Blogger Widgets
29 Ιανουαρίου 2012

Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΩΣ ''ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ"

(Αποσπάσµατα από το βιβλίο, του πρώην ηγετικού στελέχους του κινήµατος, Randall N. Baer «Στον Εφιάλτη της Νέας Εποχής», εκδοτικός οίκος «Στερέωµα»)
Το κίνηµα αυτό µπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό ως ένα ευρύ φάσµα µη Χριστιανικών φιλοσοφιών και παραδόσεων που µ πορούν να ταξινοµηθούν ως ΝΕΟ-ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ (ή Ουµανισµός). 
 Ο ακρογωνιαίος λίθος του ανθρωπισµού αυτού είναι η πίστη ότι ο άνθρωπος έχει θεία φύση, κι εποµένως είναι ουσιαστικά ένας "θεός" ή ένας φωτισµένος "υπεράνθρωπος".

Ο άνθρωπος της Νέας Εποχής, πιστεύοντας ότι είναι τέλειος και παντοδύναµος, τοποθετεί τον εαυτό του σ' ένα κοσµικό (συµπαντικό) θρόνο. Αυτός ο κατά φαντασίαν θεάνθρωπος ισχυρίζεται ότι έχει εκ φύσεως απεριόριστες δυνά µεις και µπορεί µ' αυτές να διοικεί και να µεταχειρίζεται το σύµπαν σύµφωνα µε την κυρίαρχη θέληση του. Ο άνθρωπος ανυψώνεται σε κυρίαρχη θεότητα - αυτή είναι η ουσία της βλασφηµίας του Νεοεποχικού πνευµατικού ανθρωπισµού - που ζητάει να εξυψώσει τον άνθρωπο σε Θεό εκτοπίζοντας τον Ιησού Χριστό από Βασιλέα των Βασιλέων και Κύριο των Κυρίων.
Η    Νέα Εποχή προσφέρει µυριάδες υποκατάστατα και ψεύτικες αποµιµήσεις του Ακρογωνιαίου Λίθου (Ιησού Χριστού) της Εκκλησίας ...
Η  Νέα Εποχή προσφέρει, ακόµη, ένα πλήθος πανάρχαιων πειρασµών που έχουν τη βάση τους στον αποκρυφισµό. Τους προσφέρει σε µια νέα συσκευασία, στο µοντέρνο κι αστραφτερό περιτύλιγµα µιας Νέας Εποχής.
Οι επιδράσεις του φαινοµένου αυτού είναι διάχυτες σ' όλο τον πλανήτη, και µάλιστα πολύ περισσότερο απ' ό,τι φαίνεται επιφανειακά. Μερικές µόνο ενδείξεις και παραδείγµατα είναι και τα εξής:
Μια δηµοσκόπηση του Πανεπιστηµίου του Σικάγο έδειξε ότι το 67 τοις εκατό των Αµερικανών πιστεύουν τώρα στο υπερφυσικό, και ότι το 42 τοις εκατό πιστεύουν ότι έχουν έρθει σε επαφή µε τους νεκρούς.
Σύµφωνα µε τη Χριστιανική ταινία, "Gods of the New Age" ("Θεοί της Νέας Εποχής"), έχει εκτιµηθεί ότι 60 εκατοµµύρια Αµερικανοί είναι αναµεµειγµένοι σε κάποιον απ' τους πολλούς κλάδους της Νέας Εποχής.
Το εικοσιτρία τοις εκατό (23%) των Αµερικανών πιστεύει στη µετενσάρκωση.
Σαράντα εκατοµµύρια Αµερικανοί πιστεύουν στην αστρολογία, και ο αντίστοιχος αριθµός παγκοσµίως είναι ένα δισεκατοµµύριο.
Το περιοδικό Forbes Magazine εκτιµά ότι η (φανερή) Νεοεποχική αγορά έχει τζίρο 3.43 δισεκατοµµύρια δολλάρια ετησίως.
Μεγάλες επιχειρήσεις (συµπεριλαµβανοµένων και πολλών που ανήκουν στις 500 µεγαλύτερες) ξοδεύουν 4 δισεκατοµµύρια δολλάρια για προγράµµατα που αφορούν τη διοίκηση και το προσωπικό, τα οποία στηρίζονται σε Νεοεποχικές φιλοσοφίες και τεχνικές. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι εργαζόµενοι υποχρεώνονται να συµµετάσχουν στα προγράµµατα αυτά προκειµένου να µη χάσουν τη δουλειά τους.
Μια δηµοσκόπηση του 1978 έδειξε ότι 10 εκατοµµύρια Αµερικανοί ασχολούνταν τότε µε κάποιο είδος Ανατολικού µυστικισµού. (Σηµ. Μ: Ο Ανατολικός µυστικισµός είναι ένας µόνον απ' τους πολλούς κλάδους του Κινήµατος της Νέας Εποχής.)
Ο εκδοτικός θρίαµβος, Jonathan Livingston Seagull (Ο Γλάρος του Τζόναδαν Λίβινγκστον), ένα βιβλίο που στηρίζεται εξ ολοκλήρου στη φιλοσοφία της Νέας Εποχής και που, όπως ανέφερε ο ίδιος ο συγγραφέας του, υπαγορεύτηκε από ένα
πνεύµα, έγινε δεκτό µε ενθουσιασµό απ' το αναγνωστικό κοινό κι έχει ήδη πουλήσει πάνω από 25 εκατοµµύρια αντίτυπα. Αυτό είναι ένα µόνο απ' τα πολλά παραδείγµατα µιας συγκαλυµ-µένης προσπάθειας προβολής των Νεοεποχικών ιδεών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Η φιλοσοφία της "∆ύναµης" που τόσο παραστατικά απεικονίστηκε στην τριλογία:
« Ο Πόλεµος των Άστρων », είναι ένα απ' τα βασικά δόγµατα του “Ευαγγελίου” της Νέας Εποχής. Οι ταινίες αυτές, µ' ένα λεπτό και διασκεδαστικό τρόπο, εξέθεσαν εκατοµµύρια νεαρά µυαλά στο Νεοεποχικό πρότυπο του ήρωα ιππότη Jedi.
Υπάρχουν πάνω από 200.000 δεδηλωµένες µάγισσες στην Αµερική. Ένας µεγάλος άγνωστος αριθµός µαγισσών παραµένει αδήλωτος.
Η χρήση µέντιουµ από δικηγόρους και αστυνοµικά τµήµατα είναι πολύ πιο συνηθισµένη σήµερα παρά ποτέ άλλοτε.
Η αλυσίδα των βιβλιοπωλείων Β. Dalton ανέφερε µια αύξηση της τάξης του 95 τοις εκατό στις πωλήσεις Νεοεποχικών βιβλίων µια εβδοµάδα µετά τη µίνι τηλεοπτική σειρά της Σίρλεϋ Μακλέιν, "Out on a Limb" ("Χωρίς υποστήριξη"), ενώ οι πωλήσεις συνεχίζουν ν' αυξάνουν σταθερά.
Ο Robert Muller, πρώην βοηθός του γενικού γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, έχει γράψει ένα βιβλί ο µε τίτλο "The New Genesis: Shaping a Global Spirituality" ("Η Νέα Γένεση: ∆ιαµορφώνοντας µια Παγκόσµια Πνευµατικότητα"), το οποίο απαιτεί µια παγκόσµια "Νέα Τάξη" που θα βασίζεται σε πολλές απ' τις αρχές της φιλοσοφίας της Νέας Εποχής.
Ο Dr Jean Houston, ένας απ' τους πιο φηµισµένους ηγέτες της Νέας Εποχής, αναφέρει ότι διηύθυνε ένα εντατικό τριήµερο εργαστηριακό πρόγραµµα για 150 ανώτερους κυβερνητικούς αξιωµατούχους, καθώς και άλλα παρόµοια προγράµµατα στα οποία συµµετείχαν κορυφαία διοικητικά στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων και κυβερνητικοί αξιωµατούχοι των Η.Π.Α.
Πενηνταδύο εκδοτικοί οίκοι έχουν σχηµατίσει από κοινού τη λεγόµενη Νεοεποχική Συµµαχία Εκδόσεων και Εµπορίας (New Age Publishing and Retail Alliance), που το σλόγκαν της είναι "Μια Συνείδηση που η Ώρα της Έχει Φτάσει". Συνολικά, το ύψος των πωλήσεων των Νεοεποχικών βιβλίων ανέρχεται στο 1 δισεκατοµµύριο δολλάρια το χρόνο.
Ο καθηγητής Carl Raschke, του Πανεπιστηµίου του Denver, επικριτής της Νέας Εποχής, ονοµάζει το κίνηµα αυτό την "πιο ισχυρή κοινωνική δύναµη των Η.Π.Α.
σήµερα."   Και  προσθέτει:   "Εάν  το  δει  κανείς  προσεκτικά  βλέπει  ότι αντιπροσωπεύει µια ολοκληρωτική απόρριψη των Χριστιανικών και των θεµελιωδών Αµ ερικανικών αρχών. "
Τα παραδείγµατα αυτά δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου ...
… Πάνω από τα µισά βιβλία που κυκλοφορούν στα βιβλιοπωλεία στην κατηγορία "Ψυχολογία / Προσωπική Βοήθεια" βασίζονται, σε ένα µεγάλο βαθµό ή και καθ' ολο-κληρία, σε παραλλαγές της Νεοεποχικής ψυχολογίας. Ο ανύποπτος καταναλωτής, για παράδειγµ α, ο οποίος ψάχνει για ένα βιβλίο σχετικά µε την επίλυση των συναισθηµα-τικών του ταραχών, ή για την εξασφάλιση περισσότερης ευτυχίας, ή την επίλυση των οικογενιακών του προβληµάτων, µπορεί εύκολα να αγοράσει ένα βιβλίο που να βασίζεται σε Νεοεποχικές αρχές, χωρίς καν να το καταλάβει, εφόσον δεν θα υπάρχει κάποια εµφανής ένδειξη.
Ένας από τους ιδρυτές της σύγχρονης Νεοεποχικής ψυχολογίας είναι ο Carl Jung. Κατά τη διάρκεια της παγκοσµίου φήµης καριέρας του, ο Jung υποστήριξε σθεναρά την άποψη ότι το πνεύ µα δεν έχει ανεξάρτητη υπόσταση. Έγραψε τόµους ολόκληρους ψυχολογικής σκέψης βασισµ ένης στην πεποίθηση ότι βρίσκονταν σε επαφή µε φαινοµενικά υπερφυσικές δυνάµεις που ήταν µέρος του " Συλλογικού Υποσυνείδητου ", ένα είδος ανθρώπινου συλλογικού πνευ µατικού τοµέα, ο οποίος εµ περιέχει όλες τις πλευρές της ανθρώπινης εµπειρίας και της ψυχικής συγκρότησης. Μόνο προς το τέλος της µεγάλης κα-ριέρας του κατάλαβε ότι είχε καταληφθεί και συντριβεί από δυνάµεις που ξέφευγαν από τον έλεγχο του. Τελικά παραδέχτηκε ότι ο αόρατος φίλος του, επ' ονόµατι Φιλήµων, ήταν µια ανεξάρτητη πνευµατική οντότητα:
« O Φιλήµων εκπροσωπούσε µια δύναµη, που δεν ήταν ο εαυτός µου... Αυτός µου δίδαξε την ψυχική αντικειµενικότητα.
... Μερικές φορές µου φαινόταν πολύ πραγµατικός, λες και ήταν ζωντανή προσωπικότητα. Έκανα βόλτες µαζί του στον κήπο και για µένα ήταν αυτό που οι Ινδοί ονοµάζουν γκουρού».
Πράγµατι, η πηγή έµ πνευσης και γνώσης του Jung ήταν ένα προσκολούµενο φιλικό του πνεύµα (δαίµονας), που ήταν και ο πραγµατικός συγγραφέας του βιβλίου του µε τίτλο "Ψυχολογία του Βάθους"! Εδώ, στο επίκεντρο ενός τεράστιου ποσοστού ψυχολογιών που βασίζονται στη Νέα Εποχή βλέπουµε τις έξυπνες κινήσεις των απατηλών δαιµόνων.
Στο χώρο της Εκπαίδευσης (από το νηπιαγωγείο µ έχρι και το λύκειο) ο πνευµατικός ανθρωπισµός έχει καταλάβει σε πολλά καίρια σηµεία, αν και όχι τόσο, όσο σε άλλους τοµείς. Απο µια πλευρά, βλέπουµε στην εκπαίδευση ότι είναι δυνατό να συνδυάζονται ο κοσµικός ανθρωπισµ ός και ο Νεοεποχικός (ψευδο) πνευµατικός ανθρωπισµός και να λειτουργούν ο ένας µετά τον άλλο, παρ' ότι οι φιλοσοφίες τους είναι διαφορετικές.
Πολλοί Χριστιανοί συγγραφείς έχουν σηµάνει συναγερµό στη Χριστιανική κοινότητα σχετικά µε την ισχυρή επιρροή των κοσµ ικών ανθρωπιστικών διδασκαλιών για τη "∆ιευκρίνηση Αξιών " στα σχολεία, σε Εθνικό (Α µερικανικό) επίπεδο. Σ' αυτή την περίπτωση , οι απόλυτες ηθικές αξίες που θεσπίζει η Βίβλος παραγκωνίζονται µε την αιτιολογία ότι αποτελούν απλά ένα µόνο εναλλακτικό σύστηµα αξιών µεταξύ άλλων.
Οι µαθητές που διδάσκονται τη "∆ιευκρίνηση Αξιών " µαθαίνουν να χρησιµοποιούν τα δικά τους (υποκει µενικά) αισθήµατα, ως ηθικούς καθοδηγητές, για το καλό και το κακό, την αλήθεια και το ψέµα! Η χρησιµοποίηση των προσωπικών αντιλήψεων του ανθρώπου σαν µέτρο για την ηθική συµπεριφορά και άποψη για τον κόσ µο, συνεπάγεται την ύπαρξη της δυνατότητας της αυτο- αιτιολόγησης συµπεριφορών και ενεργειών που δεν βασίζονται στη διδασκαλία της Βίβλου.
Η "∆ιευκρίνηση Αξιών" δέχεται επίσης τον Νεοεποχικό πνευµατικό ανθρωπισµό σαν µια βιώσιµη, απόλυτα δικαιολογηµένη επιλογή, εφόσον οι απόψεις της "φαίνονται συνετές " στο µαθητή. Επίσης, στον ίδιο αυτό τοµέα της εκπαίδευσης, µια καινούργια άποψη, βασισµένη σε Νεοεποχικές αντιλήψεις, και αποκαλούµενη "Συρρέουσα Εκπαίδευση", κερδίζει γρήγορα έδαφος. Εµπνευσµένη από την ∆όκτορα Βeverly Galyean, αυτή η αλυσίδα σκέψης γίνεται αποδεκτή µε αυξανόµενη ταχύτητα σε εκπαιδευτικούς και ψυχιατρικούς κύκλους…
ΟΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ένα από τα πιο αγνοηµένα σηµεία της πρόσφατης ιστορίας είναι η αποκρυφιστική βάση του Ναζιστικού συστήµ ατος . Πάνω σ' αυτό το εκπληκτικό θέµα έχουν γραφτεί αρκετά και πολύ καλά βιβλία, που αποκαλύπτουν µε σαφήνεια ότι ο Χίτλερ και πολλοί από την ηγεσία της Γερ µανίας, και οι Ναζί SS ασχολούνταν συστηµατικά µε τον αποκρυφισµό. Η απότοµη άνοδος του Χίτλερ στην ε ξουσία εξηγείται καλύτερα πάνω σ' αυτή τη βάση.
Ο βασικός µέντορας του Χίτλερ, ο Dietrich Eckhart, ήταν ιερέας της Εταιρείας της Θούλης, µιας ισχυρής, κρυφής, Ευρωπαϊκής , αποκρυφιστικής εταιρείας που ιδρύθηκε πριν από πολλούς αιώνες. Ένα βασικό σηµείο της φιλοσοφίας αυτής της αποκρυφιστικής κοινότητας ήταν η πίστη ότι η Γερµανική φυλή ήταν απόγονος µιας φυλής θεών µε το όνοµα Υπερβόρεια (Hyperboreans).
Ακολουθώντας αυτή την πορεία προς τα πίσω, στις ρίζες υπήρχαν υποτιθέµενα παγκόσµια µυστικά που έπρεπε να ανακαλυφθούν, και τα "κλειδιά" για την αναβίωση των απογόνων αυτής της "άρχουσας φυλής" των υπεράνθρωπων " σε µια νέα χιλιετηρίδα. Ο Χίτλερ ονόµασε την καινούρια αυτή περίοδο Τρίτο Ράϊχ, "Το Ράϊχ των Χιλίων Ετών".
Με το να µυήσει τον Χίτλερ στα υψηλότερα µυστικά της Εταιρείας της Θούλης, ο Dietrich Eckhart πίστευε ότι απελευθέρωνε µια ηγεµονική µ υστικιστική δύνα µη. Έγραφε: "Ακολουθήστε τον Χίτλερ! Εκείνος θα χορέψει, αλλά εγώ έχω διαλέξει το ρυθµό.
Του έχουµε διαλέξει το ρυθµό. Του έχουµε εµπιστευτεί τα µέσα για να επικοινωνεί µαζί Τους. "Μην κλαίτε για µένα: Θα επηρεάσω την ιστορία όσο κανένας άλλος Γερµανός".
Οι οικείοι καθώς και πλήθος κόσµου είχαν παρασυρθεί από το υπεράνθρωπο, µαγνητικό χάρισµα του Χίτλερ. Πολλοί που ανήκαν στην υψηλή Γερµανική ηγεσία είχαν καταλάβει ότι ο Χίτλερ κατευθύνονταν από ασύλληπτες, αόρατες δυνάµεις, που τις ονόµαζαν "Αγνωστοι Ανώτεροι".
Ο Herman Raushning, ο Κυβερνήτης του Danzig, και έµπιστος του Χίτλερ, έλεγε: "∆εν µπορεί παρά να ήταν ένα µέντιουµ... πέρα από κάθε αµφιβολία, ο Χίτλερ ήταν αιχµάλωτος δυνάµεων ανεξάρτητων από τον εαυτό του... για τις οποίες ο συγκεκριµένος άνθρωπος που ονοµάζονταν Χίτλερ, αποτελούσε µόνο ένα προσωρινό καταφύγιο".
Ο Heinrich Himmler, αρχηγός των φοβερών SS ήταν φανερά αναµειγµένος στον αποκρυφισµό. Ήταν η γέτης αυτών των ξεχωριστών στρατευµάτων, που είχαν δώσει όρκους αίµατος να διατηρήσουν τις βαθιές αποκρυφιστικές διασυνδέσεις τους και να προωθήσουν την χιλιετία του Τρίτου Ράϊχ. Στην πραγµατικότητα τα SS, που ονοµάζονταν και "Μαύρη Τάξη", ήταν µια αριστοκρατική κάστα µάγων της µαύρης µαγείας, που χρησι µοποιούσε αποκρυφιστικές τελετουργίες και τεχνικές διαλογισµού, σαν µια µυστική βάση της δύναµ ης και της επιρροής τους. Πολλές αποστολές είχαν σταλεί στην Ινδία και το Θιβέτ για να βρουν τα χα µένα κλειδιά για το Αριανό παρελθόν τους. Πράγµατι, όταν το Βερολίνο ήρθε στα χέρια των Συµµάχων, βρέθηκαν πάνω από 1.000 πτώµατα Θιβετιανών.
Η εµπερειστατωµένη έρευνα µας δίνει µια καθαρή εικόνα της µαζικής προσέλκυσης και χρήσης δαιµονικών δυνάµεων. Στις δεκαετίες του 1920 και του 1930, παρατηρήθηκε µια αναβίωση του αποκρυφισµού στην Ευρώπη, κυρίως στη Γερµανία και την Αυστρία, η οποία λειτούργησε σαν µια δυναµική ώθηση που κατέληξε στην άνοδο ενός πολύ µέτριου πνευµατικά, ανθρώπου - του Χίτλερ - σε µια θέση που συγκλόνισε συθέµελα όλες τις γωνιές της Γης.
Ο απώτερος σκοπός του Χίτλερ ήταν να δηµιουργήσει µιαν υπεράνθρωπη φυλή,
υπό την αιγίδα µ ιας παγκόσµ ιας κυβέρνησης, µε αρχηγό τον ανώτατο υπεράνθρωπο. Για την επίτευξη του σκοπού του, η αιµατηρή θυσία των Εβραίων θεωρήθηκε απαραίτητη για την "κάθαρση" του Γερµανικού αίµατος, ώστε να επανέλθει η γεννετική αγνότητα και η αναµενόµενη υπεροχή. Αυτός ο "νέος άνθρωπος" θα ήταν µια φυλή Αριανών θεών. Ελεγε ο Χίτλερ, εκστατικός:
« Ό νέος άνθρωπος ζει ανάµεσα µας, τώρα! Είναι εδώ! ∆εν σας φτάνει αυτό;
Θα σας φανερώσω ένα µυστικό. Είδα τον νέο άνθρωπο. Είναι ατρόµητος και σκληρός». (∆εχόταν δαιµονικά οράµατα! - σηµ. ΛΜ∆)
Έτσι, τα βασικά θέµατα της δηµιουργίας του χιλιετούς νέου κόσµου και της ανώτερης φυλής των θεανθρώπων, βασισµένα στην αποκρυφιστική φιλοσοφία, και έχοντας σαν προαπαιτούµενο την "κάθαρση της κατώτερης φυλετικής µάζας", αποτέλεσαν τα βασικά σηµεία του Ναζιστικού συστήµατος.
Αυτή η προσπάθεια απέτυχε. Οι δαιµ ονικές δυνάµεις, όµως, που κρύβονταν πίσω από αυτή την προσπάθεια, εξακολουθούν να υπάρχουν. Ο Ναζισ µός του Χίτλερ δεν ήταν παρά µια ακατέργαστη, πρωτόγονη πρόβα για να επιτευχθούν τα επιτήδεια, σατανικά, και καλοστηµένα σχέδια του Ψεύτο Μεσσία.
ΠΩΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΟΝ ΦΟΝΟ
Για να είναι σε θέση να αυτο - δικαιολογεί διάφορους τύπους φόνου, η Νεοεποχική φιλοσοφία αποδέχεται µερικές ακραίες απόψεις της λογικής του Ναζισµού.
Χρησιµ οποιώντας την φιλοσοφία που βασίζεται στην µετενσάρκωση και το Κάρµα, η Νέα Εποχή εύκολα δικαιολογεί πράξεις όπως την έκτρωση, την ευθανασία, τη φυλετική στειροποίηση, ακόµα και τον φόνο. Η Νεοεποχική φιλοσοφία πρεσβεύει ότι το πνεύµα είναι αθάνατο. Άρα , δεν υπάρχει η έννοια του θανάτου, απλά και µόνο µια ατέλειωτη "ανακύκλωση" του πνεύµατος σε διάφορα σώ µατα. Αυτή την άποψη την ασπάζεται, σήµερα, η πλειοψηφία του πληθυσµού της Γης …
… Ο Dave Hunt, στο βιβλίο του "Αµερική: Ο Μαθητευόµενος Μάγος", κάνει κάποιες προσγειωµένες σκέψεις:
"Η τελευταία φορά που συνέβει κάτι που να προσεγγίζει τη µαζική αυτή στροφή από τη λογική στο µ υστικισµό ήταν στη δεκαετία του 1920 και του 1930. Είχε σηµειωθεί τότε µια έξαρση του αποκρυφισµού στη ∆υτική Ευρώπη, και ιδιαίτερα στην Αυστρία και τη Γερµανία, πράγµα που συνετέλεσε στο να προετοιµαστεί το έδαφος για την άνοδο του Ναζισµού στη Γερµανία. Κάποιοι ιστορικοί µάλιστα ονόµασαν τον Χίτλερ Απόκρυφο Μεσσία".
"... Συµβαίνει κάτι το πολύ σηµαντικό και θα πρέπει να το πάρει κανείς στα σοβαρά . Η τελευταία αναβίωση του αποκρυφισµού έγινε για να παίξει το παιχνίδι του Χίτλερ, και τα θύ µατα του ανήλθαν σε εκατοµµύρια. ∆εν µπορεί λοιπόν παρά ν' αναρωτηθεί κανείς πού θα οδηγήσει αυτή η πολύ πιο διαδεδοµένη (νεοεποχίτικη) αναγέννηση του αποκρυφισµού.
Στην πράξη, η Νέα Εποχή είναι µια απ' τις κύριες πύλες απ' τις οποίες θα εισέλθουν οι δυνά µεις του Αντιχρίστου για να κυριαρχήσουν στον κόσµο. Ο Αντίχριστος έρχεται έχοντας µια καινοτόµο ορθόφρονη επιστήµη στο ένα του χέρι και µια φιλοσοφία παγκόσµιας ενότητας στο άλλο. Έρχεται καθισµένος σ' ένα πολιτικό - οικονοµικό (και θρησκευτικό – ΛΜ∆) θρόνο παγκόσµιας εξουσίας .
Η Ενιαία Νέα Παγκόσµια Τάξη, υπό την ηγεσία του τελευταίου προβατόσχηµου λύκου , θα προσφέρει στον απελπισµένο κόσµο πολλά θαύµατα, δώρα και θαυµαστά σηµεία, εξ ονόµατος της ειρήνης, της αγάπης, της εξυγίανσης του πλανήτη, της παγκόσµιας συµφιλίωσης και συναδέλφωσης”…
(και της µιας -υπερ-    Πανθρησκείας!    ΟΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ  SUPER  ΓΙΑ ΤΟΥΣ
SUPERMEN TΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ !!!  - ΛΜ∆)
πηγη.  imdleo
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!