Blogger Widgets
5 Ιουνίου 2014

Το όνομα του Ιησού


Α. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΤΑΝ ΜΥΣΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Κριτ.ιγ:17”Και είπεν ο Μανωέ προς τον άγγελον του Κυρίου, Τι είναι το όνομά σου;”

Γεν.λβ:29 “Ηρώτησε δε ο Ιακώβ, λέγων, Φανέρωσόν μοι, παρακαλώ, το όνομά σου.”

Εξοδ.γ:13 “Και εκείνοι μ’ ερωτήσωσι, Τι είναι το όνομα αυτού;”

Παρ.λ:4   “Τι το όνομα αυτού; και τι το όνομα του υιού αυτού;”

Ησ.νβ:6   “Διά τούτο ο λαός μου θέλει γνωρίσει το όνομά μου”

Ο λόγος που βλέπουμε αυτή τη  συνεχή αναζήτηση του ονόματος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι γιατί το όνομά Του ήταν κρυμμένο απ’ αυτούς για να αποκαλυφθεί σ’ αυτή την οικονομία.

Β. ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Ματθ.α:21 “Και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν , διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών”.

Εδώ έχουμε την αποκάλυψη του αληθινού Του ονόματος, το οποίο είναι Ιησούς.  Ιησούς σημαίνει Γιάχβε-σωτήρας. Το Ιησούς είναι το ΜΟΝΟ όνομα του Θεού μας και Τον αποκαλύπτει σαν Σωτήρα.

Γ. ΤΟ “ΠΑΤΗΡ, ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ” ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Υπάρχουν πολλοί τίτλοι του Θεού μας κι όλοι απεικονίζουν ιδιότητες και χαρακτηριστικά Του. Ανάμεσα σ’ αυτούς είναι κι οι τίτλοι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Με τον ίδιο τρόπο, ένας άνθρωπος είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα αλλά αυτό δεν είναι το όνομα του ανθρώπου.  Μία τράπεζα θα εξαργύρωνε μια επιταγή που θα είχε την υπογραφή “σώμα, ψυχή και πνεύμα”; Φυσικά όχι, η επιταγή πρέπει να φέρει την υπογραφή του κατόχου που είναι το όνομά του.

Δ. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΗΛΘΕ ΣΤ’ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ

Ιωάν.ε:43  “Εγώ ήλθον εν τω ονόματι του Πατρός μου.”

Ιωάν.ι:25  “...Τα έργα τα οποία εγώ κάμνω εν τω ονόματι του Πατρός μου.”

Ιωάν.ιζ:26  “Και εφανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου.”

Πράξ.θ:5   “Τις είσαι Κύριε; Και ο Κύριος είπεν, Εγώ είμαι Ιησούς.”

Πράξ.ζ:59  “Στέφανον, επικαλούμενον και λέγοντα Κύριε Ιησού...”

Αποκ.κβ:16  “Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελον μου να μαρτυρήση εις εσάς.”

Όλα αυτά τα εδάφια αποτελούν πειστική απόδειξη ότι το όνομα του Πατέρα είναι Ιησούς.

Ε. ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ματθ.κη:19 “Βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.”

Πρέπει να προσέξουμε εδώ ότι είναι το ΟΝΟΜΑ κι όχι τα ΟΝΟΜΑΤΑ. Η λέξη είναι σε ενικό αριθμό.  Ποιο είναι το ΟΝΟΜΑ; Ο μόνος τρόπος για να το βρούμε είναι να ψάξουμε τις Γραφές και να δούμε σε ποιό όνομα οι απόστολοι βάπτιζαν. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία αντίφαση μέσα στη Γραφή.

Ας εξετάσουμε τις Γραφές:

Λουκ.κδ:47 “Και να κηρυχθή εν τω ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσις αμαρτιών εις πάντα τα έθνη...”

Ιερουσαλήμ: Πράξ.β:38 “βαπτισθή...στο Όνομα του Ιησού Χριστού.”

Σαμάρεια:  Πράξ.η:12 “Ευαγγελιζόμενον...το όνομα του Ιησού Χριστού”
  
Πράξ.η:16 “βεβαπτισμένοι...όνομα του Ιησού Χριστού”

Καισάρεια: Πράξ.ι:48 “βαπτισθώσιν εις το όνομα του Κυρίου.”

Έφεσος: Πράξ.ιθ:1-6 Εδώ ξαναβαπτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού.

Κόρινθος:  Α’Κορ.α:13.  Σε ποιο Ονομα βαπτίστηκαν;

Για μία ακόμη φορά έχουμε την αδιαμφισβήτητη μαρτυρία της Γραφής ότι το ΟΝΟΜΑ του Πατρός, του Υιού  και του Αγίου Πνεύματος είναι ΙΗΣΟΥΣ.

Ζ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΤΘ.κη:19

“Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το ΟΝΟΜΑ του ΠΑΤΡΟΣ και του ΥΙΟΥ και του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.”

Όνομα              Ενικός     
Πατέρας           Τίτλος      
Υιός                 Τίτλος        
Αγιο Πνεύμα     Τίτλος

Ο Ιησούς δεν είπε στους μαθητές Του να βαπτίζουν, επαναλαμβάνοντας τις λέξεις Πατήρ, Υιός και Αγιο Πνεύμα.  Τους είπε να βαπτίζουν στο ΟΝΟΜΑ του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.  Οι λέξεις, Πατήρ, Υιός και Αγιο Πνεύμα δεν είναι ονόματα αλλά τίτλοι, οι οποίοι αναφέρονται σ’ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ που έχει ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ.  Αυτό το όνομα είναι ΙΗΣΟΥΣ.

Θα υπακούσουμε στην εντολή του Ιησού ή απλά θα επαναλαμβάνουμε τα λόγια Του; Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτοί που έχουν βαπτιστεί στους τίτλους δεν έχουν, ακόμα, βαπτιστεί βιβλικά.

Η. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΕΡ ΠΑΝ ΟΝΟΜΑ

Φιλιπ.β:9 “Διά τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν, και εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπέρ παν όνομα.”

Ιησούς είναι το όνομα του Θεού, του ενός υπέρτατου Θεού.  Γι’ αυτό, το όνομά Του βρίσκεται πάνω απ’ τ’ όνομα του μεγαλύτερου βασιλιά που έχει ποτέ βασιλέψει, του μεγαλύτερου στρατηγού που έχει ποτέ κερδίσει ένα πόλεμο, του σπουδαιότερου επιστήμονα, εφευρέτη ή αρχιτέκτονα, του σημαντικότερου καλλιτέχνη, μουσικού ή ποιητή,  του μεγαλύτερου νομοθέτη, φυσικού ή κήρυκα.

Το όνομά Του είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο όνομα πάνω στον Ουρανό, στη γη ή κάτω στην κόλαση. Το όνομά Του είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε  άλλο μέσα στην ιστορία, στις μέρες μας ή στους αιώνες που θα έρθουν. Δεν υπάρχει κανείς απολύτως περιορισμός για το πόσο μπορεί να επεκταθεί αυτή η αλήθεια.

Θ. Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Ματθ.α:21  “Και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών.”

Λουκ.κδ:47 “Και να κηρυχθή εν τω ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσις αμαρτιών.”

Πράξ.δ:12  “Και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία,...διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν.”

Όχι μόνο είναι σωτηρία στο όνομα του Ιησού, αλλά είναι το μόνο όνομα στο οποίο είναι η  σωτηρία.

Ι. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

1. Θεραπεία στο όνομα του Ιησού

Πράξ.γ:6 “Εν τω ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σηκώθητι και περιπάτει.”

Πράξ.γ:16 “Και η πίστις η δι’ αυτού έδωκεν εις αυτόν την τέλειαν ταύτην υγείαν.”

2. Εξουσία στο όνομα του Ιησού

Λουκ.ι:17  “Και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις ημάς εν τω ονόματί σου.”

Μάρκ.ις:17 “Εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια.”

3. Ευλογία στο όνομα του Ιησού

Μαλαχ.γ:16 “Και εγράφη βιβλίον ενθυμήσεως ενώπιον αυτού...το όνομα αυτού.”

4. Προστασία στο όνομα του Ιησού

Παρ.ιη:10 “Το όνομα του Κυρίου είναι πύργος οχυρός, ο δίκαιος, καταφεύγων εις αυτόν, είναι εν ασφαλεία.”

5. Προσευχές απαντώνται στο όνομα του Ιησού

Ιωάν.ιδ:14 “Εάν ζητήσητέ τι εν τω ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει  αυτό.”

6. Βάπτισμα στο νερό στο όνομα του Ιησού

Πράξ.β:38 “ Ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών.”

7. Το Άγιο Πνεύμα δίνεται στο όνομα του Ιησού

Πώς μπορούμε να αμφισβητήσουμε τη σπουδαιότητα του ονόματος του Ιησού όταν μελετούμε τις Γραφές; Υπάρχουν αυτοί που παίρνουν ελαφρά αυτή τη σημαντική αλήθεια και διακηρύττουν ότι το “Ιησούς δεν ήταν κάτι περισσότερο απ’ τ’ άλλα ονόματα”. Είναι φανερό ότι βρίσκονται ακόμα στο σκοτάδι σχετικά μ’ αυτή την ένδοξη αποκάλυψη.  Δεν υπάρχει άλλο όνομα που μπορούμε να προφέρουμε στην προσευχή ή τη δοξολογία, το οποίο να μπορεί να φέρει ευλογία και δύναμη όπως το όνομα του Κυρίου μας Ιησού.
πηγη. epistoli
Στάλθηκε απο Πέτρο Τροσπέ για τα xristianikanea.gr
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!