Blogger Widgets
30 Ιανουαρίου 2012

To `Aγιο Πνεύμα (2ον μέρος)

Ο Θεός είναι Πνεύμα
Εφε.β20- εποικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των αποστόλων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού• 21- εν τω οποίω πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν άγιον εν Κυρίω• 22- εν τω οποίω και σεις συνοικοδομείσθε εις κατοικητήριον του Θεού διά του Πνεύματος. Τα πράγματα αυτά μας τα γράφουν απόστολοι και προφήτες, άγιοι άνθρωποι του Θεού που το μόνο που είχαν ήταν η άγια πίστη, την οποία κι έγραψαν δια του Αγίου Πνεύματος.
 Αυτή την πίστη ζητάμε!
 Οι άνθρωποι αυτοί ήταν Εβραίοι, Ιουδαίοι, είχαν μια ιστορία, μια κουλτούρα, έναν τρόπο σκέψης, είχαν την θεολογία τους, γενικότερα είχαν τα δικά τους πράγματα. Μέσα από αυτά και από αυτούς μίλησε ο Θεός.
 Το λάθος των φιλοσόφων ήταν ότι διάβασαν τα εβραϊκά γραπτά γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, με φιλοσοφικά γυαλιά, σαν να ήταν ελληνικές φιλοσοφίες. Δεν κατάλαβαν ποτέ τι είπαν οι απόστολοι. Κάτι που φαίνεται από τα λόγια τους. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, ας διαβάσει τους «πατέρες»: Ο ένας λέει αυγά, ο άλλος λέει καλάθια.
 Τους εγκωμιάζουν, ενώ αυτοί δεν συμφωνούν μεταξύ τους σε τίποτα.
 Ακόμα λένε, ότι έχουν και στηρίζονται στη διδασκαλία των πατέρων.
 Όμως η διδασκαλία του Θεού είναι γραμμένη. Την έγραψε το Άγιο Πνεύμα για όλες τις γενιές, για όλους τους ανθρώπους.
 Ό,τι δίδαξαν οι προφήτες, αυτά ήρθε να μας διδάξει ο Κύριος. Δεν ήρθε να φέρει καινούρια διδασκαλία, καινούριες θεοσοφίες.
 Ματ.ε17- Μη νομίσητε ότι ήλθον να καταλύσω τον νόμον ή τους προφήτας• δεν ήλθον να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω.
 Να εκπληρώσει τον Νόμο, να κάνει το θέλημα του Θεού.
 Κανείς δεν το έκανε ποτέ. Ούτε τότε, ούτε τώρα.
 Ο μόνος που εκπλήρωσε όλο το Νόμο ήταν ο Χριστός και δεν έσφαλε ποτέ σε τίποτα.
 Ο Νόμος είναι αγαθός, καλός. Δεν τον κατάργησε ο Κύριος ποτέ.
 Κάποιοι λένε ότι αυτά ήταν για τότε και ότι τώρα έχουν καινούριες αποκαλύψεις. Όμως που τις βρήκαν;;;
 Ο Χριστός ήρθε για να αποκαλύψει αυτά που ο Θεός έδωσε στον Μωυσή. Όλοι οι προφήτες στηρίζονται στον Μωσαϊκό Νόμο, την Πεντάτευχο. Όλοι οι προφήτες αναλύουν τον Νόμο. Η αποκάλυψη που έχουν, αφορά το τι είπε ο Θεός στα πέντε πρώτα βιβλία στον Μωυσή.
 Έρχεται ο Κύριος τώρα να ανοίξει το Πνεύμα του Νόμου για να καταλάβουμε τον Θεό μας.
 Όταν λοιπόν οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης έλεγαν για το Άγιο Πνεύμα, τι εννοούσαν; Τι είχαν μέσα τους;
 Ο Θεός χρησιμοποιεί για το Πνεύμα Του, τους εξείς όρους:
 Πνεύμα-Πνοή-Άνεμος = Ρουάχ
 Η πνοή είναι η απόδειξη της ζωής μέσα μας.
 Όταν λοιπόν αναπνέουμε, ποιανού είναι η πνοή;
 Δική μας!
 Η πνοή του Θεού, ποιανού είναι;
 Μπορούμε να ξεχωρίσουμε την πνοή κάποιου και να την κάνουμε άλλο πρόσωπο από αυτόν;
 Ανήκουστο! Και όμως αυτό έκαναν.
 Η πνοή, το Πνεύμα του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός.
 Ποιος έπλασε όλη τη γη;
 Ψλμ.λγ6- Με τον λόγον του Κυρίου έγειναν οι ουρανοί, και διά της πνοής (ρουάχ) του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών.
 Μας δίνει την εικόνα του Λόγου που δημιουργεί, αλλά και της πνοής.
 Ερώτηση: Μπορεί κάποιος να αρθρώσει, να βγάλει λέξεις χωρίς πνοή; Όχι!
 Η πνοή είναι που δίνει τα λόγια, από την πνοή είναι που μορφώνονται οι λόγοι.
 Είναι έννοιες που μας δίνει για να καταλάβουμε τη σχέση του Λόγου με το Πνεύμα.
 Ιωα.ς63- …οι λόγοι, τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι.
 Το Πνεύμα λοιπόν τα έφτιαξε όλα.
 Μπορούμε εμείς να το κάνουμε αυτό άλλο πρόσωπο; Όπου διαβάζουμε το Πνεύμα, το ρουάχ να πούμε ότι είναι το 3ο πρόσωπο της αγίας τριάδας;
 Δεν υπάρχει στον Λόγο του Θεού 1ο, 2ο και 3ο πρόσωπο.
Η λέξη τριάδα, τριαδικός απουσιάζει.
Αυτά αφορούν ξένες διδασκαλίες, που έβαλαν μέσα στο Λόγο του Θεού τον 3ο-4ο μ.Χ. αιώνα
 Ψλμ.ρδ30- εξαποστέλλεις το πνεύμά σου, κτίζονται, και ανανεόνεις το πρόσωπον της γης.
 Το Πνεύμα του Θεού κτίζει, δημιουργεί.
 Ιωβ.κς13- Διά του πνεύματος αυτού εκόσμησε τους ουρανούς• η χειρ αυτού εσχημάτισε τον συστρεφόμενον όφιν.
 Πώς δημιουργεί ο Θεός;
 Είναι φανερό ότι το κάνει με το Πνεύμα Του!
 Ερώτηση: Ποιος δημιουργεί, το Πνεύμα ή ο Θεός;
 Αν χωρίσουμε το Πνεύμα από τον Θεό, έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό ερώτημα.
 Όλη η Γραφή λέει ότι ο Πατέρας τα έφτιαξε όλα. Ο Πατέρας είναι ο Πλάστης.
 Αν χωρίσουμε τον Πατέρα από το Άγιο Πνεύμα, θα έχουμε δύο δημιουργούς.
 Όμως ο Λόγος του Θεού λέει καθαρά ότι υπάρχει μόνο ένας δημιουργός. Όπως είδαμε στον Ιωάννη, ο Θεός είναι Πνεύμα. Άρα όταν λέει ότι το ρουάχ-πνεύμα έφτιαξε τους ουρανούς, εννοεί τον Θεό.
 Μαλ.β10- Δεν είναι είς ο πατήρ πάντων ημών; δεν έπλασεν ημάς είς Θεός; διά τι δολιευόμεθα έκαστος κατά του αδελφού αυτού, βεβηλούντες την διαθήκην των πατέρων ημών;
 Ένας δεν είναι ο Πατέρας μας; Ο Θεός δεν είναι ο Πλάστης μας;
 Ησα.μδ24- Ούτω λέγει ο Κύριος, όστις σε ελύτρωσε και σε έπλασεν εκ κοιλίας• Εγώ είμαι ο Κύριος (Γιάχουε) ο ποιήσας τα πάντα• ο μόνος εκτείνας τους ουρανούς, ο στερεώσας την γην απ’ εμαυτού•
 Πιο πάνω διαβάσαμε ότι το Πνεύμα τα έκανε όλα, έκανε τη στρατιά των ουρανών και κόσμησε τους ουρανούς. Εδώ όμως λέει ο Γιάχουε, ότι είναι ο μόνος που εξέτεινε τους ουρανούς και στερέωσε τη γη.
 Έχουμε λοιπόν:
 Ο Θεός = το Πνεύμα
 Ο Θεός =ο Πατέρας
 Το Πνεύμα =  ο  Πατέρας 
Αρα αυτός είναι το Πνεύμα για το οποίο μιλάμε. Ο ΠΑΤΕΡΑΣ
 Ποιος έφτιαξε τους ουρανούς;
 Ο Δημιουργός  =  το Πνεύμα
 Ο Δημιουργός  =  ο Πατέρας, ο Γιάχουε,   Άρα Το Πνεύμα =  ο Πατέρας.
 Εδώ πατάμε. Εδώ έχουμε μια αρχή.
 Αυτό είναι πολύτιμο, να το βάλουμε σαν βάση για να σπάσουν τα ψέματα. Για να μπορούμε να καταλάβουμε τον Λόγο.
 Μέσα από αυτά θα καταλάβουμε την μαεστρία του σατανά να φτιάχνει διδασκαλίες για να μας κρύψει την αλήθεια, με φοβερή σατανικότητα, εφευρετικότητα. Επειδή ξέρει τι είναι αυτό από τον Λόγο, που όταν το πάρουμε μέσα μας, μας έχει χάσει πλέον.
 Αυτό χτυπάει. Χτυπάει τη θυσία, τον Αμνό και ό,τι έχει να κάνει με τον Θεό που φανερώθηκε μέσω του Ιησού Χριστού. Επειδή ό,τι μπορούμε να πάρουμε από τον Θεό για να γίνουμε όμοιοι μ’ Εκείνον, θα το πάρουμε μόνο μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού.
 Α’Τιμ.β5- Διότι είναι είς Θεός, είς και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός,
 Όλες αυτές οι διδασκαλίες είναι επικεντρωμένες να χτυπάνε τη σχέση του Χριστού με τον Πατέρα προς εμάς. Είναι σχεδιασμένες να είναι έτσι, αλλά ο Λόγος του Θεού είναι δίστομος μάχαιρα, τα κόβει, τα καταστρέφει και μας ανοίγει την αλήθεια.
 Β’Κορ.δ6- Διότι ο Θεός ο ειπών να λάμψη φως εκ του σκότους, είναι όστις έλαμψεν εν ταις καρδίαις ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού διά του προσώπου του Ιησού Χριστού.
 Η φράση αυτή αναφέρεται στη Γένεση.
 Γεν.α3- Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω φως• και έγεινε φως•
 Όταν ο Παύλος το έλεγε αυτό, για ποιον Θεό μιλούσε;
 Ένα από τα πρώτα επιχειρήματα που έχουν φυλάξει όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι-πατέρες, είναι στο πρώτο εδάφιο της Γένεσης…
 Γεν.α1- Εν αρχή εποίησεν ο Θεός (Ελοχείμ) τον ουρανόν και την γην.
 …λένε ότι το Ελοχείμ είναι στον πληθυντικό αριθμό, άρα αποδεικνύεται ότι είναι τριάδα.
 Δεν υπάρχει πιο αδαής διδασκαλία, πιο χοντροειδής άγνοια.
 Ο Θεός είχε πει στον Μωυσή ότι θα είναι ελοχείμ στον Φαραώ και στον Ααρών.
Αν το ελοχείμ είναι τρία πρόσωπα, τότε ο Μωυσής πόσα πρέπει να είναι;
 Δεν ξέρουν ότι όταν το ελοχείμ συντάσσεται με ενικού αριθμού κατηγορούμενο (ρήματα και προσωπικές αντωνυμίες ενικού αριθμού) έχει την έννοια της μεγαλειότητας.
 Αντίθετα όταν συντάσσεται με πληθυντικού αριθμού κατηγορούμενο, τότε έχει την έννοια του πληθυντικού. Όπως για παράδειγμα όταν αναφέρεται η Γραφή στους θεούς των εθνών.
 Κάθε φορά που μιλάει για τις ενέργειες και τις πράξεις του Θεού, πάντα μιλάει στον ενικό αριθμό.
 Ο Θεός λοιπόν για τον οποίο μιλάει ο Παύλος είναι ο Πατέρας.
 Β’Κορ.δ6- Διότι ο Θεός ο ειπών να λάμψη φως εκ του σκότους, είναι όστις έλαμψεν εν ταις καρδίαις ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού διά του προσώπου του Ιησού Χριστού.
 Αποδεικνύεται ότι είναι ο Πατέρας, γιατί ποιόν ήρθε να δείξει ο Χριστός, ποιού την φανέρωση;
 Ο Ιησούς είπε:
 Ιωα.ιδ9- Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς• Τόσον καιρόν είμαι μεθ’ υμών, και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε; όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα• και πώς συ λέγεις, Δείξον εις ημάς τον Πατέρα;
 Δεν είπε: όστις είδεν εμέ είδε το Άγιο Πνεύμα.
 Το Άγιο Πνεύμα δεν δοξάζεται και δεν προσκυνάται πουθενά, ποτέ. Γιατί;
 Καθώς προσκυνάμε τον Χριστό, προσκυνάμε το Άγιο Πνεύμα
 Καθώς προσκυνάμε τον Πατέρα, προσκυνάμε το Άγιο Πνεύμα.
 Ας υποθέσουμε ότι μιλάμε σε κάποιον και απευθυνόμαστε στο πνεύμα μέσα του. Π.χ. Πνεύμα του Κώστα τι κάνεις;
Πάμε μια βόλτα πνεύμα του Κώστα;
 Ποιος λογικός άνθρωπος θα μπορούσε να το δεχθεί αυτό;
Ο Κώστας φυσιολογικά θα αντιδρούσε και θα ζητούσε να του απευθύνεται ο λόγος προσωπικά, επειδή δεν είναι άλλο το πνεύμα του από τον ίδιο.
 Γι’ αυτό και δεν υπάρχει αυτή η έκφραση μέσα στον Λόγο του Θεού.
 Όλους τους ύμνους που ακούμε οι οποίοι απευθύνονται στο Άγιο Πνεύμα, είναι λάθος.
 Αγαπάμε την εκκλησία  και θέλουμε όλοι μαζί να δούμε το φως του Κυρίου και να είμαστε μέσα στη δόξα Του.
 Αυτό είναι το πνεύμα μας. Δεν τίθεται θέμα να πιέσουμε και να επιβάλλουμε κάτι, αλλά έχουμε να κάνουμε με Ιστορία.  Αιώνες αιώνων στους οποίους η εκκλησία έτρεξε με αυτές τις λάθος διδασκαλίες.
 Τώρα είναι η ώρα ν’ αλλάξουμε, τώρα είναι η ώρα που ο Κύριος φανερώνεται, δείχνει τη δόξα Του, μας φέρνει πίσω σ’ αυτά που μας άφησε Εκείνος και οι απόστολοι.
 Ο Θεός λοιπόν είπε να λάμψει φως.
 Ποιος όμως κόσμησε τους ουρανούς;
Ποιος έβαλε τα φώτα εκεί πάνω;
Το Πνεύμα.
 Άρα ερχόμαστε στο ίδιο συμπέρασμα: ο Πατέρας είναι το Πνεύμα, που είναι ο Θεός μας!
 Άλλο ένα σκαλοπάτι που το αποδεικνύουμε μέσα από τον Λόγο.
 Θα δώσουμε προσοχή για να δούμε ποιος είναι ο Πλάστης μέσα στη διάνοια των αποστόλων.
 Μιλάει ο Χριστός:
 Ματ.ιθ4- Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς• Δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απ’ αρχής άρσεν και θήλυ έπλασεν αυτούς;
 Αναφέρεται στον Πατέρα (και τα δύο είναι στον ενικό αριθμό).
 Άρα δεν μπορεί κάποιος να προσφέρει  μια διδασκαλία που να μιλάει για πλάσαντες.
 Όπως λέει ο Θεός στον Ησα.μδ24, μόνος Του τα έκανε όλα.
 Ησα.μγ10- Σεις είσθε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και ο δούλός μου, τον οποίον εξέλεξα, διά να μάθητε και να πιστεύσητε εις εμέ και να εννοήσητε ότι εγώ αυτός είμαι• προ εμού άλλος Θεός δεν υπήρξεν ουδέ θέλει υπάρχει μετ’ εμέ.

Ησα.μβ8- Εγώ είμαι ο Κύριος• τούτο είναι το όνομά μου• και δεν θέλω δώσει την δόξαν μου εις άλλον ουδέ την αίνεσίν μου εις τα γλυπτά.
 Ο Θεός είναι κατηγορηματικός, ξέρει τι λέει.
 Θα πει κάποιος: Μα καλά δεν έδωσε τη δόξα Του στον Χριστό;
 Μα δεν είναι άλλος! Είναι η εικόνα Του. Η ορατή Του εικόνα είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς.
Ο Χριστός ήρθε  να φανερώσει τον Πατέρα.
 Κολ.α15- όστις είναι εικών του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως,
 Ενα παράδειγμα με την ταυτότητα, η οποία είναι από χαρτί και πλαστικό (αντιστοιχεί στην ανθρώπινη φύση). Πάνω της έχει μια φωτογραφία-εικόνα (χαρτί, μελάνι, ζωγραφισμένο αποτύπωμα). Είναι μια αντιπροσώπευση του ατόμου στο οποίο ανήκει. Αν δεν μπορεί να πάει κάπου που θέλει να τον δουν, θα στείλει την αντιπροσώπευση του.
 Ο Χριστός ήρθε για να γνωρίσουμε τον αληθινό και είμαστε στον αληθινό.
 Α’Ιωα.ε20- Εξεύρομεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν, διά να γνωρίζωμεν τον αληθινόν• και είμεθα εν τω αληθινώ, εν τω Υιώ αυτού Ιησού Χριστώ. Ούτος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος.
 Έτσι γνωρίζουμε τον αληθινό! Δεν μπορούμε αλλιώς να Τον γνωρίσουμε, επειδή είναι Πνεύμα και άπειρος.
 Ρωμ.α25- Οίτινες μετήλλαξαν την αλήθειαν του Θεού εις το ψεύδος, και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν την κτίσιν μάλλον παρά τον κτίσαντα, όστις είναι ευλογητός εις τους αιώνας• αμήν.
 Ο Παύλος μας μιλάει για τον Πατέρα. Αυτό το φρόνημα ενδιαφέρει εμάς. Το τι είχαν μέσα τους οι απόστολοι. Εκεί θέλει να μας επιστρέψει ο Κύριος, όχι στις φιλοσοφίες.
 Α’Πετ.δ19- Ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού ας εμπιστεύωνται τας εαυτών ψυχάς εις αυτόν, ως εις πιστόν δημιουργόν εν αγαθοποιΐα.
 Ανατρέξαμε σε όλα αυτά τα εδάφια και είδαμε ότι με το Πνεύμα Του ο Θεός τα έκανε όλα. Η πνοή του Παντοδυνάμου τα έκανε.
 Εδώ όμως λέει ότι τα έκανε ο Δημιουργός Θεός, ο Πατέρας.
 Όταν λοιπόν λέει η Γραφή ότι το Πνεύμα έκανε, αναφέρεται στον Πατέρα.
 Ο Θεός μας είναι πιστός Δημιουργός.
 Εβρ.ια10- διότι περιέμενε την πόλιν την έχουσαν τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός.
 Ποιος Θεός;
 Ο Πατέρας.
 Ιώβ.λγ4- Το Πνεύμα του Θεού με έκαμε και η πνοή του Παντοδυνάμου με εζωοποίησεν.
 Ερώτηση: Ο Πατέρας, ή το Πνεύμα τελικά «με έκαμε»;
 Ένας άνθρωπος που διαβάζει τη Γραφή κι έχει αυτές τις διδασκαλίες μέσα του, έχει μεγάλο μπέρδεμα.
 Τελικά ποιος είναι που δημιουργεί;
 Ιωβ.λα15- Ο ποιήσας εμέ εν τη κοιλία, δεν εποίησε και εκείνον; και δεν εμόρφωσεν ημάς ο αυτός εν τη μήτρα;
 Ένας είναι ο ποιήσας, ένας είναι ο μορφώσας: ο Θεός!
 Είτε πει κάποιος ο Θεός, είτε πει το Πνεύμα του Θεού, είτε πει ο Πατέρας, είναι το ίδιο πράγμα.
 Κάνοντας μια ανασκόπηση των παραπάνω, βλέπουμε επιπλέον τα εξής:
 Ψλμ.ρ3- Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός• αυτός έκαμεν ημάς, και ουχί ημείς• ημείς είμεθα λαός αυτού και πρόβατα της βοσκής αυτού.

 Ησα.μγ1- Και τώρα ούτω λέγει Κύριος, ο δημιουργός σου, Ιακώβ, και ο πλάστης σου, Ισραήλ• Μη φοβού• διότι εγώ σε ελύτρωσα, σε εκάλεσα με το όνομά σου• εμού είσαι… 7- πάντας όσοι καλούνται με το όνομά μου• διότι εδημιούργησα αυτούς διά την δόξαν μου, έπλασα αυτούς και έκαμα αυτούς… 15- Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιός σας, ο Ποιητής του Ισραήλ, ο Βασιλεύς σας.
Ένας είναι, όχι πολλοί.
 Γι’ αυτό αντιδρούν οι Ισραηλίτες. Από τις αρχές του 4ου μ.Χ. αιώνα, μόλις άρχισαν να μπαίνουν αυτές οι διδασκαλίες, αντέδρασαν με το να αρχίζουν τις συναγωγές τους με το:
Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου είναι είς Κύριος - Σμα Ισραήλ Γιάχουε Ελοχέινου, Γιάχουε Εχάδ, λέγοντας το ξανά και ξανά για 10 λεπτά. Γιατί; Επειδή ξέρουν τι λέει η Γραφή πάνω σ’ αυτό το θέμα.
 Αυτή την αλλαγή δεν την έφεραν, ούτε ο Κύριος Ιησούς ούτε οι απόστολοι.
 Πρξ.ιζ25- ουδέ λατρεύεται υπό χειρών ανθρώπων ως έχων χρείαν τινός, επειδή αυτός δίδει εις πάντας ζωήν και πνοήν και τα πάντα•

 Γεν.β7- Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης. και ενεφύσησεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής, και έγεινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν.
 Πήρε σκόνη και νερό, πυλό.
Μας δίνει την εικόνα ότι το έκανε με τα χέρια Του.
Αυτή είναι μια προφητική εικόνα.
Το χέρι συμβολίζει τις πέντε διακονίες της εκκλησίας (απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδάσκαλοι).
 Του έδωσε πρώτα σχήμα και μετά ήρθε το Πνεύμα πάνω του. Θα έρθει το Πνεύμα πάνω σε όλο το σώμα σε όλη τη γη. Θα γίνει ένα σώμα με μία πίστη, αλλά πρέπει να δουλέψουν τα χέρια!
 Η ζωή ήρθε με το Πνεύμα, το ρουάχ κι έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα.
 Ο Κύριος είπε:
 Ματ.η22- Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν• Ακολούθει μοι και άφες τους νεκρούς να θάψωσι τους εαυτών νεκρούς.
 Ήταν ζωντανοί αλλά τους ονόμασε νεκρούς. Επειδή η αμαρτία μέσα στον άνθρωπο φέρνει θάνατο, νεκρώνει το πνεύμα, το αποκόβει από τον Θεό.
 Εμείς πότε πήραμε ζωή εν Χριστώ;
 Όταν αναγεννηθήκαμε. Όταν αναγεννιόμαστε, έρχεται η πνοή του Θεού και γινόμαστε πλέον πνευματικά όντα, οίκος πνευματικός. Έρχεται και μας πληρώνει, μας βαπτίζει μέσα στο Πνεύμα.
 Δεν λέει ενεφύσησαν. Δεν είχε παρέα ο Θεός όταν το έκανε.
 Ούτε όταν ο Αδάμ και η Εύα περίμεναν τον Κύριο στον παράδεισο και είχαν κοινωνία μαζί Του, φαίνεται κάποια υπόνοια ότι περίμεναν πολλούς!
 Αυτό το πράγμα είναι κάτι εντελώς ξένο μέσα στη Γραφή.
Είδαμε ότι:
 Ησα.μδ24- Ούτω λέγει ο Κύριος, όστις σε ελύτρωσε και σε έπλασεν εκ κοιλίας• Εγώ είμαι ο Κύριος (Γιάχουε) ο ποιήσας τα πάντα• ο μόνος εκτείνας τους ουρανούς, ο στερεώσας την γην απ’ εμαυτού•

 Ψλμ.λγ6- Με τον λόγον του Κυρίου έγειναν οι ουρανοί, και διά της πνοής (ρουάχ) του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών.
 Όλα ο Θεός τα έκανε με το Πνεύμα Του, αφού είναι Πνεύμα.
 Το Πνεύμα του Θεού δεν είναι περιορισμένο σε ένα σημείο μόνο, και πουθενά αλλού.
 Ιερ.κγ24- Δύναταί τις να κρυφθή εν κρυφίοις τόποις και εγώ να μη ίδω αυτόν; λέγει Κύριος. Δεν πληρώ εγώ τον ουρανόν και την γην; λέγει Κύριος.
Μπορούμε να το νοήσουμε αυτό; Το Πνεύμα του Θεού είναι παντού. Ό,τι λοιπόν ο Θεός κάνει, το κάνει με το Πνεύμα Του.
 Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αυτές τις έννοιες.
 Ήταν η μεγαλύτερη ανοησία που έκαναν ποτέ, να ξεχωρίσουν το Άγιο Πνεύμα και να το κάνουν άλλο πρόσωπο από τον ίδιο τον Πατέρα.
 Πέρα από αυτά που είδαμε μέχρι τώρα, θα δούμε πόσο καθαρά αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το Πνεύμα του Πατρός, η υπόσχεση του Πατρός.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ........

To `Aγιο Πνεύμα (1ον μέρος)

 To `Aγιο Πνεύμα (3ον μέρος)

Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!