Blogger Widgets
13 Αυγούστου 2013

Αστρολογία και ωροσκόπια

Πριν ασχοληθούμε με το θέμα της αστρολογίας μέσα απ' την Αγία Γραφή, θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στην αστρολογία και την αστρονομία με την οποία συχνά μπερδεύεται. Ένα απλό ερμηνευτικό λεξικό που έχω μπροστά μου λέει:
Αστρονομία: η επιστήμη που μελετάει τα άστρα Αστρολογία: μαντεία από την παρατήρηση των άστρων
Ενώ η Βίβλος δεν κατηγορεί την αστρονομία, η αστρολογία είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Αυτοί που ακολουθούν την αστρολογία, πιστεύουν ότι η ζωή του καθένα είναι προδιαγεγραμμένη απ' τη θέση των άστρων και των πλανητών, ιδιαίτερα κατά την ημέρα της γέννησής του. Τα ωροσκόπια δίνουν υποθετικές οδηγίες σ' αυτούς που έχουν γεννηθεί κάτω απ' τους διάφορους αστερισμούς του ζωδιακού κύκλου. Για παράδειγμα τους λένε τί να κάνουν ή τί να μην κάνουν σε συγκεκριμένες μέρες του χρόνου εξαιτίας της θέσης των ουρανίων σωμάτων. Μ' αυτό τον τρόπο, είναι σαν να μας λένε ότι πρέπει να οδηγούμαστε για το τί πρέπει και δεν πρέπει να κάνουμε, γιατί κάποια πράγματα συμβαίνουν κατ΄ εντολή των άστρων. Αυτό μέσα στην Αγία Γραφή ονομάζεται μαντεία.

Ο καθένας που ασχολείται με την ιστορία, μπορεί ν' αναγνωρίσει στη μοντέρνα αστρολογία μια προσαρμογή της αρχαίας Χαλδαϊκής ή Βαβυλωνιακής θρησκείας και των παρακλαδιών της. Τον καιρό της Βίβλου είχε σχέση με τη λατρεία του θεού Μολόχ, που για να εξευμενίσουν την οργή του, έπρεπε να ρίχνουν παιδιά στην μπρούτζινη κοιλιά του αγάλματος του θεού που ήταν πυρωμένη από φωτιά. Κάποια εδάφια στη Γραφή συνδέουν την αστρολογία και τη μαντεία με τη λατρεία του θεού Μολόχ (Β'Βασ.ιζ:16-17  Πραξ.ζ:41-43).

Ο Θεός προειδοποίησε τον Ισραήλ κατά της μαντείας, που σύμφωνα με το λεξικό, είναι η πράξη του να προλέγει κανείς τα μελλούμενα ή τα άγνωστα. Η αστρολογία λέει ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Ας δούμε τί λέει ο λόγος του Θεού γι' αυτούς που πειραματίζονται ή εξασκούν αυτή την κακή τέχνη:
«Αφού εισέλθης εις την γήν την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εις σε, δεν θέλεις μάθει να πράττης κατά τα βδελύγματα των εθνών εκείνων. Δεν θέλει ευρεθή εις σε ουδείς διαπερνών τον υιόν αυτού ή την θυγατέρα αυτού διά του πυρός, ή μαντευόμενος μαντείαν, ή προγνώστης των καιρών, ή οιωνοσκόπος, ή μάγος, ή γόης, ή ανταποκριτής δαιμονίων, ή τερατοσκόπος, ή νεκρόμαντις. Διότι πάς ο πράττων ταύτα είναι βδέλυγμα εις τον Κύριον και εξαιτίας των βδελυγμάτων τούτων, Κύριος ο Θεός σου εκδιώκει αυτούς απ' έμπροσθέν σου» (Δευτ.ιη:9-12).
Πρόσεξε ότι ο Θεός εξισώνει τη μαντεία με τις πιο βδελυκτές ειδωλολατρικές πρακτικές, όπως ανθρωποθυσίες, πνευματισμός και Σατανολατρεία. Όλα αυτά προέρχονται απ' την ίδια πηγή. Η αστρολογία έχει να κάνει με τα ειδωλολατρικά έθνη και τον Ισραήλ όταν αποστατούσε απ' τον αληθινό Θεό.

Ο Θεός είπε στη Βαβυλώνα ότι καμία ειδωλολατρική της προσπάθεια δεν θα μπορέσει να τη βοηθήσει τον καιρό της κρίσης: «Απέκαμες εν τω πλήθει των βουλών σου. Ας σηκωθώσι τώρα οι ουρανοσκόποι, οι αστρολόγοι, οι μηνολόγοι προγνωστικοί, και ας σε σώσωσιν εκ των επερχομένων επί σε. Ιδού, θέλουσιν είσθαι ως άχυρον, πύρ θέλει κατακαύσει αυτούς, δεν θέλουσι δυνηθή να σώσωσιν εαυτούς από της δυνάμεως της φλογός, δεν θέλει μείνει άνθραξ διά να θερμανθή τις, ουδέ πύρ διά να καθίσει έμπροσθεν αυτού» (Ησ.μζ:13-14)
Τον καιρό του Δανιήλ, ο Βαβυλώνιος (Χαλδαίος) βασιλιάς είδε ένα όνειρο. Στο Δαν.β:2 μας λέει «Και είπεν ο βασιλεύς να καλέσωσι τους μάγους, και τους επαοιδούς, και τους γόητας, και τους Χαλδαίους (ιερείς των Χαλδαίων), διά να φανερώσωσι προς τον βασιλέα τα ενύπνια αυτού».
Οι Χαλδαίοι ιερείς επινόησαν τα ζώδια, περίπου 2100 χρόνια π.Χ. Όμως αυτοί οι αστρολόγοι μ' όλες τις δαιμονικές μαντείες τους, τα ζώδια, τα ωροσκόπια και τις μαγικές τους δυνάμεις, δεν μπόρεσαν να δώσουν απάντηση στο βασιλιά. Μόνο ο Θεός είχε την απάντηση και χρησιμοποίησε το Δανιήλ για να την αποκαλύψει στο βασιλιά. Η αστρολογία δεν δίνει σωστές απαντήσεις, μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό.

Μέσα σ' όλες τις Γραφές, χωρίς εξαίρεση, οπουδήποτε αναφέρεται η αστρολογία, με οποιαδήποτε μορφή, καταδικάζεται. Όταν οι Ισραηλίτες λάτρευαν τον αληθινό Θεό δεν είχαν σχέση με την αστρολογία. Για παράδειγμα, όταν ο θεοσεβής Ιωσίας έγινε βασιλιάς, ο Θεός τον ευλόγησε γιατί ανάμεσα στις άλλες θεάρεστες πράξεις του «κατήργησε τους ειδωλολάτρας ιερείς, ............και τους θυμιάζοντας εις τον Βάαλ, εις τον ήλιον, και εις την σελήνην, και εις πάσαν την στρατιάν του ουρανού» (Β'Βασ.κγ:5).

Μόνο όταν ο Ισραήλ αποστατούσε και λάτρευε είδωλα, εξασκούσε την αστρολογία. Ο Θεός μισεί τόσο πολύ την αστρολογία, που οι ασχολούμενοι μ' αυτήν έπρεπε εξάπαντος να πεθάνουν (Δευτ.ιζ:2-5).

Η φίλη σου μπορεί να προσπαθεί να σε πείσει με τη λογική ότι δεν λατρεύει τα άστρα. Όμως, αν κοιτάζει σ' αυτά για οδηγία και κατεύθυνση, έχουν γίνει θεοί της γιατί έχουν πάρει τη θέση του αληθινού και ζωντανού Θεού στον Οποίο πρέπει να βλέπουμε για οδηγία και κατεύθυνση στη ζωή μας
(Παρ.γ:5-6  Ησ.η:19-20  λα:1  
Ψαλμ.α:1  λβ:8  ογ:24  Ιωαν.ις:13).
Ο Θεός θέλει να μας οδηγεί, να ορίζει τα μονοπάτια μας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η δική Του οδηγία κι όχι τα κίβδηλα, ψεύτικα και ειδωλολατρικά ζώδια. Ούτε ο ήλιος, ούτε η σελήνη, ούτε τα άστρα, ούτε η πλανήτες, αλλά Αυτός που δημιούργησε όλα αυτά! Πες στη φίλη σου να κοιτάξει στον Ιησού και να κάψει όλα αυτά τα βιβλία και τα περιοδικά που έχει αγοράσει, καθώς και όλα τα ωροσκόπιά της!
 theyesoo
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!