Blogger Widgets
24 Σεπτεμβρίου 2013

Η κεφαλή

Εάν κοιτάξουμε  όλα τα πλάσματα του Θεού, και φυσικά τον άνθρωπο,   εκείνο το οποίο παρατηρούμε  είναι ότι όλα ανεξαιρέτως έχουν κεφάλι.
 Στο ανθρώπινο κεφάλι επάνω, εξωτερικά  βλέπουμε  να υπάρχει  το πρόσωπο στο μπροστινό μέρος,  πίσω , πάνω, και στα πλάγια είναι το τριχωτό μέρος της κεφαλής  και εσωτερικά υπάρχει ο εγκέφαλος μέσα στο κρανίο .  
 Και  οι πέντε αισθήσεις του ανθρώπου είναι πάνω στο κεφάλι, συν το ότι η αίσθηση της αφής υπάρχει σε όλο το σώμα. 

  Αντικρίζοντας έναν άνθρωπο, για πρώτη φορά,  αμέσως τα μάτια μας βλέπουν προς το κεφάλι του , προς το πρόσωπο του και κυρίως προς τα μάτια του, και χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε , λες και θέλουμε  να ανακαλύψουμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος  τι περιέχει μέσα του, πως σκέπτεται, και μιλώντας μαζί του, είτε από τον τρόπο που  εκφράζεται   είτε από τον  τρόπο που κινείται , εξωτερικεύει ένα  μέρος του εαυτού του,  του χαρακτήρα του , πολλές φορές ,αυτό που αυτός θέλει.
Όμως μετά από ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λίγο πολύ , μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος , και τι έχει μέσα του. 
Ας μπούμε λίγο πιο μέσα, στο εσωτερικό, στον εγκέφαλο.
Όταν γεννιέται το μωρό, από ανατομική άποψη, ο εγκέφαλος του είναι αξιοθαύμαστα πλήρης.
Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι ο εγκέφαλος του νεογέννητου λειτουργεί κανονικά.
Εκείνο που λείπει σε μεγάλο βαθμό, είναι το περίπλοκο σύστημα των νευρικών ινών οι οποίες μεταφέρουν μηνύματα από και προς τον εγκέφαλο και ανάμεσα στα νευρικά κύτταρα.
Ωστόσο, το σύστημα αυτό πολλαπλασιάζεται ραγδαία μέσα στα δύο πρώτα χρόνια.
O εγκέφαλος είναι προγραμματισμένος να αναπτύσσεται με βάση μια συγκεκριμένη ακολουθία.
Η ανάπτυξη του επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο που τρέφεται,  διεγείρεται  και προστατεύεται.
Σημαντικό ρόλο παίζουν τα γονίδια. Τα γονίδια είναι τμήμα του DNA και αποτελεί τη βασική φυσική μονάδα κληρονομικότητας  στους ζωντανούς οργανισμούς, το οποίο περιέχει κωδικοποιημένη μια βιολογική πληροφορία, την οποία μεταβιβάζει από το κύτταρο στα θυγατρικά του και κατ΄ επέκταση από τη μια γενιά στην άλλη.
 Είναι συχνά εύκολο να δούμε  ότι τα παιδιά μοιάζουν με τους γονείς τους· όχι μόνο στην εμφάνιση, αλλά και στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.
Η ταυτότητα ενός ατόμου είναι αποτέλεσμα της σύνθετης αλληλεπίδρασης των γονιδίων και του περιβάλλοντος το οποίο ζει αυτό το άτομο. 
Παρ΄ όλα αυτά τα γονίδια παρέχουν ένα είδος συνταγής αλλά  όχι ένα σταθερό πρότυπο.
Μελέτες πάνω στην ανάπτυξη του εγκεφάλου σε παιδιά έδειξε , ότι παιδιά που μεγάλωσαν χωρίς αγάπη, είχαν μικρότερο εγκέφαλο από αυτό που αναμενόταν για την ηλικία τους ,επίσης καθώς τα γονίδια που ευθύνονται για αρκετές εγκεφαλικές λειτουργίες, όπως η ευφυΐα, δεν μπορούσαν να αποδώσουν.
Μάλιστα, πολλά από αυτά ίσως δεν αναπτυχθούν ποτέ, ως επακόλουθο.
Ο εγκέφαλος απορροφά τις εμπειρίες μας και δημιουργεί μοναδικές ιδέες και σκέψεις που συνθέτουν την προσωπικότητα μας, τον χαρακτήρα μας .
Ο εγκέφαλος είναι το κέντρο ελέγχου του σώματος, όλων των ακούσιων και εκούσιων δραστηριοτήτων.
Περιέχει γύρω στα 100 δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα.
 Το πολύπλοκο αυτό όργανο , ελέγχει τις λειτουργίες της σκέψης, και της μνήμης.
Μπορούμε  να φανταστούμε π.χ. μια εικόνα, να την περιγράψουμε και να αποθηκεύσουμε την ανάμνηση της για χρόνια .
  Επίσης τις λειτουργίες των συναισθημάτων μας , της  αναπνοής μας , της διάσπασης των τροφών ,της ομιλίας, της  διατήρηση της ισορροπίας και τον συντονισμό των κινήσεων του σώματος. 
Ο εγκέφαλος τροφοδοτείται με πληροφορίες, μεταφερμένες σε αυτόν, μέσω των νεύρων από διάφορα μέρη του σώματος, έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες για να τις θυμηθούμε αν χρειαστεί στο μέλλον.
Πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι φτιαγμένος έτσι ώστε να εκζητά τον Θεό, ότι είναι προγραμματισμένος   για τις θρησκευτικές εμπειρίες.
Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούμε, ότι βλέπουμε τον εξωτερικό κόσμο με τα μάτια μας, στην πραγματικότητα όμως, αυτό που ισχύει, είναι ότι «βλέπουμε» με τον εγκέφαλό μας.
Τα μάτια μας είναι απλώς «εξειδικευμένοι αγωγοί», οι οποίοι μεταφέρουν το φως στον ανθρώπινο εγκέφαλο ο οποίος «συνθέτει» την εικόνα που βλέπουμε.
Για τον λόγο αυτό είναι συχνά πιθανό το μυαλό μας να «ξεγελαστεί» όσον αφορά αυτό που βλέπουμε, λόγω της ψυχοσωματικής κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε.
Ο εγκέφαλός μας  δηλαδή, μπορεί να «αλλάξει» αυτό που λαμβάνει από τις αισθήσεις μας, και να «δει» αυτό που ο ίδιος «θέλει», με βάση αυτό που χρειάζεται ο οργανισμός μας ή με βάση αυτό που απασχολεί την σκέψη μας.
Κάποιοι  λένε ότι είμαστε ο εγκέφαλος μας.
Πάμε να δούμε την λειτουργία αυτού του οργάνου, στην ζωή μας και πιο συγκεκριμένα στην  δημιουργία του χαρακτήρα μας , της ψυχής μας, της καρδιάς μας , του πνεύματος μας.
Εφεσ. 1:15 Διά τούτο και εγώ, ακούσας την εις τον Κύριον Ιησούν πίστιν σας και την εις πάντας τους αγίους αγάπην, 16 δεν παύομαι ευχαριστών τον Θεόν υπέρ υμών, μνημονεύων υμάς εν ταις προσευχαίς μου 17 διά να σας δώση ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, 18 ώστε να φωτισθώσιν οι οφθαλμοί του νοός σας, εις το να γνωρίσητε ποία είναι η ελπίς της προσκλήσεως αυτού, και τις ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους αγίους, 19 και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργειαν του κράτους της ισχύος αυτού, 20 την οποίαν ενήργησεν εν τω Χριστώ, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών, και εκάθισεν εκ δεξιών αυτού εν τοις επουρανίοις, 21 υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν τω αιώνι τούτω, αλλά και εν τω μέλλοντι· 22 και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού, και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την εκκλησίαν, 23 ήτις είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάσι πληρούντος.
Εδώ βλέπουμε τον Παύλο να προσεύχεται για την εκκλησία  για να αποκαλυφθεί μέσα στον καθένα με επίγνωση ο Θεός, ώστε να φωτιστεί η διάνοια , να φωτιστεί μέσα ο νους του, η σκέψη του , ο εγκέφαλος του , για να καταλάβει δύο  πράγματα.
Πρώτον , τι είναι αυτό στο οποίο ελπίσαμε ότι θα λάβουμε  όταν μας κάλεσε ο Κύριος , ποια είναι η κληρονομία μας , ποια είναι αυτή η δόξα του Θεού που μέλλεται να δούμε όταν θα μας πάρει.
Και πιο συγκεκριμένα να εκτιμήσουμε σωστά αυτό το θαυμαστό γεγονός της προσκλήσεως μας στην ουράνια πόλη των αγίων, στην ουράνια πόλη του Θεού.    
Και δεύτερον να κατανοήσουμε,  αυτήν την  υπερφυσική  δύναμη της ανάστασης,  την οποία δίνει σε αυτούς που πιστεύουν ότι μπορεί να το κάνει, να μας αναστήσει,ή να μας αρπάξει, όπως το έκανε στον Ιησού, τον οποίο ανέστησε με αυτή την δύναμη με το κράτος της ισχύος Του,  επειδή πίστευσε ότι μπορεί να το κάνει ακολουθώντας το θέλημα Του, ζώντας μια άγια ζωή, την ζωή που θέλει ο Θεός για τον άνθρωπο από όταν τον έφτιαξε,  γι΄ αυτό και ο Θεός τον έκανε  κεφαλή στην εκκλησία Του, σε εκείνους που καλεί , να εξουσιάζει δηλαδή πάνω σε όλους τους πιστούς , ώστε να τους οδηγήσει σε εκείνο που έφτασε και Αυτός, στην ανάσταση , στην δόξα Του, στην κληρονομία μας , να τους υποδείξει τον σωστό τρόπο  και δρόμο που καταλήγει στην αιώνια ζωή.
Για να γίνουν  αυτά όπως είπαμε πρέπει να γνωρίσεις τον Θεό.
Ποιος είναι ο Θεός για σένα, σε όλα αυτά τα χρόνια που σε έχει καλέσει να Τον γνωρίσεις;
Ποια είναι τα πραγματικά  σου κίνητρά; 
Ποια είναι η σχέση σου μαζί Του;  
Πως τον έχεις πλάσει μέσα στο μυαλό σου;    
Πόση είναι η δύναμή Του για σένα;
Πως ενεργεί ο Θεός κατά την δική σου διάνοια; την δική σου σκέψη
Πως αντιλαμβάνεσαι την δικαιοσύνη Του; την υπομονή Του; 
Τι σημαίνει για σένα η  αγάπη Του;   
Πρέπει να μάθεις την αλήθεια , και την οδό , από εκεί και πέρα είσαι εσύ, οι δικές σου επιλογές , οι δικές σου αποφάσεις.
Η  οδός όμως είναι μία.
 Ιωάν. 14:6..Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού.
Ο Ιησούς λοιπόν είναι τεθειμένος από τον Θεό να είναι το κεφάλι , στο σώμα της εκκλησίας για να σου γνωρίσει  πρώτα Εκείνον, να σου φανερώσει τον Πατέρα.
Πρέπει  να γίνει μια ενέργεια μέσα στη διάνοια σου, στο μυαλό σου, να ανοιχτούν οι πνευματικοί οφθαλμοί για να δεις αυτό που σου κρύβουν οι φυσικές σου αισθήσεις. 
 Ο Θεός μας έβαλε να ζούμε μέσα σε ένα υπέροχο περιβάλλον,παντού χρώματα, ήχοι, γεύσεις, οσμές, δημιουργούν γύρω μας ένα παραμυθένιο κόσμο, που πλάθουμε μέσα στο μυαλό μας, στην φαντασία μας , και πολλές φορές σύμφωνα με τις προσδοκίες μας , τους στόχους μας , τα όνειρά μας,   αλλά παράλληλα δημιουργούν  ένα  τείχος γύρω μας , που σαν μια αόρατη φυλακή, μας απαγορεύει να καταλάβουμε τι συμβαίνει έξω από αυτήν.
 Αυτοί που μας φυλάνε για να μην μπορούμε να βγούμε μέσα από εκεί    είναι οι λειτουργίες των αισθήσεών μας, και τα συναισθήματά μας , οι φυσικές μας αισθήσεις, οι  οποίες  μετασχηματίζουν επιλεκτικά την αλήθεια σύμφωνα με  τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε ή με όλα αυτά που είπαμε πριν, με αυτά που προσδοκούμε , με αυτά που θέλουμε να δούμε , ή να ακούσουμε , ή να γευτούμε  , ή  ακόμα και με  ότι μας  σερβίρουν , τα οποία μας αγγίζουν  συναισθηματικά.
Εφεσ. 6:11 Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να σταθήτε εναντίον εις τας μεθοδείας του διαβόλου· 6:12 διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου· εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις.
 Ο άνθρωπος ζει  μέσα στην φυλακή ενός εγκεφαλικού αδιεξόδου  που μόνο η θεϊκή επέμβαση  της νόησης ,αυτή η φώτιση της διάνοιας όπως λέει ο Παύλος  μπορεί να τον  απελευθερώσει, μια νόηση που  ο άρχοντας του αέρος  κάνει τα αδύνατα δυνατά για την συντρίψει μέσα από τα εκπαιδευτικά συστήματα, τις κυβερνήσεις , τις αρχές δηλαδή και τις εξουσίες , την θεοποίηση της ύλης , και την αναζήτηση της ευτυχίας μέσα από αυτήν, της πρόσκαιρης ανθρώπινης φιλοδοξίας , και της ματαιότητας.
Ο άνθρωπος  παρασυρόμενος από τις φυσικές αισθήσεις του και τα συναισθήματά του, ή από αυτά που θέλει και έχει στόχο,  βαδίζει όλο και πιο κοντά προς τον πονηρό.
Η παγίδα που του βάζει ο διάβολος ξέρετε που είναι;
Να τον βάζει να χρησιμοποιεί τις αισθήσεις του για να έχει  αποδείξεις για το Θεό,οι φυσικές αισθήσεις του όμως δεν μπορούν να αποκωδικοποιήσουν τις αποδείξεις  για  τον Θεό  και ο πονηρός τον πείθει ότι δεν υπάρχει τίποτα πέρα από αυτό που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις του και οι ανθρώπινες  δυνατότητές του.
Ο διάβολος  επεμβαίνει στον άνθρωπο μέσο του εγκεφάλου του που αποκωδικοποιεί τα ερεθίσματα των αισθήσεων, των συναισθημάτων του,
των προσδοκιών του, των ονείρων του, των στόχων του που έχουν να κάνουν  με  αυτή  την ζωή,  με τις ανθρώπινες  δυνατότητες  και τις επιστημονικές αποδείξεις των φαινομένων για να του περάσει μέσα του   την αμφιβολία , το αδύνατο, να του μηδενίσει την πίστη , να τον νεκρώσει πνευματικά,  να είναι ένας ζωντανός νεκρός για αυτή την ζωή,  και μετά νεκρός αιώνια, χωρίς πνευματική όραση, και ακοή, γεύση, οσμή και αφή, εγκλωβισμένο μέσα στην ύλη και στις σαρκικές του αισθήσεις.
   Πως λοιπόν είναι δυνατόν να βαδίζει ο άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο, με αυτό τον τρόπο ζωής και αντίληψης, με αυτό τον τρόπο σκέψης και να απελευθερωθεί από αυτή την φυλακή των αισθήσεών του; πως θα μπορέσει  να δει έξω από αυτό το τείχος  που χωρίζει  τον υλικό και σαρκικό κόσμο από τον πνευματικό;
Πως  θα μπορέσει να γνωρίσει Αυτόν που τον δημιούργησε; Αυτόν που τον κρατάει στην ζωή; να επικοινωνήσει μαζί Του ; πως θα μπορέσει να δει Τον αόρατο; να ακούσει την φωνή Του;
να Τον αγγίξει ; να Τον γευτεί να Τον μυρίσει, με τις φυσικές του αισθήσεις ;
Δεν γίνεται,ο Θεός είναι Πνεύμα, και όμως εσύ φέρεις και ύλη , δηλαδή σάρκα , και πνεύμα.
Τι θα επιλέξεις ; ποιον τρόπο ζωής ; της ύλης;  της σάρκας και των απολαύσεων αυτής; ή του Πνεύματος; της πίστης ; 
Αν του Πνεύματος χρειάζεσαι πνευματικές αισθήσεις που μόνο Ένας μπορεί να σου δώσει για να δεις μέσα από τα μάτια Του, να ακούσεις μέσα από τα αυτιά Του, να αγγίξεις με τα χέρια Του , να μυρίσεις με την οσμή Του , να γευθείς και να μιλήσεις με  την γλώσσα Του.
Ο Ιησούς Χριστός , ο Υιός Του Θεού , η κεφαλή της εκκλησίας και κάθε πιστού.
Βλέπετε λοιπόν πόσο αναγκαίο είναι ο καθένας από εμάς ως σώμα Του Ιησού  να αφαιρέσουμε  το κεφάλι μας   και στην θέση του να βάλουμε  το κεφάλι του Χριστού με ότι περιλαμβάνει αυτό, το πρόσωπό Του,τις αισθήσεις Του και τον νου Του.
Είπαμε ότι όλες οι αισθήσεις μας είναι στο κεφάλι.
Αν θυμάστε πριν από λίγο είπαμε ότι η ανάπτυξη του εγκεφάλου εξαρτάται  από τον τρόπο που τρέφεται, διεγείρεται και προστατεύεται.
Η τροφή του εγκεφάλου είναι όλα αυτά που λαμβάνει, από την όραση και την ακοή κυρίως, οι οποίες ταυτόχρονα  τον διεγείρουν, του δημιουργούν επιθυμίες εκζητώντας να γευθεί  νέες εμπειρίες, δια του σώματος , από αυτές τις εμπειρίες , και τις επιλογές που θα κάνει ,  το τι  θα κρατήσει και θα αποθηκεύσει από αυτά ,  ή τι θα απορρίψει, είναι και αυτά που θα τον προστατεύσουν, ή θα τον  καταστρέψουν, όχι μόνο τον εγκέφαλο αλλά και το  και υπόλοιπο σώμα το οποίο καθοδηγείται από το κεφάλι .
 Αυτό αν και φαίνεται εύκολο, στην επιλογή δηλαδή του σωστού,  είναι τρομερά δύσκολο και νομίζω πως όλοι το γνωρίζουμε , γι΄ αυτό είναι ανάγκη ο Κύριος Ιησούς να είναι το  κεφάλι του καθενός μας , και όλης της εκκλησίας  για να καθοδηγεί το σώμα σε σωστές επιλογές σύμφωνα πάντα με το θέλημα του Θεού, ελέγχοντας τις αισθήσεις μας , τι πληροφορίες δίνουν στον εγκέφαλο , μήπως ξεγελάσουν αυτόν και αποθηκεύσει δεδομένα , κατά το θέλω του, κατά τις επιθυμίες της σαρκός και όχι κατά το Πνεύμα και  θέλω του Θεού , ή του κρύψουν πράγματα ενώ αυτά είναι ορατά μπροστά του. 
 Για να είναι τα πάντα στην διαφάνεια, στην αλήθεια, στην αγιότητα.
 Το κεφάλι  λέει που θα κοιτάξεις, το κεφάλι  λέει τι θα ακούσεις, τι λόγια  θα βγουν από το στόμα σου, το κεφάλι  σου δίνει διαταγή σε ποια μέρη θα πας, αυτό κρίνει τις πράξεις ή τα λόγια  των αδελφών σου και τις επικροτεί ή τις καταδικάζει,αυτό  απομνημονεύει καταστάσεις του παρελθόντος  και  τις επαναφέρει  όταν χρειαστεί είτε για καλό είτε  για  κακό, είτε ως  παράδειγμα προς αποφυγή είτε  προς μίμηση , ακόμα και για  κατηγορία ή κουτσομπολιό.
  Μέσα εκεί εργάζεται η σκέψη σου , η διάνοια σου , είναι ένα μέρος το οποίο δεν μπορεί να το γνωρίσει κανείς αν δεν το ανοίξεις εσύ , μόνο ο Κύριος ξέρει αλλά δεν το αγγίζει αν δεν του το επιτρέψεις εσύ.
Είναι ένα κρυφό μέρος , είναι τα βάθη σου , είναι εκεί που μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε σκέψη για τον άλλον χωρίς αυτός να το ξέρει, να φανταστείς ότι θέλεις ,να επιθυμήσεις ,να ευλογήσεις , να καταραστείς, να βρίσεις , να πορνεύσεις , να μοιχεύσεις ,να κοροϊδεύσεις , χωρίς κανείς να ξέρει τίποτα, ακόμα και ο πιο κοντινός σου άνθρωπος , η γυναίκα σου ή ο άνδρα σου, ο φίλος σου , ο αδελφός σου, αλλά απ΄ έξω μπορεί να φαίνεσαι ένας ευσεβής άνθρωπος, ένας  άγιος , ένας  πνευματικός , όπως οι φαρισαίοι που ο Κύριος τους  αποκάλεσε υποκριτές και  τάφους ασβεστωμένους   Ματθ. 23-27 ......οίτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας.
Είναι απαράδεκτο, και αδιανόητο να αγκαλιάζονται οι αδελφοί μεταξύ τους ,  να χαμογελούν , να ανταλλάσσουν λόγια ευλογίας και από πίσω να  αλληλοκατηγορούνται, να χαίρονται  στην λίπη του άλλου και να τους τρώει η ζήλια στην χαρά του, αίσχος ντροπή και αμαρτία .
 Δεν γνώρισαν  τον Θεό τόσα χρόνια;
Δεν γνώρισαν ότι ο Θεός είναι αγάπη;
Δεν κατάλαβαν την γεύση του φαγητού του Θεού, της τροφής του Λόγου ότι είναι αγάπη και ταπείνωση, ότι όλα αυτά που αισθάνονται κατά των αδελφών τους τους καταστρέφουν , τους οδηγούν στον θάνατο, ότι είναι η επέμβαση του διαβόλου εκεί μέσα στην διάνοια ,  να διαβάζεις τον Λόγο και να μην καταλαβαίνεις, να μην πράττεις απλά πράγματα , βασικά για την σωτηρία σου, για το δικό σου καλό, για το συμφέρον σου .   
Ο Ιησούς λοιπόν θέλει να σβήσει  όλο αυτό που είναι καταγεγραμμένο μέσα σε αυτό τον σκληρό δίσκο που λέγεται εγκέφαλος , και να αρχίσει να τον ξαναγράφει με νέα πράγματα  άγια και καθαρά, που αυτές τις πληροφορίες θα του τις δώσουν  πλέον  οι πνευματικές  αισθήσεις , και  όχι αυτές οι φυσικές  για να μπορέσει να γίνει αυτό που ήθελε ο Θεός εξ αρχής.
Ποιο είναι αυτό;  τι είναι αυτό που θέλει να αλλάξει, αυτό που πρέπει να μορφωθεί μέσα μας ;  ποιος είναι ο αρχικός σκοπός του Θεού για τον άνθρωπο, τον οποίο κάνει μέσα του δια Ιησού Χριστού;
Γέν. 1:26  Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών·
Που θα τον κάνει <<καθ΄ ομοίωσιν ; >>
Στο   Πνεύμα. Γι ΄ αυτό ο Ιησούς πρέπει να είναι το κεφάλι σου , για να σε κάνει όμοιο με τον Θεό στο πνεύμα  αποκτώντας  τις αρετές του Θεού, όλο αυτό τον καρπό που μας λέει ο Παύλος  στους Γαλάτες ότι έχει μέσα  το Πνεύμα του Θεού.
Πως το κάνει αυτό ο Ιησούς; ποιος είναι ο τρόπος μεταμόρφωσης του πνεύματός μας; πως κάνει τον άνθρωπο να ζει κατά το πνεύμα;
Είπαμε ότι ο διάβολος θέλει να νεκρώσει τον άνθρωπο, να ζει κατά την σάρκα σε ένα βρόμικο περιβάλλον μέσα στην αμαρτία, αλλά να είναι νεκρός στο πνεύμα.
Ο διάβολος αδελφοί αντιγράφει τον Θεό στον τρόπο που προσεγγίζει τον άνθρωπο, επίσης ότι σου δίνει ο Θεός ο διάβολος θέλει να το κλέψει , και ότι δεν σου δίνει ο Θεός για το καλό σου ο διάβολος το φέρνει μπροστά σου διεγείροντας την επιθυμία σου για να το επιλέξεις.
Ματθ. 4:4 Ο δε αποκριθείς είπεν· Είναι γεγραμμένον, Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού.
Ο Ιησούς,ο Λόγος του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή μέσα στον άνθρωπο, μέσα στο πνεύμα του.
Όταν λέμε ότι ο Ιησούς είναι το κεφάλι και η εξουσία στην εκκλησία τι εννοούμε; πως άρχει; πως εξουσιάζει; δια του Λόγου.
Ο υπακούον εις  τον Λόγον, αυτός έχει κεφαλή τον Ιησού, και αυτός έχει ζωή αιώνιο, γιατί έχει την δύναμη της ανάστασης  μέσα του, έχει το Πνεύμα του  Λόγου, αυτό το Πνεύμα που ανέστησε και τον Ιησού.
Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να περάσει μέσα μας ο Λόγος και να μείνει , εκτοπίζοντας τα παλιά, τις διάφορες επιθυμίες για αμαρτία .
Όπως ο Ιησού το κάνει αυτό με τον Λόγο , ομοίως και ο διάβολος προσπαθεί μέσα από τα λόγια που σου λέει, ή τις εικόνες που φέρνει μπροστά σου, ή μέσα από σκέψεις ,  να διεγείρει τις αισθήσεις σου οι οποίες  στέλνουν το μήνυμα στον εγκέφαλο ο οποίος  πολύ εύκολα  θα το αποκωδικοποιήσει.            
Η μάχη μας λοιπόν αν το καταλαβαίνουμε είναι με τον εαυτό μας , με γονίδια τα οποία κληρονομήσαμε όσον αφορά το σώμα μας ,συν  τα ήδη καταγεγραμμένα, τα οποία επιλέξαμε μέσα από τις εμπειρίες μας και το περιβάλλον που ζούσαμε , πράγματα που  μας αρέσουν  τα οποία χρησιμοποιεί ο διάβολος εναντίον  μας για να μας πειράζει  , με σκοπό να πράξουμε την αμαρτία για να φέρει τον θάνατο.
Πάμε να δούμε το ρόλο του εγκεφάλου σε όλο αυτό, και πως εργάζεται ο Θεός  ώστε  να μεταμορφώνει  το χαρακτήρας του ανθρώπου.
Μάρκ. 12:29 Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι· Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος·30 και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της διανοίας σου, και εξ όλης της δυνάμεώς σου· αύτη είναι η πρώτη εντολή.31 Και δευτέρα ομοία, αύτη· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Μεγαλητέρα τούτων άλλη εντολή δεν είναι.
Τέσσερις  λέξεις , τέσσερα  στοιχεία του εαυτού μας που και τα τέσσερα αυτά μαζί  δηλώνουν την αληθινή μας αγάπη προς τον Θεό και κατά συνέπεια προς τον άνθρωπο.
Καρδιά , ψυχή, διάνοια και δύναμη.
Τέσσερις διαφορετικές λέξεις που όμως έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους.
Θα ξεκινήσουμε από την διάνοια.
Διάνοια είναι η λειτουργία της σκέψης που κωδικοποιεί σε έννοιες και παραστάσεις τα δεδομένα των αισθήσεων. Η διάνοια λοιπόν είναι το εργαλείο που μας έδωσε ο Κύριος , ώστε αυτά που λαμβάνουμε μέσα από τις αισθήσεις, όλες αυτές τις πληροφορίες  τις επεξεργάζεται, και αυτό που θεωρεί καλό ή ότι του χρειάζεται το αποθηκεύει στο νου. 
Μέσα τώρα από το τι έχουμε αποθηκεύσει μέσα στο νου, από το τι έχουμε μαζέψει όλα αυτά  τα  χρόνια , δημιουργήσαμε το φρόνημα μας , και        κατ΄ επέκταση  τον χαρακτήρα μας. Είπαμε στην αρχή ότι ακόμα και  καλοί γονιδιακοί παράγοντες δεν μπορούν να αποδώσουν εξ αιτίας λάθος πληροφοριών που κατέγραψε ο εγκέφαλος όμως και το αντίθετο, κακοί γονιδιακοί παράγοντες να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο λόγο της επιρρέπειας σε αυτούς , του περιβάλλοντος που ζούμε, και των  επιλογών μας .
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ο εγκέφαλος μας , τι λαμβάνει, πως τρέφεται     τι πληροφορίες του δίνουν οι αισθήσεις μας , και κυρίως τι αποθηκεύει, τα οποία τον διεγείρουν.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι για να μπορέσει να γίνει ο άνθρωπος κατά την ομοίωση του Θεού θα πρέπει να δεχτεί τον Ιησούς, να είναι η κεφαλή του.
Αποκτώντας δηλαδή τις αισθήσεις οι οποίες δίνουν τις ορθές  πληροφορίες
στον εγκέφαλο, να γίνεται σωστή επεξεργασία των δεδομένων, επιλογή των καλών πληροφοριών και αποθήκευση.
Πάμε στο αμέσως επόμενο που είναι η ψυχή , η οποία είναι και ο πρώτος
αποδέκτης  των επιλογών μας , αλλά είναι και επιλογέας σε συνεργασία με την διάνοια.
Τι είναι η ψυχή;
Η ψυχή είναι το συνειδητό εγώ. Αυτό που συνειδητοποιούμε με το νου μας, με τις αισθήσεις μας, ο εαυτός μας.
Η ψυχή είναι η ζωική άυλη ενεργή υπόσταση, ουσία ή αρχή, μέσα στον άνθρωπο δια της οποίας αντιλαμβάνεται,θυμάται, σκέπτεται και θέλει.    
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχει άμεση σχέση με την διάνοια μας και το τι
έχει καταγράψει , με το τι έχει αποθηκευμένο και φυσικά με εκείνο που είναι αλληλένδετη η ψυχή είναι με το σώμα μας ,το οποίο είναι η ορατή   έκφραση της ψυχή μας του χαρακτήρα μας ακόμα και του πνεύματός μας.
Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο , τι άνθρωπος είναι μέσα από τις πράξεις του ,
από τα λόγια του, από την ζωή του, από αυτό τουλάχιστον που φανερώνει.
Δεν μπορούμε να καταλάβουμε την σκέψη του, την διάνοια του  όμως μόλις την κάνει πράξη, ή λόγο, αμέσως  καταλαβαίνουμε τι είχε μέσα του, τι άνθρωπος είναι . 
Από που καταλαβαίνεις τον ψεύτη; όταν αποδειχθεί ότι όλα αυτά που έλεγε ήταν  ψέματα.
Από που όταν έχει μέσα του πορνεία ; όταν πορνεύει, ή τα λόγια του είναι συνέχεια πάνω σε αυτό το θέμα, από τα μάτια του πως βλέπει το αντίθετο φύλλο .
Από που τον υπερήφανο;  Νομίζει ότι είναι ανώτερος από τους άλλους     γι΄ αυτό  και  θέλει να είναι πάνω από όλους, να φαίνεται.  
 Από που καταλαβαίνεις ότι κάποιος είναι μνησίκακος; όταν επαναφέρει παλιές καταστάσεις , πράγματα του παρελθόντος , που ίσως τον έβλαψαν , όμως δεν μπορεί να τα ξεχάσει ζητώντας την δικαίωση και την εκδίκηση  από  ανθρώπους, το οποίο ανήκει στο Θεό .
Και ούτω καθ΄ εξής, το σώμα εκφράζει την ψυχή του ανθρώπου, μπορεί να φανερώσει  τα κρυπτά της καρδιάς του , το φρόνημά του.   
 Το ποιο κρίσιμο σημείο είναι εκεί που ο άνθρωπος δέχεται μέσα του κάτι, και αυτό, έχει κατασταλάξει μέσα στην ψυχή του, γιατί από εκεί και πέρα  περνάει στο πνεύμα του, και εκεί είναι όλη η εργασία που κάνει ο Κύριος  μέσα μας, αυτό θέλει να μορφώσει , αυτός είναι ο τρόπος της μεταμόρφωσης του πνεύματός μας καθ΄ ομοίωση Θεού, εφόσον αυτά που λαμβάνουμε και έχουν κατασταλάξει μέσα μας  είναι κατά Θεόν .
Το πνεύμα μας  είναι το στοιχείο που έρχεται σε τέλεια κοινωνία με τον Θεό.
Είναι αυτό που πλημμυρίζει ο Θεός όταν έρχεται σε επαφή με εμάς .
 Όταν  λέμε ο Θεός μας βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο, σημαίνει ότι βαπτίζει το πνεύμα μας.
Όταν μας αναγεννά, το πνεύμα μας αναγεννιέται.
Μπορούμε να θυμηθούμε όλοι την αναγέννηση μας .
Δεν αλλάξαμε μάτια και όμως τα πάντα γύρω μας ήταν διαφορετικά , πιο
όμορφα, πιο λαμπερά, ξαφνικά άλλαξε ο κόσμος γύρω μας,   δεν βάλαμε άλλα αυτιά όμως μας ενοχλούσαν άσχημα λόγια ενάντια στην αλήθεια,  ή βρισιές, ή λόγια ενάντια  σε έναν αδελφό, δεν αλλάξαμε στόμα και όμως τα λόγια μας ήταν πιο γλυκά, πιο προσεκτικά να μην πληγώσουμε τον άλλον,  δεν αλλάξαμε καρδιά αλλά ξαφνικά αισθανόμασταν ότι αγαπάμε όλο τον κόσμο , δεν γνωρίζαμε τα αδέλφια που ήταν γύρω μας ,μέσα στην εκκλησία αλλά νιώθαμε ασφάλεια και εμπιστοσύνη .
Γιατί; πως έγιναν όλα αυτά;  Έγιναν  γιατί το πνεύμα μας ήρθε σε κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού, πλημμύρισε με το Πνεύμα Του το πνεύμα μας.
Εξυπακούεται ότι, αν όλα αυτά λείπουν, ή δεν τα αισθανόμαστε πια, ότι το πνεύμα μας δεν έχει την σωστή κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού ,ότι έχουμε  απομακρυνθεί από τον Θεό, οι σαρκικές μας  αισθήσεις και φιλοδοξίες , οι επιθυμίες, που μοιάζουν πλέον με του κόσμου , έχουν υψώσει τείχος  κρύβοντας  την αλήθεια και την οδό. 
Τα  λόγια δε και οι πράξεις,  το πρόσωπό  μας ,που θα έπρεπε να είναι     του Ιησού, αλλά δεν είναι , επιβεβαιώνουν την κατάσταση μας .  
Ας  δούμε και την καρδιά.
 Η καρδιά του ανθρώπου, αναφέρεται στην σύνδεση της ψυχής και του πνεύματος.
Αναφέρεται στο φρόνημα του πνεύματος, το οποίο όμως είναι συνδεδεμέ- νο, με τα αισθήματα της ψυχής.
 Λέει «με την καρδιά πιστεύει τις, και με το στόμα γίνεται ομολογία».  Γιατί δεν λέει με τον νου πιστεύεις;
Γιατί η πίστη που είναι μόνο στο νου, είναι άχρηστη.
Γιατί είναι μια απλή αποκωδικοποίηση των φυσικών μας αισθήσεων, κάτι που είδαμε με τα μάτια μας για να πιστέψουμε , στηρίζεται στις αποδείξεις των αισθήσεών μας, και όχι του Πνεύματος , η υπόστασή της είναι η ύλη, ή κάτι το οποίο ήδη έγινε , και είναι ορατό.   
Η καρδιά είναι το κέντρο του συναισθηματικού κόσμου του ανθρώπου.
Ο Θεός έρχεται και μιλάει μέσα στον εσωτερικό μας άνθρωπο και στο πνεύμα και στην ψυχή και ανταποκρινόμαστε στον Θεό σαν ένα σύνολο .  Αυτό είναι η καρδιά μας.      
Η  καρδιά έχει να κάνει με πράξεις , ή σκέψεις οι οποίες καθοδηγούνται από το συναίσθημα, από αυτό δηλαδή που αισθανόμαστε, από αυτό που νιώθουμε μέσα μας.
Η αγάπη, η συμπόνοια, η ευσπλαχνία, είναι συναισθήματα που έχουν να κάνουν με την καρδιά,  όπως και η κακία, το μίσος η ζήλια.
Είναι συναισθήματα τα οποία φιλοξενούμε , μέσα μας τα οποία δεχτήκαμε
καταστάλαξαν στον νου μας στην ψυχή μας , στο πνεύμα μας στην καρδιά μας. 
Συναισθήματα που μπορεί να μας βασανίζουν, να μας δημιουργούν  άγχος  θλίψη  ή να μας κάνουν να μιλάμε άσχημα, οι αντιδράσεις μας να είναι παράλογες και πολλές φορές ανεξήγητες , και  άλλες φορές πάλι να  χαιρόμαστε, να είμαστε εύθυμοι ,να αγαπάμε.
Ο Λόγος του Θεού, χωρίζει τον άνθρωπο, σε ψυχικό και πνευματικό.
Τι σημαίνει αυτό;
 Ψυχικός είναι ο άνθρωπος ο  οποίος  είναι  επιρρεπείς στις σαρκικές απολαύσεις, 
Α΄Πέτρου β:11 «Αγαπητοί, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους, να απέχητε από των σαρκικών επιθυμιών, αίτινες στρατεύονται κατά της ψυχής,»
Ενάντια στην άυλη αυτή υπόσταση του ανθρώπου, και την κάνουν να θέλει πράγματα, τις πιο πολλές φορές, κόντρα στον Λόγο του Θεού, έτσι, που ο άνθρωπος να δίνεται σε αυτά και να χάνει πνευματικά.
Οι απολαύσεις του πνεύματος, όμως  δίνουν απόλαυση στην ψυχή και αντανακλάει αυτό το πράγμα και στο σώμα, με την ακτινοβολία που έχουν τα πρόσωπα μας.
Το αποτέλεσμα τώρα όλου αυτού, των επιλογών σου , των πράξεών σου όλου σου του εαυτού , του είναι σου , είναι η δύναμή σου.
Όταν οι επιλογές σου είναι κατά Θεό , αυτά που αποθηκεύεις είναι ελεγμένα από τον Ιησού , τότε αυξάνεις σε πνευματική  δύναμη, σε μια παράξενη δύναμη που δεν γνώριζες ότι μπορείς να αποκτήσεις , την δύναμη να αγαπήσεις τον Θεό,να τον εκζητήσεις πραγματικά  όχι όπως τότε που δεν τον γνώριζες που έλεγες την λέξη <<σ΄ αγαπώ>> αλλά δεν ήξερες τι σημαίνει αγάπη, αλλά τώρα που ξέρεις, που  πρέπει να αποθηκεύσεις μέσα σου την μακροθυμία την συγχωρητικότητα, την εμπιστοσύνη,την υπομονή, που πρέπει να σταματήσεις να διαλογίζεσαι το κακό, να φθονείς, να επαίρεσαι, για να είναι πλέον η αγάπη σου και η γνώση σου για τον Θεό , κατ΄ επίγνωση, και όχι κατά το συμφέρον σου.
Για ποιόν όμως  όλα αυτά; για τον Θεό μόνο;
Μήπως τον Θεό θα συγχωρήσεις; ή θα τον φθονήσεις; η θα μακροθυμίσεις προς Εκείνον; 
Ο Θεός θέλει να μας κάνει κατά το Πνεύμα Του, όλη αυτή την ενέργεια, τις αρετές τις δυνάμεις, αυτή την έκφραση του Πνεύματός Του, που με μια λέξη είναι η αγάπη Του , προς ποιους  είναι ; προς τους ανθρώπους.
 Ιδιαίτερα όμως  σε αυτούς που τους κάλεσε και ανταποκρίθηκαν,σε εμάς δηλαδή.
Αν λοιπόν ο Θεός θέλει να μας κάνει όμοιους με Εκείνον, που ο Θεός είναι αγάπη, τι θέλει να  κάνει και μας ;
Θέλει να μας κάνει αγάπη .
Γι΄ αυτό ο Ιησούς είναι το κεφάλι στο σώμα της εκκλησίας , η  Εικόνα Του Θεού , είναι η έκφραση της καρδιάς Του , του Πνεύματός Του.
Φανερώθηκε σε σώμα και μορφή ανθρώπου για να τον καταλάβουμε ακόμα και με τις φυσικές μας αισθήσεις , για να αγγίξει τα αισθήματα της καρδιάς μας .
 Έζησε όπως ένας απλός άνθρωπος για να μας αποδείξει ότι δεν είναι αδύνατο να υπακούσεις και να πράξεις το θέλημα Του Θεού.
 Πέθανε   για να μας αποδείξει ότι είναι δυνατόν να  αγαπήσεις με τόση δύναμη  τον άνθρωπο, αυτόν που είναι δίπλα σου ή λίγο πιο πέρα , πίσω ή μπροστά σου, τον αδελφό σου, να θυσιάζεσαι γι΄ αυτόν  κι ας μην πληρεί τις προϋποθέσεις .
 Αναστήθηκε  για να μας αποδείξει την δύναμη της πίστης και της εμπιστοσύνης στο Θεό, αυτή την ενέργεια της δυνάμεως , του κράτους της ισχύος του  Θεού σε αυτούς που πιστεύουν αληθινά σε Εκείνον .
 Είναι  κοντά μας κάθε μέρα , κάθε στιγμή, με αγάπη και υπομονή, με έλεος και μακροθυμία, με συγχωρητικότητα, για να μας δείξει αυτό τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς  μεταξύ μας, αυτό τον τρόπο και δρόμο της αγάπης ,της φύσης του Θεού που καταλήγει στον ουρανό.  
Αυτός είναι ο λόγος που ο Ιησούς είναι η κεφαλή της εκκλησίας , είναι η ορατή έκφραση της αγάπης του Θεού στους ανθρώπους , έτσι λοιπόν πρέπει  και η δική μας ζωή  να εκφράζει την αγάπη μας  προς τον άνθρωπο ως απόδειξη της επίγνωσης μας και της  αγάπης μας σε Εκείνον.  
Του Νεκτάριου Γρίσπου για τα Xristianikanea.gr
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!