Blogger Widgets
1 Ιουλίου 2014

Συνεργασία Διαθήκης (2ον)


Στη Γεν. κα. 22-27 Βλέπουμε τον Αβραάμ και τον Αβιμέλεχ, να κάνουν μια αποκατάσταση της σχέσης τους, μια Διαθήκη.

Ενώ στο παρελθόν είχαν διαφορές, τώρα ο Αβιμέλεχ πλησιάζει τον Αβραάμ για να τακτοποιηθούν.
Τι ωραίες καρδιές!
Πόσο διαφορετικό θα είναι το σώμα (η εκκλησία) Του Χριστού, όταν υπάρχουν τέτοιες καρδιές!
Καρδιές όχι τόσο αλάνθαστες, αλλά έτοιμες να επανορθώνουν, να μετανοούν, να καταλαβαίνουν τα λάθη τους, ώστε να ζητούν την ειρήνη, την ενότητα, και την αποκατάσταση ΑΜΕΣΩΣ!
Λέει στο εδάφιο 25 στη Γέννεση κεφάλαιο 21.

Γέν. 21:25 Και έλεγξεν ο Αβραάμ τον Αβιμέλεχ διά το φρέαρ του ύδατος, το οποίον αφήρπασαν οι δούλοι του Αβιμέλεχ.
Η Διαθήκη και η σύγκρουση πάνε πάντα μαζί.
Η αντιπαράθεση δε σημαίνει την καταστροφή μιας σχέσης, αλλά την επανόρθωση της.
Δείχνει ότι είμαστε αποφασισμένοι να μετακινήσουμε οτιδήποτε στέκεται ανάμεσα σε μας και αυτούς που συμπράττουν στην διαθήκη που έχουμε συνάψει.
Ο Θεός μας είναι Θεός ζηλότυπος.
Έξ. 20:5 .........διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος....
Η ζηλοτυπία, σε αυτή της την έκφραση, δεν είναι κατεξουσιαστική, αλλά μια φλέγουσα αποφασιστικότητα που έχει ο Θεός, για να προστατέψει την σχέση Διαθήκης που έχει μαζί μας.
Πρέπει να σταθούμε ενάντια σε κάθε παρείσακτο που θα προσπαθήσει να μπει ανάμεσα σε μας και εκείνους με τους οποίους έχουμε συνάψει διαθήκη.
-Υπάρχουν κάποιες αρχές που μπορούμε να ακολουθήσουμε για αυτή τη συνεργασία Διαθήκης
Στο Ματθ. ε. 23-24 λέει:
Ματθ. 5:23-24   Εάν λοιπόν προσφέρης το δώρον σου εις το θυσιαστήριον και εκεί ενθυμηθής ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφες εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, και ύπαγε πρώτον φιλιώθητι με τον αδελφόν σου, και τότε ελθών πρόσφερε το δώρον σου.
Μια απ`αυτές τις αρχές είναι να πάρεις εσύ την πρωτοβουλία για την συμφιλίωση. 
Μην περιμένεις να κάνει ο άλλος το πρώτο βήμα. `Ίσως να μην το κάνει  ποτέ. Γι`αυτό εφόσον εσύ καταλαβαίνεις  το πόσο αναγκαίο, και σοβαρό είναι το να είσαι συμφιλιωμένος, ξεκίνα! Και ο Θεός θα τα ευλογήσει.
Εάν κάποιος έχει πειραχτεί και δεν κάνουμε τίποτε γι`αυτό, το πρόβλημα θα μεγαλώσει.
Ο Ιωάννης είπε: 1Ιωάν. 4:20 Εάν τις είπη ότι αγαπώ τον Θεόν, και μισή τον αδελφόν αυτού, ψεύστης είναι· διότι όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού, τον οποίον είδε, τον Θεόν, τον οποίον δεν είδε πως δύναται να αγαπά;
Πρέπει να πάρουμε την πρωτοβουλία να τακτοποιήσουμε τα προβλήματα στις σχέσεις μας με τους άλλους αδελφούς, και μάλιστα να είμαστε πρόθυμοι να <<ειρηνεύουμε ταχέως>> με τους αντίδικούς μας Ματθ. 5:25
Προσέξτε κάτι. Εάν καθόμαστε και περιμένουμε όπως είπαμε τους άλλους να κάνουν το πρώτο βήμα, ο σατανάς θα χτίζει ερείσματα και οχυρά μέσα στο νου μας και στο νου τους, έτσι ώστε να μας χωρίσει για πάντα. 
Δεύτερη αρχή είναι, Να είσαι πιστός και αφοσιωμένος
Το χαρακτηριστικό της κοινωνίας μας είναι, παραβίαση κάθε είδους διαθήκης.
Τα λόγια, οι όρκοι, και οι υποσχέσεις μας, δεν σημαίνουν τίποτα.
Τα διαζύγια είναι διαδεδομένα πλέον, επειδή οι άνθρωποι δεν κατανοούν τι σημαίνει διαθήκη.
`Όταν παντρευόμαστε, υποσχόμαστε ότι θα είμαστε πιστοί και αφοσιωμένοι, και κάθε άλλου είδους υποσχέσεων....
Η εμπιστοσύνη είναι η λέξη κλειδί στις σχέσεις διαθήκης.
Χτίζεται με τον καιρό, αλλά, προσέξτε το αυτό πολύ καλά, αλλά, μπορεί όμως να καταστραφεί μέσα σε ένα λεπτό. Και δυστυχώς το έχουμε δει αυτό να γίνεται......
Οι συνεργασίες διαθήκης στηρίζονται στο <<λόγο>> των ανθρώπων.
Γι`αυτό η καταλαλιά, οι ψιθυρισμοί, τα πισώπλατα χτυπήματα, και οι ψευδείς κατηγορίες δεν έχουν καμιά θέση σ`αυτές τις συνεργασίες.
Εύχομαι σαν παιδιά Του Θεού να είμαστε προσεκτικοί!
Μια τρίτη αρχή που υπάρχη γι`αυτή τη συνεργασία διαθήκης είναι να μην επιδιώκεις αντεκδίκηση.
Ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε: 
Ματθ. 5:38-48  .... Ηκούσατε ότι ερρέθη, Οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος.........
Εάν χτυπούσαν κάποιον, αυτός είχε δικαίωμα να ανταποδώσει το χτύπημα. Ο Ιησούς όμως μας δίδαξε, ότι ακόμα και όταν μας χτυπούν, εμείς θα απαντούμε με ευλογία και όχι με κατάρα.
Πρέπει η εκκλησία να φτάσει σ`αυτό το σημείο.
Να ευλογεί και να αγαπά τους  εχθρούς της. Δεν είναι καλή η έκφραση όταν κάποιοι δεν μας δέχονται να λέμε δεν τους μιλάμε, δεν έχουμε επαφή μ`αυτούς είναι εχθροί μας, η είναι εχθροί της εκκλησίας, και άλλα τέτοια....... Ο Ιησούς αγάπησε τους σταυρωτές Του.....
Φρόντισε εκκλησία να αλλάξεις.....
Εχθρός είναι μόνο ο διάβολος!
Ο Ιησούς είπε Ματθ. 5:44 Εγώ όμως σας λέγω, Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους, οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους, οίτινες σας μισούσι, και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων, οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι.....
Ακούστε: H εκδίκηση ανήκει στον Κύριο!
`Όταν εμείς παίρνουμε στα χέρια μας την εκδίκηση, τότε ο Θεός αφήνει την κατάσταση να φύγει από τα δικά Του χέρια.
Το ξαναγράφω αυτό για να μπει καλά μέσα μας.
`Όταν εμείς παίρνουμε στα χέρια μας την εκδίκηση, τότε ο Θεός αφήνει την κατάσταση να φύγει από τα δικά Του χέρια.
Σε ποια χέρια λοιπόν προτιμάς να είναι η εκδίκηση?
Τέταρτη αρχή είναι το να μην κρίνεις
Ματθ. 7:1 «Μην κρίνετε για να μην κριθείτε.
<<Κριτής>>
Σύμφωνα με αυτό το εδάφιο, είναι αυτός που θεωρεί ότι είναι σε θέση να κρίνει όλους τους υπόλοιπους.
Κάνει αυστηρή και άδικη κριτική για τις πράξεις και τον χαρακτήρα όλων των άλλων.
Πρέπει να έχουμε διάκριση για τα ελαττώματα
των ανθρώπων, όχι όμως να προδικάζουμε καθέναν και κάθε τι που δεν μας αρέσει.
Ο Ιησούς είπε ότι η κριτική προς τους άλλους, μας τυφλώνει.
Προσπαθούμε να βγάλουμε την ακίδα από το μάτι του αδελφού μας, ενώ εμείς έχουμε ολόκληρο ξύλο μέσα στο δικό μας μάτι!
Πέμπτη και τελευταία αρχή για τη συνεργασία διαθήκης, είναι η Συγχώρηση
Στο Ματθ. σ. 14-15 και ιη.21-35 αναφέρεται  ο Λόγος Του Κυρίου σ`αυτό το θέμα.
Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να συγχωρούμε, γιατί διαφορετικά, ο Θεός δεν θα συγχωρέσει εμάς.
Ο Ιησούς διηγήθηκε την παραβολή ενός ανθρώπου που ο κύριός του τον απάλλαξε από ένα χρέος χιλίων ταλάντων, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε να  απαλλάξει τον δικό του δούλο από ένα χρέος  εκατό δηναρίων.
Εμείς είμαστε εκείνοι που τους χαρίστηκαν όλα τα χρέη.
Σε αντάλλαγμα, πρέπει να συγχωρούμε τους άλλους, όπως ακριβώς ο Ιησούς στο σταυρό, που είπε, <<Πάτερ συγχώρησον αυτούς, διότι δεν εξεύρουσι τι πράττουσι>>.

Συνεργασία Διαθήκης (1ον)

πηγη.Xristianikanea.gr

Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!