Blogger Widgets
26 Αυγούστου 2013

Η φωτιά


Ένα από τα πολλά αιτήματα που συχνά  έχουμε  προς  τον Θεό, είναι η φωτιά Του να έρθει και πάλι  επάνω μας , υπό την έννοια να μας αναθερμάνει ώστε να είμαστε πιο ενεργοί μέσα στο έργο Του, πιο ζεστοί όσον αφορά την σχέση μας με Εκείνον , τις ενέργειες μας , τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις καθημερινές μας μάχες , προκλήσεις και δοκιμασίες, την συμπεριφορά μας μεταξύ μας σαν αδέλφια, αλλά και προς τους άλλους ανθρώπους.

Με λίγα λόγια ζητάμε να πάρουμε από αυτήν θερμότητα που είχε ο Ιησούς που περίκλειε μέσα της την   αγάπη και τον ζήλο που είχε για τον Θεό , την υπακοή του σε Εκείνον, στις εντολές του, και φυσικά στην  διεκπεραίωση της αποστολής του , που ήταν η προσωπική του θυσία για να εξαγοράσει όλους τους ανθρώπους από την καταδίκη του θανάτου λόγο της αμαρτίας.
Πάρα πολλές φορές χρησιμοποιείται η λέξη φωτιά μέσα στο Λόγο,   παρομοιάζοντας   τον  Θεό με αυτήν, θέλοντας να μας δώσει να καταλάβουμε κάποιες  ιδιότητες Του που τις παρομοιάζει με αυτές της φωτιάς  για να μας δείξει την δύναμη της ενέργειά Του, το κράτος της ισχύος Του, την καθαρότητα,  την κρίση, την αγάπη και τον ζήλο που έχει  προς την εκκλησία Του, για να μην την πλανήσει κανείς, ή και ατομικά τον καθένα, και χάσει τον δρόμο  και λησμονήσει  την διαθήκη της σωτηρίας  που έκανε με Εκείνον.    
Δευτ. 4:23 Προσέχετε εις εαυτούς, μήποτε λησμονήσητε την διαθήκην Κυρίου του Θεού σας, την οποίαν έκαμε προς εσάς, και κάμητε εις εαυτούς είδωλον, εικόνα τινός, το οποίον απηγόρευσε Κύριος ο Θεός σου.  Διότι Κύριος ο Θεός σου είναι πυρ καταναλίσκον, Θεός ζηλότυπος.
Τι είναι όμως η φωτιά; πώς δημιουργείται?  ποιες είναι οι ιδιότητές της, ώστε  να παρομοιάζεται με αυτήν ο Θεός , το Άγιο Πνεύμα του?      
Φωτιά:Είναι η καύση που συνοδεύεται από φλόγα.
Πρόκειται για χημική αντίδραση κατά την οποία εκλύεται έντονα θερμότητα και κατά το φαινόμενο συντηρείται φλόγα, ως ορατό αποτέλεσμα της εξωθερμικής αντίδρασης.
 Το υλικό που αντιδρά κατά την καύση ονομάζεται καύσιμο.
 Όταν αυτό είναι εύφλεκτο, συνήθως έχουμε φλόγα,  άρα φωτιά.
Μια φωτιά ξεκινά όταν ένα εύφλεκτο καύσιμο υλικό, υπό την παρουσία οξυγόνου ή κάποιου άλλου οξειδωτικού παράγοντα, βρεθεί σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Αυτό το κατώφλι θερμοκρασίας ονομάζεται «θερμοκρασία ανάφλεξης» ή σημείο ανάφλεξης, και είναι διαφορετικό για κάθε υλικό.
 Μια φωτιά μπορεί να ξεκινήσει από μια σπίθα, από μια  άλλη φωτιά δηλαδή , ή  μια έκρηξη.
Για να υπάρξει φωτιά απαιτούνται να συνυπάρχουν τρία στοιχεία μαζί.
Αυτά τα τρία στοιχεία ονομάζονται τρίγωνο της φωτιάς .
Αυτά είναι : το καύσιμο, το οξυγόνο, και η φλόγα (πηγή θερμότητας)
Η φωτιά σβήνει όταν και ένα μόνο, οποιοδήποτε, από τα στοιχεία του τριγώνου της φωτιάς εκλείψει ή χάσει επαρκώς την επαφή του με τα άλλα δύο.
Μια έκρηξη επίσης  μπορεί και να σβήσει μια φωτιά, καταναλώνοντας απότομα και «φτωχαίνοντας» έτσι το διαθέσιμο οξυγόνο που θα ήταν απαραίτητο για τη συντήρηση της φλόγας.
Γιατί τα λέμε όλα αυτά; και τι σχέση έχουν με εμάς; 
Πολλές φορές αδελφοί δεν μπορούμε να καταλάβουμε το λόγο που συμβαίνουν  κάποια  πράγματα στη ζωή μας , όπως να βρεθούμε μέσα  σε καταστάσεις  που δεν επιθυμούμε  εγκλωβισμένοι , με την απορία   πως φτάσαμε σε αυτήν την κατάσταση ή συμπεριφορά, πως είπαμε κάποια λόγια , ή πως έγιναν τέτοιες σκέψεις στο μυαλό μας ή πράξεις , πως αυτή τέλος πάντων η φωτιά που υπήρχε μέσα μας , ο ζήλος , η αγάπη για το έργο, για τον ευαγγελισμό για την εκκλησία, αυτή η  αγάπη μεταξύ μας  που δεν κοπιάσαμε για να την αποκτήσουμε αλλά μας δόθηκε σαν ένα δώρο από τον Θεό,  σε άλλους έσβησε  σε άλλους βγαίνει μόνο καπνός, σημάδι ότι υπήρχε κάποτε φωτιά, και σε άλλους σαν μια φλόγα σπίρτου, αγωνιούν να μην χάσουν και αυτό. 
Όταν μας κάλεσε ο Κύριος μέσα μας άναψε μια φωτιά .
Η θερμοκρασία ανάφλεξης ήταν διαφορετική για τον καθένα μας , άλλος χρειάστηκε μήνες ευαγγελισμού  για να ζεσταθεί,  άλλος λίγα  χρόνια ,  άλλος πολλά χρόνια μέχρι να ανάψει αυτή η φωτιά, όμως άναψε. 
Μια φωτιά που τίποτα δεν μπορούσε να την σβήσει, παράξενα συναισθήματα μέσα μας , πρωτόγνωρα.
Ένας στόχος ένας σκοπός , να  μιλήσουμε στους ανθρώπους για να τους πούμε αυτό που αισθανόμασταν , να τους καλέσουμε και αυτούς για να νοιώσουν και αυτοί αυτό που νιώθαμε και εμείς, γιατί με λόγια δεν γινόταν να το εκφράσουμε, έπρεπε να το ζήσουν να το αισθανθούν για να το καταλάβουν.
Φωτιά , φωτιά , ζήλου και αγάπης για τον Κύριο , πυρ που μας κατάτρωγε, που πολλές φορές δεν έλειψαν και οι λογομαχίες  με ανθρώπους που δεν δέχονταν την πρόσκληση του Ιησού, που ίσως και εμείς να φταίγαμε λίγο με τον τρόπο μας , που τον χάλαγε η ασοφία ,  αυτός ο υπερβολικός  ζήλος μας και η αγάπη μας  για να φέρουμε το μήνυμα της σωτηρίας  στους ανθρώπους , παραφερόμασταν για να ανάψουμε μέσα τους αυτή την φωτιά που είχαμε και εμείς .
Είπαμε ότι τρία πράγματα τρία στοιχεία πρέπει να συνυπάρξουν για να ανάψει η φωτιά .
Αυτό σημαίνει ότι και σε εμάς  τρία στοιχεία  συνυπήρξαν ώστε άναψε η φωτιά μέσα μας .
Επίσης είπαμε ότι η απουσία έστω και ενός , ή η ανεπάρκειά του σβήνουν αμέσως  την φωτιά.
Η φωτιά δεν κρύβεται, είναι ορατή, βλέπεις τις φλόγες και αισθάνεσαι την θερμότητα, έτσι λοιπόν αυτός που έχει την φωτιά του Κυρίου μέσα του φαίνεται ,  και σε εκείνον που δεν υπάρχει καθόλου, εκεί κι αν  φαίνεται!!
Αν λοιπόν μέσα μας δεν νιώθουμε πια  αυτή την φωτιά , τον ζήλο για το έργο του Κυρίου , την αγάπη μεταξύ μας και την εμπιστοσύνη, αν οι σκέψεις μας και τα συναισθήματα μας οι πράξεις μας, μοιάζουν με του κόσμου,  αν δεν είμαστε επιμελείς γενικά, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στο τρίγωνο της φωτιάς , ένα ή και περισσότερα στοιχεία χάθηκαν ή και όλα, ή είναι ανεπαρκεί.
Αυτό που μας μένει λοιπόν είναι να βρούμε αυτά τα τρία στοιχεία , να βρούμε  ποιο από αυτά λείπει, ίσως και όλα, ή είναι σε ανεπάρκεια , και εφόσον επιθυμούμε να ξανανάψουμε αυτή την φωτιά να φέρουμε αυτά τα τρία στοιχεία στο επίπεδο που ο Θεός θέλει για να αναζωπυρώσουμε   αυτή τη φωτιά του Κυρίου μέσα μας.
Στο Δευτερονόμιο  διαβάσαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Λέει ότι η διαθήκη μεταξύ του Κυρίου και εμάς ξεχνιέται όταν μέσα στην στην ζωή μας μπουν είδωλα.
Είδωλα δεν είναι μόνο οι εικόνες αλλά οποιαδήποτε πράγματα  μπαίνουν μπροστά μας και μας σκεπάζουν τον Θεό, ώστε   η αγάπη μας γι΄ αυτά να είναι μεγαλύτερη από Εκείνον.
Ακόμα και το ίδιο το έργο , η διακονία που έχουμε μέσα στην εκκλησία , μπορεί να γίνει είδωλο,  η δουλειά η οικογένεια,η γυναίκα ο άνδρας,το χόμπι, και οτιδήποτε άλλο που η αγάπη μας  γι΄ αυτό είναι μεγαλύτερη από την αγάπη μας για τον Ιησού.
Μόλις το παιδί μεγαλώσει λίγο και αρχίσει να αντιλαμβάνεται τον κόσμο,
αρχίζει να βάζει στόχους για την ζωή του, για το μέλλον του .
Αφού πια γίνει άνδρας , ή γυναίκα για τα κορίτσια, και καταλήξουν σε αυτό που θέλουν , τότε  αυτοί οι στόχοι αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Έτσι η κατάκτηση του στόχου, του δίνει μια εσωτερική δύναμη, τα πάντα στρέφονται γύρω από αυτό και έρχονται στιγμές που θεωρεί ότι ο λόγος της ύπαρξής του, της ζωής του είναι η επιτυχία αυτού του στόχου.
Λες και μέσα του υπάρχει μια φωτιά, που κατατρώει την ζωή του .
Ξοδεύει χρόνο από την ζωή του, άλλες φορές πάλι στερείτε σημαντικά   πράγματα από την καθημερινότητά του  προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.
Όταν ο Κύριος μας κάλεσε , μέσα μας μπήκε ένας στόχος , με λίγα λόγια κάτι θέλαμε να αποκτήσουμε , το οποίο θα μας το έδινε ο Θεός , έτσι άρχισε να ανάβει μέσα μας μια φλόγα, μια μικρή φωτιά που σιγά σιγά μεγάλωνε.
Αλήθεια όμως τι μας έταξε ο Κύριος και μας έλκυσε;
`Ηταν το ίδιο με αυτό που θέλαμε εμείς; ή εμείς περιμέναμε κάτι άλλο;
Τι είδους φωτιά άναψε μέσα μας ;  
Πολλοί από εμάς δεν καταλάβαμε τον ακριβή λόγο της πρόσκλησής μας, ίσως να έχουν μια μικρή ευθύνη αυτοί που μας ευαγγέλησαν , λέγοντάς μας αυτό που θέλαμε να ακούσουμε για να μας ελκύσουν στον Χριστό.
 `Ετσι λοιπόν, άλλος ήρθε για να τον βοηθήσει ο Θεός να αποκτήσει χρήματα, και πλούτη,  άλλος για να παντρευτεί , άλλος για να μην μπορεί να τον πειράξει κανένας, ότι δεν θα πάθει ποτέ κανένα κακό, ποτέ δεν θα αρρωστήσει, ή ότι θα θεραπευθεί από την ασθένεια του, άλλος γιατί του είπαν ότι τα πάντα θα είναι τέλεια  πλέον από δω και πέρα μέσα στη ζωή του, υπέροχα και εύκολα, άλλος γιατί του περιέγραψαν τους χριστιανούς ως τα τέλεια όντα του πλανήτη, και άλλος από περιέργεια . 
Και όμως πολλά από αυτά , για να μην πω και όλα  ο Κύριος μας τα έδωσε στο μέτρο που έπρεπε , για να κρατήσει μέσα μας αυτή την φωτιά αναμμένη μέχρι να καταλάβουμε τον πραγματικό λόγο και στόχο αυτής της πρόσκλησης, ώστε η φωτιά μέσα μας  να μην είναι περί των πραγμάτων και στόχων του κόσμου, ή για την δική μας ευκολία για το δικό μας συμφέρον, για να ζήσουμε μια καλή ζωή χωρίς προβλήματα, αλλά να είναι η φωτιά του Κυρίου, να είναι ζήλος και αγάπη για Εκείνον.
Περνώντας τα χρόνια είδαμε σχεδόν τα πάντα ότι μπορούν να συμβούν και στους χριστιανούς και να συμπεριφερθούν ακόμα και  με οποιοδήποτε τρόπο  μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα τους και να καταλάβουν τον λόγο και τον στόχο του καλέσματος .
Λουκ. 9:23 Έλεγε δε προς πάντας· Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού καθ' ημέραν και ας με ακολουθή.
Δεν είπε ποτέ ο Κύριος ότι το να τον ακολουθήσεις είναι εύκολο, δεν είπε πουθενά ότι δεν θα έχεις προβλήματα ,δυσκολίες ή δοκιμασίες , αυτό που σου υπόσχεται Είναι ότι θα είναι μαζί σου για να τα περάσεις και να διαφυλάξει την ψυχή σου την ώρα του πειρασμού ,μάλιστα παρομοιάζει την εν Χριστώ ζωή σαν ένα σταυρό που πρέπει να σηκώνεις καθημερινά , και ο σταυρός αυτός ξέρετε ποιος είναι ;
Λέει <<ας απαρνηθεί εαυτόν>> Είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. 
Η μάχη που πρέπει να γίνεται καθημερινά μέσα μας , με το εγώ μας , με την υπερηφάνεια μας, με τα είδωλά μας , με την ανυπακοή  μας , με την αμέλεια μας που όλα αυτά αντιβαίνουν στον Λόγο του Θεού  που θέλει να μας κάνει όμοιους με Εκείνον , όμοιους με τον Ιησού Χριστό.
Δεν έχουν σημασία τα χρόνια  αν και θα έπρεπε, γιατί είναι λυπηρό να περνούν τα χρόνια και να μην αντιλαμβάνεται ο χριστιανός γιατί βρίσκεται εδώ, να  μην έχει συναίσθηση των πράξεών του , το αντίκτυπο που έχουν στους άλλους, στην εκκλησία, αλλά κυρίως στον εαυτό του και προς Εκείνον που θυσιάστηκε γι΄ αυτόν.
Έτσι λοιπόν είδαμε στους χριστιανούς σοβαρές ασθένειες , θανάτους ,  προβλήματα,  σοβαρά λάθη,  είδαμε , σχεδόν ότι μπορεί να συμβεί σε όλους τους ανθρώπους μπορεί να συμβεί και στους χριστιανούς , το γυάλινο κλουβί που νομίζαμε ότι μας κρατάει στο απυρόβλητο επειδή  απλά δηλώσαμε χριστιανοί,  έσπασε .
 Έτσι σε αυτούς που η φωτιά ήταν κατά την φωτιά του κόσμου, ή ήταν μια  φωτιά εξ αιτίας του  ειδώλου  που είχαν  και  το οποίο  ήθελαν  να αποκτήσουν αλλά δεν απόκτησαν  ή  δεν είδαν αυτά που ήθελαν να δουν, απογοητεύτηκαν, άλλοι πάλι από κάποιες εκρηκτικές καταστάσεις έχασαν το οξυγόνο τους , και η φωτιά σε άλλους έσβησε, σε άλλους καπνίζει , άλλοι με νύχια και με δόντια προσπαθούν να την διατηρήσουν .
Πολλοί έχουν κάνει την σκέψη: τότε γιατί να είμαι χριστιανός και να στερούμε τόσα πράγματα , όταν και σε μένα μπορεί να συμβούν τα πάντα;
Σαν να ζητάς δηλαδή αποζημίωση ή αντάλλαγμα για την δύσκολη ζωή που σου επιβάλει ο Χριστός.
Αν κάνεις αυτή την ερώτηση σίγουρα είσαι από αυτούς που δεν γνωρίζουν  ακόμα τον λόγο του καλέσματος και της εν Χριστώ ζωής.
Στη συνέχεια όμως θα το μάθουμε και θα πρέπει να αποφασίσουμε και να απαντήσουμε στον Κύριο αν θέλουμε πραγματικά να σηκώσουμε τον σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε.
                     Το καύσιμο (πίστη)
Γιατί σβήνει μια φωτιά ;  γιατί δεν υπάρχει  ένα  ή και περισσότερα από τα τρία στοιχεία που συντηρούν την φωτιά.
Σε αυτή την φάση  αυτό που χάθηκε είναι το καύσιμο .
Το  καύσιμο, είναι η ουσία η οποία ενώνεται με το οξυγόνο  προκειμένου να ανάψει φωτιά η οποία,  παράγει  θερμότητα, που η θερμότητα είναι ενέργεια, που με την σειρά της  θα  μετατραπεί σε  έργο.
Ο χριστιανός λοιπόν χρειάζεται ένα καύσιμο για να μπορέσει να ζήσει  τη ζωή του την οποία πρέπει να  προσαρμόσει  σύμφωνα με τον στόχο που του έδωσε ο Ιησούς και όχι τον δικό  του.
Να έχει δηλαδή εκείνη την ενέργεια μέσα του  η οποία θα τον κάνει να θέλει να αλλάξει την παλιά του ζωή με την νέα , αυτή που του υποδεικνύει ο Ιησούς , αυτή την ζωή που έζησε και Εκείνος.
Η ζωή λοιπόν του χριστιανού, η ψυχή του  είναι παραδομένη στην εξουσία του Χριστού για να την οδηγήσει στην αιώνια ζωή.
Αυτός είναι ο στόχος του, έχει  ζήλο και  αγάπη, το να γνωρίσεις τον Θεό δια Ιησού Χριστού, έχει μέσα του φωτιά που τον κατατρώει.
Τη φωτιά του Κυρίου που κατακαίει την αμαρτία, την μισεί , γιατί έχει ένα στόχο , ένα σκοπό , γιαυτό ζει και υπάρχει , για να δει Εκείνον που θυσιάστηκε  γι΄ αυτόν , να δει Εκείνον που σήκωσε την ποινή του θανάτου για αυτόν, όχι από περιέργεια αλλά γιατί είναι ευγνώμων, γιατί Τον αγαπάει αληθινά.
Ιωάν. 17:3 Αύτη δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν.
Τι του δίνει λοιπόν όλη αυτή την δύναμη να υπακούει στο θέλημα του Θεού; Να αλλάζει την ζωή του για να πετύχει το στόχο του;
Τι είναι αυτό που τον κάνει να μπορεί να βλέπει σε αυτό που ελπίζει ότι θα αποκτήσει ;  Σε αυτά που δεν φαίνονται  και με αγωνία να καρτερεί;
Εβρ. 11:1 Είναι δε η πίστις ελπιζομένων πεποίθησις, βεβαίωσις πραγμάτων μη βλεπομένων.
Αυτό που στηρίζει την ελπίδα σου , αυτό που  ελέγχει αν όντως  έτσι  έχουν  αυτά που ακόμα δεν έλαβαν χώρα, αυτά που δεν βλέπονται δια σαρκικών οφθαλμών, είναι η πίστη. 
Η πίστη  λοιπόν  είναι το καύσιμο μας .
Χωρίς την πίστη δεν μπορείς ούτε να αρχίσεις , ούτε  να συνεχίσεις , ούτε να φτάσεις στο τέρμα.
Αυτό που αναφλέγεται μέσα μας όταν μας καλεί ο Κύριος είναι η  πίστη.
Αυτό που μας δίνει την δύναμη να συνεχίσουμε είναι η πίστη, όλο το έργο όλη η ζωή μας, έχει υπόσταση, στήριγμα δηλαδή την πίστη αποβλέποντας    στο στόχο μας που είναι ο Ιησούς, στο να ζήσουμε αιώνια με Εκείνον που μας αγάπησε μέχρι θανάτου, και  θα  πρέπει να αγαπήσουμε και εμείς  περισσότερο από οτιδήποτε στην γη ,είτε έμψυχο είτε άψυχο.  
Εβρ. 11:24 Διά πίστεως ο Μωϋσής, αφού εμεγάλωσεν, ηρνήθη να λέγηται υιός της θυγατρός του Φαραώ,25 προκρίνας μάλλον να κακουχήται με τον λαόν του Θεού παρά να έχη πρόσκαιρον απόλαυσιν αμαρτίας,26 κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμόν μεγαλήτερον πλούτον παρά τους εν Αιγύπτω θησαυρούς· διότι απέβλεπεν εις την μισθαποδοσίαν.27 Διά πίστεως αφήκε την Αίγυπτον, μη φοβηθείς τον θυμόν του βασιλέως· διότι ως βλέπων τον αόρατον ενεκαρτέρησε.
Αυτό είναι το αντάλλαγμα σου, αυτό είναι η αποζημίωσή σου, ο Κύριος , να ζήσεις μέσα στην δόξα Του.
Εμείς  που βλέπουμε αδελφοί ; που ατενίζουμε; ποιος είναι ο στόχος μας;
έχουμε όραση; και αν έχουμε μέχρι που φτάνει; βλέπει τον αόρατο;
τον καρτερεί; είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι πιστός να μας προσφέρει ότι μας υποσχέθηκε;  καίει μέσα μας η φωτιά του και κατακαίει την αμαρτία; γιατί μόνο έτσι μπορούμε να  τον δούμε και τώρα δια κατόπτρου και τότε πρόσωπο προς πρόσωπο, οι άγιοι θα δουν τον Θεό,  οι καθαροί την καρδίαν , αυτοί που πιστεύουν στις υποσχέσεις Του Ιησού και ετοιμάζουν το ένδυμά τους για την ώρα του  γάμου.
Ένα ακόμα τρανταχτό παράδειγμα πίστης, και στάσης στις δοκιμασίες της ζωής, στο τι μπορεί να συμβεί ακόμα και στον δίκαιο, αλλά και απάντησης γιατί να είσαι χριστιανός , και γιατί να υπομένεις όλα αυτά , είναι ο Ιώβ.
Ένας εκατομμυριούχος της εποχής εκείνης , αλλά και δίκαιος άνθρωπος,  ο οποίος έχασε τα πάντα, όλα του τα παιδιά και την περιουσία του , και σαν να μην έφτανε αυτό αρρώστησε και ο ίδιος .
Τα  εδάφια που θα διαβάσουμε  αποδεικνύουν ότι αυτός ο άνθρωπος γνώριζε τον λόγο της ύπαρξής του σε αυτή την ζωή, γνώριζε τι θα γίνει μετά τον σαρκικό του θάνατο , γνώριζε ποιόν θα δει με τα μάτια του.
Ιώβ 1:20-22 Τότε σηκωθείς ο Ιώβ διέσχισε το επένδυμα αυτού και εξύρισε την κεφαλήν αυτού και έπεσεν επί την γην και προσεκύνησε,
21 και είπε, Γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός μου και γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί· ο Κύριος έδωκε και ο Κύριος αφήρεσεν· είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον.22 Εν πάσι τούτοις δεν ημάρτησεν ο Ιώβ και δεν έδωκεν αφροσύνην εις τον Θεόν.
Τίποτα δεν θεωρεί δικό του , τίποτα δεν θεωρεί δεδομένο, ξέρει ότι τίποτα δεν του ανήκει, ξέρει ότι δεν πρέπει να αμαρτήσει ούτε να δώσει αφροσύνη στο Θεό , ούτε δια λόγου, ούτε δια πράξεως , γιατί;
γιατί θέλει να πετύχει τον στόχο του.
Ας ακούσουμε μια από τις  μεγαλύτερες προφητείες της Βίβλου. 
Ιώβ 19:25 Διότι εξεύρω ότι ζη ο Λυτρωτής μου, και θέλει εγερθή εν τοις εσχάτοις καιροίς επί της γής·26 και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα τούτο φθαρή, πάλιν με την σάρκα μου θέλω ιδή τον Θεόν·
27 τον οποίον αυτός εγώ θέλω ιδεί, και θέλουσι θεωρήσει οι οφθαλμοί μου, και ουχί άλλος· οι νεφροί μου κατατήκονται εν τω κόλπω μου.
Γι΄ αυτόν τον λόγο είσαι χριστιανός , γι΄ αυτόν τον λόγο σε κάλεσε ο Κύριος, γι΄ αυτό πρέπει να υπομείνεις τα πάντα και να επιμείνεις.
  Αυτός είναι ο στόχος σου, ο Ιησούς Χριστός , να μάθεις Εκείνον  και να Τον γνωρίσεις σε προσωπικό επίπεδο , να του μιλάς και να σου μιλάει , να τον αγγίζεις και να σε αγγίζει, να τον βλέπεις τώρα δια πίστεως μέχρι εκείνη την μέρα που θα Τον δεις με τα μάτια σου πρόσωπο προς πρόσωπο.
Και αν συμβαίνουν ανεξήγητα πράγματα και καταστάσεις , γεγονότα στην ζωή μας  που μας φαίνονται άδικα και ρίχνουμε αμέσως την κατηγορία στο Θεό, ας μην βιαζόμαστε γιατί δεν έχουμε δει το τέλος ,ή τον λόγο , ούτε είμαστε σε θέση να κρίνουμε τον Θεό, και αν ψάχνουμε απαντήσεις τότε θα πρέπει να έχουμε το επόμενο στοιχείο του τριγώνου της φωτιάς. 
                Το οξυγόνο (Λόγος ,προσευχή)
Πάμε λοιπόν  στο επόμενο στοιχείο του τριγώνου της φωτιάς που είναι και το βασικότερο , Το οξυγόνο.
Πως αναφλέγει η πίστη μέσα μας ; ποιο ήταν το οξυγόνο που ήρθε σε επαφή με το καύσιμο;
Πράξ. 4:4 Πολλοί δε των ακουσάντων τον λόγον επίστευσαν, και έγεινεν ο αριθμός των ανδρών ως πέντε χιλιάδες.
Ρωμ. 10:17 Άρα η πίστις είναι εξ ακοής, η δε ακοή διά του λόγου του Θεού.
Σίγουρα  δεν ξυπνήσαμε μια μέρα ξαφνικά και αποφασίσαμε ότι θα γίνουμε χριστιανοί, κάποιος μας είπε κάποια λόγια που με αυτά άγγιξε τα συναισθήματα μας την καρδιά μας , πολλοί από εμάς ήμασταν πληγωμένοι από τον κόσμο και τους ανθρώπους, άλλοι απέτυχαν να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους, άλλοι κουράστηκαν από το ψέμα και την αμαρτία που έβλεπαν να κατακλύζει αυτό τον κόσμο , έτσι μέσα από κάποια λόγια μας δόθηκε η  ελπίδα ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να αλλάξει την ζωή μας να σηκώσει Εκείνος τα βάρη μας και να πραγματοποιήσει τους στόχους μας.
Πολλοί από εμάς μάλιστα χωρίς να ξέρουμε προσευχηθήκαμε εκζητώντας τον Θεό να μας βοηθήσει μη έχοντας που αλλού να στραφούμε  , και Εκείνος ανταποκρίθηκε.
Ματθ. 11:28 Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει.
Αυτά τα λόγια δεν ήταν τίποτε άλλο από τα λόγια του Ιησού που μας κάλεσε να τονακολουθήσουμε, αυτήν την ελπίδα και πίστη που υπάρχει μέσα στον κάθε άνθρωπο , ο Ιησούς που είναι ο λόγος του Θεού , την αναζωπύρωσε, του έδωσε το οξυγόνο που χρειαζόταν για να ξεκινήσει μια νέα ζωή , την εν Χριστώ ζωή.
Έτσι λοιπόν ο Ιησούς , ο Λόγος είναι το οξυγόνο που χρειάζεται η πίστη ,  για να ανάψει μέσα μας η φωτιά της αγάπης και του ζήλου για τον Κύριο, της όρασης προς Εκείνον, της επιθυμίας να τον γνωρίσουμε.
Χωρίς οξυγόνο δεν μπορεί να υπάρξει ζωή, χωρίς τον Λόγο δεν μπορούμε να ζήσουμε , ούτε να αντιληφθούμε τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να βαδίζουμε προς τον Θεό , προς την αιώνια ζωή , στα χνάρια των πατημάτων του Ιησού, της ζωής που Εκείνος ζούσε, μια ζωή αυτοθυσίας, και ταπεινότητας, παραδομένη στο θέλημα του Θεού, γεμάτη από αγάπη για τους ανθρώπους , αποδεικνύοντας την,  δια του θανάτου του για να σώσει εμάς τους αμαρτωλούς , να συγχωρήσει τις αμέτρητες αμαρτίες μας.
Εάν η φωτιά μέσα σου έχει χάσει την δύναμή της , εάν ο ζήλος σου, το ενδιαφέρον σου για όλο αυτό που λέγεται εκκλησία του Ιησού χάθηκε, αν κουράστηκες και η όρασή σου , η πίστη σου ελαττώθηκαν, εάν η συμπεριφορά σου , οι σκέψεις σου , τα λόγια σου , οι πράξεις σου είναι όπως  τους ανθρώπους του κόσμου,  τότε σημαίνει ότι δεν έχεις οξυγόνο , δεν έχεις επαφή με τον Λόγο, δεν έχεις επαφή με τον Ιησού.
Είναι λυπηρό να υπάρχουν χριστιανοί κάποιων ετών, οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει την Αγία  Γραφή έστω και μια φορά, είτε είναι μικροί είτε είναι μεγάλοι.
Η επαφή με τον Ιησού  δεν είναι μόνο δια του γραπτού Λόγου , αλλά και δια της άμεσης επικοινωνίας μαζί του, δια της άμεσης λήψης οξυγόνου, δια της προσευχής.
Για να μην πω 100% , 99,9%  αυτός που έχει χάσει τον ζήλο και την αγάπη του για τον Κύριο , που αυτή η φωτιά μέσα του έσβησε , δεν έχει την σωστή επικοινωνία με τον Ιησού δια της προσευχής, είτε όσον αφορά τον χρόνο είτε όσον αφορά το περιεχόμενο της προσευχής, την ορθή προσέγγιση του Κυρίου, ή δεν έχει  καθόλου επικοινωνία, και επίσης, ή  δεν διαβάζει , ή δεν μελετάει τον γραπτό Λόγο με στόχο να γνωρίσει τον Ιησού για να γίνει όμοιος με Εκείνον.
Τι είναι εκείνο το οποίο αποδυκνείει ότι έχεις την σωστή επικοινωνία με τον Κύριο, είτε δια προσευχής , είτε δια του Λόγου? .
Η μεταμόρφωσή σου κατά την ομοίωση του Ιησού!
 Και δέκα ώρες να προσεύχεσαι ή μελετάς, αν παραμένεις ο ίδιος και χειρότερος , δεν φταίει ο Κύριος ούτε ο Λόγος του , κάτι δεν κάνεις καλά , προσεγγίζεις τον Κύριο με λάθος κίνητρα.
Συνέπεια από την έλλειψη αυτών, η αμαρτία.
Όταν η εκκλησία δεν έχει προσευχή τότε γίνεται σαρκική και κατατρώγεται από το εσωτερικό της .
 Τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν δεν  μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά  και συνεχώς υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ των μελών ,  δεν μπορούν να δουν, να αντιληφθούν ούτε να  παραδεχτούν την κατάστασή τους.
Οι επιθυμίες της σαρκός γιγαντώνονται και τυφλώνουν τους οφθαλμούς με αποτέλεσμα, η εκκλησία να χάσει την όρασή της ,τον στόχο της,την αγάπη της ο ένας προς τον άλλον, αλλά και προς τον Κύριο, που σιγά  σιγά  πια αμφιβάλει  ακόμα και για την ύπαρξή Του.
Η έλλειψη οξυγόνου , η έλλειψη της προσευχής και της μελέτης του Λόγου , η έλλειψη κοινωνίας με τον Κύριο όχι μόνο μπορεί να  σβήσει  την φωτιά που υπήρχε αλλά και να οδηγήσει στον πνευματικό θάνατο του πιστού, γιατί η αμαρτία έχει πια εισχωρήσει μέσα στην ζωή του. 
Δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα μέσα στην πνευματική μας ζωή από την προσευχή μαζί με την μελέτη του λόγου.
Είναι σαν να μην ξέρεις που πας , σαν να μην ξέρεις  ποιος σε κάλεσε , δεν ξέρεις για ποιον λόγο τα
κάνεις όλα αυτά, επίσης δεν θα μπορέσεις ποτέ να μεταμορφωθείς  κατά την ομοίωση του Θεού γιατί ποτέ δεν θα τον έχεις γνωρίσει για να γίνεις όμοιος με Αυτόν.
Δεν θα γνωρίζεις την φωνή Του , ούτε θα καταλαβαίνεις τους ελέγχους του στη ζωή σου , θα είσαι σαν ένα πλοίο χωρίς καπετάνιο, χωρίς πυξίδα, χωρίς προορισμό.
Όλη η χριστιανική μας ζωή είναι να γνωρίσουμε τον Ιησού, και να γίνουμε όμοιοι με Εκείνον, όλα τα άλλα,  είτε χαρίσματα   είναι,   είτε διακονίες , ή το ότι βρισκόμαστε και δοξάζουμε Εκείνον όλοι μαζί ή οποιαδήποτε άλλη εργασία μέσα στην εκκλησία είναι για να αυξήσει την πίστη μας και να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της κοινωνίας με τον Ιησού.
Διαβάζεις τον Λόγο , τον νόμο του Θεού και Εκείνος σου τον αποκαλύπτει δια της προσευχής, σου δίνει τις απαντήσεις που ψάχνεις στα ερωτήματά σου, σου λέει  τι πρέπει να κάνεις και τι όχι, και μέσα στις δοκιμασίες σου ο Κύριος σου δίνει την δύναμη να τα καταφέρεις, υπάρχουν τόσα   παραδείγματα αγίων μέσα στην Γραφή  πως κατάφεραν να δοξάσουν  τον Θεό με την ζωή τους με την στάση τους γιατί είχαν κοινωνία με τον Θεό, ταυτισμένοι με το Πνεύμα Του, με το θέλημά του με τον νόμο Του, γιαυτό ο Θεός τους άκουγε και τον άκουγαν.
Δεν μπορείς να παρακούς τον Λόγο του Θεού να κάνεις τα δικά σου και μετά  να ζητάς την ευλογία.   
Παρ. 28:9 Του εκκλίνοντος το ωτίον αυτού από του να ακούη τον νόμον, και αυτή η προσευχή αυτού θέλει είσθαι βδέλυγμα.
Εάν δεν σε ενδιαφέρει τι λέει μέσα ο λόγος Του που είναι  νόμος Του Θεού και κάνεις αυτά που θεωρείς εσύ σωστά κατά την δική σου καρδιά ή κρίση κατά τα δικά σου συναισθήματα, εάν δεν ταπεινώνεσαι να υπακούσεις στο θέλημα του Θεού, τότε η προσευχή σου αν κάνεις είναι προσευχή υποκρισίας , είναι λάθος προσευχή με λάθος κίνητρα, η οποία  δεν μπορεί να σε φέρει σε επικοινωνία με τον Θεό.
Γιατί τι λόγια θα πεις στον Θεό με μια καρδιά γεμάτη από υπερηφάνεια και αλαζονεία , από φθόνο και ζήλια, από κακία και έχθρα, εάν δεν διαβάσεις τον λόγο του για να σε οδηγήσει σε εδάφια που θα σου ανοίξουν την διάνοια να καταλάβεις ότι αυτά υπάρχουν μέσα σου, να αντιληφθείς ότι αυτά δεν αφορούν κάποιον άλλον αλλά εσένα, και με ταπείνωση και μετάνοια να έρθεις μπροστά στον Ιησού για να τα παραδώσεις .
Το χειρότερο είναι να γνωρίζεις τον λόγο, να γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις αλλά λόγο έλλειψης  κοινωνίας με τον Θεό να μην έχεις την δύναμη να νικήσεις τον εαυτό σου, και τα συναισθήματα σου.
Μήπως γνώριζε κανείς  ποιος είναι ο διπλανός του , ή ο μπροστινός του , ή ο καθένας που είναι μέσα στην εκκλησία; Πως μπορεί να φτάνει στο  στο σημείο ο ένας να εχθρεύεται τον άλλον; να τον θεωρεί απειλή ; και τι φοβάται ότι θα του πάρει; τι έχει ο ένας  που δεν δόθηκε στον άλλον ; ή μήπως  ζητάμε  με λάθος κίνητρα; πως σβήνει  η φωτιά της αγάπης  για τον Κύριο για την εκκλησία του, η αγάπη και η εμπιστοσύνη μεταξύ μας  η χαρά  στην  πρόοδο του αδελφού,  και όχι  η ζήλια, η βοήθεια στην ανάγκη του και όχι η αδιαφορία , ο κοινός αγώνας, ο κοινός στόχος , η ίδια όραση , η ίδια επιθυμία ο Ιησούς Χριστός.
Πως σβήνουν όλα αυτά; από την έλλειψη οξυγόνου, και από την έλλειψη κοινωνίας με τον Ιησού.
Ματθ. 5:23 Εάν λοιπόν προσφέρης το δώρον σου εις το θυσιαστήριον και εκεί ενθυμηθής ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου,24 άφες εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, και ύπαγε πρώτον φιλιώθητι με τον αδελφόν σου, και τότε ελθών πρόσφερε το δώρον σου .
Όχι λόγια ψεύτικα , όχι λόγια υποκρισίας , όχι λόγια της στιγμής , για να φανούμε στα μάτια του ανθρώπου ότι συγχωρήσαμε, ή δεχτήκαμε την μετάνοια του αδελφού και μετά πάλι τα ίδια και χειρότερα, αλλά με λόγια αληθινά, λόγια αγάπης και ενότητας , συγχώρησης και μετάνοιας,  κοινού στόχου, κοινού συμφέροντος , αυτό της εκκλησίας , του αδελφού, του Ιησού.
Θέλουμε το οξυγόνο του Κυρίου να ανάψει πάλι την φωτιά μας ;
Θέλουμε την άμεση επικοινωνία με τον Θεό;
Θέλουμε  να ακούμε την φωνή Του ;   
Προσευχή και μελέτη του Λόγου, μην χάνεις  την ευκαιρία όποτε και να είναι , για να έρθεις σε επαφή με τον Ιησού, είτε στο ταμείο σου είτε στις συναθροίσεις , είτε την ημέρα της προσευχής, μην την χάνεις.
Ένας ακόμα λόγος να χαθεί το οξυγόνο δηλαδή η προσευχή και η μελέτη είναι από μια έκρηξη.
 Τι εννοώ..

Να  συμβεί  μια πολύ  δύσκολη  κατάσταση  που δεν  πίστευες  ότι  θα μπορούσε  να γίνει, μια εκρηκτική κατάσταση που φτώχυνε απότομα το οξυγόνο σου , κλόνισε  την πίστη σου και την εμπιστοσύνη σου στο Θεό έτσι  εγκατέλειψες  την προσευχή και το διάβασμα του Λόγου , με συνέπεια αφού πλέον μένεις ανοχύρωτος , και άμαχος , ο εχθρός να εισβάλει εύκολα στην διάνοιά σου στις σκέψεις σου , στο κάστρο της καρδιά σου και να το κατακτήσει , να σβήσει την φωτιά σου και να σε γεμίσει με αμφιβολίες, που αμφιβολία σημαίνει  απιστία.
Ιερ. 48:10 Επικατάρατος ο ποιών το έργον του Κυρίου αμελώς·
Είναι επακόλουθο αυτός που δεν έχει επικοινωνία με τον Κύριο , που η φωτιά μέσα του έσβησε , ή η όρασή του και τα ενδιαφέροντά του είναι αλλού,  να γίνει αμελής , άτακτος , και ανεξέλεγκτος.
Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
Γνωρίζουμε τι ώρα αρχίζει η συνάθροιση μας;
Φυσικά και το γνωρίζουμε..
Είναι  αμέλεια λοιπόν , και αταξία, δηλώνει χλιαρότητα και ασέβεια εάν δεν είμαστε στην ώρα μας, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος, και η εκκλησία να είναι άδεια.
Είναι αμέλεια  να μπορείς να έρθεις την ώρα που πρέπει, και να μην έρχεσαι , έχοντας την δικαιολογία ότι δεν δεν θα είναι κανένας αυτή την ώρα εκεί , λάθος !!! δεν έρχεσαι για τον κανένα στην ώρα σου έρχεσαι για τον Κύριο, και ο Κύριος είναι εκεί στην ώρα Του.
Το αποτέλεσμα , οι  προσευχές  που ακούγονται για να τιμήσουμε την παρουσία του Κυρίου είναι ελάχιστες, εμποδίζοντας έτσι  το Πνεύμα του Κυρίου να εργαστεί και να χρίσει την συνάθροιση, επίσης   η ώρα που χάνεται στην αρχή μεταβιβάζεται στο τέλος, και οι άνθρωποι κουράζονται, και άλλοι κοιμούνται στην καρέκλα τους , άλλοι βλέπουν συνεχώς το ρολόι τους  , και άλλοι σηκώνονται και φεύγουν γιατί την επομένη δουλεύουν ή είναι αδελφοί μεγάλης ηλικίας.
 Που είναι ο σεβασμός προς τον Κύριο όταν τον στήνουμε στο ραντεβού που έχουμε μαζί Του;
 που είναι ο σεβασμός προς το σώμα Του , προς την εκκλησία Του;
Που είναι η φωτιά μέσα μας και η επιθυμία να τρέξουμε να βρεθούμε κοντά Του;  Έσβησε;
Γιατί όμως να χάνεται το πιο βασικό κομμάτι της χριστιανικής μας ζωής;
Η κοινωνία μαζί Του.
Ίσως γιατί  δεν είχαμε ποτέ συστηματική προσευχή, προσευχή κατ΄ επίγνωση, τον ορθό λόγο προσέγγισης  του Κυρίου, δεν μάθαμε να ζητάμε Εκείνον, δεν μάθαμε να ζούμε από Εκείνον  να ζούμε με Εκείνον , και αυτοί που το έχουν μέσα τους και κυνηγάνε την προσευχή, που θέλουν να τον γνωρίσουν και προσπαθούν να ελκύσουν και άλλους , πολεμούνται και κατηγορούνται.
                  Η φλόγα ( Το Πνεύμα)
Λείπει τώρα η φλόγα η πηγή θερμότητας  που άναψε την φωτιά, αυτή  η φλόγα  που αν απομακρυνθήκαμε από αυτήν, τότε έσβησε και η δική μας φωτιά.
Ποιος θα μπορούσε να δώσει την φωτιά αν όχι Αυτός που είναι η φωτιά?    
1Κορ. 3:6 Εγώ εφύτευσα, ο Απολλώς επότισεν, αλλ' ο Θεός ηύξησεν·7 ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι ούτε ο ποτίζων, αλλ' ο Θεός ο αυξάνων.
Ναι, κάποιος μας μίλησε με τα λόγια του Θεού, άγγιξε τα συναισθήματα μας , με αυτά τα λόγια διήγειρε την πίστη μας, αλλά τίποτα δεν θα γινόταν αν το πνεύμα του Κυρίου δεν μας αναγεννούσε.
Ιωάν. 3:3 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού.
Ιωάν. 3:4 Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος· Πως δύναται άνθρωπος να γεννηθή γέρων ων; μήποτε δύναται να εισέλθη δευτέραν φοράν εις την κοιλίαν της μητρός αυτού και να γεννηθή;
Ιωάν. 3:5 Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.
Ιωάν. 3:6 Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα.
Εξ ύδατος και πνεύματος , από το νερό και από το Πνεύμα .
Όλοι ξέρουμε ότι το νερό δίνει ζωή και ότι με αυτό συμβολίζεται ο Λόγος του Θεού που δίνει ζωή στον άνθρωπο , το οποίο νερό έχει μέσα οξυγόνο, το δεύτερο στοιχείο για να υπάρχει η φωτιά μέσα μας αναμμένη .
Δύο πράγματα μας ενδιαφέρουν από αυτά τα εδάφια το ένα είναι από τι γεννηθήκαμε , και το άλλο πως χάνεται , πως απομακρύνεται αυτή η φλόγα , το πνεύμα του Θεού από τον άνθρωπο.
Όταν ο άνθρωπος <<αναγεννιέται>> από στόχους κοσμικού περιεχομένου
από τις προσδοκίες και τα όνειρά του που ενδεχομένως ήρθε στον Κύριο για να του τα πραγματοποιήσει , αυτός ο άνθρωπος , δεν γεννήθηκε από το Πνεύμα του Θεού , αλλά από τους σαρκικούς του στόχους .Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαμε πριν για το τι συμβαίνει σε αυτούς που τελικά δεν λαμβάνουν αυτό που περίμεναν. 
Έτσι εάν  κατά το πέρασμα των ετών δεν καταλάβει και πάλι τον λόγο που βρίσκεται στην εκκλησία τότε αρχίζει να ενεργεί η σάρκα με τα έργα της και να ζητάει πράγματα με σαρκικό τρόπο,    βλέπει με σαρκικά  μάτια τα πάντα , και εκτιμάει τις καταστάσεις γύρω του με σαρκικά κριτήρια , κατά τα συναισθήματα της καρδιάς του , χωρίς να λαμβάνει υπόψιν του τον Θεό, το τι θέλει Εκείνος , και πως πρέπει να γίνει κατά την τάξη του Θεού.
Επίσης  γίνεται επιρρεπείς στην αμαρτία , και εύκολα πέφτει στις παγίδες που του στήνει ο διάβολος.
Εδώ περνάμε στο δεύτερο την απομάκρυνση του πνεύματος του Θεού, που είναι επακόλουθο  του πρώτου .  
Κρ. 16:20 Και αυτή είπεν, Οι Φιλισταίοι επί σε, Σαμψών. Και αυτός εξύπνησεν εκ του ύπνου αυτού και είπε, Θέλω εξέλθει καθώς άλλοτε και θέλω εκτιναχθή. Αλλ' αυτός δεν εγνώρισεν ότι ο Κύριος είχεν απομακρυνθή απ' αυτού.21 Και επίασαν αυτόν οι Φιλισταίοι και εξώρυξαν τους οφθαλμούς αυτού και κατεβίβασαν αυτόν εις Γάζαν και έδεσαν αυτόν με δύο χαλκίνας αλύσεις· και ήλεθεν εν τω οίκω του δεσμωτηρίου.
Νομίζεις ότι μπορείς να παίζεις με την αμαρτία και τον διάβολο; με τον κόσμο?
Θα  σου κλέψει την αφιέρωσή σου, την πίστη σου , την κοινωνία σου με τον Θεό και εσύ θα νομίζεις ότι είσαι όπως πρώτα ,αλλά ο Κύριος θα έχει απομακρυνθεί.  
Το ένα είναι επακόλουθο του άλλου, αν δεν έχεις πίστη, χάνεις την όραση και τον στόχο, αν δεν έχεις στόχο τον Ιησού  δεν προσεύχεσαι και δεν μελετάς , και αν δεν προσεύχεσαι και δεν μελετάς γίνεσαι ευάλωτος και επιρρεπείς στην αμαρτία, και όταν έρθει η αμαρτία τότε φεύγει το Πνεύμα του Θεού , ξαναγίνεσαι δέσμιος του διαβόλου και σου βγάζει τα μάτια για να μην μπορείς να δεις ούτε τον εαυτός ούτε την κατάσταση σου,  ούτε τον δρόμο που πρέπει να βαδίζεις, ούτε τον στόχο σου.
Ο  Θεός και η αμαρτία δεν πάνε μαζί, δεν μπορεί μέσα στον ναό του Θεού που είναι το σώμα μας να υπάρχει βρόμικη σκέψη ή πράξη ή η ζωή μας να είναι σαν του κόσμου.
Ο Θεός θέλει ένας τόπο άγιο και καθαρό για να κατοικήσει , για να στήσει τον θρόνο του , και αυτός ο τόπος είναι η καρδιά μας, η ψυχή μας , το πνεύμα μας , η σκέψη μας , και όλα αυτά θα τα δοκιμάσει ,  με φωτιά θα τα καθαρίσει.
Ψαλ. 66:10 Διότι συ ηρεύνησας ημάς, Θεέ· εδοκίμασας ημάς, ως δοκιμάζεται το αργύριον.
Δεν θα πω τίποτα άλλο για το πως διαπερνάει η αμαρτία τον άνθρωπο,τι τρόπους βρίσκει για να τον εκθέσει στο θάνατο, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα  είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας και αυτό είναι η απομάκρυνση του Πνεύματος του Θεού.
Αδελφοί στην πραγματικότητα  ο Κύριος δεν φεύγει από κανέναν, ούτε κανέναν απορρίπτει, ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό, δια της αμαρτίας 
2Κορ. 13:5 Εαυτούς εξετάζετε αν ήσθε εν τη πίστει, εαυτούς δοκιμάζετε. Η δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν υμίν; εκτός εάν ήσθε αδόκιμοι κατά τι .
Ο Παύλος προτρέπει την εκκλησία να  να εξετάζεται και να δοκιμάζεται αν είναι πιστή στον Ιησού, και η απόδειξη είναι  αν το Πνεύμα Του είναι μέσα μας . Και πως μένει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας;
1Ιωάν. 3:24 Και όστις φυλάττει τας εντολάς αυτού μένει εν αυτώ, και αυτός εν εκείνω. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι μένει εν ημίν, εκ του Πνεύματος το οποίον έδωκεν εις ημάς.
Σε αυτόν που φυλάει τις εντολές Του , σε αυτόν κατοικεί το Πνεύμα του Θεού μέσα του, και τον οδηγεί  και η απόδειξη είναι η ζωή του, μια ζωή που συμβαδίζει με την ζωή του Ιησού .
Δεν κατοικεί το Πνεύμα του Θεού στους τέλειους, στους αλάνθαστους, γιατί δεν υπάρχει κανείς τέτοιος  ,ούτε στους διακόνους  ή τους  κήρυκες, αλλά σε αυτούς που έχουν ταπεινό και συντετριμμένο Πνεύμα, που γνωρίζουν την μετάνοια και διδάσκονται από τα λάθη τους , που συγχωρούν και δεν ζητούν εκδίκηση , που αγαπούν και δεν φθονούν, που σκεπάζουν τα λάθη των αδελφών τους και χαίρονται στην πνευματική τους αύξηση στην πνευματική τους πρόοδο, σε αυτούς που αγαπούν το σώμα της εκκλησίας  και μάχονται για την ενότητα και την αγάπη , και ξέρετε γιατί όλα αυτά; γιατί αγαπούν τον Ιησού , γιατί ζουν με το όνειρο να τον δουν μια μέρα και όχι μόνο τότε αλλά και τώρα ,να τον ακούσουν  να τον αισθανθούν να ζουν μαζί του αιώνια, αρχίζοντας από εδώ στη γη . 
Του Νεκτάριου Γρίσπου
Xristianikanea.gr
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!