Blogger Widgets
15 Απριλίου 2013

H ιστορία του Ιωσήφ στην Αίγυπτο No5

Κεφ.μβ1- ΚΑΙ είδεν ο Ιακώβ ότι ευρίσκετο σίτος εν Αιγύπτο× και είπεν ο Ιακώβ προς τους υιούς αυτού, Τι βλέπετε ο είς τον άλλον; 2- Και είπεν, Ιδού, ήκουσα ότι ευρίσκεται σίτος εν Αιγύπτο× κατάβητε εκεί, και αγοράσατε δι’ ημάς εκείθεν δια να ζήσωμεν, και να μη αποθάνωμεν. 3- ΚΑΙ κατέβησαν οι δέκα αδελφοί του Ιωσήφ δια να αγοράσωσι σίτος εξ Αιγύπτου. 4- Τον Βενιαμίν όμως, τον αδελφόν του Ιωσήφ,  δεν απέστειλεν ο Ιακώβ μετά των αδελφών αυτού× διότι είπε, Μήπως συμβή εις αυτόν συμφορά.
 - Ξεκαθαρίζεται αμέσως η κατάσταση μέσα στην οικογένεια.
 - Με την εξαφάνιση του Ιωσήφ, όλη η αγάπη του πατέρα στράφηκε στον μικρό, τον Βενιαμίν, ο οποίος έμεινε πίσω, ενώ οι υπόλοιποι αδελφοί του αποστάληκαν στην Αίγυπτο.
 - Ο Ιακώβ είπε: ήκουσα ότι ευρίσκεται σίτος εν Αιγύπτο απο που το άκουσε αυτό? 
 Πιθανόν από τα καραβάνια, που επέστρεφαν με τροφή από την Αίγυπτο.
 Κεφ.μβ5- Και ήλθον οι υιοί του Ισραήλ δια να αγοράσωσι σίτον, μεταξύ των εκεί ερχομένων× διότι η πείνα ήτο εν τη γη Χαναάν. 
6- Ο Ιωσήφ δε ήτο ο διοικητής του τόπου× αυτός επώλει εις πάντα τον λαόν του τόπου× ήλθον λοιπόν οι αδελφοί του Ιωσήφ, και προσεκύνησαν αυτόν επί πρόσωπον έως εδάφους.
 - Να λοιπόν που το ενύπνιο του Ιωσήφ βγαίνει αληθινό και μάλιστα έχει να κάνει με στάρι.
 Θα ήταν τότε τουλάχιστον 37-38 χρονών.
 Ήταν 17 χρονών όταν τον πούλησαν και ο λόγος που το έκαναν ήταν να μην βγει αληθινό το όνειρο του.
 - Όμως κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τον Θεό. Αν κάποιος έχει ζήλια και ζηλεύει τον αδελφό του για κάτι,  ο Θεός θα κάνει από αυτό που ζηλεύει, από αυτό να ταπεινωθεί, μήπως και σωθεί η ψυχή του.
 Δεν πρέπει να ζηλεύουμε. Πρέπει να χαιρόμαστε για κάθε αδελφό και αδελφή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, για τον Κύριο και την δόξα Του, να ζούμε ταπεινά ενώπιον Του κι Εκείνος είναι που θα μας υψώσει. Όπως ο Ιωσήφ. Έμεινε πιστός και σαν δούλος, και στην φυλακή και μετά που έγινε έμπιστος του βασιλιά. Ησα.ξ11-14,  Αποκ.γ9.
 Κεφ.μβ7- Ιδών δε ο Ιωσήφ τους αδελφούς αυτού, εγνώρισεν αυτούς× προσεποιήθη όμως τον ξένον προς αυτούς, και ελάλει προς αυτούς σκληρά× και είπε προς αυτούς πόθεν έρχεσθε; Οι δε είπον, Εκ της γης Χαναάν, δια να αγοράσωμεν τροφάς. 8- Και ο μεν Ιωσήφ εγνώρισε τους αδελφούς αυτού×  εκείνοι όμως δεν εγνώρισαν αυτόν. 9- Και ενεθυμήθη ο Ιωσήφ τα ενύπνια, τα οποία ενυπνιάσθη περί αυτών× και είπε προς αυτούς, Κατάσκοποι είσθε× ήλθετε να παρατηρήσητε τα γυμνά του τόπου.
 - Ο Ιωσήφ τους θυμόταν επειδή όταν εκείνος ήταν μικρός (17 χρονών), οι αδελφοί του ήταν ήδη μεγάλοι.
 Πολλοί επιμένουν και λένε, πώς ήταν δυνατόν να μην γνωρίσουν τον αδελφό τους!
 Ένας λόγος που δεν τον γνώρισαν είναι ότι ήταν ξυρισμένος τελείως.
 Επίσης είχε πάνω του μακιγιάζ, περούκα ή το ειδικό καπέλο και αιγυπτιακή ενδυμασία. 
Επιπλέον μιλούσε με διερμηνέα, επειδή ήταν ταπεινωτικό για τους αιγυπτίους να μιλάνε κατευθείαν στη γλώσσα των άλλων.
 Έτσι χρησιμοποιούσαν διερμηνείς για να κρατάνε τη θέση τους ψηλά. Γεν.μβ23.
 Φυσικά δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν ότι ο Ιωσήφ θα μπορούσε ποτέ να φτάσει σ’ αυτή την θέση.
 Ο Ιωσήφ είχε μπροστά του δέκα πρόσωπα να γνωρίσει, ενώ αυτοί μόνο ένα. Μπορεί να άλλαξε κάπως ένας από όλους, όμως όχι όλοι.
 - Γνωρίζει ότι δεν είναι κατάσκοποι αλλά το λέει για να καλύψει την συμπάθεια του. Σκληραίνει για να μη δείξει την αγάπη και την λαχτάρα του να τους χαιρετίσει, αλλά και για να εκπληρώσει τον σκοπό του. 
Ο Ιωσήφ είναι άνθρωπος σοφός και έχει ένα σχέδιο γι’ αυτούς. 
Το σχέδιο του είναι να τους υποβάλει σε δοκιμασία για να δει αν είναι το ίδιο σκληροί όπως ήταν πριν ή αν έχουν αλλάξει.
 - Επίσης θέλει να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερα για τους δικούς του, χωρίς να αποκαλύψει την ιδιότητα του.
 Ακόμα θέλει να δει τον πατέρα του και τον Βενιαμίν.
 Κεφ.μβ10- Οι δε είπον προς αυτόν, Ουχί, κύριε μου× αλλ’ ήλθομεν οι δούλοι σου δια να αγοράσωμεν τροφάς× 11- ημείς πάντες είμεθα υιοί ενός ανθρώπου× καλοί άνθρωποι είμεθα× οι δούλοι σου δεν είναι κατάσκοποι. 12- Και είπε προς αυτούς, Ουχί, αλλά τα γυμνά του τόπου ήλθετε δια να παρατηρήσητε. 13- Οι δε είπον, Οι δούλοι σου είμεθα δώδεκα αδελφοί, υιοί ενός ανθρώπου εν τη γη Χαναάν× και ιδού, ο νεώτερος ευρίσκεται σήμερον μετά του πατρός ημών, ο δε άλλος δεν υπάρχει.
 Είπαν στον Ιωσήφ: Οι δούλοι σου είμεθα δώδεκα αδελφοί και αυτό επειδή είχαν τύψεις μέσα τους. Μετά από τόσα χρόνια, θα μπορούσαν να πουν έντεκα. Όμως δεν το κάνουν…
 - Του είπαν ότι όλοι ήταν γιοι ενός ανθρώπου. Ενώ για κατασκόπους στέλνουν άτομα από διαφορετικές οικογένειες. Το θέτουν σαν επιχείρημα.
 Επίσης μια οικογένεια από μόνη της, τι κακό θα μπορούσε να κάνει στην Αίγυπτο!
 - Τα γυμνά του τόπου ήταν τα ασθενή σημεία, τα αφύλαχτα, τα απεριτείχιστα, για να επιτεθούν. Ιδιαίτερα επειδή υπήρχε η πείνα και δεν υπήρχε τροφή.
 Η καχυποψία του Ιωσήφ, μπορούσε να περάσει σαν πραγματική. Δεν έλεγε πράγματα εξωπραγματικά.
 Κεφ.μβ14- Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ, Τούτο είναι το οποίον σας είπα, λέγων, Κατάσκοποι είσθε. 15- Με τούτο θέλετε δοκιμασθή× Μα την ζωή του Φαραώ, δεν θέλετε εξέλθει εντεύθεν, εάν δεν έλθη εδώ ο αδελφός σας ο νεώτερος× 16- αποστείλατε ένα από σας, και ας φέρη τον αδελφόν σας× σεις δε θέλετε μείνει δέσμιοι εωσού αποδειχθώσιν οι λόγοι σας, αν λέγητε την αλήθειαν× ει δε μη, μα την ζωήν του Φαραώ, κατάσκοποι βεβαίως είσθε. 17- Και έθεσεν αυτούς υπό φύλαξιν τρεις ημέρας.
 - Τους έδωσε καιρό να σκεφτούν την κατάσταση, να θυμηθούν την αμαρτία τους ίσως. Τους έβαλε σε περιορισμό στην φυλακή.
 Μέσα από τον κίνδυνο, να θυμηθούν τι είχαν κάνει και να τα βρουν με τον εαυτό τους και με τον Θεό.
 Κεφ.μβ18- Και την τρίτην ημέραν είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ, Τούτο κάμετε, και θέλετε ζήσει× διότι εγώ φοβούμαι τον Θεόν× 19- Εάν ήσθε καλοί, είς εκ των αδελφών σας ας μείνη δέσμιος εν τη φυλακή, όπου είσθε× σεις δε υπάγετε, λάβετε σίτον δια την πείναν των οικιών σας× 20- φέρετε όμως προς εμέ τον αδελφόν σας τον νεώτερον× ούτω θέλουσιν αληθεύσει οι λόγοι σας, και δεν θέλετε αποθάνει. Και έκαμον ούτω.
 - Τρεις μέρες είχαν τον Ιωσήφ στον λάκκο, τρεις μέρες τους άφησε κι αυτός στην φυλακή.
 - Τους λέει ότι φοβάται τον Ελοχίμ, τον αληθινό Θεό, ότι δεν λατρεύει τα είδωλα και θέλει να γνωρίσουν ότι είναι δίκαιος, για να τον εμπιστευθούν.
 Πιθανόν να θέλει να αποφύγει κάποια δική τους αντίδραση και τον αναγκάσουν να χρησιμοποιήσει άλλα μέσα, πιο σκληρά. Τους το λέει με καλό τρόπο για να τους πείσει.
 Πάραυτα κρατάει την ταυτότητα του κρυφή ακόμη.
 - Ζητάει να κρατήσει τον ένα στην Αίγυπτο, αλλά στέλνει τους άλλους πίσω, ώστε να πάρουν τροφή στους υπόλοιπους να μην πεθάνουν από την πείνα και θεωρηθεί εκείνος υπεύθυνος. Θέλει να τους σώσει, να τους βοηθήσει.
 - Η σκληρότητα του, είχε σαν αποτέλεσμα να γίνουν όλα όσα επεδίωκε ο Ιωσήφ. Άλλωστε η τιμωρία αυτή τους άξιζε.
 Η αμαρτία τους ήταν κρυμμένη είκοσι ολόκληρα χρόνια και η σκληρή αυτή συμπεριφορά τους θυμίζει κάτι από την δική τους συμπεριφορά.
 Θέλει να αλλάξει τον χαρακτήρα τους, να τους ταπεινώσει, μην είναι πια υπερήφανοι και τους προετοιμάζει για να τον δεχθούν με καλύτερο τρόπο όταν πια θα αποκαλυφθεί. Τους πληγώνει τώρα για να τους θεραπεύσει αργότερα. Τους καταδικάζει για να γνωρίσουν την αμαρτία τους, για να μετανοήσουν και να τους δείξει μετά έλεος.
 Κεφ.μβ21- Και είπεν ο είς προς τον άλλον, Αληθώς ένοχοι είμεθα δια τον αδελφόν ημών, καθίτι είδομεν την θλίψην της ψυχής αυτού, ότε παρεκάλει ημάς, και δεν εισηκούσαμεν αυτού× δια τούτο επήλθεν εφ’ ημάς η θλίψις αύτη.
 - Ο Ιωσήφ κατάφερε να τους θυμίσει τη δική τους στάση. Σίγουρα ο Ιωσήφ θα θυμόταν τα λόγια που του έλεγαν και θα τα χρησιμοποιούσε τώρα σ’ εκείνους. Και να το αποτέλεσμα!
 Αρχίζουν να μετανοούν γι’ αυτό που έκαναν στον Ιωσήφ. Μαλακώνουν οι καρδιές τους. Ήταν σκληροί και ψυχροί, αλλά τώρα μαθαίνουν τι σημαίνει αυτό που έκαναν, επειδή τώρα το αντιμετωπίζουν οι ίδιοι.
 Ο Ιωσήφ καταλάβαινε όλα όσα έλεγαν, αλλά αυτοί δεν το ήξεραν.
 Κεφ.μβ22- Απεκρίθη δε ο Ρουβήν προς αυτούς, λέγων, Δεν είπον προς εσάς, λέγων, Μη αμαρτήσητε κατά του παιδίου; Και δεν εισηκούσατε× δια τούτο ιδού, και το αίμα αυτού εκζητείται. 23- Και αυτοί δεν ήξευρον ότι ενόει ο Ιωσήφ× διότι συνωμίλουν δι’ ερμηνέως. 24- Και συρθείς από πλησίων αυτών, έκλαυσε× και πάλιν επέστρεψε προς αυτούς, και ελάλει εις αυτούς× και έλαβεν εξ αυτών τον Συμεών, και έδεσεν αυτόν ενώπιον αυτών.
 - Ίσως ο Συμεών να ήταν ο πιο σκληρός απ’ όλους. Γι’ αυτό κράτησε αυτόν. Γεν.μθ5-7.
 - Ο Ιωσήφ αρχίζει να τακτοποιεί την οικογένεια του και θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα τακτοποιήσει την φυσική του οικογένεια. Ο λαός Ισραήλ θα περάσει από τον Αρμαγεδδών.
 Κεφ.μβ25- Τότε προσέταξεν ο Ιωσήφ να γεμίσωσι τα αγγεία αυτών σίτον, και να επιστρέψωσι το αργύριον εκάστου εν τω σακκίω αυτού, και να δώσωσιν εις αυτούς δια ζωοτροφίαν δια την οδόν× και έγεινεν εις αυτούς ούτω. 
26- Και φορτώσαντες τον σίτον αυτών επί τους όνους αυτών, ανεχώρησαν εκείθεν.
 - Στα εβραϊκά ως αγγεία αναφέρονται όλα τα σκεύη μέσα στα οποία μεταφέρονταν πράγματα.
 - Δεν είχαν πάει στην Αίγυπτο με έναν γάιδαρο ο καθένας. Πιθανόν να είχε μέχρι και είκοσι ζώα μαζί του. Είχαν πολύ κόσμο να ταΐσουν.
 - Τα χρήματα τους επιστράφηκαν, μάλλον από την τσέπη του Ιωσήφ, για να μην ζημιωθεί η κυβέρνηση του Φαραώ.
 Εδώ είναι ο τύπος του Χριστού που μας δίνει τον άρτο της ζωής χωρίς χρήματα, δωρεάν. Εφε.β8-9,  Ησα.νε1-2.
 Κεφ.μβ27- Ότε δε εις εξ αυτών έλυσε το σακκίον αυτού, δια να δώση εις τον όνον αυτού τροφήν εν τω καταλύματι, είδε το αργύριον αυτού, και ιδού, ήτο εν τω στόματι του σακκίου αυτού. 28- Και είπε προς τους αδελφούς αυτού, Τι αργύριον μου μοι εδόθη οπίσω, και μάλιστα ιδού είναι εν τω σακκίω μου× και εξεπλάγη η καρδία αυτών, και συνεταράχθησαν, λέγοντες προς αλλήλους, Τι είναι τούτο, το οποίον μας έκαμεν ο Θεός;
 - Το σακκίο είναι ένα μικρό σακίδιο, μια μικρή τσάντα ταξιδιού μέσα στο οποίο έβαζαν την τροφή τους, ο ντορβάς. Μέσα σ’ αυτήν έβαζαν επίσης τροφή και έδιναν στο ζώο τους να φάει.
 - Το κατάλυμα είναι μέρος στο οποίο θα περνούσαν την νύχτα.
 - Φοβήθηκαν επειδή τώρα ο Ιωσήφ θα είχε άλλη μια αφορμή να τους ενοχοποιήσει για κλοπή χρημάτων.
 Κεφ.μβ29- ΗΛΘΟΝ δε προς Ιακώβ τον πατέρα αυτών εις την γην Χαναάν, και απήγγειλαν προς αυτόν πάντα τα συμβάντα εις αυτούς, λέγοντες, 30- Ο άνθρωπος, ο κύριος του τόπου, ελάλησε προς ημάς σκληρά, και εξέλαβεν ημάς ως κατασκόπους του τόπου. 31- Και είπομεν εις αυτόν, Είμεθα καλοί άνθρωποι× δεν είμεθα κατάσκοποι× 32- δώδεκα αδελφοί είμεθα, υιοί του πατρός ημών× ο είς δεν υπάρχει× ο δε νεώτερος είναι τη σήμερον μετά του πατρός ημών εν τη γη Χαναάν. 33- Είπε δε προς ημάς ο άνθρωπος, ο κύριος του τόπου, Με τούτο θέλω γνωρίσει ότι είσθε καλοί άνθρωποι× ένα εκ των αδελφών σας αφήσατε μετ’ εμού, και λαβόντες σίτον δια την πείναν των οικιών σας, απέλθετε× 34- και φέρετε προς εμέ τον αδελφόν σας τον νεώτερον× τότε θέλω γνωρίσει ότι δεν είσθε κατάσκοποι,
αλλ’ είσθε καλοί× και θέλω σας αποδώσει τον αδελφόν σας, και θέλετε εμπορεύεσθαι εν τω τόπω. 35- Και ότε εκένουν τα σακκία αυτών, ιδού, εκάστου το κομβόδεμα του αργυρίου ήτο εν τω σακκίω ατού× και ιδόντες αυτοί και ο πατήρ αυτών τα κομβοδέματα του αργυρίου αυτών, εφοβήθησαν.
 - Όλοι εξεπλάγησαν που βρήκαν τα χρήματα τους πίσω, επειδή νόμιζαν ότι είχε γίνει μόνο στον πρώτο. Όμως στο μγ.21 λέει ότι τα βρήκαν όλοι στο κατάλυμα. Πιθανόν να τα άφησαν εκεί που τα βρήκαν ώστε να το δει ο πατέρας τους και να δείξουν μ’ αυτό τον τρόπο την αθωότητα τους.
 Κεφ.μβ36- Και είπε προς αυτούς ο Ιακώβ ο πατήρ αυτών, Σεις με ητεκνώσατε× ο Ιωσήφ δεν υπάρχει, και ο Συμεών δεν υπάρχει, και τον Βενιαμίν θέλετε λάβει× επ’ εμέ ήλθον πάντα ταύτα. 37- Είπε δε ο Ρουβήν προς τον πατέρα αυτού, λέγων, Τους δύο υιούς μου θανάτωσον, εάν δεν φέρω αυτόν προς σε× παράδος αυτόν εις τη χείρα μου, και εγώ θέλω επαναφέρει αυτόν προς σε. 38- Ο δε είπε, Δεν θέλει καταβή ο υιός μου μεθ’ ημών× διότι ο αδελφός αυτού απέθανε, και αυτός μόνος έμεινε. Και εάν συμβή εις αυτόν συμφορά εν τη οδώ όπου υπάγετε, τότε θέλετε καταβιβάσει την πολιάν μου μετά λύπης εις τον τάφον.
 - Ο Ιακώβ δεν ακούει λέξη για να αφήσει τον Βενιαμίν να φύγει.
 - Ο Ρουβήν δείχνει ισχυρή πεποίθηση, προσφέροντας την ζωή των γιων του, ώστε να τακτοποιηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Κάτι που δείχνει ότι είχε μέσα στην καρδιά του μεταμέλεια. Τώρα επανορθώνει.
 - Ο τάφος που αναφέρει ο Ιακώβ στα εβραϊκά λέει Σιόλ.

Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!