Blogger Widgets
22 Σεπτεμβρίου 2011

Σώσε Κύριε τη χώρα μας (Τι έκανε Το Πνεύμα Του Θεού στην Ουγκάντα)

Μπορεί ο Θεός να σώσει ένα έθνος ολόκληρο?
Ησα. 66 :8 
Τις ήκουσε τοιούτον πράγμα; τις είδε τοιαύτα; ήθελε γεννήσει η γη εν μιά ημέρα; ή έθνος ήθελε γεννηθή ενταυτώ αλλ' η Σιών άμα εκοιλοπόνησεν, εγέννησε τα τέκνα αυτής.

Nαι! Ο Θεός μπορεί να ενεργήσει και να σώσει ένα έθνος σε μια μέρα.
`Ενα μεγάλο παράδειγμα είναι αυτό της Ουγκάντα που μας δείχνει πως Ο Θεός μπορεί να μετατρέψει καταστάσεις, που φαίνεται αδύνατο να αλλάξουν, και πως δοξάζεται ιδιαίτερα εκεί που υπάρχουν τεράστια, και άλυτα προβλήματα.

Ο πρώτος ιεραπόστολος στην Ουγκάντα πήγε το 1875, πράγμα που σημαίνει ότι ο Χριστιανισμός εκεί έχει μια ιστορία  100 χρόνων.
Μέχρι τότε η περιοχή αυτή του Νείλου, ήταν ένα επίκεντρο δαιμονικών δυνάμεων.
`Οταν τελικά έφτασε εκεί το Ευαγγέλιο οδηγώντας τους ανθρώπους στο Χριστό, άρχισε ένας πολύ έντονος αγώνας στον Πνευματικό χώρο.

Μόλις δέκα χρόνια αργότερα, γνώρισε η νεοσύστατη εκκλησία ένα πολύ βαρύ διωγμό, και πολλοί πέθαναν σαν μάρτυρες.
Πέρασαν άλλα 18 χρόνια για να γίνει στην Ουγκάντα η πρώτη Αναζωπύρωση.
Ξεκίνησε από ένα επίσκοπο, που έκραζε στο Θεό ένθερμα επειδή η διακονία του ήταν πολύ αδύναμη.
Ο Θεός αποκρίθηκε στην κραυγή του, και τον πλήρωσε με το `Αγιο Πνεύμα κατά ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο.
Το 1919 και 1929 έχουμε τις επόμενες Αναζωπυρώσεις.
Ξεκίνησαν και αυτές από Χριστιανούς που εκ ζητούσαν θερμά Τον Κύριο, επειδή ήταν πολύ λυπημένοι, γιατί η παρουσία, και η δύναμη Του είχαν αποσυρθεί και οι άνθρωποι έπεφταν όλο και ποιο βαθιά στην αμαρτία.
`Ομως μετά από δέκα χρόνια είχαν και πάλι όλα νεκρωθεί.
Τότε  δύο άντρες άρχισαν να εκζητούν ένθερμα Το Θεό, και να κράζουν σ`αυτόν για αναζωπύρωση.
`Οσο πιο πολύ  προσεύχονταν,  τόσο και φούντωνε μέσα τους η αποφασιστικότητα.

`Ενας φλογερός άλλος ιεραπόστολος από τη Ρουάντα ενώθηκε μαζί τους, και οι τρεις τους άρχισαν να περιφέρονται σε όλη τη χώρα καλώντας ανθρώπους για προσευχή.

Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια ο Θεός άρχισε να φανερώνει όλο και ποιο έντονα το χρίσμα και την παρουσία Του.

Δεν έγινε με τρόπο εκρηκτικό, όμως παντού, όπου γινόταν προσευχή με έντονη εκζήτηση του Θεού, η δύναμη Του άρχιζε να αγγίζει, και να σώζει, όλο και περισσότερους ανθρώπους.
Τελικά έγινε η Αναζωπύρωση.

Η φωτιά που ξεκίνησε από τα σημεία της προσευχής, προχώρησε από τόπο σε τόπο και εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα.
Ο Γάλος ιεραπόστολος γεμάτος χαρά ξαναγύρισε στη Ρουάντα, για να ξεσηκώσει και εκεί τους ανθρώπους σε προσευχή.

Το 1935 Χριστιανοί από την Ουγκάντα, και τη Ρουάντα, με πνευματική δίψα, και  βαθιά λαχτάρα για Το Θεό, συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί σε μια πόλη.
Αυτή τη φορά το αποτέλεσμα ήταν μια πραγματική ``έκρηξη`` του Αγίου Πνεύματος.
Η αναζωπύρωση αυτή που έμεινε ως γνωστή σαν `` Αναζωπύρωση της Ανατολικής Αφρικής``, εξαπλώθηκε στο Μπουρούντι, στη Ρουάντα, στο Νότιο Σουδάν, την Κένυα, την Τανζανία, το Μαλάουι, και τη Ζάμπια και θεωρείτε από τις μεγαλύτερες αναζωπυρώσεις στην εκκλησιαστική ιστορία.
Από τις χώρες αυτές η φωτιά μεταπήδησε προς την Ευρώπη, τον Καναδά, την Αμερική, και τη Αυστραλία.
Κατά τα πρώτα χρόνια της αναζωπύρωσης αυτής, η έμφαση δινόταν στο να ``πιουν`` οι Χριστιανοί Το `Αγιο Πνεύμα, να ζωογονηθούν, και να ετοιμαστούν από Αυτόν.
Το 1940 η αναζωπύρωση αυτή έστειλε 125 καλά προετοιμασμένους ιεραπόστολους στις γειτονικές χώρες για να την μεταδώσουν εκεί.
Οι Χριστιανοί που υπάρχουν σήμερα στο Νότιο Σουδάν είναι καρπός αυτών ακριβώς των ιεραποστόλων που είχε στείλει τότε η Ουγκάντα.
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ!
`Ομως  κι αυτή η αναζωπύρωση έσβησε τελικά.
Γιατί, γιατί, γιατί.....
Γιατί οι διαμάχες μέσα στις εκκλησίες, προσέξτε πάλι,  οι διαμάχες ΜΕΣΑ στις εκκλησίες, και οι διαφωνίες σε θέματα διδασκαλίας έσβησαν  τη φλόγα.
ΝΤΡΟΠΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ!
Το 1962 εκχύθηκε  το `Αγιο Πνεύμα με ένα διαφορετικό τώρα τρόπο, μετά από 22 χρόνια, πω! πω!
`Έγιναν θαύματα και σημεία, αλλά και πάλι οι διαμάχες και τα σχίσματα σταμάτησαν την αναζωπύρωση. <<Παντού και πάντα τα ίδια πράγματα, το ίδιο πνεύμα>>
Επιτέλους εκκλησία δεν καταλαβαίνεις?
Τι κάνετε ποιμένες?  Δεν φοβάστε το Θεό? 
(Ησ. 56:11 )
.......... και ποιμένες, οίτινες δεν γνωρίζουσι σύνεσιν· πάντες είναι εστραμμένοι προς την οδόν αυτών, έκαστος εις το μέρος αυτού, διά το κέρδος αυτών.
(Ιερ. 2:8 )
Οι ιερείς δεν είπον, Που είναι ο Κύριος; και οι κρατούντες τον νόμον δεν με εγνώρισαν· και οι ποιμένες εγίνοντο παραβάται εναντίον μου, και οι προφήται προεφήτευον διά του Βάαλ και περιεπάτουν οπίσω πραγμάτων ανωφελών.


(Ιερ. 10:21)
Επειδή οι ποιμένες εμωράνθησαν και τον Κύριον δεν εξεζήτησαν, διά τούτο δεν θέλουσιν ευοδωθή και πάντα τα ποίμνια αυτών θέλουσι διασκορπισθή.


(Ιερ. 12:10)
Ποιμένες πολλοί διέφθειραν τον αμπελώνά μου, κατεπάτησαν την μερίδα μου, κατέστησαν την μερίδα την επιθυμητήν μου έρημον άβατον.


(Ιεζ. 34:7 - 10)
Διά τούτο, ακούσατε, ποιμένες, τον λόγον του Κυρίου·
Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, εξάπαντος, επειδή τα πρόβατά μου έγειναν λάφυρον και τα πρόβατά μου έγειναν κατάβρωμα πάντων των θηρίων του αγρού δι' έλλειψιν ποιμένος, και δεν εζήτησαν οι ποιμένες μου τα πρόβατά μου αλλ' οι ποιμένες εβόσκησαν εαυτούς και δεν εβόσκησαν τα πρόβατά μου,
διά τούτο, ακούσατε, ποιμένες, τον λόγον του Κυρίου·
Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· Ιδού, εγώ είμαι εναντίον των ποιμένων, και θέλω εκζητήσει τα πρόβατά μου εκ της χειρός αυτών και θέλω παύσει αυτούς από του να ποιμαίνωσι τα πρόβατα· και δεν θέλουσι πλέον βόσκει εαυτούς οι ποιμένες, διότι θέλω ελευθερώσει εκ του στόματος αυτών τα πρόβατά μου και δεν θέλουσιν είσθαι κατάβρωμα εις αυτούς.


Μετά απ`όλα αυτά, την ίδια εποχή άρχισαν και οι πρώτες πολιτικές αναταραχές.
Πολλών ανθρώπων τα δικαιώματα άρχισαν να καταπατούνται.
Στη δεκαετία του 60 πήραν την εξουσία οι Κομμουνιστές.
Ξανά έπρεπε να κράξουν οι χριστιανοί στο Θεό για βοήθεια και ειρήνη, και για μια καινούργια  επέμβασή Του.
Το  1971 έπεσε αυτή η κυβέρνηση και οι χριστιανοί σταμάτησαν να προσεύχονται τόσο εντατικά.
Και τότε ήρθε ο  `Ιντι Αμίν.
Και σήμερα υπάρχουν πολλοί σαν αυτόν στις εξουσίες.....
Αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν δεν υπάρχει προσευχή συνεχόμενη,  ``Αιχμαλωσία``
 `Οσο πιο πολύ έμενε στην εξουσία, τόσο χειρότερος γινόταν.
Η Ουγκάντα έγινε παγκόσμια γνωστή, για τον πόνο τη δυστυχία, και την κακία που τη μάστιζαν.
Το 1975 ανακήρυξε ο `Ιντι Αμίν την Ουγκάντα σε μουσουλμανικό κράτος, ενώ μόνο το 3% του πληθυσμού ήταν Μουσουλμάνοι.
Οι συγκεντρώσεις στις εκκλησίες απαγορεύτηκαν, και οι χριστιανοί υπέφεραν πολύ βαρύ διωγμό.
Τελικά μερικοί χριστιανοί αποφάσισαν να ξαναωργανοσουν κρυφά τις εκκλησίες τους, και να συναντιόνται στα σπίτια, και όπου αλλού  θα μπορούσαν  να προσευχηθούν μαζί στις σκληρές αυτές ώρες.
`Εξ αιτίας του διωγμού αναγκάστηκαν τελικά να καταφύγουν στη ζούγκλα, και εκεί τα κατάφεραν να  συναντιόνται να προσεύχονται, με ``ωδίνες τοκετού`` για τη χώρα τους, και να κράζουν απ` τα βάθη της καρδιάς τους προς το Θεό.
Τελικά ήλθε η αλλαγή και το 1979 έπεσε ο `Ιντι Αμίν.
To 1980 έγινε μια καινούργια αναζωπύρωση.
Οι περισσότεροι σημερινοί πνευματικοί εργάτες στην Ουγκάντα αναγεννήθηκαν εκείνη την εποχή.
`Ομως ταυτόχρονα ήρθε και ο `Ομποτε στην εξουσία, και η κυβέρνηση του ήταν χειρότερη και απ`αυτή του `Ιντι Αμίν.
`Εκανε ότι ποιο φοβερό μπορούσε.
Και αυτό συνέβη γιατί με την πτώση του `Ιντι Αμίν σταμάτησαν αμέσως οι προσευχές των χριστιανών.
Κάτω από την πίεση των γεγονότων έγινε μια συνάντηση προσευχής 10.000 χριστιανών από όλη τη χώρα.
Το 80% απ`αυτούς έδωσαν την υπόσχεση να προσεύχονται ημέρα και νύχτα, μέχρι ο Κύριος να επέμβει στη χώρα τους.
Σε όλη τη χώρα άρχιζαν να κράζουν πάλι στο Θεό, και σύντομα ήρθε πάλι η παρουσία Του με σημεία, και τεράστια θαύματα.
Τον Ιανουάριο του 1986 έπεσε τέλος και αυτή η φοβερή κυβέρνηση.
`Έξι μήνες αργότερα πνευματικές αναζωπυρώσεις άναβαν σ`όλη την Ουγκάντα.
Τώρα οι πιστοί προσεύχονταν για να διαρκέσει η ειρήνη, και εδώ και 13 χρόνια Ο Θεός  το παραχωρεί.
Είναι η μεγαλύτερη περίοδος ειρήνης που είχε ποτέ η Ουγκάντα.
Το 1989 με 1990 παρουσιάστηκε η επόμενη κρίση στη χώρα:Το AIDS
 H Oυγκάντα  είχε το μεγαλύτερο ποσοστό σε κρούσματα AIDS στον κόσμο. Μια πρόγνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας έλεγε, ότι μέχρι το 1997 θα  έχει πεθάνει το άλλο 1/3 δεν θα ήταν σε θέση ούτε να περπατήσει, ενώ η οικονομική και πολιτική καταστροφή ήταν πια ζήτημα χρόνου.
Αν παρατηρήσουμε την ιστορία της Ουγκάντα, θα δούμε 2 χαρακτηριστικά σημεία που διαρκώς επαναλαμβάνονται:
`Οταν οι χριστιανοί ενώνονταν σε προσευχή και έκραζαν για τη χώρα τους, απελευθερωνόταν η ενέργεια Του Θεού.
`Οταν τα προβλήματα ήταν καυτά υψώνονταν προσευχές.
Μόλις τα προβλήματα λύνονταν οι προσευχές σταματούσαν.
Σαν αποτέλεσμα καινούργια προβλήματα παρουσιάζονταν.
Και ο Θεός μίλησε στους Πνευματικούς ηγέτες της Ουγκάντα:
``Oταν προσευχόσαστε για τα προβλήματα που  μαστίζουν τη χώρα σας αυτά λύνονται, αλλά στη θέση τους έρχονται καινούργια.
Αυτό είναι κάτι που διαρκώς επαναλαμβάνεται.
Αρχίστε τώρα εσείς να προσεύχεσται για τον προφητικό, σωτηριακό προορισμό της χώρας σας στα σχέδια Μου κι Εγώ θα ενδιαφερθώ για τη λύση των προβλημάτων της``
Μετά από κάποιο διάστημα που χρειάστηκε για να μάθουμε αυτό το νέο τρόπο προσευχής άρχισαν να γίνονται αλλαγές σε κάθε  τομέα της χώρας.
Σήμερα η Ουγκάντα είναι το μόνο κράτος στην Αφρική όπου το ποσοστό των κρουσμάτων του AIDS διαρκώς υποχωρεί, και η υποχώρηση αυτή συντελείται με τον ποιο γρήγορο ρυθμό σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ο Θεός είναι πιστός στο Λόγο Του.
Τα στοιχεία αυτά τα πήρα απο το βιβλίο ``ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ`` του John Mulinde

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη