Blogger Widgets
20 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΜΕΝΑ


 Ματθ. 11:28 »
Σ' εμένα ελάτε όλοι όσοι κοπιάζετε κι είστε βαριά φορτωμένοι, κι εγώ θα σας αναπαύσω.
 Kάθε μέρα η διάθεση μας αλλάζει χιλιάδες φορές, και αυτό το έχουμε δει να γίνετε στη ζωή όλων μας.
Κάποιες στιγμές η απογοήτευση μας κυριεύει.
`Αλλες πάλι, η χαρά και η ελπίδα.
Ξεκινάς με ένα πλατύ χαμόγελο, γεμάτη η ψυχή από εφροσύνη, και χαρά, και λίγο ποιο πέρα σε περιμένουν δάκρυα, και θλίψη.
Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου.
Και όπως μας αναφέρει η Αγία Γραφή στον εκκλησιαστή….
Εκκλ. γ:1 - 9
υπάρχει για κάθε τι, και καιρός για κάθε πράγμα κάτω από τον ουρανό.  Καιρός να γεννιέται κανείς, και καιρός να πεθαίνει· καιρός να φυτεύει, και καιρός να ξεριζώνει το φυτεμένο·
 καιρός να φονεύει, και καιρός να γιατρεύει· καιρός να καταστρέφει, και καιρός να οικοδομεί·
 καιρός να κλαίει, και καιρός να γελάει· καιρός να πενθεί, και καιρός να χορεύει·
 καιρός να διασκορπίζει πέτρες, και καιρός να μαζεύει πέτρες· καιρός να εναγκαλίζεται, και καιρός να απομακρύνεται από τον εναγκαλισμό·
καιρός να αποκτήσει, και καιρός να απολέσει· καιρός να φυλάττει, και καιρός να απορρίπτει·
 καιρός να σχίζει, και καιρός να ράβει· καιρός να τηρεί σιγή, και καιρός να μιλάει·
 καιρός να αγαπήσει, και καιρός να μισήσει· καιρός πολέμου, και καιρός ειρήνης.
 Ποια είναι η ωφέλεια στον εργαζόμενο από όσα αυτός μοχθεί;
 Δυστυχισμένε άνθρωπε, γιατί η ζωή σου να έχει τόσες και τέτοιες μεταβολές?

Ας παρατηρήσουμε τα πουλιά, πόσο διαφορετικά ζούν.
`Ηρεμοι  ψαλτωδοί, κάθε μέρα  υμνούν το Δημιουργό τους, γιατί ξέρουν ότι φροντίζει γι`αυτά.
 Ο Θεός μέσα από Το Λόγο Του, μας  δίνει ένα θαυμάσιο παράδειγμα  χρησιμοποιόντας τα πουλιά για να διδαχτούμε εμείς οι άνθρωποι, που είμαστε κατ`εικόνα Θεού πλασθέντες, και με σχέδειο από αυτόν το Δημιουργό, και πατέρα μας, να γίνουμε όμοιοι    μ`αυτόν.   Πολλές φορές Ο Κύριος χρησιμοποιεί ως παραδειγμα  ζώα, φυτά, για να μας νουθετήση. Λέει λοιπόν  Ο Λόγος Του Ο Αγιος.
 Ματθ. Σ:26 – 34
 Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο Πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά· σεις δεν είσθε πολύ ανώτεροι αυτών;
Αλλά τις από σας μεριμνών δύναται να προσθέση μίαν πήχην εις το ανάστημα αυτού;
Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε; 
Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνουσι· δεν κοπιάζουσιν ουδέ κλώθουσι.
 Σας λέγω όμως ότι ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθη ως εν τούτων.
 Αλλ' εάν τον χόρτον του αγρού, όστις σήμερον υπάρχει και αύριον ρίπτεται εις κλίβανον, ο Θεός ενδύη ούτω, δεν θέλει ενδύσει πολλώ μάλλον εσάς, ολιγόπιστοι;
 Μη μεριμνήσητε λοιπόν λέγοντες, Τι να φάγωμεν ή τι να πίωμεν ή τι να ενδυθώμεν;
Διότι πάντα ταύτα ζητούσιν οι εθνικοί· επειδή εξεύρει ο Πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρείαν πάντων τούτων.
 Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή.
Μη μεριμνήσητε λοιπόν περί της αύριον· διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής· αρκετόν είναι εις την ημέραν το κακόν αυτής. 
 Πόσο διαφέρουμε  από τα μικρά πουλάκια!!
Είμαστε διαρκώς κουρασμένοι, και φωρτωμένοι, με τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας.
Δε θέλω να σου μιλήσω για Θεολογία,.
Με κουράζει, και θα κουράσει και εσένα πιστεύω, και ίσως να μην καταλάβεις πολλά πράγματα.
Κάτι άλλο θέλω να σου πώ:
Κάτι πολύ βασικό, η μάλλον το ποιο βασικό απ`όλα, που μπορείς  να το καταλάβεις εύκολα.
`Ακουσε λοιπόν αυτά τα λίγα λόγια, και βάλτα καλά, και βαθιά μέσα στην καρδιά σου.
Ο Ιησούς πέθανε  πάνω στο Σταυρό για να πληρώσει για τις αμαρτίες σου. <<ΟΛΕΣ>
Από την ποιο μικρή  μέχρι την ποιο μεγάλη αν μου επιτρέπετε η έκφραση, γιατί η αμαρτία είναι αμαρτία  ανεξερέτος τη μέγεθος της δίνουμε εμείς.
Ο Ιησούς ήλθε να πεθάνει, για να ζήσης εσύ, να σου δώσει ζωή αιώνια.
Ιωάν. 3:16 Γιατί ο Θεός αγάπησε με μια τέτοια αγάπη τον κόσμο, ώστε πρόσφερε το Γιο του το Μονογενή, για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σ' αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια.
 Ο Ιησούς ήρθε για να σε κάνει ευτυχισμένο, και χαρούμενο.
Ο Ιησούς ήρθε για να σηκώσει τα φορτεία σου, κουρασμενε ταξιδιώτη αυτής της γης. `Ακουσε Τον, που σε καλεί,
  Ιωάν. 14:6
 «Εγώ είμαι ο Δρόμος και η Αλήθεια και η Ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μονάχα περνώντας από μένα.
 Ανταποκρίσου, ΣΗΜΕΡΑΑΑΑΑ στην προσφορά της αγάπης Του, μπές μέσα στον Δικό Του δρόμο, που μόνο απ`αυτόν μπορείς να περάσεις για να Τον συναντήσεις, από πουθενά άλλού, και  τότε θα βρείς  ανάπαυση στην ψυχή σου.
Κανένας άλλος δρόμος, καμία άλλη οδός  δεν θα σε βγάλει σ΄αυτόν, όσο και αν φαίνετε στα  μάτια σου καλή. 
Παρ. 14:12 Υπάρχει ένας δρόμος που φαίνεται στον άνθρωπο σωστός, αλλά τα τέλη του φέρνουν σε θάνατο.
  ΜΟΝΟ Η ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΣΕ ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!