Blogger Widgets
24 Δεκεμβρίου 2010

ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Γαλ. δ4- ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν, ο Θεός τον Υιόν αυτού, όστις εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγη εις τον νόμον
Το Κριτικό κείμενο δ4- ότε δε ήλθεν το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο θεός τον υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμον...
 Το πλήρωμα του χρόνου σημαίνει, ότι ο Θεός έκρινε ότι ο χρόνος ήταν κατάλληλος για να μπορέσει να επηρεάσει και να σώσει όλο τον κόσμο. 
Και ξέρουμε ότι τον καιρό της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, υπήρχε μια κοινή γλώσσα με την οποία μπορούσαν να επικοινωνήσουν όλοι, τα Ελληνικά, υπήρχαν οι ρωμαϊκοί δρόμοι που ένωναν την Αίγυπτο με όλη την Ασία, την Ελλάδα, μέχρι και την Ιταλία.
  Εφεσ.α. 9-10.
 Κι έτσι, σύμφωνα με την εύνοιά του για μας, μας έκανε να γνωρίσουμε το θέλημά του, το οποίο έμενε αφανέρωτο σε σχέση με τη χάρη την οποία έβαλε σαν σκοπό του, να πραγματοποιήσει, όταν θα συμπληρώνονταν οι καιροί, έτσι που τα πάντα να βρουν την ολοκλήρωσή τους στο πρόσωπο του Χριστού, τόσο αυτά που είναι πάνω στον ουρανό όσο κι αυτά που είναι εδώ κάτω στη γη.
 Ο Παύλος τονίζει εδώ την ανθρώπινη φύση του Ιησού, ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα, με την παρέμβαση όμως του Θεού.
 Ο Κύριος μας υποτάχθηκε κάτω από τον νόμο τέλεια. Ο Ιησούς γεννήθηκε κάτω από τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης, υπάκουε τέλεια στο Νόμο, τηρούσε τις γιορτές, τα Σάββατα, τις θυσίες και όλα αυτά που ο Θεός ζητούσε, τα έπραττε.
 Όμως έφερε καινούρια Διαθήκη με τον θάνατο και την ανάσταση Του. Και επειδή Εκείνος τήρησε τα πάντα, και πήρε τη δικαιοσύνη που ο νόμος απαιτούσε, τα ακύρωσε και μας δίνει δωρεάν την δικαιοσύνη Του και δεν χρειάζεται πια εμείς να κάνουμε όλα αυτά τα τελετουργικά πράγματα του νόμου.
 Οι σημερινοί Ιουδαϊζοντες είναι εκείνοι οι οποίοι καθιερώνουν ξανά πράγματα από τα οποία ο Κύριος μας ελευθέρωσε. ( ορθόδοξοι- καθολικοί..) Δηλαδή, όλο το έργο του Κυρίου το ακυρώνουν, ακυρώνουν τη χάρη του Θεού, γι’ αυτό και διδάσκουν ότι ο άνθρωπος θα σωθεί με καλά έργα.
 Ο άνθρωπος όμως δεν σώζεται με καλά έργα. Σώζεται με την πίστη στο πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Και αφού σωθεί, μετά κάνει τα καλά έργα.
 Αγαπητοί δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο και άσκοπο στην ιστορία του κόσμου.
Πάνω απ`όλα υπάρχει ένα θείο σχέδιο με σκοπό το αγαθό για τον άνθρωπο.
Ο Υιός Του Θεού ήρθε στη γη μας για να φέρη τη Σωτηρία, και να ανοίξει τον κλειστό από την αμαρτία δρόμο πρός τον Θεό.
Δεν ήρθε λίγο νωρίτερα, ούτε λίγο αργότερα, αλλά στην κατάλληλη ώρα.
`Ηρθε στο πλήρωμα του χρόνου, όταν κάθε ελπίδα για σωτηρία από τον άνθρωπο είχε χαθεί.
`Ηρθε  να φωτίσει τα πνευματικά σκοτάδια, να γίνει ο αντικαταστάτης του ανθρώπου, μπροστά στη θεία δικαιοσύνη, και να πεθάνει στη θέση του.
Αγαπητέ(η) ο Χριστός ήρθε και  για σένα.
Μην παραβλέψεις την αγάπη του.
Πρόσφερε τώρα την καρδιά σου, να γεννηθεί Αυτός που τόσο σ`αγάπησε.
Και γνώριζε κάτι, ότι εκείνος έρχεται στον δικό του καιρό.
Στον καιρό που εκείνος ξέρει ότι είναι ο κατάλληλος να επέμβει ώστε να εκτελεστούν οι δικοί Του σκοποί για σένα.
Εσύ ζήτα τον, και περίμενε με υπομονή όπως όλοι οι `Άγιοι του Θεού.
Ο Δαυίδ είχε πει: 
Ψαλ. 40:1 
 ΠΕΡΙΜΕΝΑ με υπομονή τον Κύριο και έσκυψε προς εμένα και άκουσε την κραυγή μου· 
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!