Blogger Widgets
17 Δεκεμβρίου 2013

Ενθάρρυνση με πέντε λόγους


Συχνά μπορεί κανείς να ζήσει συναθροίσεις πιστών βάσει Α΄ Κορινθίους 14, όπου ένας αδελφός με ένα σύντομο, εύστοχο μήνυμα ενθαρρύνει τους παρόντες με τέτοιο τρόπο, ώστε θυμόμαστε ίσως τους πέντε λόγους του αποστόλου Παύλου στην επιστολή προς Κορινθίους: «Εν τη εκκλησία πέντε λόγους προτιμώ να λαλήσω δια του νοός μου, δια να κατηχήσω και άλλους, παρά μυρίους λόγους με γλώσσαν αγνώριστον» (Α΄ Κορ. 14:29).  
Οι Κορίνθιοι επαινούνταν για τα χαρίσματά τους, τα οποία υπήρχαν πράγματι σε εκτεταμένο βαθμό (Α΄ Κορ. 1:7). 

Μόνο ξεχνούσαν το αρχικό σκοπό αυτών των χαρισμάτων: «προς την οικοδομήν της εκκλησίας» (Α΄ Κορ. 14:12). 
Eίναι λίγο δύσκολο να συνοψίσει κανείς το μήνυμά του τόσο σύντομο και εύστοχο σε συνάθροιση προς οικοδομή της εκκλησίας, ώστε να έχει ο άλλος την εντύπωση των πέντε λόγων. 
Αυτό δεν είναι και αναγκαστικό, γιατί ο Κύριος οικοδομεί τους ακροατές του Λόγου με διάφορους τρόπους.  (προφητείες μέλλοντος, αποκαλύψεις, γλώσσες, ερμηνείες γλωσσών κ.α).
 Μέχρι σήμερα όμως υπάρχει μια όμορφη ποικιλία. Στον έναν δόθηκε το ένα χάρισμα, στον άλλο το άλλο.
Η εξήγηση της διδασκαλίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σύντομα. Γιʼ αυτό χαιρόμαστε, όταν κάποιος αδελφός παρουσιάζει τη θαυμαστή διδασκαλία της Καινής Διαθήκης και έχει στη διάθεσή του τον αναγκαίο χρόνο. Εκτός από τη διδασκαλία ο Κύριος θέλει με τη διακονία της προφητείας να μιλήσει σχετικά με τις προσωπικές και συλλογικές μας περιστάσεις (Α΄ Κορ. 14:4). Αυτό κάνει ενθαρρύνοντας, προτρέποντας, παρηγορώντας, συνεπώς οικοδομώντας.
Μερικές ενθαρρύνσεις και προτροπές χρειάζονται ακριβώς αυτή τη συντομία, για την οποία μιλά ο Παύλος. Δεν πρόκειται φυσικά για πέντε λέξεις συγκεκριμένα. Ίσως πέντε σκέψεις, «λόγοι» δηλαδή, οι οποίοι παρουσιάζονται ίσως σε πέντε ή δέκα λεπτά, μπορούν να είναι πολύ εύστοχοι. Οι μεταφέροντες αυτού του μηνύματος ίσως δεν είναι διδάσκαλοι ή ποιμένες με την έννοια του Εφεσίους 4:11. Αλλά με τα λόγια τους νιώθουμε, ότι πήραμε νέο θάρρος ή θυμηθήκαμε κάτι συγκεκριμένο στη ζωή μας, το οποίο θα έπρεπε νʼ αλλάξουμε.
Τέτοιοι αδελφοί ίσως χρειάζονται ιδιαίτερες ενθαρρύνσεις, γιατί ίσως δεν τολμούν να σηκωθούν για τόση λίγη ώρα. Η συντομία όμως δεν είναι σημείο αδυναμίας. Όταν ο Κύριος θέλει να χρησιμοποιήσει αυτούς τους πέντε λόγους ακριβώς για σένα, τότε τί ευλογία μπορεί να μεταδοθεί μέσω αυτού! Πόσο δυνατό ήταν το μήνυμα του μεγάλου υπηρέτη Ηλία, στον οποίο ο Κύριος είχε παραγγείλει να πει μόνο ένα λόγο: «Ζη Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ενώπιον του οποίου παρίσταμαι, δεν θέλει είσθαι τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή, ειμή δια του λόγου του στόματός μου» (Α΄ Βασ. 17:1).  
Τί ισχυρό μήνυμα μεταδίδεται μʼ αυτά τα λίγα λόγια!
Ας σκεφθούμε ακόμη τον Ιαζιήλ, από τον οποίο ακούμε μόνο ένα λόγο στη Γραφή, με τον οποίο επρόκειτο να ενθαρρύνει τον Ιωσαφάτ: «Στήτε και ιδέτε την μεθʼ υμών σωτηρίαν του Κυρίου, Ιούδα και Ιερουσαλήμ! Μη φοβείσθε μηδέ πτοηθήτε, αύριον εξέλθετε εναντίον αυτών, και ο Κύιος μεθʼ υμών!» (Β΄ Χρον. 20:15-17).
Πόσο χρήσιμοι είναι τέτοιοι αδελφοί, οι οποίοι μπορούν να ενθαρρύνουν και να ταρακουνήσουν τους αδελφούς με πέντε λόγους!
 M. Seibel Μετ.: Ιωνάς Ζάϊντελ για τα Xristianikanea.gr
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!