Blogger Widgets
10 Απριλίου 2010

ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΖΩΗ

Μπορεί ο Χριστιανός να ζήσει μια νικηφόρα ζωή κατά της αμαρτίας, κατά του εχθρού της ψυχής του, του διαβόλου;

Σε μερικούς χριστιανούς έχει επικρατήσει η άποψη πως δεν μπορεί ο χριστιανός να τα βάλει με τον διάβολο και να τον νικήσει. Υπάρχει μάλιστα και ένα ¨ωραίο¨ επιχείρημα που λέει ότι «Ο διάβολος έχει εμπειρία τόσων χιλιάδων χρόνων στο να πλανάει τον άνθρωπο, ενώ εγώ και εσύ δεν έχουμε τέτοια εμπειρία». Αποτέλεσμα αυτής της άποψης είναι αυτοί οι χριστιανοί να έχουν υπογράψει με τον διάβολο μια συνθήκη ειρήνης του στιλ: «λοιπόν διάβολε, εγώ δεν θα ασχολούμαι μαζί σου γι'; αυτό και εσύ να μην ασχολείσαι με μένα». Νομίζουν ότι αυτός είναι ένας τρόπος να προστατευτούν από τις επιθέσεις του εχθρού τους. Δεν έχουν καταλάβει όμως ότι ο διάβολος είναι ψεύτης, μάλιστα ο πατέρας του ψέματος. Δεν πρόκειται να τηρήσει καμία τέτοια συνθηκολόγηση. Αυτός θα μεθοδεύεται πάντοτε τρόπους για να οδηγήσει κάθε έναν άνθρωπο (ακόμα και αυτούς τους χριστιανούς που έχουν σηκώσει την λευκή σημαία της ανακωχής) στην αιώνια απώλεια.

Ο Λόγος του Θεού που είναι η μόνη, η απόλυτη αλήθεια, μας φανερώνει πως είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι, μαίνεται γύρω μας και μέσα μας ο χειρότερος πόλεμος όλων των εποχών.

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.

Ο διάβολος κατάφερε να εξαπατήσει την Εύα και τον Αδάμ και να τους παρασύρει στην αμαρτία. Από τότε μπήκε η αμαρτία μέσω των πρωτοπλάστων στον κόσμο και εκδηλώθηκαν οι συνέπειες της στον άνθρωπο αλλά και στην υπόλοιπη υλική δημιουργία του Θεού. Δηλαδή η φθορά και τέλος ο θάνατος. Ο αγαθός Θεός όμως, που πάντα αγαπάει με ιδιαίτερο τρόπο τον άνθρωπο, προμήθευσε τρόπο αποκατάστασης του ανθρώπου. Πρόσφερε θυσία στο σταυρό τον ίδιο τον γιο του τον Ιησού Χριστό για να πεθάνει Αυτός στην θέση κάθε ενός ανθρώπου.

Χριστιανός δεν είναι όποιος γεννήθηκε σε μια χριστιανική χώρα αλλά όποιος άνθρωπος πιστεύει στον Λόγο του Θεού που λέει ότι ο Ιησούς είναι:

- «Εγώ είμαι ο δρόμος, και η αλήθεια, και η ζωή· κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα, παρά μόνον διαμέσου εμού» (Ιωάννης 14.6)

- «διαμέσου τού ονόματός του θα λάβει άφεση αμαρτιών καθένας που πιστεύει σ' αυτόν» (Πράξεις 10.43)

- «Επειδή, ένας Θεός υπάρχει, ένας είναι και ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός» (Α Τιμόθεου 2.5)

- «δεν υπάρχει διαμέσου κανενός άλλου η σωτηρία· επειδή, ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους, διαμέσου τού οποίου πρέπει να σωθούμε» (Πράξεις 4.12)

Τότε αποκαθιστά την σχέση του με τον Θεό και ο Θεός είναι πλέον Πατέρας του μέσω της υιοθεσίας δια του Ιησού Χριστού.

-«Μας προόρισε σε υιοθεσία διαμέσου τού Ιησού Χριστού στον εαυτό του, σύμφωνα με την ευδοκία τού θελήματός του» (Εφεσίους 1.5)

ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιό του ...; για να εξαγοράσει αυτούς που ήσαν κάτω από τον νόμο, ώστε να λάβουμε την υιοθεσία. Και επειδή είστε γιοι, ο Θεός έστειλε το Πνεύμα τού Υιού του στις καρδιές σας, το οποίο κράζει: Αββά, Πατέρα. Ώστε, δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά γιος· αν, όμως, είσαι γιος, είσαι και κληρονόμος τού Θεού διαμέσου τού Χριστού» (Γαλάτες 4.4-7).

Σ'; αυτόν τον καινούργιο, τον πνευματικό πλέον άνθρωπο, τον αναγεννημένο άνθρωπο (Α Πέτρου 1.3), τον συνειδητό, τον πιστό χριστιανό έρχεται ο ίδιος ο Θεός και κατοικεί μέσα του (Ιωάννης 14.23). Ο Ιησούς υποσχέθηκε ότι «θα είναι μαζί του όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του αιώνα» (Ματθαίος 28.20). Λαβαίνει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο δεν είναι «πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμού» (Β Τιμόθεος 1.7), το οποίο όταν ο άνθρωπος δεν το λυπεί και δεν το σβήνει με άστοχες ενέργειες αμαρτίας, τότε γεμίζει, πλημμυρίζει τον χριστιανό και καρποφορεί πλούσια τον καρπό Του. Αυτός είναι: «Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια» (Γαλάτες 5.22-23) και τον οδηγεί και τον ικανώνει στο να ζήσει το άγιο θέλημα του Άγιου Θεού.

Σε αυτόν τον Χριστιανό απευθύνεται ο Λόγος του Θεού και λέει:

- «επειδή, αν και περπατάμε με σάρκα, όμως δεν πολεμάμε κατά σάρκα· επειδή, τα όπλα τού πολέμου μας δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά με τον Θεό για καθαίρεση οχυρωμάτων· δεδομένου ότι, καθαιρούμε λογισμούς, και κάθε ύψωμα, που αλαζονικά υψώνεται ενάντια στη γνώση τού Θεού, και αιχμαλωτίζουμε κάθε νόημα στην υπακοή τού Χριστού» (Β Κορινθίους 12. 3-5)

- «Τέλος, αδελφοί μου, ενδυναμώνεστε στον Κύριο, και στην κυριαρχική εξουσία τής δύναμής του· ντυθείτε την πανοπλία τού Θεού, για να μπορέσετε να σταθείτε ενάντια στις μεθοδείες τού διαβόλου· επειδή, η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες του σκότους τούτου τού αιώνα, ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας στα επουράνια. Γι' αυτό, πάρτε στα χέρια σας την πανοπλία τού Θεού, για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την πονηρή ημέρα, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε.

Σταθείτε, λοιπόν, περιζωσμένοι την οσφύ σας με αλήθεια, και ντυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης, και έχοντας φορεμένα τα υποδήματα στα πόδια με την ετοιμασία τού ευαγγελίου τής ειρήνης·

πάνω δε απ' όλα, πάρτε στα χέρια σας την ασπίδα τής πίστης, με την οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα πυρωμένα βέλη τού πονηρού· και πάρτε την περικεφαλαία τής σωτηρίας, και τη μάχαιρα του Πνεύματος, που είναι ο λόγος τού Θεού· προσευχόμενοι σε κάθε καιρό, με κάθε προσευχή και δέηση εν Πνεύματι, και αγρυπνώντας σ' αυτό τούτο με κάθε προσκαρτέρηση και δέηση για όλους τούς αγίους» (Εφεσίους 6.10-18)

- «Ταπεινωθείτε, λοιπόν, κάτω από το πανίσχυρο χέρι τού Θεού, για να σας υψώσει εν καιρώ· και όλη τη μέριμνά σας ρίξτε την επάνω σ' αυτόν, επειδή αυτός φροντίζει για σας. Εγκρατευθείτε, αγρυπνήστε· επειδή, ο αντίδικός σας ο διάβολος περιτριγυρίζει, σαν ωρυόμενο λιοντάρι, ζητώντας ποιον να καταπιεί. Στον οποίο αντισταθείτε μένοντας στερεοί στην πίστη» (Α Πέτρου 5.6-9)

- «Υποταχθείτε, λοιπόν, στον Θεό· αντισταθείτε στον διάβολο, και θα φύγει από σας. Πλησιάσετε στον Θεό, και θα πλησιάσει σε σας» (Ιακώβου 4.7-8)

Υπάρχει μια κατηγορία χριστιανών που ο διάβολος τους τρέμει. Δεν είναι οι χριστιανοί που η ταυτότητα τους αναφέρει το τάδε δόγμα ή το άλλο. Δεν είναι οι χριστιανοί που πηγαίνουν στην τάδε εκκλησία ή στην άλλη. Είναι οι χριστιανοί που έχουν πιστέψει με όλη τους την καρδιά στον Λόγο του Θεού, την μόνη αλήθεια, και έχουν μπει στον καλό αγώνα της πίστης ώστε να πραγματοποιηθούν τα λόγια του Θεού στην καθημερινή ζωή τους. Είναι οι χριστιανοί που έχουν στόχο τους να ζήσουν αυτά που διαβάζουν στην Αγία Γραφή. Να ζήσουν μια νικηφόρα εν Χριστώ ζωή.

«Σε όλα αυτά, όμως, υπερνικούμε, διαμέσου εκείνου που μας αγάπησε» (Ρωμαίους 8.37)

«Αλλά, ευχαριστία ανήκει στον Θεό, ο οποίος μάς δίνει τη νίκη διαμέσου τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού» (Α Κορινθίους 15.57)

«έγραψα σε σας, νεαροί, επειδή είστε δυνατοί και ο λόγος τού Θεού μένει μέσα σας και νικήσατε τον πονηρό» (Α Ιωάννη 2.14)

«Εσείς, παιδάκια, είστε από τον Θεό και τους έχετε νικήσει· επειδή, μεγαλύτερος είναι αυτός που είναι μέσα σε σας, παρά αυτός που είναι μέσα στον κόσμο» (Α Ιωάννη 4.4)

«Επειδή, κάθε τι που γεννήθηκε από τον Θεό, νικάει τον κόσμο, και η νίκη που νίκησε τον κόσμο είναι τούτη: Η πίστη μας» (Α Ιωάννη 5.4)

Στην Αποκάλυψη στο 2Ο και 3Ο κεφάλαιο ο Ιησούς Χριστός απευθύνεται σε 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας εκείνης της εποχής. Τελειώνοντας τα λόγια Του προς την κάθε μια υπόσχεται ότι στους νικητές θα δώσει αιώνια δώρα και τιμές. Όλες οι υποσχέσεις Του είναι αποκλειστικά και μόνο για τους νικητές. Ο Θεός έχει δώσει στον πιστό Χριστιανό όλη την δυνατότητα να είναι νικητής γι'; αυτό και στα επόμενα κεφάλαια της Αποκάλυψης παρουσιάζονται αυτοί οι νικητές:

«Και άκουσα μια δυνατή φωνή στον ουρανό που έλεγε: Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία τού Θεού μας, και η εξουσία τού Χριστού του· επειδή, ρίχτηκε κάτω ο κατήγορος των αδελφών μας, που τους κατηγορεί μπροστά στον Θεό μας ημέρα και νύχτα. Κι αυτοί τον νίκησαν με το αίμα τού Αρνίου, και με τον λόγο τής μαρτυρίας τους· και δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου» (Αποκάλυψη 12.10-11)

«Αυτός που νικάει θα κληρονομήσει τα πάντα, και θα είμαι σ' αυτόν Θεός, κι αυτός θα είναι σε μένα γιος» (Αποκάλυψη 21.7)

Αν ο διάβολος έχει εμπειρία στον πόλεμο κατά του ανθρώπου κάποιες χιλιάδες χρόνια, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός που κατοικεί μέσα στον συνειδητό Χριστιανό έχει ασύγκριτα μεγαλύτερη εμπειρία αλλά και όλη την δύναμη για να νικήσει τον πονηρό.

Όλα αυτά μπορεί σε κάποιους να ακούγονται «παχιά» λόγια. Όποιος όμως τα δεχτεί όπως ακριβώς είναι, δηλαδή σαν Λόγος Θεού, και πει «Κύριε, θέλω και εγώ να ζήσω αυτό που λέει ο Λόγος σου» και ανταλλάξει την άχαρη συμβιβασμένη ζωή με μια ζωή υπακοής και αφιέρωσης στον Ιησού Χριστό και στο Λόγο Του θα διαπιστώσει ότι ο Θεός είναι αληθινός και με την χάρη Του η νικηφόρα πνευματική ζωή είναι πραγματοποιήσιμη παρά τα ψέματά του διαβόλου και αυτή μόνο φέρνει αγαλλίαση και πρόγευση του ουρανού.

Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!