Blogger Widgets
4 Οκτωβρίου 2011

Θέλω να σε γνωρίσω Κύριε!

(1Χρ. 28:9 )
Και συ, Σολομών υιέ μου, γνώρισον τον Θεόν του πατρός σου και δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία και εν ψυχή θελούση· διότι ο Κύριος εξετάζει πάσας τας καρδίας και εξεύρει πάντας τους λογισμούς των διανοιών· εάν εκζητής αυτόν, θέλει ευρίσκεσθαι υπό σού· εάν όμως εγκαταλίπης αυτόν, θέλει σε απορρίψει διά παντός.

 Eδώ βλέπουμε έναν πατέρα, έναν πατέρα που σκοπός του είναι να διδάξει το γιο του, μέσα από τη μεγάλη του εμπειρία, ώστε και εκείνος να μην κάνει τα ίδια λάθη, να μην πέση στις ίδιες παγίδες.
Αν και η ιστορία μας έχει δείξει ότι οι περισσότεροι δεν υπάκουσαν και έπεσαν στις ίδιες παγίδες, ίσως και χειρότερες...
Γι`αυτό μακάριος είναι ο άνθρωπος που διδάσκεται από τα λάθη των άλλων..
Μέσα από τις δικές του λοιπόν εμπειρίες του δείχνει τον τρόπο, που θα  πλησιάζει το Θεό.
Καθώς αρχίζει να μιλά, του λέει κάτι πολύ σημαντικό!
Και συ υιέ μου Σολομών γνώρισον Το Θεό του πατρός σου....
Γιατί χρησιμοποιεί εδώ ο Δαυίδ τη λέξη αυτή, γνώρισον?
Τί σημαίνει στ`αλήθεια η λέξη αυτή?
 Γνωρίζω=1ον) έχω αντίληψη ενός πράγματος, ενός γεγονότος, μιας κατάστασης.
                    2ον) έχω σχέσεις, επαφή, γνωριμία.
`Οταν λοιπόν ο Δαυίδ του λέει αυτή τη λέξη, ήθελε να του πει ότι πρέπει να έχει σχέση  με Το Θεό,  επαφή κάθε στιγμή, να συνομιλεί μαζί Του, δεν θα είναι απόμακρος, γιατί μέσα απ`αυτή τη σχέση, θα μάθη την καρδιά Του Θεού, τις ενέργειες Του Θεού, τα σπλάχνα Του Θεού, τις βουλές Του, τη σοφία Του, γιατί όλα αυτά θα του ήταν απαραίτητα στην πορεία της ζωής του, και στην υπηρεσία Του Θεού.
`Ηθελε να του πει ο Δαυίδ, γιε μου! δεν αρκεί να τον ξέρεις το Θεό μόνο, αλλά να τον γνωρίσεις εσύ προσωπικά, γιατί Ο Θεός είναι προσωπικός Κύριος.
Δεν αρκεί να τον ξέρεις από τον πατέρα σου ως μια γνώση και μόνο, του τι ο Θεός είχε κάνει μέσα στην ιστορία, αλλά να τον γνωρίσεις εσύ, και να γράψει με σένα  ιστορία .  Αλληλούια.
Αυτό ζητά Ο Θεός και από μας αγαπητοί, να τον γνωρίσουμε, δεν αρκεί να ξέρουμε ότι υπάρχει ένας Θεός και είναι εκεί ψηλά, πολύ μακρυά, αλλά να ζήσουμε Το Θεό προσωπικά, και να δούμε ότι είναι εδώ κοντά!
Ο Θεός ζητά τη σχέση σου μαζί Του, την κοινωνία σου με το Πρόσωπό Του, λαχταρά να τρέξεις κοντά Του, θέλει να ακούει τη φωνή σου συνεχώς, να αισθάνεται τα χνότα σου, έχει ανάγκη τη δική σου αγάπη, ναι έχει ανάγκη τη δική σου αγάπη, γιατί έδειξε τη δική Του σε σένα, και περιμένει την ανταπόκρισή σου.
Τι λες? την αξίζει?
Ναι την αξίζει! Είναι ο Πλάστης σου, Πήρε χρόνο να σε μορφώσει ο καλός Πατέρας.
`Άκουσε τι λέει:
(Ιερ. 1:5 )
Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία, σε εγνώρισα· και πριν εξέλθης εκ της μήτρας, σε ηγίασα· προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα.

To είπε στον Ιερεμία, το λέει και σε σένα σήμερα.
`Έχει ένα σχέδιο για τη ζωή σου.
Τον Ιερεμία τον κατέστησε προφήτη, άραγε τι έχει για σένα?
Ευλογημένο Το όνομα Του Κυρίου μας.
Ας έρθουμε σε κοινωνία με το Θεό, ας πούμε Κύριε θέλω να σε γνωρίσω.
 Δεν μου αρκεί να ξέρω μόνο για σένα! σε θέλω προσωπικά!

 Συνεχίζει ο Δαυίδ τις συμβουλές του, και λέει:
και δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία `Hξερε ο Δαυίδ πως είναι η ανθρώπινη καρδιά, γιατί ο ίδιος κυνηγιόταν συνεχώς, γι`αυτό και έλεγε:

(Ψαλ. 5:9 )
Διότι δεν είναι εν τω στόματι αυτών αλήθεια· η καρδία αυτών είναι πονηρία· τάφος ανεωγμένος ο λάρυγξ αυτών· διά της γλώσσης αυτών κολακεύουσι.


(Ψαλ. 11:2 )
Διότι, ιδού, οι ασεβείς ενέτειναν τόξον· ητοίμασαν τα βέλη αυτών επί την χορδήν, διά να τοξεύσωσιν εν σκότει τους ευθείς την καρδίαν.


(Ψαλ. 12:2 )
Έκαστος λαλεί ματαιότητα προς τον πλησίον αυτού· με χείλη δόλια λαλούσιν από διπλής καρδίας.

`Όμως ο Δαυίδ γνώριζε την καρδιά Του Θεού, γι`αυτό και λέει ποιο κάτω:
(Ψαλ. 15:1 -2)
Κύριε, τις θέλει κατοικήσει εν τη σκηνή σου; τις θέλει κατοικήσει εν τω όρει τω αγίω σου;
Ο περιπατών εν ακεραιότητι και εργαζόμενος δικαιοσύνην, και λαλών αλήθειαν εν τη καρδία αυτού

·Aυτό που γνώριζε, αυτό διδάσκει και εκείνος στο γιό του.
Τι ωραία να δουλεύεις στον Κύριο με αγνά και αγαθά κίνητρα, χωρίς συμφέροντα, χωρίς υποκρισία, χωρίς να φαίνεσαι εσύ, χωρίς να υψώνεται ο δικός σου εαυτός, χωρίς να αδικείς τα αδέλφια σου,  χωρίς να τους παίρνεις σαν πρόβατα που είναι το γάλα, το κρέας, και το μαλλί τους, ώστε να τα εκμεταλλεύεσαι εσύ, τι ωραία που είναι αυτή η καρδιά!
Ο Κύριος είπε στο Δαυίδ, ότι είναι άνδρας κατά την καρδίαν Του.
Τέτοιοι άνδρες, και γυναίκες, να γίνουμε, κατά την  καρδιά Του Κυρίου μας!
και εν ψυχή θελούση

`Οτι και αν κάνεις δηλαδή, να το κάνεις μέσα από την καρδιά σου, με το θέλω σου, επειδή ικανοποιεί Το Θεό.
Δεν θα το κάνεις για να σε δουν οι άλλοι, η επειδή κάποιος στο είπε, ενώ εσύ δεν θέλεις, δεν μετράει μπροστά στο Θεό, να έχεις αγάπη γι`αυτό που θα κάνεις για Τον Κύριο.
`Οτι και αν εργάζεσαι,  μην το βλέπεις σαν αγγαρεία, επειδή πρέπει γιατί είμαι σε θέση υπεύθυνη, όχι θα το κάνεις για Τον Κύριο που αγαπάς.
Ο Κύριος μετράει τα κριτήρια της καρδιάς, για ποιο λόγο  έκανες την κάθε πράξη.
Εξετάζει όπως λέει ο Κύριος τους διαλογισμούς των διανοιών.
Μπορεί στα μάτια των ανθρώπων να φάνηκες καλός για όλα αυτά που εργάστηκες, αλλά στα μάτια Του Θεού έχασες, και αυτό είναι που μετράει, να κερδίσεις στα μάτια Του Θεού!
Ε, και τι έγινε που οι άνθρωποι θα πουν το πόσο καλός.............είσαι...
Ο Θεός τι θα πει.
Προσπαθεί με κάθε τρόπο ο Δαυίδ να κάνει τον γιο του να καταλάβει ώστε να είναι ευλογημένος.
Ευχαριστούμε Το Θεό γιατί μέσα απ`αυτά τα εδάφια μέχρι και σήμερα που διαβάζονται, ο Δαυίδ δίνει και σε μας τις ίδιες συμβουλές.
Τώρα όμως στο τέλος του εδαφίου μας, βλέπουμε κάτι πολύ πολύ σημαντικό, χωρίς να θέλω να πω ότι τα πρώτα λόγια του εδαφίου δεν ήταν σημαντικά.
`Ομως προσέξτε πόσο σοβαρό είναι να εκζητάς Τον Κύριο συνεχώς.
Και ο Δαυίδ δεν έχει επάνω σ`αυτό μόνο προσωπική εμπειρία, αλλά έχει και το παράδειγμα εκείνο του Σαούλ, που έκανε δικά του πράγματα, χωρίς να είναι αρμοδιότητα δική του, και χωρίς να εκζητήσει το Θεό.
Είδε ο Δαυίδ τα αποτελέσματα του Σαούλ, και θέλει να προστατέψει το παιδί του, και όχι μόνο αυτόν αλλά και όλους εμάς αγαπητοί.
Γι`αυτό έρχεται πιστεύω με δυνατή φωνή στον γιο του αυτή τη φορά, και του λέει:
Γιε μου, άκουσέ με σε παρακαλώ, αν εκζητάς Τον Θεό θα είναι πάντα εκεί, παρόν, δε θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει, θα σε οδηγεί, θα σου μιλά, θα είσαι ασφαλείς, μόνο, μόνο, μην τον εγκαταλείψεις ΕΣΥ!
Γιατί τότε γιε μου, θα συμβεί κάτι πολύ άσχημο, κάτι που έζησα, και είδα να γίνεται σε ένα μεγάλο, ισχυρό βασιλιά μέχρι τότε του Ισραήλ, το Σαούλ.
Είδα την απόρριψη του γιε μου από Το Θεό, είδα την απόρριψή του!
Ο Κύριος του είπε μέσα από τον προφήτη  Σαμουήλ:
(1Σαμ. 15:26 -28)
Ο δε Σαμουήλ είπε προς τον Σαούλ, Δεν θέλω επιστρέψει μετά σού· διότι απέρριψας τον λόγον του Κυρίου, και ο Κύριος απέρριψε σε από του να ήσαι βασιλεύς επί τον Ισραήλ.
Και καθώς εστράφη ο Σαμουήλ διά να αναχωρήση, εκείνος επίασεν αυτόν από του κρασπέδου του ιματίου αυτού· και εξεσχίσθη.
Και είπε προς αυτόν ο Σαμουήλ, Εξέσχισεν o Κύριος την βασιλείαν του Ισραήλ από σου σήμερον και έδωκεν αυτήν εις τον πλησίον σου, τον καλήτερόν σου·
 
Γι`αυτό μην εγκαταλείψεις Τον Κύριο, γιατί θα σε απορήψη δια παντός!
Ας υπακούσουμε στα λόγια αυτά τα χρισμένα του Δαυίδ αγαπητοί.
Και ας σπεύσουμε να γνωρίσουμε Το Θεό των πατέρων μας, Το Θεό της Βίβλου, να δουλεύουμε σ`αυτόν με καρδιά τέλεια, και ειλικρινή θέληση, και να εκζητούμε συνεχώς το πρόσωπό Του!
 Προσευχή
 Κύριε βλέπω την αδυναμία μου.
Βλέπω την έλλειψη μου πάνω σ`αυτά, όμως βοήθησε με,  θέλω να σε γνωρίσω Κύριε, κάνε να βρω χάρη μπροστά σου, και δώσε μου τη δύναμη, και το χρόνο μπροστά να σε εκζητώ, και να κάνω το θέλημά σου όπως εσύ θέλεις.
 Σε παρακαλώ, σε χρειάζομαι.
Ξέρω ότι μ`ακούς τώρα, και εσύ  θα τελειώσεις το έργο που άρχισες μέσα μου.
Αμήν.
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!