Blogger Widgets
6 Μαΐου 2016

Oράσεις μέσα στη νύχτα (by Dr. R. L. Hymers, Jr.)


“Τον μεν πρώτον λόγον έκαμον, ω Θεόφιλε, περί πάντων όσα ήρχισεν ο Ιησούς να κάμνη και να διδάσκη, μέχρι της ημέρας καθ’ ην ανελήφθη, αφού διά Πνεύματος Αγίου έδωκεν εντολάς εις τους αποστόλους, τους οποίους εξέλεξεν· εις τους οποίους και εφανέρωσεν εαυτόν ζώντα μετά το πάθος αυτού διά πολλών τεκμηρίων, εμφανιζόμενος εις αυτούς τεσσαράκοντα ημέρας και λέγων τα περί της βασιλείας του Θεού” (Πράξεις 1:1-3).
Ο Ιησούς είχε αναστηθεί από τους νεκρούς. Δεν μπορούσε να υπάρχει καμία αμφιβολία γι 'αυτό.
Ο τάφος Του είχε σφραγιστεί από τους Ρωμαίους, και οι Ρωμαίοι στρατιώτες τον φυλούσαν με τη ζωή τους. `Ομως, ο Θεός κύλησε μακριά την τεράστια πέτρα και έσπασε τη ρωμαϊκή σφραγίδα. Και ο Ιησούς βγήκε έξω από εκείνο τον τάφο κατά το πρώτο πρωινό φως.
Ο ίδιος ο άδειος τάφος διακήρυξε την ανάστασή Του από τους νεκρούς!
Ο Ιησούς είχε αναστηθεί από τον τάφο. Δεν μπορούσε να υπάρχει καμία αμφιβολία γι 'αυτό. Εκατοντάδες άνθρωποι Τον είδαν ζωντανό μετά την ανάστασή Του.
Ο Απόστολος Παύλος είπε, “Μετά ταύτα εφάνη εις πεντακοσίους και επέκεινα αδελφούς διά μιας... έπειτα εφάνη εις τον Ιάκωβον, έπειτα εις πάντας τους αποστόλους· τελευταίον δε πάντων εφάνη και εις εμέ” (Α’ Κορινθίους 15:6-8).

“Εφανέρωσεν εαυτόν ζώντα μετά το πάθος αυτού διά πολλών τεκμηρίων, εμφανιζόμενος εις αυτούς τεσσαράκοντα ημέρας και λέγων τα περί της βασιλείας του Θεού” (Πράξεις 1:3).
Σκεφτείτε πόσο κατακλυσμιαία ήταν η μαρτυρία αυτή των κυριολεκτικά εκατοντάδων ανθρώπων που είδαν τον Ιησού μετά την ανάστασή Του, μερικοί από αυτούς ξανά και ξανά [για] σαράντα ημέρες... Κυριολεκτικά εκατοντάδες αυτόπτες μάρτυρες συμφώνησαν ότι ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ούτε ένα πρόσωπο δεν εμφανίστηκε ποτέ να πει ότι είχαν δει το νεκρό σώμα Του, ούτε να διαψεύσουν οποιοδήποτε από τα αποδεικτικά στοιχεία.
Αυτόπτες μάρτυρες [είπαν] ότι είχαν ψηλαφήσει τον Σωτήρα, Τον άγγιξαν, ένιωσαν τα σημάδια των καρφιών στα χέρια και τα πόδια Του, Τον είδαν να τρώει, είχαν κοινωνία μαζί Του σαράντα ημέρες... Τα τεκμήρια είναι τόσο κατακλυσμιαία ώστε μόνο όσοι δεν θέλουν να πιστεύσουν και δεν ελέγχουν τα τεκμήρια το απορρίπτουν. Γι’ αυτό η Αγία Γραφή λέει ότι ο Ιησούς “Εφανέρωσεν εαυτόν ζώντα μετά το πάθος αυτού διά πολλών τεκμηρίων” Πράξεις 1:3

Ο άδειος τάφος, και οι εκατοντάδες αυτόπτες μάρτυρες, είναι ισχυρές αποδείξεις για την ανάσταση του Χριστού από τους νεκρούς.
Ωστόσο, η ισχυρότερη απόδειξη είναι η μεταβολή στις ζωές των Μαθητών του Χριστού. Αυτοί οι άνδρες είχαν αλλάξει εντελώς βλέποντας τον αναστημένο Χριστό.

Ήταν δειλοί, κρύβονταν σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο μέσα στον φόβο. Αλλά αφότου είδαν τον αναστημένο Χριστό, κήρυτταν θαρραλέα ότι ήταν ζωντανός- αναστήθηκε από τους νεκρούς! Και πλήρωσαν με τη ζωή τους για το κήρυγμα αυτό!

Πέτρος – ξυλοκοπήθηκε μέχρι που κόντευε να πεθάνει και στη συνέχεια σταυρώθηκε ανάποδα.
Ανδρέας – σταυρώθηκε σε ένα σταυρό σχήματος Χ.
Ιάκωβος, ο γιος του Ζεβεδαίου – αποκεφαλίστηκε.
Ιωάννης – ρίχτηκε σε ένα καζάνι με βραστό λάδι, και στη συνέχεια εξορίστηκε στο νησί της Πάτμου, σημαδεμένος για μια ζωή.
Φίλιππος – ξυλοκοπήθηκε και στη συνέχεια καρφώθηκε στον σταυρό.
Βαρθολομαίος – τον έγδαραν ζωντανό και στη συνέχεια σταυρώθηκε.
Ματθαίος – αποκεφαλίστηκε.
Ιάκωβος, ο ετεροθαλής αδερφός του Κυρίου – ρίχτηκε από την κορυφή του Ναού, και στη συνέχεια ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου.
Θαδδαίος – πυροβολήθηκε μέχρι θανάτου με βέλη.
Μάρκος – σύρθηκε μέχρι θανάτου από μια ομάδα αλόγων.
Παύλος – αποκεφαλίστηκε.
Λουκάς – κρεμάστηκε μέχρι θανάτου σε μια ελιά.
Θωμάς – διαπεράστηκε από δόρατα, και ρίχτηκε μέσα στις φλόγες ενός φούρνου.
(The New Foxe’s Book of Martyrs, Bridge-Logos Publishers, 1997, pp. 5-10; Greg Laurie, Why the Resurrection?, Tyndale House Publishers, 2004, σσ. 19-20).

Αυτοί οι άνθρωποι πέρασαν από φρικτά παθήματα, και όλοι, εκτός από τον Ιωάννη πέθαναν με τρομερό θάνατο.
Γιατί τους συνέβη αυτό;
Αυτό τους συνέβη, επειδή είπαν ότι είχαν δει τον Ιησού Χριστό ζωντανό, αφότου αναστήθηκε από τους νεκρούς!
Οι άνθρωποι δεν υποφέρουν και πεθαίνουν για κάτι που δεν έχουν δει!
Αυτοί οι άνθρωποι είδαν τον Χριστό “ζώντα μετά το πάθος αυτού διά πολλών τεκμηρίων, εμφανιζόμενος εις αυτούς τεσσαράκοντα ημέρας” (Πράξεις 1:3).
Μέσα σε βαθιά γεράματα, το σώμα του φρικτά σημαδεμένο από το βραστό λάδι, ο Απόστολος Ιωάννης είπε, “Το είδομεν με τους οφθαλμούς ημών, το οποίον εθεωρήσαμεν και αι χείρες ημών εψηλάφησαν” τον αναστημένον Χριστόν (Α’ Ιωάννην 1:1).
Λέω ότι μπορούμε να τους πιστέψουμε αυτούς τους ανθρώπους!
Υπέφεραν και πέθαναν επειδή κήρυξαν ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς.
Οι άνθρωποι δεν υποφέρουν και πεθαίνουν για κάτι που δεν έχουν δει!
Αυτοί οι άνθρωποι είδαν τον Χριστό, και Τον άγγιξαν, μετά που αναστήθηκε από τον τάφο!
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα βασανιστήρια και ο ίδιος ο θάνατος δεν μπορούσε να τους σταματήσει από το κήρυγμα, "Ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών!"
Ο Θωμάς Τον είδε εκεί στο δωμάτιο,
Τον αποκάλεσε Δάσκαλο και Κύριό Του,
Έβαλε τα δάχτυλά του μέσα στις τρύπες
Που έγιναν από τα καρφιά και τη λόγχη.
Αυτός που ήταν νεκρός είναι ζωντανός ξανά!
Αυτός που ήταν νεκρός είναι ζωντανός ξανά!
Σπάζοντας τα ισχυρά, παγωμένα νύχια του θανάτου -
Αυτός που ήταν νεκρός είναι ζωντανός ξανά.
Δόξα το Θεό!
Τη ζωή μου, την αγάπη μου Σου δίνω,
Σε σένα Αμνέ του Θεού που πέθανες για μένα·
Ω είθε να είμαι για πάντα πιστός,
Στον Σωτήρα μου και Θεό μου!
Θα ζήσω γι’ Αυτόν που πέθανε για μένα,
Πόσο ικανοποιημένη θα είναι η ζωή μου!
Θα ζήσω γι’ Αυτόν που πέθανε για μένα,
Τον Σωτήρα μου και τον Θεό μου!
(“I’ll Live For Him” του Ralph E. Hudson, 1843-1901;
αλλαγμένο από τον  (Dr. Hymers)).
Βλέπω τι θησαυρός είναι αυτή η εκκλησία τώρα - βλέπω επίσης τι αυτή η εκκλησία θα έπρεπε να είναι, τι μπορεί να είναι, και, με τη χάρη του Θεού, τι θα είναι!
Στα οράματα της νύχτας βλέπω κάθε γωνιά αυτού του αμφιθεάτρου γεμάτο με νέους ανθρώπους!
Και σε αυτά τα οράματα βλέπω το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει με κύματα αναζωπύρωσης!
Βλέπω τα χαρούμενα πρόσωπα νέων που έχουν βρει τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα τους και Κύριό τους!
Στα νυχτερινά οράματα βλέπω νέους ανθρώπους να κλαίνε και να προσεύχονται, και να φωνάζουν από χαρά όπως έκαναν οι  Πρώτοι άνθρωποι Του Θεού.
Βλέπω νέους άνδρες να παραδίδουν τη ζωή τους για να γίνουν κήρυκες του Ευαγγελίου - και μερικοί να πηγαίνουν σε αγρούς ως ιεραπόστολοι για τον Ιησού Χριστό!
Βλέπω μια πανίσχυρη εκκλησία, να σπάζει τις ραφές - με την αγάπη του Θεού να ρέει από αυτό το μέρος στις σκοτεινές γωνιές του έθνους μας, και του κόσμου μας!
Βλέπω τον Ιησού Χριστό να υψώνεται και να εκχέει την αγάπη Του σε εκατοντάδες εκατοντάδων χαμένων και μοναχικών ψυχών σε όλο τον κόσμο.
Και στις νυχτερινές όρασεις μπορώ να τους ακούσω να ψάλλουν,
Θα ζήσω γι’ Αυτόν που πέθανε για μένα,
Πόσο ικανοποιημένη θα είναι η ζωή μου!
Θα ζήσω γι’ Αυτόν που πέθανε για μένα,
Τον Σωτήρα μου και τον Θεό μου!

Ψάλτε το μαζί μου!

Θα ζήσω γι’ Αυτόν που πέθανε για μένα,
Πόσο ικανοποιημένη θα είναι η ζωή μου!
Θα ζήσω γι’ Αυτόν που πέθανε για μένα,
Τον Σωτήρα μου και τον Θεό μου!

Εκπλήρωσε όλα μου τα οράματα, Σωτήρα, προσεύχομαι,
Αν και μέσα από την κοιλάδα, Εσύ με οδηγείς,
Η ανεξίτηλη δόξα Σου με περικυκλώνει.
Εκπλήρωσε όλα μου τα οράματα, Θεέ και Σωτήρα,
Εωσού με τη δόξα Σου το πνεύμα μου να λάμψει.
Εκπλήρωσε όλα μου τα οράματα, ώστε όλοι να μπορέσουν να δουν
Την Άγιά Σου Εικόνα να αντανακλάται σε μένα.

Εκπλήρωσε όλα μου τα οράματα, κάθε επιθυμία
Κράτησέ τη για τη δόξα Σου· την ψυχή μου έμπνευσε
Με την τελειότητα Σου, την Άγια Σου αγάπη
Να πλημμυρίζει το μονοπάτι μου με φως από πάνω.
Εκπλήρωσε όλα μου τα οράματα, Θεέ και Σωτήρα,
Εωσού με τη δόξα Σου το πνεύμα μου να λάμψει,
Εκπλήρωσε όλα μου τα οράματα, ώστε να μπορέσω να δω
Την Άγιά Σου Εικόνα να αντανακλάται σε μένα.

Εκπλήρωσε όλα μου τα οράματα, μην αφήσεις τίποτα από την αμαρτία
Να σκοτεινιάσει τη λαμπρότητα που λάμπει μέσα.
Άσε με να βλέπω μόνο το ευλογημένο Σου πρόσωπο,
Να ταΐζεται η ψυχή μου από την απεριόριστη χάρη Σου
Εκπλήρωσε όλα μου τα οράματα, Θεέ και Σωτήρα,
Εωσού με τη δόξα Σου το πνεύμα μου να λάμψει.
Εκπλήρωσε όλα μου τα οράματα, that all may see
Την Άγιά Σου Εικόνα να αντανακλάται σε μένα.
(“Fill All My Vision” της Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Τελειώνω αυτό το κήρυγμα με τα λόγια αυτού του μεγάλου ιεραποστόλου στην Κίνα και την Αφρική, του Τσαρλς Τ. Σταντ (Charles T. Studd) (1860-1931).

Μόνο Μία ζωή,
Και αυτή σύντομα θα παρέλθει.
Μόνο ό,τι έγινε για τον Χριστό
Θα διαρκέσει.

Ποτέ μην ξεχάσεις αυτά τα λόγια όσο ζεις!
Eπιμέλεια κειμένου:Λυκοπάντης Γιώργος

Αν έχεις απορίες, η οτιδήποτε άλλο θέλεις να μάθεις, η αν ακόμα θέλεις να έρθεις να ακούσεις ένα κήρυγμα μέσα από την Αγία Γραφή, επικοινώνησε μαζί μας στα τηλ. 6938956652 η με email κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα.
 
Διεύθυνση εκκλησίας Νικηφόρου Βρεττάκου Ασγούρου Ρόδος

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη