Blogger Widgets




2 Φεβρουαρίου 2012

To `Aγιο Πνεύμα (3ον μέρος)

Το Πνεύμα του Γιάχουε, το Πνεύμα της Προφητείας.

 Η Αγία Γραφή είναι γραμμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ερμηνεύει τον εαυτό της.
Όπως είδαμε, λίγο εδώ, λίγο εκεί.
Ό,τι σύμβολο, παροιμία ή αίνιγμα, τύπο ή σκιά έχει δώσει ο Θεός, την έχει ερμηνεύσει μέσα στον Λόγο Του.
Όποια διδασκαλία εκθέτει το Άγιο Πνεύμα, μας την υποστηρίζει από την αρχή μέχρι το τέλος.
 Θα ψάξουμε να δούμε, όταν οι προφήτες, ο Κύριος και οι απόστολοι μιλούσαν για τον Θεό, τι εννοούσαν!
 Θα φτάσουμε μέχρι το Ιωα.ιδ 16, επειδή παρερμήνευσαν τα λόγια του Κυρίου για τον Παράκλητο, επειδή α)δεν κατάλαβαν τι ο Κύριος ήθελε να πει και β)επειδή το πνεύμα της εποχής του 4ου μ.Χ. αιώνα, ήταν το πνεύμα το φιλοσοφικό το οποίο ήθελε να παντρέψει την ειδωλολατρία με τον Χριστιανισμό ο οποίος ήταν καθαρά Ιουδαϊκή πίστη.
  Όλη η πρώτη εκκλησία ήταν Ιουδαϊκή.
 Όταν ο Χριστός άρχισε να κηρύττει, από το βάπτισμα Του και μετά, η διδασκαλία Του δεν είχε να κάνει με καινούριες αποκαλύψεις όσον αφορά τον Θεό.
Δηλαδή να πει ότι ήταν τρεις, ενώ όλος ο Ισραήλ πίστευε ότι ο Θεός είναι είς, μονήρης.
Δεν παραδρόμησε σε τίποτα από την οδηγία που έδωσε ο Θεός στους προφήτες.
Ήρθε να τους εκπληρώσει, να τους επιβεβαιώσει.
 Εβρ.α3- όστις ων απαύγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, και βαστάζων τα πάντα με τον λόγον της δυνάμεως αυτού, αφού δι’ εαυτού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών, εκάθησεν εν δεξιά της μεγαλωσύνης εν υψηλοίς,
 Δεν λέει των υποστάσεων.
 Μπορούσε λοιπόν ο Κύριος ξαφνικά ν’ αρχίζει να κάνει τον Θεό τριαδικό;
 Θα έπρεπε να δώσει όγκο πληροφοριών για να μπορέσει να μας στηρίξει κάτι τέτοιο.
Το ίδιο θα έπρεπε να κάνουν και οι μαθητές.
Για να μπορέσουν να στηρίξουν μια τέτοια τρομακτική αλλαγή στη διδασκαλία, θα έπρεπε να ξοδευτεί τέτοιος όγκος πληροφόρησης και από τον Κύριο και από τους αποστόλους, ώστε να μας δημιουργήσουν ένα βάθρο πίστης για να μπορούμε να το δεχθούμε αυτό.
 Κάτι τέτοιο όμως είναι απών. Δεν υπάρχει.
 Τα λόγια του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν αργότερα αρχίζει να κηρύττει, και τα λόγια του Παύλου στηρίζουν αυτή την ίδια πίστη, δεν έχουν παραδρομήσει στο παραμικρό.
 Εξαρτάται από τα γυαλιά με τα οποία διαβάζει κάποιος.
 Υπάρχουν δύο επιστημονικές μέθοδοι έρευνας, η αφαιρετική και η υποθετική μέθοδος.
 Η πρώτη είναι η σωστή. Σ’ αυτήν παρατηρούνται κάποια φαινόμενα. Παίρνουμε όλες τις πληροφορίες που μαζεύουμε στο εργαστήριο και γίνονται τεστ και επαληθεύσεις. Αφού όλα αυτά αποδειχθούν, τότε βγαίνει το πόρισμα.
 Η μέθοδος αυτή έχει εφαρμογή, όχι μόνο στην ύλη αλλά και σε κάθε ιστορικό ντοκουμέντο, ένα από τα οποία είναι ο Λόγος του Κυρίου.
 Η άλλη μέθοδος υποθέτει, για παράδειγμα ότι ο άνθρωπος είναι προϊόν εξέλιξης, παίρνει την υπόθεση αυτή σαν βάση, και προσπαθεί μετά να βρει στοιχεία να την στηρίξει.
 Αυτή είναι λανθασμένη μέθοδος.
 Το ίδιο κάνουν στον Λόγο του Θεού.
 Μπορεί κάποιος να έχει λανθασμένη αντίληψη, να την έχει δεχθεί και φτάνει στο σημείο (σαν την κότα) να τσιμπήσει εδώ κι εκεί όποια εδάφια θέλει για να στηρίξει αυτό που έχει.
 Όμως δεν ερμηνεύεται έτσι ο Λόγος του Θεού. Η ερμηνεία θα πρέπει να είναι βασισμένη, από την Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη.
Πρέπει κάποιος να δει όλο το φρόνημα της Γραφής, όλο τον ειρμό της.
 Η Γραφή είναι ένα ντοκουμέντο, μια αλήθεια, μια Διαθήκη, την έχει γράψει ένας νους, ένα Πνεύμα. Δεν φάσκει και αντιφάσκει πουθενά, δεν έχει λάθος μέσα της.
 Μας καλεί ο Κύριος, όπως κάνει σε κάθε γενιά να ερευνήσουμε το Λόγο για μας. Είναι χρέος μας. Δεν είναι σωστό να επαναπαυόμαστε στο τι είπε πριν 200-300 χρόνια κάποιος.
 Και αν τα είπε, πρέπει να το ερευνήσουμε και αν είπε αλήθεια.
Η αλήθεια χαίρεται να την ερευνάμε.
Αυτός που στεναχωριέται για τις έρευνες είναι ο ψεύτης. Αυτοί που υποθάλπουν ένα κρυμμένο ψέμα, αυτοί στεναχωριούνται.
 Όλα εξαρτώνται από τα κίνητρα της καρδιάς του ανθρώπου. Θέλει να διαφέρει από τους άλλους και να κάνει τον έξυπνο ή ενδιαφέρεται για τον Θεό;
 Είδαμε ότι ο Θεός ζητάει αληθινούς προσκυνητές που να Τον λατρεύουν εν πνεύματι και εν αληθεία. Θα γνωρίσει ο άνθρωπος την αλήθεια και θα τον ελευθερώσει. Θα μπορέσει να λατρεύσει τον Θεό σωστά, να έρθει πιο κοντά Του να Τον γνωρίσει.
 Η αλήθεια είναι η βάση της πίστης. Αν δεν υπάρχει η αλήθεια, σε τι μπορεί να πιστέψει ο άνθρωπος;
 Είναι πλανεμένος αυτός που νομίζει ότι μπορεί να πιστεύει σε ό,τι θέλει. Ο Θεός δεν την δέχεται αυτή την πίστη.
 Αντίθετα την συγκεκριμενοποίησε, την έγραψε, την έκανε Διαθήκη, την σφράγισε με την θυσία του Αμνού και δεν μπορεί να την αλλάξει κανείς.
 Ιουδ.α3- Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους. 

 Κείμενο α3- Ἀγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς ἡμῶν σωτηρίας ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει.
 Άπαξ σημαίνει μια φορά και για πάντα.
Εξ ου και το εφάπαξ που παίρνουν οι συνταξιούχοι.
 Άπαξ παραδοθείση, η πράξη έχει γίνει κι έχει τελειώσει. Έχει παραδοθεί και τελείωσε.
 Δεν συνεχίζει να παραδίδεται, ούτε υφίσταται διορθώσεις και αλλαγές.
 Η πίστη δόθηκε και είναι για εκείνους και για μας. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να την αλλοιώσει.
 Αυτά είναι τα κίνητρα μας και αλίμονο μας αν είναι διαφορετικά.
 Ο Κύριος λέει:
  Σοφ.α4- Και θέλω εκτείνει την χείρα μου επί τον Ιούδαν και επί πάντας τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, και θέλω εξολοθρεύσει το υπόλοιπον του Βάαλ από του τόπου τούτου και το όνομα των ειδωλοθυτών μετά των ιερέων, 5- και τους προσκυνούντας επί των δωμάτων την στρατιάν του ουρανού και τους προσκυνούντας και ομνύοντας εις τον Κύριον και τους ομνύοντας εις τον Μαλχόμ, 6- και τους εκκλίνοντας από όπισθεν του Κυρίου και τους μη ζητούντας τον Κύριον μηδέ εξερευνώντας αυτόν.
  Αυτούς ο Κύριος λέει θα τους εξολοθρεύσει.  Είναι σαν να στύβεις το λεμόνι, κρατάς τον χυμό και πετάς την λεμονόκουπα στα σκουπίδια. Ο Θεός έχει έναν σκουπιδότοπο. Όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να κάνει την ψυχή του σκουπίδι, ο Θεός θα του φερθεί σαν σκουπίδι, επειδή δεν θα έχει καμιά αξία.
 Τώρα είναι που πρέπει να πάρουμε αξίες μέσα μας. Τώρα είναι η ώρα να βγάλουμε τη σκουριά και να βάλουμε μέσα χρυσό. Τώρα είναι η ώρα να βγει ο κακός μας χαρακτήρας, ο κακός μας εαυτός και να μας δώσει ο Θεός τον δικό Του, για να είμαστε όμοιοι μαζί Του.
Και βέβαια χρησιμοποιεί θλίψεις, δοκιμασίες, καταστάσεις, προβλήματα, καμιά φορά παίρνει ο Ίδιος τη ράβδο, όπως κι εμείς κάνουμε για τα παιδιά μας. Επειδή μας βλέπει, μας προσέχει.
Ο Ιώβ λέει ότι έγινε στόχος για τον Θεό. Βεβαίως και έγινε στόχος. Βεβαίως και είμαστε στόχος για τον Θεό. Εμάς έχει, είμαστε γιοί Του, μας θέλει, μας αγαπάει, θέλει να μας βάλει στο θρόνο Του, στα δεξιά Του, να βασιλεύσουμε μαζί Του, να είμαστε μαζί Του, μέσα στη δόξα Του για πάντα, αιώνια. Σε δόξα άρρητη…
 Για να μας δώσει ο Θεός την εξουσία να κρίνουμε, πρέπει να γνωρίζουμε τη δικαιοσύνη. Για να μας δώσει δύναμη κρίσης και εξουσίας πρέπει να ξέρουμε τι θα πει εξουσία. Πρέπει να τη σεβόμαστε, πρέπει να ξέρουμε πώς να τη χρησιμοποιούμε, να μην την καταχραζόμαστε και να μην τη χρησιμοποιήσουμε ποτέ για ιδιοτελείς σκοπούς. Σ’ αυτά τα τεστ πείραξε ο διάβολος τον Κύριο. Του ζήτησε να κάνει τους λίθους άρτους, για να Τον σπρώξει να χρησιμοποιήσει τη δόξα που Του έδωσε ο Θεός για ιδιοτελείς σκοπούς.
 Τώρα ο Κύριος περιμένει να τα βάλουμε μέσα μας. Η ώρα τώρα είναι πολύτιμη. Να μην αφήνουμε τις μέρες μας να περνάνε και χασομεράμε με οποιοδήποτε πράγμα ανόητο, ανούσιο. Πολλές φορές δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος και σημασία σε πράγματα τα οποία είναι τίποτα, μηδαμινά. Κάποιος μας πλανάει.
 Ο Κύριος όμως θέλει να Τον εξερευνήσουμε, θέλει να έρθουμε κοντά Του. Το ζητάει, περιμένει.
 Αλλά δε θα αφήσει τόσο εύκολα να έρθουμε…
 Δευτ.δ11- Και επλησιάσατε και εστάθητε υπό το όρος• και το όρος εκαίετο με πυρ έως μέσου του ουρανού, και ήτο σκότος, νέφη και γνόφος.
 Μας δέχεται οποιαδήποτε ώρα Τον επικαλεστούμε. Αλλά περιμένει, αφού καταλάβουμε, να Τον εκζητήσουμε με όλη τη δύναμη μας. Να Τον θέσουμε ως το πολυτιμότερο αγαθό της ψυχής μας και να γίνει το θέμα της ζωής μας μέρα και νύχτα. Το αξίζει!!!
 Μια σταγόνα από τη δόξα Του αρκεί για όλη μας τη ζωή. Μια στιγμή μέσα στην παρουσία Του κάνει τα πάντα να ωχριούν, να χάνουν το χρώμα τους, εκμηδενίζονται.
 Το φως του Θεού μας είναι αιώνιο. Έχουμε να εξερευνήσουμε τον Ίδιο τον Θεό μας, με αυτά τα κίνητρα, με φόβο και τρόμο μπροστά Του.
 Η πίστη μας δόθηκε!
 Ησα.μδ34- Ούτω λέγει ο Κύριος, όστις σε ελύτρωσε και σε έπλασεν εκ κοιλίας• Εγώ είμαι ο Κύριος ο ποιήσας τα πάντα• ο μόνος εκτείνας τους ουρανούς, ο στερεώσας την γην απ’ εμαυτού•
 Είδαμε προηγουμένως ότι αυτός που μας έπλασε είναι το Πνεύμα Του.
 Είδαμε ότι με την πνοή του Πνεύματος Του στερέωσε τα πάντα, με το ρουάχ τα κάνει όλα ο Κύριος.
 Ο Παύλος μας δίνει άλλον ένα παραλληλισμό, προκειμένου να καταλάβουμε τον Θεό και το Πνεύμα Του.
 Α’Κορ.β9- αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, Εκείνα τα οποία οφθαλμός δεν είδε και ωτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ητοίμασεν εις τους αγαπώντας αυτόν. 10- Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά διά του Πνεύματος αυτού• επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού.
 Δηλαδή άλλο είναι το Πνεύμα και άλλο είναι ο Θεός;
 Δεν ξέρει ο Θεός τα βάθη Του; Το Πνεύμα Του τα ξέρει;
 Λογικές ερωτήσεις.
 Για να μας δώσει να καταλάβουμε αυτή την τελευταία φράση, χρησιμοποιεί μια παράλληλο, ένα παράδειγμα.
 Α’Κορ.β11- Διότι τις των ανθρώπων γινώσκει τα του ανθρώπου, ειμή το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτώ; Ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσκει ειμή το Πνεύμα του Θεού. 12- Αλλ’ ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, διά να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς.

 Κείμενο β11- τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτως καὶ τὰ τοῦ θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ. 12- ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν•
 Το διότι ενώνει την προηγούμενη φράση με αυτή που θα ακολουθήσει και αιτιολογεί αυτό που λέει προηγουμένως.
 Ούτω. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο, τοιουτοτρόπως.
 Ούτως. Παρόμοια, με τον ίδιο τρόπο, μας δίνει τον άνθρωπο και το πνεύμα του ανθρώπου, για να καταλάβουμε τον Θεό και το Πνεύμα Του.
 Ερώτημα: Το πνεύμα μέσα μας είναι άλλο πρόσωπο από μας;
 Μπορεί το πνεύμα μας να ενεργεί ανεξάρτητα από τη λογική μας; Αφού μπορεί, αυτό σημαίνει ότι το κάνει άλλο πρόσωπο;
 Όπως λοιπόν συμβαίνει στον άνθρωπο και στο πνεύμα του, το ίδιο συμβαίνει στον Θεό και στο Πνεύμα Του. Επειδή ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ’ εικόνα Θεού. Βλέποντας το πλάσμα, καταλαβαίνεις τον Πλάστη.
 Παράδειγμα! Γιατί ο Κύριος μας έδωσε το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα και ιδιαίτερα να μιλάμε, να προσευχόμαστε σε γλώσσες;
 Ο Παύλος λέει:
 Α’Κορ.ιδ2- Διότι ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον δεν λαλεί προς ανθρώπους, αλλά προς τον Θεόν• διότι ουδείς ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια•… 14- διότι εάν προσεύχωμαι με γλώσσαν αγνώριστον, το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλ’ ο νους μου είναι ακαρποφόρητος.
 Το πνεύμα μας ερευνά τα βάθη μας. Πράγματα που με τη λογική μας δεν αντιλαμβανόμαστε. Όταν ο Αδάμ αμάρτησε, έχασε μέρος της εικόνας και της ομοίωσης. Μέρος της εικόνας ήταν η τέλεια σχέση του πνεύματος με τον λογικό νου του ανθρώπου. Δηλαδή, το πνεύμα μας μπορούσε να επικοινωνεί τέλεια με τη λογική, ό,τι και αν συνέβαινε. Εμείς είμαστε στη σφαίρα της ύλης και δεν υπάρχει σύνδεση με το τι το πνεύμα μας αντιλαμβάνεται. Το πνεύμα μας γνωρίζει τι συμβαίνει έξω από εμάς, επειδή κινείται σε άλλη σφαίρα. Δεν εμποδίζεται από κολώνες και τοίχους, ούτε από τον χρόνο και την απόσταση. Απλά δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τη λογική μας.
 Μπορούμε να φανταστούμε, για παράδειγμα έναν δολοφόνο, αν μπορούσε να το κάνει αυτό;
 Ο Κύριος μας δεν το έχασε, επειδή δεν είχε αμαρτία. Λειτουργούσε μέσα Του, κάτι που βλέπουμε στα Ευαγγέλια. Λέει:
 Μρκ.β8- Και ευθύς νοήσας ο Ιησούς διά του πνεύματος αυτού ότι ούτω διαλογίζονται καθ’ εαυτούς, είπε προς αυτούς• Διά τι διαλογίζεσθε ταύτα εν ταις καρδίαις σας;
 Δεν λέει ότι ο Θεός Του το είπε, αλλά ότι ο Ίδιος το εννόησε με το δικό Του πνεύμα, το ανθρώπινο πνεύμα.

 Το σύμβολο της αστρικής προβολής είναι μια μάγισσα πάνω σε μια σκούπα να πετάει. Σημαίνει ότι η ψυχή και το πνεύμα του μάγου βγαίνει από μέσα του και ταξιδεύει σε διάφορα μέρη. Αυτό όμως γίνεται με δαιμονική δύναμη. Ένας δαίμονας ενώνει τη λογική με το πνεύμα και μπορεί ο μάγος να αντιλαμβάνεται πράγματα.
 Ο Θεός τι έκανε; Επειδή το πνεύμα μας ξέρει τα βάθη μας, μας βαπτίζει με το Άγιο Πνεύμα, ώστε το πνεύμα μας να μπορεί να αποκτήσει έκφραση προσευχής, απευθείας στον Κύριο, χωρίς να μπαίνει στη μέση η λογική μας. Αυτό εννοούσε ο Παύλος όταν είπε ότι όταν προσεύχεται με γλώσσες ο νους του μένει ακαρποφόρητος αλλά το πνεύμα του προσεύχεται.
 Ιερ.ιζ9- Η καρδία είναι απατηλή υπέρ πάντα και σφόδρα διεφθαρμένη• τις δύναται να γνωρίση αυτήν;
 Τι είναι η καρδιά; Είναι το βάθος μας. Μέσα μας, στα βάθη των συναισθημάτων μας, έχουμε πράγματα που κι εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε.
 Βλέπουμε ανθρώπους να κάνουν κάτι πολύ άσχημο και μετά να αναρωτιούνται και οι ίδιοι πώς έκαναν κάτι τέτοιο!
 Ο άνθρωπος, όπως είδαμε, μέσα του έχει μια άβυσσο. Και είδαμε ακόμα ότι η άβυσσος αυτή καλεί μια άλλη άβυσσο. Γι’ αυτό μας πληρώνει με το Πνεύμα Του ο Θεός. Αυτό είναι το θέμα για το οποίο μιλάμε!
 Να καταλάβουμε τον Θεό, το Πνεύμα Του, για να καταλάβουμε τη δική μας ανάγκη για το Πνεύμα. Πολλοί άνθρωποι είναι τόσο ξεκομμένοι από το Πνεύμα και το πνεύμα τους, που δεν ξέρουν καν ότι υπάρχουν, επειδή όλο αυτό είναι σε μια τελείως διαφορετική σφαίρα.
 Π.χ. Αυτή τη στιγμή, μας διαπερνούν κύματα τηλεόρασης, ραδιόφωνου, κινητών τηλεφώνων, δορυφορικά κλπ. Αυτά είναι σε διαφορετική σφαίρα από αυτήν που εκπέμπει ο νους μας ή η ακοή μας. Ο σκύλος για παράδειγμα μπορεί ν’ ακούσει υπέρηχους που εμείς δεν μπορούμε, επειδή έχει άλλες ικανότητες.
 Το ίδιο, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, ισχύει στη σφαίρα του πνεύματος.
Ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει τη δύναμη του Πνεύματος στους αγίους Του, μόνο για προσευχή και οικοδομή. Γι’ αυτό λέει ότι το πνεύμα μας προσεύχεται με στεναγμούς αλάλητους, που δεν μπορούμε να τους εκφράσουμε με τη λογική μας. Επειδή είναι άλλα βάθη που διακυβερνούν τον ψυχικό μας κόσμο που δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε και ο Θεός, μας έχει δώσει τη δύναμη να προσευχόμαστε δια του Πνεύματος, ώστε να γίνεται μια τέλεια προσευχή ενώπιον Του.
 Το πνεύμα λοιπόν διερευνά τα βάθη του ανθρώπου. Αυτό όμως δεν κάνει το πνεύμα του άλλο πρόσωπο από αυτόν. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν αυτοί που το ξεκίνησαν και αυτοί που το συνεχίζουν μέχρι σήμερα, χωρίζουν τον Θεό από το δικό Του Πνεύμα;
 Αφού ο Θεός είναι Πνεύμα και ο Θεός είναι Είς και το Πνεύμα είναι Έν.
 Ο Λόγος του Θεού είναι μαθηματικά. Δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει, όταν είναι ειλικρινής.
 Οι υπόλοιποι χρησιμοποιούν την μέθοδο του όφεως και αλλάζουν τις εκφράσεις από μεταφορικές σε πεζές και τις πεζές σε μεταφορικές. Αρχίζουν και στρεβλώνουν το Λόγο του Κυρίου, προς ιδία αυτών απώλεια.
 Β’Τιμ.β15- Σπούδασον να παραστήσης σεαυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπαίσχυντον, ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείας.
 Αυτό είναι δικαιοσύνη. Όταν έχουμε να κάνουμε με την ερμηνεία του Λόγου δεν θα σκεφτούμε μήπως τυχών και μας παρεξηγήσουν ή τι θα πουν οι άλλοι… Αυτή είναι λάθος σκέψη. Θα πρέπει να σκεφτούμε ο Θεός μας τι είπε, ο Πλάστης μας προσωπικά σε μας, σήμερα.
 Πολλοί λένε ότι θα μείνουν πιστοί σε ό,τι τους δίδαξαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους.
 Δηλαδή κάνουν τον παππού και την γιαγιά, θεό τους;
Ποιος όμως λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν πλανημένοι, μέσα σε όλη τους την ειλικρίνεια; Μπορεί να αγαπούσαν τον Θεό με όλη τους την καρδιά και να ήταν ευλαβείς, ήταν όμως πλανημένοι.
 Το Πνεύμα του Θεού ερευνά τα βάθη Του. Δεν σημαίνει ότι είναι άλλο πρόσωπο.
Είναι ο Ίδιος ο Θεός.
 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.....

To `Aγιο Πνεύμα (2ον μέρος)

Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!