Blogger Widgets
8 Αυγούστου 2013

H Προφητεία

Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ σοβαρό, και ζωτικό θέμα που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μέσα στην εκκλησία πολύ καλά.  Αυτό είναι η προφητεία.
Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επίγνωση πάνω σ`αυτό το χάρισμα, γιατί πολλά έχουν συμβεί, και έχουν καταστραφεί εκκλησίες Του Κυρίου, γιατί οι άνθρωποι δεν ήξεραν, και δεν ξέρουν  ακόμα, το πως δουλεύει και ενεργεί, αυτό το θαυμάσιο δώρο Του Θεού.
Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα απο την αρχή.
Η προφητεία παράγεται από τις λέξεις προ+φημι που σημαίνει προ+λέγω, λέω πράγματα μελλοντικά πριν γίνουν.
 Προδιαγράφει το μέλλον, ανοίγει παράθυρα στο μέλλον, ώστε καθώς περπατάμε με πίστη, μας περιγράφει κάποιες στιγμές της διακονίας μας, της ζωής μας ή γεγονότων, καταστάσεων που θα έρθουν και ξέρουμε ότι το στόμα του Κυρίου λάλησε.
Ο Κύριος δεν μας τα λέει όλα, αλλά λίγο εδώ και λίγο παραπέρα για να προχωράμε με πίστη, για να μη μας σκοτώσει την πίστη.

Η προφητεία έχει τρία στοιχεία: 1) έλεγχο, 2) προτροπή και 3) παρηγορία.
Α’Κορ.ιδ:3 ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορίαν.

Υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφοριών, όσον αφορά το θέμα του προφήτη και της προφητείας.
Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να το καλύψουμε είναι να δούμε τι λένε τα εδάφια.
Η πληροφορία είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Π.χ.
Δευτ.ιη10-11 Δεν θέλει ευρεθή εις σε ουδείς διαπερνών τον υιόν αυτού ή την θυγατέρα αυτού διά του πυρός, ή μαντευόμενος μαντείαν ή προγνώστης των καιρών ή οιωνοσκόπος ή μάγος, 11 ή γόης ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τερατοσκόπος ή νεκρόμαντις.
Ο Κύριος μιλά στο λαό Του, και τον καλεί να αποβάλλει οτιδήποτε ήταν στραβό και ανάποδο. Π.χ. φλιτζάνια, καζαμία, πασιέντζες, ταρώ…
Βλέπουμε πόσοι τρόποι μαντείας για το μέλλον υπήρχαν… Όμως ο διάβολος δεν γνωρίζει το μέλλον. Μόνο ο Κύριος είναι ο  Ων, ο Ην και ο Ερχόμενος.
Ο διάβολος γνωρίζει μόνο στοιχεία που ο ίδιος μπορεί να εργαστεί και είναι κάτω από την εξουσία του. Με βάση αυτά προλέγει το μέλλον, αλλά κάποια από αυτά βγαίνουν και κάποια όχι.
Νοστράδαμος
Υπάρχουν τέτοιοι μάντεις της Νέας Εποχής, όπως ο Έντγκαρ Κέισι,
 ο Νοστράδαμος, κ.α.
Δευτ.ιη:12 Διότι πας ο πράττων ταύτα είναι βδέλυγμα εις τον Κύριον· και εξ αιτίας των βδελυγμάτων τούτων Κύριος ο Θεός σου εκδιώκει αυτούς απ'
έμπροσθέν σου.
Τα άτομα που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα ανοίγονται σε πνεύματα. Όταν όμως έρθουν στην εκκλησία, αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να τραβήξουν την προσοχή για να οδηγήσουν στραβά.
Όπως η δούλη που συνάντησε τον Παύλο και τον Σίλα στους Φιλίππους, η οποία είχε πνεύμα πίθωνα και μάντευε. Άρχισε να φωνάζει ότι αυτοί είναι γιοι του Θεού του υψίστου. Γύρισε τα λόγια, ώστε να ταιριάξει με το περιβάλλον, ώστε να μπορεί μετά να οδηγήσει. Οι δαίμονες χαίρονται να τραβούν την προσοχή. Οι δαίμονες θα πουν 99 αλήθειες και 1 ψέμα. Αυτό είναι αρκετό.
Δευτ.ιη:14 Διότι τα έθνη ταύτα, τα οποία θέλεις κατακληρονομήσει, έδωκαν ακρόασιν εις προγνώστας των καιρών και εις μάντεις· σε όμως Κύριος ο Θεός σου δεν αφήκε να πράττης ούτω.
Ο διάβολος δεν γνωρίζει το μέλλον, αλλά το προετοιμάζει όταν σου δίνει τον λόγο κι εσύ τον δέχεσαι οπότε ενεργείται, του δίνεις την εξουσία.
Όλοι ελέγχονται, δεν στέκονται επειδή είναι από πνεύμα που δεν είναι του Θεού.
Οι άνθρωποι εντυπωσιάζονται από τα λόγια που βγαίνουν, αλλά δεν δίνουν σημασία στα λόγια που δεν βγαίνουν αληθινά. Δεν ξέρουν ότι αν είναι λάθος η προφητεία, είναι λάθος ο άνθρωπος.
Δεν είναι σωστή η πηγή. Οδηγεί λάθος και η πηγή αυτή πρέπει να κλείσει.
Αν δεν εκπληρωθεί, η προφητεία είναι λάθος.
Τότε το άτομο που προφήτευσε λάθος πρέπει να πάει για συμβουλή.
Η συμβουλή λέει ότι πρέπει να σταματήσει, να το αφήσει, να ηρεμήσει η καρδιά του, να εργαστεί ως προς το να ανοίγει σωστά στον Κύριο.
Πολλά άτομα λόγω βιασύνης ή υπερβολικού ζήλου, ανοίγουν λάθος και μπαίνουν λάθος πράγματα. Δεν ήρθε το τέλος του κόσμου αλλά μέσα από την ταπείνωση, την υποταγή και την υπακοή, το άτομο διορθώνεται.
Όταν κινείται ο Κύριος, η δύναμη, η ένταση της παρουσίας Του είναι σαν σκούπα που τραβάει, ελκύει.
Όταν ο Φίλλιπος πήγε στη Σαμάρεια, ελκύστηκε μαζί με τους άλλους, ο Σίμων ο μάγος (Πρξ.η:9-24). Όπου υπάρχει δύναμη, οι μάγοι έλκονται.
Οι ψευδοπροφήτες θέλουν τη δύναμη για να εξουσιάσουν να επιβληθούν, να γίνει το θέλημα τους.
Η μαγεία έχει τρία πράγματα: 1) εκφοβισμό, 2) εκμετάλλευση 3) κατεξουσιασμό.
Ο Κύριος τον Βαλαάμ τον ψευδοπροφήτη τον αποκαλεί μάγο.
Το μέλλον μας είναι στα χέρια του Κυρίου. Αυτός είναι το μέλλον μας, στα χέρια Του είναι η ζωή μας ολόκληρη. Η προφητεία είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό χάρισμα και ο Κύριος το χρησιμοποιεί, αλλά το πρώτο-πρώτο στη ζωή του πιστού είναι ο γραπτός Λόγος. Η προφητεία είναι απαραίτητη επειδή ελευθερώνει τον άνθρωπο. Ο Κύριος κάνει θαυμαστά πράγματα μέσα από την προφητεία, π.χ. ανθρώπους να κλαίνε σπαρακτικά από τα λόγια του Κυρίου που αγγίζουν τις ψυχές τους και το πρόβλημα τους.
Πρέπει να κοπεί κάθε σύνδεσμος με το παρελθόν.
 Ο Θεός θέλει να καθαριστεί η καρδιά μας.
 Όλα αυτά να τα εξομολογηθούμε στον Κύριο, να τα βάλουμε στον σταυρό του Κυρίου, το αίμα Του, τη θυσία Του μεταξύ ημών και αυτών.
Να κοπεί όλο αυτό για να είμαστε ασφαλείς, και μετά να ανοίξουμε την καρδιά μας στον Κύριο, και μετά να μας δώσει αυτό που πρέπει.

Δευτ.ιη:18-22 Προφήτην εκ μέσου των αδελφών αυτών θέλω αναστήσει εις αυτούς, ως σε, και θέλω βάλει τους λόγους μου εις το στόμα αυτού, και θέλει λαλεί προς αυτούς πάντα όσα εγώ προστάζω εις αυτόν· 19 Και ο άνθρωπος όστις δεν υπακούση εις τους λόγους μου, τους οποίους αυτός θέλει λαλήσει εν τω ονόματί μου, εγώ θέλω εκζητήσει τούτο παρ' αυτού. 20 Ο προφήτης όμως όστις ασεβήση και λαλήση εν τω ονόματί μου λόγον τον οποίον εγώ δεν προσέταξα εις αυτόν να λαλήση, ή όστις λαλήση εν τω ονόματι άλλων θεών, ο προφήτης εκείνος θέλει θανατωθή. 21 Και εάν είπης εν τη καρδία σου, Πως θέλομεν γνωρίσει τον λόγον, τον οποίον ο Κύριος δεν ελάλησεν; 22 Όταν τις προφήτης λαλήση εν τω ονόματι του Κυρίου και ο λόγος δεν γείνη ουδέ συμβή, ούτος είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος δεν ελάλησεν· ελάλησεν αυτόν ο προφήτης εν υπερηφανία· δεν θέλετε φοβηθή απ' αυτού.
Μιλάει για τον Κύριο, αλλά και για κάθε αληθινό προφήτη.
Προσέξτε όλοι και ιδιαίτερα όσοι έχουν το χάρισμα.
Η ψευδοπροφητεία ήταν και είναι θανατηφόρα αμαρτία. 
                       Το επαναλαμβάνω.......
Η ψευδοπροφητεία ήταν και είναι θανατηφόρα αμαρτία.
Δεν συγχωρείται. 
Θεωρείται ασέβεια, προπέτεια (αυθάδεια, θρασύτητα), επιπολαιότητα, υπηρηφάνεια.
Στόχος είναι η αυτό-προβολή τους.
 Να εξουσιάζουν πάνω στις συνειδήσεις των ανθρώπων.
Αυτό είναι εωσφορικό, θέλουν να πάρουν τη θέση που ανήκει στον Κύριο.
Οι ψευδοπροφήτες πλανούν την ψυχές.
 Ένας κακός λόγος σκοτώνει, θανατώνει την ψυχή.
Ο Κύριος δεν το λυπάται, το πατάσσει αλύπητα.
Κάθε προφητεία χρειάζεται διάκριση. 
Να μη δεχθούμε κρυφή προφητεία είτε από τον εαυτό μας είτε από άλλους. 
Ο Κύριος απαιτεί την υπακοή μας σ’ αυτό το θέμα (όπως και στα υπόλοιπα).
Ο Λόγος του Θεού απαιτεί ο ένας να προφητεύει οι άλλοι να διακρίνουν. 
Υπεύθυνοι να διακρίνουν είναι οι πρεσβύτεροι και πρέπει να εμπιστευτούμε το Πνεύμα του Κυρίου που είναι μέσα στους εργάτες που αγωνίζονται κι έχουν ευθύνη για τις ψυχές του Κυρίου.
Να υποτάσσουμε την προφητεία στη διάκριση. 
Όταν ο λόγος της προφητείας είναι αληθινός δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. 
Θυμόμαστε τον Ιερεμία που υπέφερε για το λόγο του Θεού, επειδή μιλούσε σε έναν λαό απειθή και αντιλέγοντα όλη την ημέρα?
 Τον έβαλαν σε λάκκο με λάσπη για να τον τιμωρήσουν, από τον οποίο τον έβγαλε ο Βαρούκ με σάκους και σχοινιά.
Ο λόγος του όμως βγήκε ακριβώς και τον επαληθεύει ο Δανιήλ.
Όποιος έχει αυτό το χρίσμα, αυτή τη διακονία πρέπει να ζητά αυτό ακριβώς: τους λόγους του Κυρίου.
 Όχι δικά του πράγματα, ούτε για εντυπωσιασμό κανενός. 
Αυτή είναι η καρδιά αυτού που θέλει να λειτουργεί αυτό το χάρισμα, για να οδηγηθεί ο λαός του Θεού, για να είναι όλοι ασφαλείς.
Η προφητεία έχει ως κίνητρο την αγάπη για το σώμα.
Όταν ακούμε μια προφητεία, αυτό που ακούμε μας ελκύει πιο κοντά στον Χριστό; Μας στρέφει σ’ εκείνον; Αυτό είναι το ζητούμενο!
Δευτ.ιγ:1-5 Εάν εγερθή εν μέσω σου προφήτης ή ενυπνιαζόμενος ενύπνια και δώση εις σε σημείον ή τεράστιον, 2 και αληθεύση το σημείον ή το τεράστιον, περί του οποίου ελάλησε προς σε, λέγων, Ας υπάγωμεν κατόπιν άλλων θεών τους οποίους δεν εγνώρισας, και ας λατρεύσωμεν αυτούς, 3 δεν θέλεις δώσει ακρόασιν εις τους λόγους του προφήτου εκείνου ή εκείνου του ενυπνιαζομένου ενύπνια· διότι δοκιμάζει εσάς Κύριος ο Θεός σας, διά να γνωρίση εάν αγαπάτε Κύριον τον Θεόν σας εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας.
Ο Θεός δοκιμάζει την καρδιά μας, όχι επειδή δεν την ξέρει, αλλά επειδή θέλει να βγάλει τα κρυφά στο φανερό, για να δούμε εμείς τι θα κάνουμε.
Ο λαός μας είναι γεμάτος από αυτή την πλάνη.
Ο Θεός μιλάει για τα είδωλα αλλά και για τη δόξα Του. Κανένας από τους αγίους δεν τόλμησε ποτέ να πάρει τη δόξα του Θεού. Κανείς ποτέ δεν δέχθηκε να πάρει προσκύνηση και λατρεία ( δες Πέτρος και Ιωάννης).
(Αποκ. 22:8-9)
Και εγώ ο Ιωάννης είμαι ο ιδών ταύτα και ακούσας. Και ότε ήκουσα και είδον, έπεσα να προσκυνήσω έμπροσθεν των ποδών του αγγέλου του δεικνύοντος εις εμέ ταύτα.
Και λέγει προς εμέ· Πρόσεχε μη κάμης τούτο· διότι εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου των προφητών και των φυλαττόντων τους λόγους του βιβλίου τούτου· τον Θεόν προσκύνησον.

(Πράξ. 10:25-26)
Ως δε εισήλθεν ο Πέτρος, ελθών ο Κορνήλιος εις συνάντησιν αυτού, έπεσεν εις τους πόδας αυτού και προσεκύνησεν. Αλλ' ο Πέτρος εσήκωσεν αυτόν, λέγων· Σηκώθητι· και εγώ αυτός άνθρωπος είμαι.

Τα πνεύματα της μαντείας έχουν σαν στόχο να στρέψουν την αγάπη, τη λατρεία, την προσκύνηση μακριά από τον Κύριο, προς άλλα πρόσωπα. Αν βγει το ενύπνιο ή η προφητεία αληθινή, αλλά μας προτρέψουν σε λατρεία προς άλλους θεούς, δεν θα δώσουμε ακρόαση. Είναι ο διάβολος εκεί. Αντίθετα θα προσκολληθούμε στον Κύριο με όλη  μας την καρδιά.
Δευτ.ιγ:4 Κύριον τον Θεόν σας θέλετε ακολουθεί και αυτόν θέλετε φοβείσθαι, και τας εντολάς αυτού θέλετε φυλάττει, και εις την φωνήν αυτού θέλετε υπακούει, και αυτόν θέλετε λατρεύει, και εις αυτόν θέλετε είσθαι προσκεκολλημένοι.
Στην Αποκάλυψη βλέπουμε την ουρά του δράκοντα (το σύστημα του αντίχριστου) να σύρει το 1/3 των αστέρων κάτω. Ουρά είναι ο ψευδοπροφήτης. Οι αστέρες είναι οι εργάτες και μαζί τους εκκλησιάσματα, λαός πολύς. Πώς θα τους ξεγελάσει λοιπόν;
Ο διάβολος κάνει πάντα τα ίδια πράγματα.
Το κλειδί είναι να διακρίνουμε αν μια προφητεία μας ελκύει ή μας απομακρύνει από τον Κύριο?
 Μας στέλνει πιο κοντά σ’ Εκείνον ή μακριά από Εκείνον?
Δευτ.ιγ:5 Εκείνος δε ο προφήτης ή εκείνος ο ενυπνιαζόμενος ενύπνια θέλει θανατωθή· διότι ελάλησεν αποστασίαν κατά Κυρίου του Θεού σας, όστις σας εξήγαγεν εκ γης Αιγύπτου και σας ελύτρωσεν εξ οίκου δουλείας, διά να σε αποπλανήση εκ της οδού, εις την οποίαν προσέταξεν εις σε Κύριος ο Θεός σου να περιπατής· και θέλεις εξαφανίσει το κακόν εκ μέσου σου.
Όποιο πνεύμα δεν μας στέλνει κοντά στον Θεό, αλλά μας στρέφει μακριά Του, είναι πνεύμα αποστασίας κατά του Θεού.
Γιατί τους έβαζε να εξαφανίσουν τους ψευδοπροφήτες;
Για να φυλαχθεί ο λαός. Για να είναι ασφαλείς οι ψυχές τους μέχρι τέλους.
Η πηγή της προφητείας είναι το τελικό μέτρο.
Οδηγεί σε ύψωση οποιουδήποτε άλλου εκτός από το πρόσωπο του Κυρίου;
Όλα όσα ο Θεός φέρει και κάνει, δοξάζουν το πρόσωπο του Ιησού, μας φέρνουν πιο κοντά Του.
Δίνουν αγάπη, υπακοή, λατρεία, προσκύνηση μέσα μας σ’ Αυτόν. Αυτό κάνει το Πνεύμα του Θεού.
Ο διάβολος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Το εωσφορικό πνεύμα δεν μπορεί να υψώσει τον Ιησού. Είναι αδύνατον.
Υπάρχουν προφητείες άλλου είδους.
Κάποιος Ντέϊβιντ Τζέροου προφήτευε λέγοντας να φύγουν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους και να πάνε στους λόφους και στις σπηλιές.
Κάποια έλεγε ότι σε συγκεκριμένη ημερομηνία θα σκάσει μια πυρηνική βόμβα και πρέπει όλοι να κρυφτούν σε σπηλιές.
Τα άτομα αυτά συνήθως καλύπτονται με κάποια άλλη προφητεία.
Δεν μετανοούν. Επειδή προσκυνάνε, αγαπάνε το να ελκύουν την προσοχή των ανθρώπων πάνω τους.
Κάποτε δημιουργήθηκε το θέμα με το 2000.
Τα κομπιούτερ για κάποιο λόγο είχαν δημιουργηθεί να περιέχουν την ημερομηνία μέχρι το 1999.
Δεν είχαν προβλέψει να βάλουν για το 2000 και μετά. Δεν πήγαιναν πέρα από αυτήν και αυτό δημιουργούσε πρόβλημα, ιδιαίτερα σε μεγάλους οργανισμούς όπως οι τράπεζες, επειδή έπρεπε ν’ αλλάξουν όλα τα στοιχεία και φοβόντουσαν ότι αυτό θα έφερνε τεράστια οικονομική καταστροφή και μεγάλη ανωμαλία. Το internet είχε γεμίσει από προφήτες τέτοιου είδους.
Στον Βόλο, σε κάποια εκκλησία, σηκώνεται ένας προφήτης λέγοντας ότι σε 40 μέρες το Πήλιο θα πέσει μέσα στη θάλασσα. Ο ψευδοπροφήτης για να καλυφθεί είπε μια άλλη προφητεία: «Μεταμελήθηκα και δεν έφερα την καταστροφή».
Αν γινόταν κάτι απ’ όλα αυτά, ο Κύριος θα έδινε φοβερή συμμαρτυρία.
Στόχος του διαβόλου είναι να ρεζιλέψει την εκκλησία.
Ν’ αφήσουν οι πιστοί την εκκλησία, ν’ αφήσουν τις δουλειές τους, τα παιδιά να μην πάνε σχολείο, να μην έχουν κοινωνία, να μην έχουν προσευχή, να μην υπάρχει μαρτυρία, να μην υπάρχει ευαγγελισμός, αλλά να κρυφτούν στις σπηλιές.
Αυτό το παιχνίδι πρέπει να το μάθουμε πολύ καλά και να μην αφήνουμε τον διάβολο να μας παίζει παιχνίδια.
Η εκκλησία του Θεού δεν είναι για τέτοια πράγματα.
Είμαστε  βασιλείς και ιερείς.
Θα σταθούμε στο θρόνο του Κυρίου.
Θα κρίνουμε δαίμονες.
Πρέπει από μέσα μας να βγει η δικαιοσύνη του Κυρίου.
Η αλήθεια Του, η αληθινή αγάπη για το λαό Του, για την εκκλησία.
Να μη δεχθούμε να μας χρησιμοποιήσει κανένας δαίμονας, καμία σκέψη, κανένας εγωισμός, καμία υπερηφάνεια. Να μην ανοίξει κανένα στόμα από ανάμεσα μας να μιλήσει ανόητα και απερίσκεπτα.
Μη γένοιτο!
Τις θέλουμε τις προφητείες και ο Κύριος σήκωσε και σηκώνει προφήτες, αλλά με φόβο και τρόμο. Είναι μια παράξενη διακονία η προφητική διακονία.
Απαιτεί όλη την πίστη και την αφιέρωση που μπορείς να έχεις.
Ο Θεός μπορεί να σε οδηγήσει σε πράγματα που ούτε καταλαβαίνεις, ούτε ξέρεις τι θέλει ο Θεός να πει. Ανοίγεσαι και γίνεσαι  ένα μεγάφωνο από το οποίο περνάει η φωνή του Κυρίου και μιλάει.
Ματ.ζ15- Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες.
Το πρόβατο τρώει χόρτο.
Ο λύκος θέλει αίμα.
Τρέφεται σκοτώνοντας, τρώγοντας άλλα πρόβατα.
Οι λύκοι περπατούν άτακτα, τρώνε σάρκα. Έρχονται άτομα στην εκκλησία και αποδεικνύεται ότι είναι λύκοι βαρείς.
Οι περισσότεροι φεύγουν από την εκκλησία. Κάποιοι επιστρέφουν, αλλά μερικές φορές δεν πηγαίνουν στον ποιμένα, απλά μπαίνουν στην εκκλησία. Από ευγένεια και αγάπη περιμένουμε, αλλά προσέχουμε, και βλέπουμε. Είναι εύκολο να διώξεις κάποιον επικίνδυνο, αλλά πρέπει να δείξουμε την αγάπη του Θεού μήπως και έχουν μετανοήσει και σωθούν. Συνήθως δεν αλλάζουν και πρέπει αμέσως να τους φανερώνουμε. Οι λύκοι και τα λιοντάρια πηγαίνουν στα αδύναμα πρόβατα, στους αδύναμους πνευματικά αδελφούς.
Ο Παύλος λέει, σημειώνεται τους. Γιατί; Επειδή είναι πολύ αυστηρός; Όχι, αλλά επειδή πρέπει να σωθούμε εμείς αλλά να βοηθήσουμε να σωθούν και οι υπόλοιποι, αυτοί που είναι μέσα στην εκκλησία και αυτοί που θα έρθουν.
Ματ.ιζ:16 Από των καρπών αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσιν από ακανθών σταφύλια ή από τριβόλων σύκα; 17 ούτω παν δένδρον καλόν κάμνει καλούς καρπούς, το δε σαπρόν δένδρον κάμνει κακούς καρπούς. 18 Δεν δύναται δένδρον καλόν να κάμνη καρπούς κακούς, ουδέ δένδρον σαπρόν να κάμνη καρπούς καλούς. 19 Παν δένδρον μη κάμνον καρπόν καλόν εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται. 20 Άρα από των καρπών αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς.
Όταν κάποιος κόψει τους συνδέσμους (αγάπη και ειρήνη) για εγωισμούς και υπερηφάνειες, γίνεται αστέρας πλανήτης. Όσοι σηκώνονται να κάνουν έργο δικό τους δεν τα καταφέρνουν, διαλύονται συνέχεια.
Η ιστορία της εκκλησίας είναι μέσα στον Λόγο. Η ζωή μας όλη εξαρτάται από το Λόγο. Η οδός του Κυρίου είναι τόσο ωραία ώστε και ο μωρός δεν θέλει σφάλει, όπως λέει στον Ησαΐα, επειδή είναι υπερυψωμένη.
Από τους καρπούς φαίνεται κάποιος.
Ακόμα, είναι λάθος να δημιουργούνται κλίκες, παρέες, όπου οι υπόλοιποι να νοιώθουν αποκλεισμένοι και μειονεκτικοί.
Ο Λόγος μας ωθεί προς το αγαθό. Λέει μη, αλλά στην ουσία μας ζητάει να κάνουμε το καλό. Π.χ. όταν λέει μη φονεύσεις, ουσιαστικά λέει αγάπα τον πλησίον σου.
Είπαμε ότι η προφητεία πρέπει να μας οδηγεί κοντά στον Κύριο και όχι να μας απομακρύνει.
Όταν μια προφητεία έχει αντίθετο πνεύμα, τραβάει με μαγεία και ελκύει τα άτομα.
Γι’ αυτό ο Λόγος λέει ότι στο πλήθος των συμβούλων υπάρχει ασφάλεια.
Η μάχη μας δεν είναι σε σάρκα και αίμα, αλλά με τα πνεύματα που έρχονται μέσα από άτομα να πειράξουν την εκκλησία.
Ματ.ζ:21-23 Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. 22 Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; 23 Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν.
Οι άνθρωποι δεν διαβάζουν καλά τον Λόγο του Θεού.
 Ο Θεός θέλει και τα θαύματα και τις προφητείες.
Μιλάει εδώ για ανθρώπους που είχαν αναγεννηθεί, ήταν μέσα στο λαό του Θεού, είχαν πάρει χαρίσματα, αλλά μετά εργάστηκαν την ανομία. Κατάντησαν σαν τον χοίρο που επέστρεψε στον βόρβορο τους ή σαν τον σκύλο που γύρισε στο ξέρασμα του. Μιλάει γι ανθρώπους που για κάποιους λόγους και αιτίες άφησαν τον Κύριο, άφησαν την εκκλησία, την αλήθεια του Θεού και γύρισαν πίσω στην αμαρτία και άρχισαν να εργάζονται την ανομία. Όταν τους βρει ο θάνατος σ’ αυτή την κατάσταση, ο Κύριος τους λέει, «φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν».
Το ίδιο λέει στον Ιεζεκιήλ…
Ιεζ.γ:17-21 Υιέ ανθρώπου, σε κατέστησα φύλακα επί τον οίκον Ισραήλ· άκουσον λοιπόν λόγον εκ του στόματός μου και νουθέτησον αυτούς παρ' εμού. 18 Όταν λέγω προς τον άνομον, Εξάπαντος θέλεις θανατωθή, και συ δεν νουθετήσης αυτόν και δεν λαλήσης διά να αποτρέψης τον άνομον από της οδού αυτού της ανόμου, ώστε να σώσης την ζωήν αυτού, εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού· πλην εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. 19 Αλλ' εάν συ μεν νουθετήσης τον άνομον, αυτός όμως δεν επιστρέφη από της ανομίας αυτού και από της οδού αυτού της ανόμου, εκείνος μεν θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, συ δε ηλευθέρωσας την ψυχήν σου. 20 Πάλιν, εάν ο δίκαιος εκτραπή από της δικαιοσύνης αυτού και πράξη ανομίαν, και εγώ θέσω πρόσκομμα έμπροσθεν αυτού· εκείνος θέλει αποθάνει· επειδή δεν έδωκας εις αυτόν νουθεσίαν θέλει αποθάνει εν τη αμαρτία αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού, την οποίαν έκαμε, δεν θέλει μνημονευθή· πλην εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. 21 Εάν όμως συ νουθετήσης τον δίκαιον διά να μη αμαρτήση και αυτός δεν αμαρτήση, ο δίκαιος θέλει βεβαίως ζήσει, διότι ενουθετήθη· και συ ηλευθέρωσας την ψυχήν σου.
Όταν λοιπόν βλέπουμε κάποιον εργάτη να προφητεύει, πρέπει να δούμε ποιος είναι ο καρπός του συνολικά. 
Το τι διαδραματίζεται γύρω του.
Ο καρπός αποδεικνύει τη φύση του δέντρου?
Πολλές φορές χρειάζεται πολύ ωριμότητα για να διακριθεί ο καρπός του δέντρου.
Όταν κάποιος ευαγγελίζει και από τα λόγια του, από την ομολογία του έρχεται μια ψυχή στον Κύριο, αυτή η ψυχή σφραγίζεται από την ομολογία του ευαγγελιστή, με σφραγίδα αιώνια.
Κανείς άλλος δεν μπορεί να πάρει αυτή τη θέση. Ας φροντίζουμε λοιπόν η ομολογία μας να είναι αυτή που πρέπει.
Όταν δούμε κάποιο πρόβατο ανάμεσα μας κι έχει μια παράξενη μυρωδιά, κάτι δεν πάει καλά.
Όταν νοιώθουμε παράξενα, πρέπει να εμπιστευόμαστε τη μαρτυρία του Πνεύματος μέσα μας.
Κάτι συμβαίνει. Προσοχή! Να σηκώσουμε το σήμα κινδύνου. Συνήθως τέτοια άτομα είναι λύκοι.
Συνήθως όταν δίνεται ευκαιρία στον ψευδοπροφήτη να κάνει πράγματα ως προφήτης, βγαίνει στον άμβωνα και κάνει παράσταση, επίδειξη.
Ο Τζίμη Τζόουνς, είχε πάει σε κάποια εκκλησία, είχε αναγεννηθεί, είχε λάβει το Άγιο Πνεύμα, αλλά άρχισε μετά να θέλει να εξουσιάζει τους ανθρώπους, να θέλει να κάνει τρελά πράγματα και τον διώξανε. Άρχισε λοιπόν να μαζεύει κόσμο και πήρε μέσα του πνεύμα μαντείας. Φορούσε μαύρο δερμάτινο μπουφάν, μαύρα μαλλιά, και άρχισε να λέει για πράγματα που είχαν πάνω τους, π.χ. στην τσάντα μιας γυναίκας βρισκόταν ένα ροζ μαντιλάκι. Άρχισε λοιπόν να εξουσιάζει τη ζωή τους και έβαζε τους ανθρώπους να γράφουν σ’ έναν δικό του οργανισμό όλη τους την περιουσία και οι άνθρωποι ζούσαν πλέον ως τρόφιμοι του ιδρύματος του. Κάποια υψηλά πρόσωπα στην Αμερική πείστηκαν να πουλήσουν τα πάντα και να κάνουν ένα στρατόπεδο στην Γκάνα. Εκεί άρχισε να τους λέει πόσο γλυκός είναι ο θάνατος ότι είναι ωραία να φύγουν όλοι μαζί να πάνε στον ουρανό και τελικά φτιάχνει χυμό με πολύ δηλητήριο, τους ποτίζει, ήπιε και ο ίδιος και πέθαναν όλοι. Ο μόνος που γλύτωσε ήταν ο γιός του, ο οποίος είχε παρακολουθήσει τι έκανε ο πατέρας του και δεν ήπιε.
 Όλο αυτό ξεκίνησε επειδή ήθελε να ελέγχει, να φαίνεται, να εξουσιάζει ανθρώπους, να πάρει για τον εαυτό του, αλλά τελικά οι δαίμονες δεν χαρίζουν.
Είναι ανάγκη να τα λέμε αυτά επειδή ασχολούμαστε με τα πνευματικά και είναι ανάγκη να γνωρίζουμε για να φυλαχτούμε, για να έχουμε καθαρή ροή του Αγίου Πνεύματος, τον Λόγο Του και τη ζωή Του καθαρή μέσα μας.
Συνήθως χρησιμοποιούν έναν συγκεκριμένο «άγιο» τόνο της φωνής και χρησιμοποιούν όμορφα λόγια. Προσοχή! Ο Κύριος δεν μιλάει έτσι.
Η γλώσσα αυτή φουσκώνει τους ανθρώπους και τους γεμίζει με υπερηφάνεια.
Άλλοι κήρυκες, αντί να κηρύττουν τον Λόγο ώστε η καρδιά των ανθρώπων να παίρνει ρήμα, πνεύμα και ζωή, για να πάρει δυνάμεις πίστης και να αλλάξει η ζωή τους, χρησιμοποιούν την τεχνική του να εξυψώνουν τον άνθρωπο, πατάνε στη σάρκα.
Αντί να είναι προσγειωμένοι στα πόδια του θρόνου του Κυρίου, ν’ ακούν το Λόγο για να μπει μέσα τους ο άγιος φόβος Του.
Στα εφτά πνεύματα είναι πρώτο το Πνεύμα του Γιάχβε, το πνεύμα της διαθήκης, μετά είναι πνεύμα σοφίας και σύνεσης, μετά πνεύμα βουλής και δυνάμεως, και τέλος πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Το βάζει τελευταίο επειδή η απόρροια όλης της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος είναι να έρθει μέσα μας ο φόβος του Κυρίου. Ο απόλυτος σεβασμός στο πρόσωπο του Θεού. Το να δεις τον Κύριο της δόξης στη μεγαλοπρέπεια Του, στο μεγαλείο Του. Να καταλάβεις το βάθος Του, να καταλάβεις την εντέλεια της ωραιότητας Του. Τι είναι ο Θεός, τι επιθυμεί, τι κάνει. Όλη τη δομή των ενεργημάτων Του. Όταν το δεις και το καταλάβεις αυτό η καρδιά παθαίνει σαν του Ησαΐα και λέμε «Ω τάλας εγώ διότι είδα τον Κύριο».  Εκεί θέλει ο Θεός να μας φέρει.
Ο ψευδοπροφήτης θέλει να μας φουσκώσει. 
Θέλει να χρησιμοποιήσει τη σάρκα μας, την αδυναμίες μας, να μας φουσκώσει και μετά μας χαλάει. Φεύγει η ταπείνωση, φεύγει ο φόβος μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Γίνεται εγωιστής, υπερήφανος, επιπόλαιος.
Ο Λόγος λέει…
Ρωμ.ιβ:3 Διότι λέγω διά της χάριτος της εις εμέ δοθείσης προς πάντα όστις είναι μεταξύ σας, να μη φρονή υψηλότερα παρ' ό,τι πρέπει να φρονή, αλλά να φρονή ώστε να σωφρονή, κατά το μέτρον της πίστεως, το οποίον ο Θεός εμοίρασεν εις έκαστον.
Επειδή…
Β’Κορ.ι:12 Διότι δεν τολμώμεν να συναριθμήσωμεν ή να συγκρίνωμεν εαυτούς προς τινάς εκ των συνιστώντων εαυτούς· αλλ' αυτοί καθ' εαυτούς μετρούντες εαυτούς και προς εαυτούς συγκρίνοντες εαυτούς ανοηταίνουσιν.
Σωφροσύνη σημαίνει ξέρω τη θέση μου, ξέρω ποιος είμαι. Ας είναι κάποιος ο μέγας απόστολος τάδε, είναι ένας άνθρωπος αμαρτωλός, σωσμένος από τη χάρη του Θεού, που καθημερινά έχει ανάγκη το έλεος Του. Γι’ αυτό ο Κύριος είπε στον Παύλο, «αρκεί εις σε η χάρη Μου». Εκεί θα μας φέρει το Πνεύμα του Θεού, όχι οι ψευδοπροφήτες.
Να κοιτάξουμε την οικογενειακή ζωή του προφήτη.  
Τις συνήθειες της αφιέρωσης του. 
Προσεύχεται; Δίνει χρόνο στην προσευχή; 
Ο χαρακτήρας του πως είναι; Έχει πρόβλημα με τα χρήματα; Θέλει να γίνεται πάντα το δικό του;
 Είναι εγωιστής και υπερήφανος στις συζητήσεις; Θέλει να σε υποβάλει; 
Νοιώθεις ελεύθερα γύρω του; 
Γελάει ή είναι γεμάτος θρησκευτικό πνεύμα για να υποβάλει τους άλλους σ’ αυτό; 
Αυτοί που είναι κοντά του πώς είναι;
Προσοχή να μην εντυπωσιαζόμαστε εύκολα, να ψάχνουμε.
Α’Ιωα.δ:1 Αγαπητοί, μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα εν ήναι εκ του Θεού· διότι πολλοί ψευδοπροφήται εξήλθον εις τον κόσμον. 2 Εκ τούτου γνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού· παν πνεύμα, το οποίον ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκί, είναι εκ του Θεού· 3 και παν πνεύμα, το οποίον δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκί, δεν είναι εκ του Θεού· και τούτο είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, το οποίον ηκούσατε ότι έρχεται, και τώρα μάλιστα είναι εν τω κόσμω. 4 Σεις εκ του Θεού είσθε, τεκνία, και ενικήσατε αυτούς, διότι μεγαλήτερος είναι εκείνος όστις είναι εν υμίν παρά όστις είναι εν τω κόσμω. 5 Αυτοί εκ του κόσμου είναι· διά τούτο εκ του κόσμου λαλούσι, και ο κόσμος αυτούς ακούει. 6 Ημείς εκ του Θεού είμεθα· όστις γνωρίζει τον Θεόν ακούει ημάς· όστις δεν είναι εκ του Θεού δεν ακούει ημάς. Εκ τούτου γνωρίζομεν το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης.
Μας μιλάει ως πατέρας και αναφέρεται στον Μονοφυσιτισμό, ο οποίος ήταν ένα από τα βαθύτερα αίτια που εγκαθιδρύθηκε ο Ισλαμισμός και ακυρώνει τη θυσία του Αμνού.
Αν έχουμε μπροστά μας έναν προφήτη, να τον ρωτήσουμε αν δέχεται τον Ιησού όπως πράγματι είναι ή κηρύττει άλλον Ιησού.
Ο Παύλος μιλάει πολύ αυστηρά γι’ αυτούς…
Γαλ.α:8 Αλλά και εάν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού σας κηρύττη άλλο ευαγγέλιον παρά εκείνο, το οποίον σας εκηρύξαμεν, ας ήναι ανάθεμα.
Δεν πρέπει να χαριζόμαστε σε κανένα που κηρύττει άλλο ευαγγέλιο.
Προσοχή λοιπόν, και ας εξετάζουμε αυτούς διακρύνοντας δια του Λόγου Του Θεού.
Xristianikanea.blogspot.gr
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!