Blogger Widgets
8 Απριλίου 2014

Η σχολή της υπακοής 25. Σχετικά με την υπακοή μέχρι θανάτου


Υπάρχει μια βαθύτερη και πνευματικότερη πλευρά αυτής της α­λή­θειας, την οποία δεν έθιξα ακόμη. Είναι κάτι, το οποίο συ­νή­θως δεν παρουσιάζεται σε πρώιμο στάδιο της χριστιανικής ζω­ής, και όμως είναι απαραίτητο να ξέρει κάθε πιστός, ποια είναι τα προνόμια τα οποία τον περιμένουν. Υπάρχει μια εμπειρία, στην οποία οδηγείται ο πιστός μέσω ειλικρινούς υπακοής, και με την οποία θα ξέρει, ότι η υπακοή οδηγεί στο θάνατο – με μα­θη­μα­τική ακρίβεια όπως στον Κύριό του.

Ας δούμε, τί σημαίνει αυτό.
 Στη ζωή του Κυρίου μας η α­ντί­στα­ση ήταν πλήρης και τέλεια εναντίον της αμαρτίας και του κό­σμου. Ε­νώ η τελική του απελευθέρωση από τους πειρασμούς τους και η νί­κη Του πάνω στην εξουσία τους – η υπακοή Του – δεν είχε ο­λο­κλη­ρωθεί, μέχρι να πεθάνει ως προς την επίγεια ζω­ή. Σ’ αυτό το θά­νατο παρέδωσε τη ζωή Του με πλήρη υπακοή στα χέ­ρια του Πα­τρός, περιμένοντάς Τον να Τον αναστήσει. Δια του θα­νάτου Του έ­λαβε το πλήρωμα της νέας ζωής και της δό­ξας Του. Αποκλειστικά δια του θανάτου Του, αφήνωντας τη ζω­ή την ο­ποία είχε, μπο­ρού­σε να Τον εισάγει η υπακοή στην δόξα του Θε­ού.

Ο πιστός έχει μερίδιο μαζί με τον Χριστό σ’ αυτό το θάνατο ως προς την αμαρτία. Ως συνέπεια άγνοιας και απιστίας ίσως να έ­χει κά­νει λίγες εμπειρίες αυτού. Εάν το Άγιο Πνεύμα τού α­πο­κα­λύ­ψει, τί κατέχει εν Χριστώ, και εάν το αποκτήσει εν πίστει, τό­τε το Πνεύ­μα ενεργεί μέσα του το ίδιο φρόνημα, το οποίο είχε ο Χρι­στός στο θάνατό Του. Στον Χριστό υπήρχε μια πλήρης α­πο­στρο­φή από τη ζωή Του, μια τέλεια παράδοση του πνεύματός Του στα χέ­ρια του Πατρός. Αυτή ήταν η τέλεια εκπλήρωση της ε­ντο­λής του Πα­τρός Του: παράδωσε την ζωή σου στα χέρια μου. Α­πό την πλή­ρη αυταπάρνηση του τάφου εισήλθε στην δόξα του Πα­τρός.

Ο πιστός είναι μέτοχος αυτού του γεγονότος. Βρίσκει, ότι μέσα στην πιο ανεπιφύλακτη υπακοή δια του Πνεύματος του Θεού υ­πάρ­χει ένα κρυφό στοιχείο του εγώ και της ιδιογνωμοσύνης. Ε­πι­θυ­μεί ν’ απελευθερωθεί απ’ αυτό. Ο Λόγος του Θεού διδάσκει, ό­τι αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μέσω του θανάτου. Το Πνεύμα τον βοηθάει ν’ αποδεχθεί πλήρως, ότι έχει πεθάνει πράγματι εν Χρι­στώ ως προς την αμαρτία και ότι η δύναμη αυτού του θα­νά­του είναι ικανή να ενεργήσει μέσα του. Καθίσταται πρόθυμος να εί­ναι υπάκουος μέχρι θανάτου, μέχρι αυτό τον πλήρη θάνατο ως προς τον εαυτό του, ο οποίος πραγματικά τον εκκενώνει. Εδώ βρί­σκει τέλεια είσοδο στη ζωή του Χριστού.

Να δει την αναγκαιότητα αυτού του τελείου θανάτου ως προς τον εαυτό του, να είναι πρόθυμος γι’ αυτό και να εισαχθεί στην πλή­ρη εκκένωση του εαυτού και ταπεινότητα του Κυρίου Ιησού – αυ­τό είναι το ανώτερο δίδαγμα, το οποίο έχει να μάθει η υπακοή μας, αυτή είναι στην πραγματικότητα η αρμοστή στον Χριστό υ­πα­κοή μέχρι θανάτου.

Εδώ δεν υπάρχει χώρος να το αναλύσουμε περισσότερο. Σκέ­φτηκα απλώς, ότι θα ήταν καλό να πούμε αυτά σχετικά μ’ αυ­τό το δίδαγμα, το οποίο ο Θεός ο Ίδιος – στον καιρό Του – θα δι­δά­ξει σε όσους είναι ολωσδιόλου πιστοί.
Συνεχίζεται…
AMurray Μετ.: Ιωνάς Ζάϊντελ για τα Xristianikanea.gr
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!