Blogger Widgets
10 Οκτωβρίου 2010

Όπως τα άστρα του ουρανού... (μια συγκλονιστική αλήθεια)


ΟΠΩΣ ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΟΠΩΣ Η ΑΜΜΟΣ Η ΠΑΡΑ ΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

“Εις τον αιώνα, Κύριε, διαμένει ο Λόγος Σου εν τω ουρανώ, η αλήθειά Σου εις γενεάν και γενεάν, εθεμελίωσας την γην και διαμένει. Κατά τας διατάξεις Σου διαμένουσιν έως της σήμερον, διότι τα σύμπαντα είναι δούλοι Σου”. (Ψαλμός 119:89-91).

160star


Τον Ιούλιο του 2003 στη διεθνή σύνοδο των αστρονόμων στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας μεταξύ των άλλων θεμάτων έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση: με τη βοήθεια εξαιρετικά ευαίσθητων μηχανημάτων που μετρούν τη λάμψη των γαλαξιών μπόρεσαν να υπολογίσουν πόσα είναι τα άστρα του Σύμπαντος. Κατέληξαν λοιπόν ότι το Σύμπαν απαριθμεί περίπου 70 εξάκις εκατομμύρια αστέρια ή αλλιώς επτά ακολουθούμενο από είκοσι δύο μηδενικά! Αν το γράψουμε αναλυτικά είναι 70.000.000.000.000.000.000.000 άστρα ή 7X1022 !
Το ενδιαφέρον επίσης είναι ότι στην ανακοίνωσή τους οι αστρονόμοι σύγκριναν τον αριθμό των άστρων του Σύμπαντος με τον αριθμό των κόκκων της άμμου της θαλάσσης και είπαν ότι οι δύο αριθμοί πρέπει να είναι παρόμοιοι.
Βέβαια, ο ακριβής αριθμός των κόκκων της άμμου και ο ακριβής αριθμός των άστρων του Σύμπαντος δεν μπορεί να υπολογισθεί αλλά η εκτίμηση είναι κατά προσέγγιση.
Και όμως αυτή τη θαυμαστή πληροφορία που μέχρι πριν από λίγα χρόνια φάνταζε αδιανόητη στον άνθρωπο ο Θεός μέσα στον αψευδή Λόγο Του την είχε διατυπώσει απλά και καθαρά.
Σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ο Κύριος είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ ότι:
“…ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού, και ως την άμμον την παρά το χείλος της θαλάσσης…” (Γένεσις 22:17).
Ο Αβραάμ, ο πατήρ της πίστεως, πίστεψε στο Θεό και απόλαυσε την υπόσχεση που του δόθηκε. Δυστυχώς όμως πολλοί αμφισβήτησαν και αμφισβητούν την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Μεταξύ λοιπόν των διαφόρων “λογικών” επιχειρημάτων που κατά καιρούς είδαν το φως της δημοσιότητας ήταν και αυτό: «Πώς είναι δυνατόν να συγκριθεί ο αριθμός των κόκκων της άμμου με τον αριθμό των αστεριών του ουρανού;» Η σύγκριση ήταν αδιανόητη. Ο λόγος ήταν ότι με γυμνό οφθαλμό είναι δυνατόν να μετρηθούν περίπου 3000 άστρα στον ουρανό και με ιδιαίτερα ευνοϊκές καιρικές συνθήκες περίπου 5000! Καμία σύγκριση λοιπόν με την άμμο παρά το χείλος της θάλασσας.
Αιώνες αστρονομικών μελετών βασίσθηκαν στη δια γυμνού οφθαλμού παρατήρηση. Η Αιγυπτιακή, η Βαβυλωνιακή και αργότερα η Ελληνική αστρονομία με το γεωκεντρικό σύστημα του Πτολεμαίου (δηλαδή ότι η γη είναι το ακίνητο κέντρο γύρω από την οποία περιστρέφεται ο ήλιος) κυριάρχησαν στην επιστημονική σκέψη.
Το 1608 όμως στην Ολλανδία κατασκευάστηκε το πρώτο απλό τηλεσκόπιο και τα πράγματα άλλαξαν πολύ. Με ένα απλό τηλεσκόπιο μπορεί κανείς να παρατηρήσει μέχρι 100.000 άστρα. Τον επόμενο χρόνο ο Ιταλός αστρονόμος Γαλιλαίος έστρεψε ένα παρόμοιο όργανο στην Αφροδίτη και διαπίστωσε ότι ο πλανήτης αυτός του ηλιακού μας συστήματος περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο και έτσι στήριξε τις απόψεις του Κοπέρνικου ότι δεν κινείται ο ήλιος γύρω από τη γη αλλά η γη και οι υπόλοιποι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος κινούνται γύρω από το άστρο του ηλιακού μας συστήματος, τον ήλιο. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για την επιστημονική παρατήρηση των ουρανίων σωμάτων.
Σήμερα υπάρχουν πολύ ισχυρά τηλεσκόπια στην επιφάνεια της γης όπως επίσης και άλλα που είναι σε τροχιά στο διάστημα, όπως το τηλεσκόπιο Hubble.
Με αυτά λοιπόν τα τεχνικά μέσα βρέθηκε ότι μόνο στον γαλαξία μας υπάρχουν περίπου 100 δισεκατομμύρια άστρα (δηλαδή ήλιοι) ενώ ο αριθμός των γαλαξιών στο Σύμπαν είναι περισσότερος από 100 δισεκατομμύρια. Αν ο αριθμός των άστρων του Σύμπαντος μοιρασθεί στους κατοίκους της γης, κάθε κάτοικος θα πάρει περισσότερα από δύο τρισεκατομμύρια άστρα!
Ορισμένοι έχουν υπολογίσει τον πιθανό αριθμό των κόκκων της άμμου στις παραλίες του πλανήτη μας. Μπορούμε να το αναπαραστήσουμε με μία στήλη άμμου 100 πόδια φαρδιά δέκα πόδια βαθιά και περίπου 1.000.000 μίλια σε μήκος. Αυτό το μήκος αντιστοιχεί σε περίπου 42 ταξίδια γύρω από τη γη, μια γενναιόδωρη προσέγγιση για το μήκος των παραλιών της γης. Με περίπου 1.000.000 κόκκους άμμου για κάθε κυβική ίντσα, ο συνολικός αριθμός των κόκκων της άμμου είναι περίπου 1022!
Το ακόμη όμως πιο καταπληκτικό είναι ότι η γη δεν είναι ένας ασήμαντος κόκκος άμμου μέσα στο αχανές σύμπαν. Ο Λόγος του Θεού μας ενημερώνει ότι δημιουργήθηκε τρεις ημέρες πριν τον ήλιο, τη σελήνη και όλα τα αστέρια. Στη γη ο Θεός έθεσε τον άνθρωπο και στη γη ο Χριστός ήρθε για να ζητήσει, να βρει και να σώσει το απολωλός. Στη γη στήθηκε ο σταυρός του Χριστού και στη γη ο Χριστός θα ξαναγυρίσει για να παραλάβει όσους μετανόησαν και τον δέχθηκαν Σωτήρα τους. Κατόπιν “…νέους ουρανούς και νέαν γη προσμένουμεν, εν οις δικαιοσύνη κατοικεί.” (Β Πέτρου 3:13).
Είναι καιρός να επιστρέψουμε στην αγάπη του Θεού και να δεχθούμε με απλότητα πίστεως τον αψευδή Του Λόγο.

πηγη. φρουρος

Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!