στην τύχη. Για να κάνει τόσο κόπο ο Ιακώβ να φτιάξει ένα τέτοιο ρούχο, οπωσδήποτε κάτι είχε μέσα του, κάτι θα συμβόλιζε. Αυτό το κάτι θα πρέπει να δόθηκε από το Πνεύμα του Θεού και θα πρέπει να συμφωνούσε με όλα όσα ο Θεός επρόκειτο να κάνει.
 Γεν.λζ4- Βλέποντες δε οι αδελφοί αυτού, ότι αυτόν ηγάπα ο πατήρ αυτών υπέρ πάντας τους αδελφούς αυτού, εμίσησαν αυτόν, και δεν ηδύναντο να ομιλώσιν προς αυτόν ειρηνικώς.
 - Η αρχαία ιστορία επαναλαμβάνεται.
 Είχαμε τον Άβελ με τον Κάιν, τον Ισαάκ με τον Ισμαήλ, τον Ιακώβ με τον Ησαύ και τώρα τον Ιωσήφ με τα αδέλφια του. Είναι ο σαρκικός που μισεί τον πνευματικό επειδή βρίσκει χάρη προς τον πατέρα.
 - Ζήλια, υπερηφάνεια. Ο Χριστός, όπως βλέπουμε στα Ευαγγέλια μιλούσε σε ανθρώπους που Τον φθονούσαν χωρίς αιτία, συνεχώς (Του έκαναν συνέχεια ερωτήσεις παγίδες).
 Γεν.λζ5- ΕΝΥΠΝΙΑΣΘΕΙΣ δε ο Ιωσήφ ενύπνιον, διηγήθη αυτό εις τους αδελφούς αυτού× και εμίσησαν αυτόν έτι μάλλον. 6- Και είπε προς αυτούς, Ακούσατε, παρακαλώ, το ενύπνιον τούτο το οποίον ενυπνιάσθην× 7- Ιδού, ημείς εδένομεν δεμάτια εν μέσω της πεδιάδος×και ιδού, εσηκώθη το ιδικόν μου δεμάτιον, και εστάθη όρθιον× και ιδού, τα ιδικά σας δεμάτια περιστραφέντα, προσεκύνησαν το ιδικόν μου δεμάτιο. 8-Είπον δε προς αυτόν οι αδελφοί αυτού, Βασιλεύς θέλεις γείνει εφ’ ημάς; Ή κύριος θέλεις γείνει εις ημάς; Και εμίσησαν αυτόν έτι μάλλον δια τα ενύπνια αυτού, και δια τους λόγους αυτού.
 - Ο Χριστός εμισήτο για τα λόγια που έλεγε και που έδειχναν την θέση Του. Ιωα.ε18, ς41, ι30-31, ζ7, η40, Ησα.θ6-7, Λουκα31-33, Φλπ.β-11.
 Τις περισσότερες φορές οι μεγαλύτεροι εχθροί μπορεί να είναι οι σαρκικοίπνευματικοί αδελφοί, επειδή ζηλεύουν. Αυτοί σταύρωσαν τον Χριστό. Αυτοί διέγειραν διωγμό και πόλεμο εναντίον όλης της εκκλησίας. Διέγειραν τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Είναι η χειρότερη κάστα που μπορεί να υπάρχει και κάνει την μεγαλύτερη ζημιά. Είναι όμως και αυτοί που θα εισπράξουν την μεγαλύτερη τιμωρία.
 - Τα όνειρα αυτά αποκάλυπταν την εξουσία και την ύψωση του Ιωσήφ. Κάποια ώρα ο Κύριος θα τον ύψωνε.
 - Πάνω σ’ αυτό μπορούμε να κάνουμε ένα τεστ στον εαυτό μας, δοκιμάζοντας την καρδιά μας.
 Να πάρουμε τους αδελφούς μας στην εκκλησία και να τους υψώσουμε, βάζοντας τον εαυτό μας πιο κάτω, παρατηρώντας πως αισθανόμαστε μέσα μας. Είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό και να γυμνάσουμε την καρδιά μας.
 Πολλές φορές ο Κύριος μπορεί να υψώσει κάποιον για να δοκιμάσει εμάς.
 Αντί να αντιδράσουμε αρνητικά, να στηρίξουμε τα’ αδέλφια μας. Αυτή την καρδιά που μας δίνει ο Κύριος.
 - Όταν ο Θεός αποφασίσει να υψώσει κάποιον, κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι για να το εμποδίσει. Αλίμονο σ’ αυτούς που θα προσπαθήσουν.
 Κεφ.λζ9- Ενυπνιάσθη δε και άλλο ενύπνιον, και διηγήθη αυτό προς τους αδελφούς αυτού×και είπεν, Ιδού, ενυπνιάσθην άλλο ενύπνιον×και ιδού, ο ήλιος, και η σελήνη, και ένδεκα αστέρες με προσεκύνουν. 10- Και διηγήθηαυτό προς τον πατέρα αυτού, και προς τους αδελφούς αυτού× και επέπληξεν αυτόν ο πατήρ αυτού, και είπε προς αυτόν, Τι είναι το ενύπνιον τούτο, το οποίον ενυπνιάσθης; Άραγε  θέλομεν ελθεί, εγώ και η μήτηρ σου, και οι αδελφοί σου, δια να σε προσκυνήσωμεν έως εδάφους; 11- Και εφθόνησαν αυτόν οι αδελφοί αυτού× ο δε πατήρ αυτού εφύλαττε τον λόγον.
 - Ο Ιωσήφ δεν τα έλεγε για επίδειξη, αλλά η καταλαλιά και η στάση των υπολοίπων παιδιών του ήταν τόσο επιθετική, που παρασύρθηκε ακόμα και ο Ιακώβ.
 Κι εμείς αντιμετωπίζουμε τέτοιους ανθρώπους και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μαζί τους. Ο Κύριος Ιησούς ήταν πολύ προσεκτικός όταν μιλούσε στους Φαρισαίους.
 - Το διπλό αυτό όνειρο έδειχνε δύο πράγματα: ότι ο Ιωσήφ θα είχε εξουσία τόσο στη γη (αγρός, δεμάτια), όσο και στον ουρανό, στον πνευματικό κόσμο (ήλιος, σελήνη, αστέρια).
 - Αναφέρει την μητέρα του. Ναι! Ο Ιησούς είναι πάνω από την μητέρα Του και πάνω από τον θετό Του πατέρα, όπως και ο Ιωσήφ έγινε σε εξουσία πάνω και από τον Ιακώβ και από την μητέρα του. Και πάνω από τ’ αδέλφια του.
 Η μητέρα του Ιωσήφ ποτέ δεν τον προσκύνησε επειδή είχε πεθάνει. Ο τύπος αυτός εκπληρώθηκε τέλεια στον Ιησού Χριστό.
 - Τα όνειρα αυτά είναι προφητεία μελλοντικής εξύψωσης.
 - Ο φθόνος και η ζήλια αυξήθηκε τώρα προς τον Ιωσήφ. Ματ.κς63-68, Μρκ.ιβ6-7, Ιωα.ιβ17-19.
 Η ζήλια έχει φθόνο, φόνο και κόλαση.
 Εμείς δεν πρέπει να έχουμε καμία σχέση μ’ αυτά.
 - Ο Ιακώβ ήταν σοφός άνθρωπος και φύλαξε τα ενύπνια.
 Κεφ.λζ12- ΚΑΙ υπήγαν οι αδελφοί αυτού να βοσκήσωσι τα πρόβατα του πατρός αυτών εις Συχέμ. 13- Και είπεν ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ, Δεν βόσκουσιν οι αδελφοί σου εις Συχέμ; ελθέ, να σε στείλω προς αυτούς. Ο δε είπε προς αυτόν, Ιδού εγώ. 14- Και είπε προς αυτόν, Ύπαγε λοιπόν να ίδης, αν ήναι καλά οι αδελφοί σου, και καλά τα πρόβατα, και φέρε μοι είδησιν. Και απέστειλεν αυτόν από της κοιλάδος της Χεβρών× και ήλθεν εις Συχέμ.
 - Ο Ιωσήφ είναι πάντα κοντά στον πατέρα του. Τα αδέλφια του όμως μακριά του.
 - Ο πατέρας στέλνει τον γιο, έτσι και ο Θεός έστειλε τον Υιό Του. Ματ.ιε24.
 - Ο πατέρας ανησυχούσε για τα παιδιά του τα άλλα. Ιωα.γ16.
 - Ο Υιός ήταν πρόθυμος. Εβρ.ι7.
 - Τα αδέλφια του βρίσκονταν στο πάνω μέρος της Παλαιστίνης, σε υψίπεδο. Έκανε αρκετή διαδρομή ο Ιωσήφ για να πάει να τους βρει.
 - Χεβρών σημαίνει Κοινωνία, Σύνδεσμος.
 Συχέμ σημαίνει Ώμος.
 Ο Ιησούς άφησε την ειρηνική ζωή της κοινωνίας με τον Θεό, την οποία έζησε τριάντα ολόκληρα χρόνια, για να επωμιστεί το βάρος των αδελφών Του και να μισηθεί από αυτούς.
 Κι εμείς θα μπορούσαμε να ζήσουμε ήσυχα και ειρηνικά, αλλά επιλέξαμε να επωμιστούμε την ευθύνη να κηρύξουμε τον Λόγο του Θεού έξω στους αδελφούς μας και να μισηθούμε από αυτούς, επειδή έτσι είναι το Ευαγγέλιο. Γεν.λδ25-30.
 - Στη Συχέμ, ο Συμεών και ο Λευί έσφαξαν όλους τους άνδρες της πόλης και έγινε τόπος αίματος, τόπος αμαρτίας και λύπης.
 Ο Ιακώβ λυπήθηκε πάρα πολύ, τους το κράτησε και όταν έδινε τις ευλογίες του, τους το καταλόγισε. Όμως στέλνει τον Ιωσήφ για να μάθει μέσα από αυτόν πως περνάνε, αν είναι καλά. Τους αγαπούσε ακόμα και αν ήταν αμαρτωλοί.
 Ο Θεός μας αγαπάει ακόμα και αν είμαστε αμαρτωλοί και θέλει να μας σώσει, γι’ αυτό στέλνει τον Υιό Του που αγαπάει, γι’ αυτό και θα στείλει κι εμάς που μας αγαπάει σ’ αυτούς που δεν έχουν γνωρίσει ακόμα την αγάπη του Θεού. Είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται.
 Κεφ.λζ15- Και εύρηκεν αυτόν άνθρωπος τις, ενώ περιεπλανάτο εν τη πεδιάδι× και ηρώτησεν αυτόν ο άνθρωπος, λέγων, Τι ζητείς; 16- Ο δε είπε, Τους αδελφούς μου ζητώ× ειπέ μοι, παρακαλώ, που βόσκουσι. 17- Και είπεν ο άνθρωπος, Ανεχώρησαν από εδώ. Διότι ήκουσα αυτούς λέγοντας, Ας υπάγωμεν εις Δωθάν. Και υπήγεν ο Ιωσήφ κατόπιν των αδελφών αυτού, και εύρηκεν αυτούς εν Δωθάν.
 Ο αγρός συμβολίζει τον κόσμοΜατ.ιγ38.
 - Ο Χριστός σαν άνθρωπος δεν είχε που την κεφαλήν κλίναι…
 - Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως τις ίδιες διαδρομές που έκανε ο Ιωσήφ έκανε και ο Ιησούς.
 - Ο Ιωσήφ δεν αποκάμνει. Συμβολίζει τον Χριστό που δεν αποκάμνει να ζητάει τους αδελφούς Του, ακριβώς στην ίδια περιφέρεια.
 Κεφ.λζ18- Οι δε ιδόντες αυτόν μακρόθεν, πριν πλησιάση εις αυτούς, συνεβουλεύθησαν κατ’ αυτού να φονεύσωσιν αυτόν.
 - Ο Ηρώδης έδωσε εντολή να θανατώσουν το βρέφος Ιησού, μόλις γεννηθεί. Πριν ακόμα γεννηθεί άρχισαν να Τον κυνηγάνε να Τον σκοτώσουν. Ματ.ιβ14.
 - Οι Φαρισαίοι συνεβουλεύθησαν να Τον σκοτώσουν πριν ακόμα έρθει μέσα στις καρδιές τους με τα λόγια Του.
 Κεφ.λζ19- Και είπεν ο είς προς τον άλλον, Ιδού, έρχεται εκείνος ο κύριος των ενυπνίων×
 - Ειρωνεία, κοροϊδία. Τον κορόιδεψαν σαν ονειροπόλο, όπως ακριβώς έκαναν και στον Κύριο. Ματ.κζ39-40, 63.
 Κεφ.λζ20- έλθετε λοιπόν τώρα, και ας φονεύσωμεν αυτόν,  και ας ρίψωμεν αυτόν εις ένα εκ των λάκκων× και θέλομεν ειπεί, Θηρίον κακόν κετέφαγεν αυτόν× και θέλομεν ιδεί, τι θέλουσι γείνει τα ενύπνια αυτού.
 - Η λοιδορία και η απιστία έχουν σαν αποτέλεσμα την οργή του Θεού. Ιωα.γ18, 36.
 Κεφ.λζ21- Και ακούσας ο Ρουβήν ηλευθέρωσεν αυτόν εκ των χειρών αυτών, λέγων, Ας μη βλάψωμεν αυτόν εις την ζωήν. 22- Και είπε προς αυτούς ο Ρουβήν, Μη χύσητε αίμα, ρίψατε αυτόν εις τούτον τον λάκκον, τον εν τη ερήμω, και χείρα μη βάλητε επ’ αυτόν× δια να ελευθερώση αυτόν εκ των χειρών αυτών, και να αποδώση αυτόν εις τον πατέρα αυτού.
 - Ο Ρουβήν ήταν πιο μεγάλος, πιο μυαλωμένος και υπεύθυνος, είχε καλή καρδιά και δεν ήθελε να πειράξει τον Ιωσήφ. Αισθάνεται την ευθύνη, σαν πρωτότοκος.
 Αυτός είχε άλλα κακά.
 Κεφ.λζ23- Ότε λοιπόν ήλθεν ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, εξέδυσαν τον Ιωσήφ τον χιτώνα τον ποικιλόχροον, τον επ’ αυτόν×
 - Ήταν μεγάλη ντροπή και προσβολή να ξεντύσουν κάποιον.
 Πνευματικά ο Κύριος απεκδύθηκε την θεότητα πάνω στον σταυρό, όταν είπε: Θεέ μου, Θεέ μου γιατί με εγκατέλειψες. Απεκδύθηκε τις πολυποίκιλες χάρες που είχε.
 Οι στρατιώτες το έκαναν στον Ιησού και έριξαν κλήρο για τον ιματισμό Του.Ματ.κζ27-31, Ιωα.ιθ23.
 - Αυτό που φορούσε ο Κύριος ήταν πολύ ακριβό ρούχο.
 Κεφ.λζ24- και λαβόντες αυτόν, έρριψαν εις τον λάκκον× ο δε λάκκος ήτο κενός× δεν είχε ύδωρ.
 - Η πραγματικότητα είναι ότι όταν έπιασαν τον Κύριο από την Γεθσημανή, στο σπίτι του Άννα, Τον είχαν δέσει με σχοινιά και τον άφησαν να κρέμεται μετέωρος μέσα σε ένα τέτοιο ξεροπήγαδο, για πολύ ώρα.
 - Ο λάκκος επίσης αναφέρεται και στην Σιολ, στον Άδη, που είναι χωρίς νερό, ξερός. Βλέπουμε στην παραβολή με τον Λάζαρο και τον πλούσιο, που ζητούσε να σταλεί και να του βάλει λίγο νερό στη γλώσσα. Ζαχ.θ11,  Λουκ.ις23-24.
 Κεφ.λζ25- Έπειτα εκάθισαν να φάγωσιν άρτον, και αναβλέψαντες είδον× και ιδού, συνοδία Ισμαηλιτών ήρχετο από Γαλαάδ, μετά των καμήλων αυτών φορτωμένων αρώματα και βάλσαμον και μύρον, και επορεύοντο να φέρωσιν αυτά κάτω εις την Αίγυπτον.
 - Μετά απ’ όλα αυτά κάθισαν να φάνε, όπως οι Φαρισαίοι και οι λοιποί αφού σταύρωσαν τον Κύριο, κάθισαν να φάνε το Πάσχα τους.
 - Οι Ισμαηλίτες, στο 28ο και στο 36οκεφάλαιο αναφέρονται σαν Μαδιανίτες. Ήταν Ισμαηλίτες που κατοικούσαν στην Μαδιάμ.
 Ανακατεμένες αραβικές φυλές του Ισμαήλ και του Μαδάν που ήταν γιος του Αβραάμ με την Χεττούραν. Πιθανόν επίσης να ήταν ανάμεικτο καραβάνι.
 - Οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν τεράστιες ποσότητες από μυρωδικά για την ταρίχευση των νεκρών.
 Κεφ.λζ26- Και είπεν ο Ιούδας προς τους αδελφούς αυτού, Τις η ωφέλεια, εάν φονεύσωμεν τον αδελφόν ημών, και κρύψωμεν το αίμα αυτού; 27- έλθετε και ας πωλήσωμεν αυτόν εις τους Ισμαηλίτας× και ας μη βάλωμεν τας χειρας ημών επ’ αυτόν×διότι αδελφός ημών, σαρξ ημών είναι. Και υπήκουσαν οι αδελφοί αυτού.
 - Ο Ιούδας συμβολίζει του Ιουδαίους, γραμματείς, Φαρισαίους, Σαδδουκαίους.
 - Πούλησαν τον Χριστό, αλλά ιδιαίτερα τον ίδιο τον Ιούδα.
 Ω! της εκπλήξεως, αυτός που πρόδωσε τον Χριστό, για χρήματα, να λέγεται Ιούδας.
 Υποκρισία. Ας μην τον σκοτώσουμε, αλλά ας πάρουμε τα λεφτά.
 - Οι ίδιοι δεν Τον σκότωσαν, αλλά άφησαν τους Ρωμαίους να το κάνουν, όπως ακριβώς έκαναν τα αδέλφια του Ιωσήφ. Ιωα.ιη31.
 Κεφ.λζ28- Και ενώ διέβαινον οι Μαδιανίται έμποροι, ανέσυραν και ανεβίβασαν τον Ιωσήφ εκ του λάκκου, και επώλησαν τον Ιωσήφ δια είκοσι αργύρια εις τους Ισμαηλίτας× οι δε έφεραν τον Ιωσήφ εις Αίγυπτον.
 - Στην Αίγυπτο, η αξία ενός σκλάβου ήταν 30 αργύρια, ενώ στην Παλαιστίνη ήταν 20 αργύρια. Έτσι οι Μαδιανίτες έβγαλαν κέρδος 10 αργύρια. Λευ.κζ5.
 Ο Ιησούς πωλήθηκε για 30 αργύρια. Ματ.κς14-16.
 Στην Καινή Διαθήκη η τιμή πώλησης ενός σκλάβου ήταν 30 σίκλοι αργυρίου. Ο σίκλος είναι το νόμισμα των Ισραηλιτών μέχρι και σήμερα.
 Κεφ.λζ29- Επέστρεψε δε ο Ρουβήν εις τον λάκκον, και ιδού, ο Ιωσήφ δεν ήτο εν τω λάκκω× και διέσχισε τα ιμάτια αυτού. 30- και επέστρεψε προς τους αδελφούς αυτού, και είπε, Το παιδίον δεν υπάρχει× και εγώ, εγώ που να υπάγω;
 - Πιθανόν ο Ρουβήν είχε φύγει για ανάγκες του κοπαδιού. Όταν επέστρεψε ο Ιωσήφ έλειπε και δεν ήξερε πως να τον σώσει.
 - Το «που να υπάγω» σημαίνει «πώς θα πω στον πατέρα μου ότι χάθηκε». Σαν πρεσβύτερος ήταν υπεύθυνος, και φαίνεται ότι όταν ο Ιακώβ ζητούσε τον λόγο, τα παιδιά του τον φοβόντουσαν.
 Κεφ.λζ31- Τότε έλαβον τον χιτώνα του Ιωσήφ, και έσφαξαν ερίφιον εκ των αιγών, και έβαψαν τον χιτώνα εν τω αίματι× 32- και απέστειλαν τον χιτώνα τον ποικιλόχροον, και έφεραν αυτόν προς τον πατέρα αυτών, και είπον, Ευρήκαμεν τούτον× γνώρισον τώρα, αν ήναι ο χιτών του υιού σου, ή ουχί.
 - Ο χιτώνας είναι το εξωτερικό επένδυμα του Χριστού και αναφέρεται στην σάρκα. Σφάχτηκε, σταυρώθηκε, χύθηκε το αίμα, βάφτηκε με αυτό όλο του το σώμα, πάνω στο οποίο επιφορτώθηκαν όλες οι αμαρτίες.
 Κεφ.λζ33- Ο δε εγνώρισεν αυτόν, και είπε, Ο χιτών του υιού μου είναι× θηρίον κακόν κατέφαγεν αυτόν× όλος κατεσπαράχθη ο Ιωσήφ. 34- Και διέσχισεν ο Ιακώβ τα ιμάτια αυτού, και έβαλε σάκκον εις την οσφύν αυτού, και επένθησε τον υιόν αυτού ημέρας πολλάς. 35- Και εσηκώθησαν πάντες οι υιοί αυτού, και πάσαι αι θυγατέρες αυτού, δια να παρηγορήσωσιν αυτόν× αλλά δεν ήθελε να παρηγορηθή, λέγων, ότι πενθών θέλω καταβή προς τον υιόν μου εις τον τάφον. Και έκλαυσεν αυτός ο πατήρ αυτού.
 - Στο σημείο που μιλάει για τις θυγατέρες, εννοεί την Δείνα, επειδή δεν είχε άλλες κόρες ο Ιακώβ. Απλά είναι ένας τρόπος έκφρασης. Ίσως αναφέρεται στις θυγατέρες του λαού του, των γιων του, γενικά.
 Κεφ.λζ36- Οι δε Μαδιανίται επώλησαν αυτόν εν τη Αιγύπτω, εις τον Πετεφρήν, αυλικόν του Φαραώ, άρχοντα των σωματοφυλάκων.
 Πετεφρής σημαίνειΑφιερωμένος στον Ρα ή Πατέρας του βασιλιά.
 - Πιθανόν να ήταν ο τίτλος του πρωθυπουργού. Ίσως ο Πετεφρής να ήταν ο πρωθυπουργός του Φαραώ.
 - Ο αυλικός στα εβραϊκά είναιευνούχος. Δηλαδή ένας από τους αξιωματούχους μέσα στην αυλή του Φαραώ. Συχνά οι βασιλείς είχαν ευνούχους σε υψηλά αξιώματα, όπως τότε που ο Φίλιππος συνάντησε τον ευνούχο που ήταν Υπουργός Οικονομικών της βασίλισσας της Κανδάκης, στην Αιθιοπία.
 Το ευνούχος μπορεί να έχει δύο έννοιες. Μπορεί να σημαίνει ευνουχισμένος ή ότι είχε την εύνοια του βασιλιά. Το ίδιο είδαμε και στον Δανιήλ.
 Τότε συνήθιζαν να ευνουχίζουν τους αυλικούς, για να είναι πιστοί στον βασιλιά, να μην αποσπώνται με άλλα πράγματα, ίσως και για να είναι το χαρέμι του βασιλιά ήσυχο και ανέπαφο. Αλλά δεν ήταν απαραίτητο να τους ευνουχίσουν.
 Απ’ ότι βλέπουμε ο Πετεφρής ήταν παντρεμένος. Άρα ήταν ευνοούμενος του Φαραώ.
 - Ήταν άρχοντας των σωματοφυλάκων. Πιθανόν να ήταν ο επικεφαλής των εκτελεστών. Ήταν ας πούμε, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....
Xristianikanea.blogspot.gr 
H ιστορία του Ιωήφ στην Αίγυπτο Νο2
 Η ιστορία του Ιωσήφ στην Αίγυπτο Νο3
 Η ιστορία του Iωσήφ στην Αίγυπτο (Νο4)
H ιστορία του Ιωσήφ στην Αίγυπτο No5
H ιστορία του Ιωσήφ στην Αίγυπτο No6
H ιστορία του Ιωσήφ στην Αίγυπτο No7
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!