Blogger Widgets
18 Φεβρουαρίου 2011

Τρέξε στον Ιησού

Στο κατά Λουκά ευαγγέλιο  στο ιθ. κεφάλαιο, βλέπουμε  Ο Λόγος Του Κυρίου να αναφέρει για κάποιον  Ζακχαίο.
Λουκ. ιθ. 1-10
Και εισελθών διήρχετο την Ιεριχώ·  και ιδού, άνθρωπος ονομαζόμενος Ζακχαίος, όστις ήτο αρχιτελώνης, και ούτος ήτο πλούσιος,  και εζήτει να ίδη τον Ιησούν τις είναι, και δεν ηδύνατο διά τον όχλον, διότι ήτο μικρός το ανάστημα.  και δραμών εμπρός ανέβη επί συκομορέαν διά να ίδη αυτόν· επειδή δι' εκείνης της οδού έμελλε να περάση. Και ως ήλθεν εις τον τόπον ο Ιησούς, αναβλέψας είδεν αυτόν και είπε προς αυτόν· Ζακχαίε, κατάβα ταχέως· διότι σήμερον πρέπει να μείνω εν τω οίκω σου. Και κατέβη ταχέως και υπεδέχθη αυτόν μετά χαράς. Και ιδόντες άπαντες εγόγγυζον, λέγοντες ότι εις αμαρτωλόν άνθρωπον εισήλθε να καταλύση. Σταθείς δε ο Ζακχαίος, είπε προς τον Κύριον· Ιδού, τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους πτωχούς, και εάν εσυκοφάντησά τινά εις τι, αποδίδω τετραπλούν. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι, Σήμερον έγεινε σωτηρία εις τον οίκον τούτον, καθότι και αυτός υιός του Αβραάμ είναι. Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήση και να σώση το απολωλός.
Ποιός ήταν αυτός ο Ζακχαίος?
Ο Ζακχαίος ήταν αρχιτελώνης, επιτηρητής όλων των τοπικών φοροεισπρακτόρων, που πίεζαν τους ανθρώπους να πληρώνουν φόρους στους Ρωμαίους, και γι`αυτό τους καταφρονούσαν όλοι.
Στην Ιεριχώ. Την πόλη με τη ζωηρή εμπορική κίνηση, τις δεξαμενές και τις επαύλεις, τον ιππόδρομο το αμφιθέατρο και τη σπουδαία Ραβινική Σχολή, εκεί ήταν «ἀρχιτελώνης» ο Ζακχαίος.
Προϊστάμενος της Εφορείας και του Τελωνείου θα λέγαμε σήμερα. Υψηλής κοινωνικής τάξεως.
Ήταν  «πλούσιος», πολύ ευκατάστατος, βέβαια.
«Ὀνόματι καλούμενος Ζακχαίος». Περίφημος στην Ιεριχώ. Ο Ζακχαίος με τ’ όνομα…
Ζακχαίος σημαίνει  Ο δίκαιος
Ο Ζακχαίος βεβαίως ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από δίκαιος.
Εντούτοις , θα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τους ανθρώπους που φαίνονται ως απόβλητοι, σαν πιθανούς πιστούς, που η σωτηρία τους θα εντυπωσιάσει, και θα επηρεάσει εκατοντάδες άλλους χαμένους.
Μας λέει η Γραφή.
`Ότι αυτός ο αρχιτελώνης, ο καταπιεστής, που στα μάτια των ανθρώπων ήταν καταφρονημένος, (έτσι συμβαίνει τις περισσότερες φορές), έκανε κάτι που κανένας απ`αυτούς τους (δίκαιους καταφρονητές) δεν το περίμεναν.
Εκείνη τη μέρα, που ο Χριστός εἰσελθών διήρχετο την Ἱεριχώ, περνούσε μέσα απ’ την πόλη, κατευθυνόμενος στα Ιεροσόλυμα για το τελευταίο Πάσχα της ζωής Του, εκείνη τη μέρα ο Ζακχαίος ξάφνιασε τους συμπολίτες του. Φέρθηκε στ’ αλήθεια πολύ παράξενα… Αυτός, ο πλούσιος, ο αρχιτελώνης, αυτός ναι, βγήκε στους δρόμους και ἐζήτει ἱδεῖν τόν Ἰησοῦν! Πάσχιζε ανακατεμένος με το πλήθος, τον απλό λαό, να ξεχωρίσει τη μορφή του Ιησού, να επισημάνει  ποιος τέλος πάντων είναι ο ξακουστός Διδάσκαλος, αυτός που έκανε  μεγαλεία, αυτός που ευεργετούσε τους ανθρώπους, αυτός που δεν τους καταφρονούσε, δεν έφερνε κρίση επάνω τους, γιατί δεν ήλθε να κρίνει αλλά να σώσει τους  χαμένους  όποιοι και αν ήταν, ότι και αν είχαν κάνει, ότι και αν είχαν πει, αλλά δεν μπορούσε γιατί τον εμπόδιζε το πλήθος.
Ήταν  κοντόσωμος. Σηκωνόταν στις μύτες των ποδιών του, προσπαθούσε, μα αποτύγχανε. Ο πόθος του έμενε ανεκπλήρωτος.
Λέει η Γραφή.  και δεν ηδύνατο διά τον όχλον
Ο όχλος θα σε εμποδίσει να πας στον Ιησού.
Οι άνθρωποι θα λένε λόγια, θα φωνάζουν σαν τις σειρήνες για να σε επηρεάσουν και να σε τραβήξουν μακρυά από το σκοπό σου.
`Όμως εσύ κλείσε τα αυτιά σου στις φωνές αυτές.
Κλείσε τα αυτιά σου στις φωνές, και τα λόγια των ανθρώπων όποιοι και αν είναι, γιατί δεν παύει να είναι άνθρωποι.
Μην επηρεάζεσαι από συναισθηματισμούς, φιλίες, ακόμα και απ`την ίδια σου την οικογένεια αν αυτή πρόκειται να σε τραβήξει  μακρυά από Τον Ιησού.
`Άκου τι λέει Ο Λόγος Του Θεού.
Ιερ. 12:6 
Διότι και οι αδελφοί σου και ο οίκος του πατρός σου και αυτοί εφέρθησαν απίστως προς σέ· ναι, αυτοί εβόησαν όπισθέν σου μεγαλοφώνως· μη πιστεύσης αυτούς, και αν λαλήσωσι καλά προς σε.
`Ακου τη φωνή Του Ιησού. 
ΠΡΟΣΕΞΕ!!
`Ακου τη φωνή Του Ιησουυυυυυυυ.
Ο Ζακχαίος δεν επηρεάστηκε από τους γύρω του, μπορεί να δυσκολευόταν να βρει τρόπο να πλησιάσει Τον Ιησού, μπορεί να <πάλευε> με τα ανθρώπινα εμπόδια που τον περιέβαλαν, όμως δεν έμεινε εκεί.
Λέει η Γραφή,  και δραμών εμπρός.
Δηλαδή, έτρεξε μπροστά.
Διψούσε για αλλαγή στη ζωή του, διψούσε για Σωτηρία, και αυτό τον έκανε να βρει τον τρόπο για μπορέσει να δει Τον Ιησού.
Ανέβηκε ψηλά σε μια συκομουριά.
  Η συκομουριά είναι ψηλό δέντρο, αειθαλές, αιωνόβιο, και  εκεί ψηλά που ήταν, τον είδε Ο Ιησούς.
Δεν μας λέει η Γραφή, ότι ο Ζακχαίος είδε Τον Ιησού, αλλά ότι ο Ιησούς είδε τον Ζακχαίο.
Τι ωραία σκηνή?
 Τα μάτια Του Κυρίου είναι πάνω σου, καθώς βλέπει την προσπάθειά σου, τον αγώνα σου, για να τον πλησιάσεις εκεί στο όρος της προσευχής,  εκείνος είδη σε βλέπει,  και έρχεται να σου μιλήσει, να μιλήσει στην καρδιά σου, να σου δείξει την Αγάπη Του, την συγχώρεση Του, να δειπνήσει μαζί σου στην τράπεζα του σπιτιού σου. 
Αποκ. 3:20
Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. 
Δεν ντρέπεται ο Ιησούς να πλησιάσει τον Ζακχαίο, δεν ντρέπεται να  κάνει κοινωνία μαζί του, δεν φοβάται μην μολυνθεί από την ακαθαρσία του αν πάει στο σπίτι του, δεν φοβάται αν κάποιος των φαρισαίων τον δεί να μπένει μέσα, και πουν ότι και αυτός είναι όμοιός του.
Αν και είπαν....
Και ιδόντες άπαντες εγόγγυζον, λέγοντες ότι εις αμαρτωλόν άνθρωπον εισήλθε να καταλύση.
Ματθ. 9:11
Και ιδόντες οι Φαρισαίοι είπον προς τους μαθητάς αυτού· Διά τι ο Διδάσκαλός σας τρώγει μετά των τελωνών και αμαρτωλών;

Λουκ. 7:34
Ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου τρώγων και πίνων, και λέγετε· Ιδού άνθρωπος φάγος και οινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών.

Αυτοί είναι οι φαρισσαίοι,  άνθρωποι γεμάτοι εγωισμό και υπερηφάνεια. 
Πίστευαν στον εαυτό τους και μάλιστα νόμιζαν πως μόνον αυτοί ήταν δίκαιοι και άγιοι. 
Τους άλλους ανθρώπους τους περιφρονούσαν, γιατί όλους τους έβλεπαν ως αμαρτωλούς. 
Τέτοιοι Φαρισαίοι δεν υπήρχαν μόνο στην εποχή του Κυρίου, αλλά βρίσκονται μέχρι  και σήμερα,  που δεν μπορούν να δούν ποιό μακρυά πέρα από τον εαυτό τους, να δούν τον πληγωμένο, και τον χαμένο να του δώσουν βοήθεια. Δες ΛΟΥΚ. Ι. 30-37 (Καλός Σαμαρείτης)Αλλά ο Ιησούς όμως έψαχνε το χαμένο, το χωλό, το άρρωστο, να το θεραπεύσει, και να το επιστρέψει.
Τι ωραία τα λόγια Του Ιησού στο τέλος αυτής της ιστορίας, ακούστε!!
Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι, Σήμερον έγινε σωτηρία εις τον οίκον τούτον, καθότι και αυτός υιός του Αβραάμ είναι. Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήση και να σώση το απολωλός.
Σήμερα έγινε σωτηρία, δεν αφήνει περιθώριο για άλλη  μέρα Ο Ιησούς.
Την ώρα που ζητάς Τον Κύριο να έλθη στη ζωή σου, έρχεται αμέσως.
Γιατί  ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήση και να σώση το απολωλός, (και όχι να το κρίνει)
 Λέει κάπου αλλού:
Ματθ. 9:12
Ο δε Ιησούς ακούσας είπε προς αυτούς· Δεν έχουσι χρείαν ιατρού οι υγιαίνοντες, αλλ' οι πάσχοντες.
Εάν στη ζωή σου αγαπημένη μου  ψυχή είσαι πληγωμένη,  ταλαιπωρημένη, άρρωστη, εγκαταλειμμένη, χαμένη.
Τρέξε, και έλα στον Ιησού που τόσο πολύ σε αγαπά, και ψάχνει να σε βρει, να σε θεραπεύσει,  να σε σώσει. 
`Ελα, μην αργείς. Σε περιμένει σαν τον Ζακχαίο, περιμένει να δεί να τον εκζητήσεις, γιατί σαν Κύριος που είναι δεν μπορεί να παραβιάσει το ελεύθερο  σου θέλω, την εκλογή σου.
Περιμένει από σένα να Του πεις, Κύριε, έλα και στη δική μου ζωή.
Σώσε με!!!
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!