Blogger Widgets
26 Ιανουαρίου 2012

To `Aγιο Πνεύμα (1ον μέρος)


Ο Θεός είναι Πνεύμα

Ο Κύριος έρχεται στο πηγάδι της Σηχάρ στην Σαμάρεια, κουρασμένος, ιδρωμένος και διψασμένος.
Στέλνει τους μαθητές να ψωνίσουν πράγματα για να φάνε.
Μια γυναίκα  Σαμαρείτισσα έρχεται στο πηγάδι για να αντλήσει νερό. 
Ο Κύριος της ζητάει να πιει, και αμέσως αρχίζει η συζήτηση τους. 
Εκείνη έφερε το θέμα της προσκύνησης, και ο Κύριος της απαντάει ως εξής:
 Ιωα.δ24- Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι.
 Όταν ο Χριστός έλεγε: ο Θεός είναι Πνεύμα, ποιόν Θεό είχε μέσα στο νου Του;  Για ποιόν Θεό μιλούσε;
 Ας μη ξεχνάμε ότι ήταν Ιουδαίος.
 Μπορούμε να αναφέρουμε εδάφια στα οποία ο Κύριος μιλούσε στον Θεό:
 Ματ.ιε46- περί δε την εννάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς μετά φωνής μεγάλης, λέγων• Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί; τουτέστι, Θεέ μου, Θεέ μου, διά τι με εγκατέλιπες;
 Για ποιόν Θεό μιλούσε;
 Ο άνθρωπος Χριστός, ο Μεσσίας μας, ο μεσίτης μας, ο αρχιερέας μας, ο Αμνός του Θεού, ο Γιος του Θεού, όταν έλεγε: ο Θεός μου και Θεός σας, για ποιόν Θεό μιλούσε; Ποιον Θεό είχε μέσα Του;
 Όταν ο Λόγος του Θεού λέει «ο Θεός», δεν δίνει σε κανέναν το περιθώριο να διαλέξει θεούς!
 Ο Θεός είναι είς και Αυτός είναι ο Πατέρας!
 Όταν η Γραφή αναφέρεται στον Χριστό, δεν Τον αναφέρει σαν κατώτερο Θεό. Ποτέ!
 Στην ελληνική γραμματική η λέξεις θεός και βασιλεύς, είτε είναι με άρθρο είτε όχι, σημαίνει μόνο ένα από το είδος.
 Όταν λοιπόν η Γραφή βλέπει την θεότητα μέσα στον Χριστό, πώς Τον βλέπει; 
Σαν θεό-γιο ή σαν τον Ένα Πατέρα Θεό?
Για να δούμε τι λέει Ο Λόγος Του Θεού στην πρός Ρωμαίους επιστολή.
 Ρωμ.θ5- των οποίων είναι οι πατέρες, και εκ των οποίων εγεννήθη ο Χριστός το κατά σάρκα, ο ων επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας• αμήν.
 Αυτός είναι ο Χριστός!
 Ερώτηση: Τότε ποιος είναι ο Θεός;
 Α’Ιωα.ε20- Εξεύρομεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν, διά να γνωρίζωμεν τον αληθινόν• και είμεθα εν τω αληθινώ, εν τω Υιώ αυτού Ιησού Χριστώ. Ούτος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος.
Ο αληθινός είναι ο Πατέρας. 
Είμαστε μέσα στον αληθινό, μέσω του Υιού αυτού.
Ούτος λέει είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος. 
Αυτή τη δόξα έδωσε ο Πατέρας στον Υιό. 
Του έδωσε τη φύση Του, Του έδωσε τη δόξα Του, τη θεότητα Του, το μεγαλείο Του, όλα όσα ο Θεός είναι, ό,τι έχει, τα έδωσε στον Υιό Του, και μέσα από Αυτόν φανερώνεται, και μέσα από Αυτόν δοξάζεται!!!
         Δεν υπάρχουν δύο θεοί. Αυτό είναι ειδωλολατρία.
 Όταν η Γραφή μιλάει για τον Θεό αναφέρεται στον ένα και μόνο Θεό.
 Α’Κορ.η5- Διότι αν και ήναι λεγόμενοι θεοί είτε εν τω ουρανώ είτε επί της γης, καθώς και είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, 6- αλλ’ εις ημάς είναι είς Θεός ο Πατήρ, εξ ού τα πάντα και ημείς εις αυτόν, και είς Κύριος Ιησούς Χριστός, δι’ ού τα πάντα και ημείς δι’ αυτού.
Ξέρουμε για τον όρο Αδών και Αδωνί, που σημαίνει ο Κύριος Μεσσίας.
Είναι μεσσιανικός τίτλος του Χριστού σαν άνθρωπος. 
Ποτέ ο Θεός δεν ονομάζεται Αδωνί η Αδών.
Πάντα ονομάζεται Αδωνάι ή Γιάχουε.
Είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για να έχουμε μία βάση, να ξέρουμε που πατάμε.
Έτσι είναι η σωστή διδασκαλία, ώστε να μην μπορεί να κουνηθεί τίποτα, να μη μπορεί κανείς να μας πηγαίνει μια εδώ και μια εκεί, μια έτσι και μια αλλιώς και με αυτή τη μεθοδεία να μην μπορούμε να καταλάβουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού.
 Ο Λόγος είναι γραμμένος σαν μαθηματικά (απλά και σύνθετα).
 Ησα.κη10- Διότι με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με στίχον επί στίχον, στίχον επί στίχον, ολίγον εδώ, ολίγον εκεί...
Εμείς τι πρέπει να κάνουμε;
Πρέπει όλα αυτά να τα μαζέψουμε, να τα συγκρίνουμε πνευματικώς και να βγάλουμε λογικά συμπεράσματα.
Ας πάρουμε παράδειγμα τον Ιησού όταν μιλούσε στους Φαρισαίους ή τον Παύλο, στα κηρύγματα τους.
Όποτε μιλούσαν, έβγαζαν λογικά συμπεράσματα μέσα από την Γραφή.
Ο Θεός απευθύνει τον Λόγο Του προς λογικά όντα, εξ ου και «Λόγος».
Ο Λόγος πού απευθύνεται; 
Η πίστη πώς έρχεται; Δια της ακοής, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με το νου.
Γιατί; Επειδή θέλει να ακούσουμε, να καταλάβουμε τις σκέψεις του Θεού μας, τι μας λέει και ανάλογα με το τι μας λέει αυτή η σκέψη, να σταθούμε ή να κινηθούμε. 
Μετά, αυτή η πίστη γίνεται-παράγει έργο!
 Πρέπει λοιπόν να βγάλουμε τα συμπεράσματα μας.
 Όταν λοιπόν ο Χριστός λέει ότι ο Θεός είναι Πνεύμα, σε ποιόν αναφέρεται;
Για ποιόν Θεό γίνεται λόγος;
Για τον Πατέρα. 
Πώς το ξέρουμε…;
Ιωα.δ23- Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία• διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν.
Για ποιόν γεννάται λοιπόν λόγος; 
Ποιος ζητάει προσκυνητές εν πνεύματι και αληθεία;
Ο Πατέρας!
 Γιατί ο Θεός θέλει να Τον προσκυνούν εν πνεύματι;
 Αν ήταν ένα αντικείμενο, θα μπορούσε κάποιος να το αγγίξει και να το προσκυνήσει, όπως διδάσκουν στην Ελλάδα να φιλούν τις εικόνες (επειδή προσκυνώ (προς+κυνώ) σημαίνει φιλώ).
Θέλει να Τον προσκυνούν εν πνεύματι επειδή είναι Πνεύμα. 
Το πνεύμα δεν το βλέπουμε. 
Θα δούμε αργότερα ότι ταυτίζει τον Θεό-το Πνεύμα Του, με την πνοή, τον άνεμο.
 Μιλάει για την πνοή των μυκτήρων Του (είναι η ανάσα που βγαίνει από τα ρουθούνια).
 Το ρουάχ στα εβραϊκά είναι η ίδια λέξη για την πνοή και τον άνεμο. 
Το ίδιο ισχύει και στα ελληνικά.
Με το ρουάχ γίνεται ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσα.
Ο Θεός είναι Πνεύμα. Αυτό είναι, αυτή είναι η φύση Του. 
Είναι άυλος. Εξ ορισμού θα δούμε ότι είναι άπειρος, πληροί τα πάντα.
Λατρεύουμε λοιπόν έναν Θεό που είναι Πνεύμα, άυλος.
 Δεν μιλάμε για το αν έχει Πνεύμα – που έχει, αλλά για το τι είναι…
Από όλα όσα ο Θεός έπλασε, μόνο στον άνθρωπο έδωσε πνεύμα. Τα ζώα έχουν ψυχή και σώμα, αλλά μόνο ο άνθρωπος έχει πνεύμα μέσα του και αυτό είναι που μας κάνει συγγενείς με τον Θεό.
 Ο Θεός απευθύνεται στο πνεύμα μας.
Η προσκύνηση δίδεται εν πνεύματι, από το πνεύμα.
Το πνεύμα αποτελεί τη βαθύτερη υπόσταση του εαυτού του ανθρώπου. 
Το σώμα είναι για να μπορεί ο άνθρωπος να εκφραστεί, να εκδηλωθεί αλλά και για να πάρει. 
Με τις πέντε αισθήσεις λαμβάνουμε πληροφορίες προς τα μέσα.
 Όλες αυτές οι πληροφορίες περνάνε μέσα από το μυαλό μας, επεξεργάζονται και μετά κατεβαίνουν μέσα στην ψυχή, γράφονται στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, στο υποσυνείδητο μας και όλα μαζί αυτά τα στοιχεία που είναι καταγραμμένα εκεί, συγκροτούν την πληροφορία της ψυχής, την ποιότητα της, το στοιχείο της.
 Όταν γεννιόμαστε μπορούμε να πούμε ότι μοιάζουμε με ένα άδειο Cd ή Dvd.
Ένας χώρος έτοιμος να δεχθεί πληροφόρηση. 
Αυτή η πληροφόρηση μορφώνει τον χαρακτήρα μας, τα συναισθήματα μας, τις ενέργειες και τις πράξεις μας. 
Αυτό που η ψυχή μας είναι, φανερώνεται από αυτά που έχουμε δεχθεί σαν δεδομένα. 
Μέσα από αυτά τα δεδομένα ανάλογα εκφραζόμαστε. Οι γονείς θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα, τι βάζουν μέσα στα παιδιά τους, από μωρά.
 Ακούμε, λαμβάνουμε και αρχίζει η ψυχή να μαζεύει. Αυτό επηρεάζει το άλλο στοιχείο, το άυλο που μας έδωσε ο Θεός, που είναι το πνεύμα. Εκεί είναι οι κατασταλαγμοί.
 Τα στοιχεία του πνεύματος έχουν να κάνουν με τις αρετές ή το αντίθετο τους.
 Για παράδειγμα: ο Θεός είναι αγαθός. Το αντίθετο είναι πονηρός. Και το ένα και το άλλο εδρεύουν μέσα στο πνεύμα, μέσω των πληροφοριών που έχουμε μαζέψει στη ζωή μας.
 Ο αγώνας του Θεού είναι να έρθει μέσω του Λόγου να γίνει μέσα μας πνεύμα και ζωή.
Να μας καθαρίσει, να μας πλύνει (σαν το νερό) και μπαίνει μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος.
Ξεχωρίζει μέχρι μέσα στα βάθη μας ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό. Ποιο είναι το άχρηστο για να το βγάλουμε και ποιο είναι πολύτιμο για να το κρατήσουμε, ποιο πρέπει να αλλάξει, ποιο πρέπει να διορθωθεί. Έρχεται ο Λόγος, ο οποίος γίνεται πνεύμα και μπαίνει μέσα μας…
 Όταν λοιπόν λέει ο Θεός ότι θέλει αληθινούς προσκυνητές να Τον λατρεύουν εν πνεύματι, εννοεί ότι θέλει να φτάσει σε όλο το βάθος μας.
Σε όλο το μεγαλείο του βάθους που μας έχει δώσει. 
Εκεί υπάρχει ένα άπειρο το οποίο καλείται και άβυσσος.
 Ψαλμ.μβ 7- Άβυσσος προσκαλεί άβυσσον εις τον ήχον των καταρρακτών σου•…
  Θέλει να φτάσει μέσα στην άβυσσο μας για να την γεμίσει με την δική Του.
 Πολλοί άνθρωποι δεν το έχουν καταλάβει αυτό και προσπαθούν να γεμίσουν την άβυσσο τους με άλλα πράγματα (χρήματα, αυτοκίνητα, σπίτια, αμπέλια, ελιές, χωράφια, διασκέδαση, φήμη, σεξ, ποδόσφαιρο, οικογένεια, μουσική, σπουδές…). Τα ρίχνουν μέσα, αλλά τι γίνεται; Πού πάνε όλα αυτά; 
Όσο και αν προσπαθούν να γεμίσουν με πράγματα το πνεύμα που έδωσε ο Θεός και που μπορεί να γεμίσει μόνο με το δικό Του Πνεύμα, δεν μπορούν. Είναι ανέφικτο. Γι’ αυτό ο άνθρωπος δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος.
 Όμως ο Θεός ζητάει αληθινούς προσκυνητές.
Να Τον προσκυνήσουν μέσα τους.
Όλη η υπόθεση είναι μέσα μας, όχι γύρω μας.
Το γύρω εξαρτάται από το τι γίνεται μέσα μας.
Μπορεί γύρω μας τα πράγματα να είναι σκληρά και δύσκολα, όπως ήταν και για τον Κύριο μας, μέσα μας όμως μπορούμε να έχουμε πανηγύρι κάθε μέρα. 
Να μετέχουμε στην τράπεζα του Κυρίου μας, να είμαστε πλήρεις πνεύματος, χαράς και δόξης απευθείας από τον Κύριο. 
Να πάρουμε από την πηγή της δόξας, την πηγή της χαράς, προσωπικά, μέσα μας.
 Αυτό ήθελε ο Θεός να πετύχει! Ώστε η ευτυχία μας να μην εξαρτάται από κανέναν και τίποτα παρά μόνο από Εκείνον. Αυτό είναι ελευθερία!
 Μέσα στη ζωή αυτή θα έρθουν προβλήματα. Αν περάσαμε ορισμένα, θα έρθουν άλλα, σε άλλο επίπεδο. Όμως γι’ αυτό είμαστε εδώ. Για να γίνει αυτό το μεγαλείο μέσα μας.
 Έρχεται ο Κύριος να δοκιμάσει τα βάθη της καρδιάς μας, σαν το μέταλλο. Θα μας βάλει στη φωτιά επειδή θέλει να μας κάνει όμοιους με τον εαυτό Του, να μας δώσει τον εαυτό Του, να καθίσουμε στο θρόνο Του, να βασιλεύσουμε αιώνια μαζί Του.
 Λένε οι άνθρωποι: Το χρήμα πολλοί μίσησαν, τη δόξα όμως ουδείς.
 Ιδιαίτερα τη δόξα του Θεού!!!
 Από τι εξαρτάται η δόξα του Θεού μέσα μας; 
Ποιος είναι ο παράγοντας που θα δώσει περισσότερη από τη δόξα του Θεού μέσα μας, μέσα στη βασιλεία Του.
 Προσοχή! Και ο ληστής πάνω στο σταυρό σώθηκε, και ο Παύλος.
 Η σωτηρία είναι δώρο για όποιον τη θέλει. 
Δεν την κερδίζει κανείς.
 Η δόξα όμως είναι στο να γίνουμε κοινωνοί της θείας φύσης, κοινωνοί του Πνεύματος.
Να μοιάσουμε στον χαρακτήρα με τον Θεό μας και για να γίνει αυτό θέλει χρόνο, κόπο, δοκιμασία, δυσκολία.
Θα πρέπει να έρθουμε ανάμεσα σε συμπληγάδες πέτρες, να βρεθούμε σε σταυροδρόμια όπου θα πρέπει να αποφασίσουμε που θα πάμε… σταυροδρόμια που έχουν τον ένα δρόμο προς τα πάνω, τον άλλο προς τα κάτω κι εμείς είμαστε συνεχώς με το ένα πόδι στον αέρα και πρέπει να αποφασίσουμε που θα πατήσουμε το επόμενο βήμα μας.
 Κάνουμε συνέχεια αποφάσεις…
 Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πνεύμα μας.
Όλο το μεγαλείο είναι μέσα στο Πνεύμα. Όλες οι δυνάμεις που μας έδωσε ο Θεός είναι μέσα στο Πνεύμα.
 Ο Κύριος ήρθε λοιπόν ώστε να γίνουμε μέτοχοι του Πνεύματος.
ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ....... 

To `Aγιο Πνεύμα (2ον μέρος)

To `Aγιο Πνεύμα (3ον μέρος)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη