Blogger Widgets
23 Σεπτεμβρίου 2011

H στρατιγική του σατανά στη ζωή σου

(Εφεσ. 6:11 - 12 )
Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να σταθήτε εναντίον εις τας μεθοδείας του διαβόλου·
διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου· εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις.Αυτό που βλέπουμε στα παραπάνω εδάφια είναι ότι ο διάβολος δεν έρχεται όπως λάχει. 
Εργάζεται με μεθοδία, με στραγική, καταστρώνει σχέδια, το πώς θα μπορέσει να σε ρίξει κάτω, πως θα εξουσιάζει στη ζωή σου.
Είναι ένα πνεύμα που δουλεύει μεθοδικά εναντίον του ανθρώπου.
 Η μέθοδος έχει να κάνει: 

α)με τάξη
β)σύστημα
γ)υπομονή 
δ)επιμονή.
 Μεθοδία σημαίνει ότι μέσα της έχει σχέδιο. Έχει τάξη επειδή θέλει να μας καταστρέψει.
Σε ό,τι αφορά την καταστροφή, κάνει ότι μπορεί καλύτερο για να το καταφέρει.
 Ο Κύριος λέει, «γίνεται φρόνιμοι ως οι όφεις, και απλοί ως οι περιστερές». 
Υπάρχει κάτι από τον διάβολο, που μπορούμε να μιμηθούμε κι εμείς. 
Αυτό είναι η μεθοδία του. Είναι μεθοδικός. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη ή ανεκμετάλλευτο. Πάει εκεί και επιμένει, βάζει όλη την τέχνη και την πανουργία του, να καταφέρει κάτι. Και ο Παύλος λέει, «κι εγώ πανούργος ων, με δόλο σας έπιασα». Άρα είναι κάτι που κι εμείς πρέπει να μάθουμε. Θέλει να πάρουμε την πανουργία αυτή, την μεθοδία, την εξυπνάδα. Όχι την πονηριά αλλά την εξυπνάδα Για να φέρουμε ψυχές στον Χριστό, χωρίς να αμαρτάνουμε και να προωθηθεί η βασιλεία του Θεού.

Η στρατηγική του σατανά είναι να παρασύρει τους ανθρώπους σε αμαρτία, ειδωλολατρεία, μυστικές οργανώσεις, μαγεία, και άλλα πολλά που ο Λόγος τα λέει έργα της σαρκός.
(Γαλ. 5:19 -21 )
Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια,
ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθραι, έριδες, ζηλοτυπίαι, θυμοί, μάχαι, διχοστασίαι, αιρέσεις,
φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κώμοι, και τα όμοια τούτων....

Με αποτέλεσμα συνειδητά, ή ασυνείδητα, να έρθουν σε συνθήκη μαζί του, και να κρατήσει τους ανθρώπους σε δεσμά.
 `Άλλες στρατηγικές του σατανά για να εμποδίσει την πνευματική ανάνηψη του ανθρώπου είναι θλίψεις, βάσανα,  πείνα, καταστροφές,  φτώχεια, απελπισία, αρρώστιες, και επίσης  πνευματικός ύπνος, αδράνεια, αδιαφορία, καλοπέραση, εγωκεντρισμός.Με ιδιαίτερη επιμέλεια φροντίζει ο σατανάς να ελέγχει τη διάνοια των ανθρώπων, γιατί μέσα απ`αυτήν έχει τον έλεγχο πάνω στις πράξεις, στη ζωή τους και σε ότι αυτοί κατέχουν σαν χάρισμα, η υλικό αγαθό.
Για να έχει με επιτυχία τον έλεγχο σε ζητήματα τέτοιου είδους, επικεντρώνει την προσοχή του σε όσους κατέχουν σπουδαίες θέσεις, ξεκινώντας  απ`αυτούς που κυβερνούν το κάθε κράτος,και προχωρώντας σε κάθε σημαντικό πρόσωπο στις επιστήμες,  την υγεία,  την οικονομία, την τέχνη, και όποιον άλλον κατέχει υπεύθυνη θέση, μέχρι τον αρχηγό της κάθε οικογένειας.
Κάθε πρόσωπο, που έχει κάποια δυνατότητα επιρροής,είναι ένας ιδιαίτερος στόχος. Η ίδια τακτική εφαρμόζετε και για τα πρόσωπα θρησκευτικής ηγεσίας, και μάλιστα με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, και δεν υπάρχει περίπτωση να παραληφθεί απ`αυτή την προσπάθεια επηρεασμού, ούτε ένας ποιμένας, διάκονος, πρεσβύτερος, οποιοσδήποτε τέλος πάντων συντελεί σε κάτι μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο.
`Ετσι μπορεί να συμβεί σε πρόσωπα που κατέχουν μια υπεύθυνη θέση, να προβαίνουν ξαφνικά σε αποφάσεις, και ενέργειες που ζημιώνουν το έργο, και που ίσως πριν δεν τις ενέκριναν ούτε αυτοί οι ίδιοι.Αυτή είναι η τακτική του διαβόλου, για να κρατά καλά στα χέρια του τον κάθε άνθρωπο,  την κάθε χώρα,  την εξέλιξη της κοινωνίας, και όλο το κοσμικό σύστημα.

`Ομως Ο Θεός μας έχει εφοδιάσει με ισχυρά, και αποτελεσματικά όπλα, για να μπορούμε να καταπολεμούμε τα πάντα.
(2Κορ. 10:4-6)
διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων
επειδή καθαιρούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επαιρόμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού, και αιχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού,
και είμεθα έτοιμοι να εκδικήσωμεν πάσαν παρακοήν, όταν γείνη πλήρης η υπακοή σας.

Επειδή ο στόχος του διαβόλου  είναι να ελέγχει το νου των ανθρώπων, πρέπει να στρέψουμε προς τα κει τα όπλα μας, και να γκρεμίζουμε τα οχυρά, που χτίζει μέσα στη διάνοια.
Με την προσευχή μας, και τη μετάνοιά μας, καθώς αντιπροσωπεύουμε το λαό μας, θα σπάσουμε τον έλεγχο που ασκεί ο διάβολος πάνω στους ανθρώπους.
Γι`αυτό έλα  εκκλησία του Ιησού Χριστού στις επάλξεις, ας απορρίψουμε κάθε τι που δεν οικοδομεί, ας απορρίψουμε κάθε έχθρα μεταξύ αδελφών, ας απορρίψουμε τις  μεταξύ μας διαφορές,  και μικρότητες, και ας ενωθεί το σώμα του Ιησού ώστε ενωμένοι στην προσευχή να γκρεμίσουμε ότι ο διάβολος έκτισε, και χτίζει.
`Ελα εκκλησία!
Ζούμε σε μια χώρα που οι άνθρωποι είτε συνειδητά,  είτε ασυνείδητα,  έχουν κάνει διάφορες συνθήκες με τις πονηρές δυνάμεις. Κοιτάξτε την κατάντια της χώρας μας, του λαού μας, έχουμε γίνει περίγελο σε όλους, όλοι μιλάνε για μας, όλα τα κανάλια δείχνουν εμάς, έχουμε γίνει το επίκεντρο σε όλα.
Υπάρχει ιερατείο σατανιστών που παραδίνει τη χώρα, τους ανθρώπους, στις δυνάμεις τις πονηρές, για να υλοποιήσουν τις προθέσεις του σατανά.
`Ομως αδελφοί υπάρχουμε εμείς!
Ο Κύριος κάλεσε, τον κάθε ένα μας, και μας έκανε  δικούς του ιερείς, ιερείς Του Μεγάλου, Του Ισχυρού, Του Τρομερού, Του Μοναδικού Θεού, Του Ιησού Χριστού.
Ο Παύλος το λέει:
(1Πέτ. 2:9 )
σεις όμως είσθε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά να εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φώς·

Aυτός είσαι, και είμαι, ένας ιερέας πνευματικός Του Κυρίου.
Και ο Κύριος μας καλεί, και μας αναθέτει να βγούμε, και να σταθούμε ενάντια στα οχυρά του εχθρού, και να τα συν τρίψουμε, γιατί εκείνος που είναι μέσα μας,  είναι ισχυρότερος απ`αυτόν που είναι στον κόσμο.
Ελάτε στον τόπο της προσευχής, η προσευχή σου έχει δύναμη μην το ξεχνάς, γιατί ο Κύριος έχει βάλει μέσα σου λόγο, και ο Λόγος του Κυρίου δεν επιστρέφει κενός, αλλά εκτελεί τα πάντα όπου τον αποστέλλει.
Ελάτε και ας έχουμε όλη την προσήλωσή μας εκεί, στην προσευχή, μην στρέφεις το μυαλό σου σε θέσεις, εξουσίες, σε τίτλους, τον αληθινό πολεμιστή δεν τον κάνουν οι τίτλοι, οι θέσεις, τα αξιώματα, το όνομα, η αναγνώριση από τους άλλους ότι είσαι ο Α  ή ο  Β.
`Οχι!   Ο αληθινός πολεμιστής  διακρίνεται, δεν μπορείς να τον κρύψεις, όπως δεν μπορεί να κρύψει μια έγκυος γυναίκα το παιδί στην κοιλιά της όταν είναι 9 μηνών.
Το θέμα όμως δεν είναι το αν φανούμε η όχι, το θέμα είναι να σταθούμε στην πρώτη γραμμή και να αγωνισθούμε στην προσευχή, όλοι, όλοι μηδενός εξαιρουμένου, για εμάς, τους ανθρώπους, και πάνω απ`όλα για Τον Κύριο που αγαπούμε, και λατρεύουμε.
Τι λες αδελφέ σε αυτή την πρόσκληση Του Κυρίου?
Ποια θέση θα πάρεις?
Με πίστη λέω` καμία άλλη ``θέση`` εκτός αυτή Του Κυρίου, να σταθώ στο χάλασμα!!
Ο Κύριος να φέρει Σωτηρία

Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!