Blogger Widgets
27 Απριλίου 2010

Από το βιβλίο "ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ;

Η ΠΑΝΑΓΙΑ , Μέρος 10ο

1. Τι πιστεύει σήμερα ο κόσμος για την Παναγία;
Η Παναγία θεωρείται ότι έχει θεϊκή δύναμη και εξουσία. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι «μετά Θεόν Θεός» σύμφωνα με τα λόγια κάποιου Πατέρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, γι' αυτό λατρεύεται και προσκυνείται όπως ο Χριστός και ο Θεός Πατέρας.
Είναι βαθιά χαραγμένη στο λαό η πίστη, ότι η Παναγία είναι πολύ κοντά σε κάθε πονεμένο, το μοναδικό καταφύγιο, η μοναδική ελπίδα των αμαρτωλών και κάθε δυστυχισμένου και ότι ακατάπαυστα μεσιτεύει εις τον Υιό της για σωτηρία και βοήθεια των ανθρώπων.

Παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα από τον Ακάθιστο Ύμνο και τον μικρό Παρακλητικό Κανόνα για να δούμε πιο συγκεκριμένα ποια είναι η πίστη των ανθρώπων για την Παναγία:

«Ιλαστήριο του κόσμου... χαίρε, η γέφυρα όντως η μετάγουρα εκ θανάτου πάντας προς ζωήν τους υμνούντας σε... το φυλακτήριο πάντων...
και ιερόν καταφύγιον...
άμπελος αληθινή...
δι ής... ζωήν κληρονομούμεν...
βροτών η σωτηρία...
σκέπη, τείχος και οχύρωμα...
ρύσαι ημάς πειρασμού...
παντός του κόσμου εξίλασμα...
παραδείσου θυρών ανοικτήριο...
φλογός παθών απαλλάττουσα...
πέτρα η ποτίσασα τους διψώντας την ζωήν...
ψυχής της εμής σωτηρία...
της μελλούσης λυτρώσαι κολάσεως τους συμβοούντας...
η των απηλπισμένων μόνη ελπίς...
δια της σης μεσιτείας και αντιλήψεως...
προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τω Υιώ σου...
την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι, Μήτηρ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου...
προς σε καταφεύγω, σωτηρίαν επιζητών...
διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου...
ελέους πηγή του κόσμου καταφύγιον, η μόνη ταχέως προστατεύουσα...
σκέπην ου κέκτημαι και παραμυθίαν ουκ έχω πλην σου...
η μόνη προστασία των πιστών...
γενού μεσήτρια...
άλαλα τα χείλη των ασεβών των μη προσκυνούντων την εικόνα σου την σεπτήν, την οδηγήτριαν... άλλην γαρ ούκ έχομεν προς Θεόν μεσιτείαν όθεν σοι προσπίπτομεν»।

2. Τι λέγει ο Λόγος του Θεού για τις αντιλήψεις αυτές; .

Ο Λόγος του Θεού μας λέει, ότι όλες αυτές τις ιδιότητες που αποδίδουν οι άνθρωποι στην Παναγία, τις έχει ο Χριστός σαν Υιός του Θεού, που σταυρώθηκε για μας και αναστήθηκε. Είναι λάθος να τις αποδίδουμε στην Παναγία.
Συγκεκριμένα, η Καινή Διαθήκη, που είναι ο Λόγος του Θεού και η παράδοση των Αποστόλων, γράφει ότι:

- Ο Χριστός είναι το ιλαστήριο του κόσμου (Α' Ιωάννου 4: 10)
- Ο Χριστός είναι η οδός που φέρνει στη ζωή (Ιωάννης 14:6)
- Ο Χριστός είναι η άμπελος η αληθινή (Ιωάννης 15:1)
- Ο Χριστός είναι η σωτηρία των θνητών (Πράξεις 13:23)
- Ο Θεός είναι σκέπη, τείχος και οχύρωμα (Δευτ. 33:27, Ψαλ. 91:1,2) και σ' αυτόν πρέπει να προσευχόμαστε για να μας ελευθερώσει από τον πονηρό («ρύσαι ημάς από του πονηρού» Λουκάς 11 :2-4)
- Ο Χριστός είναι παντός κόσμου εξίλασμα (Α' Ιωάν. 2:1,2) και παραδείσου θυρών ανοικτήριο (Ιωάννης 10:9, Εβραίους 10:19-20)
- Ο Χριστός είναι η πέτρα που ποτίζει όσους διψάνε τη ζωή (Α' Κορινθίους 10:4)
- Ο Χριστός λυτρώνει από τη μέλλουσα κόλαση (Α' Θεσσαλ. 1:10)
- Ο Χριστός είναι η μόνη ελπίδα των απελπισμένων (Ματθ. 11 :28)
- Ο Χριστός είναι ο μόνος μεσίτης μας προς το Θεό (Α' Τιμοθ. 2:5) και η μόνη πηγή ελέους και χάριτος (Ιωάννης 1:17, Εβραίους 4:14-16)
- Δεν υπάρχει εκτός του Θεού άλλη σκέπη και παρηγοριά (Ψαλμός μς’ 1)
- Μάλιστα ο Θεός αποκαλεί «επικατάρατο» όποιον απομακρύνεται από τον Κύριο και ελπίζει στους ανθρώπους για βοήθεια (Ιερεμίας ιζ' 5)
- Τέλος απαγορεύει την προσκύνηση της Παναγίας και της εικόνας της (Ματθαίος 4:10)


3. Τι λέγει η Καινή Διαθήκη για την Παναγία;


Η Καινή Διαθήκη αναφέρει ότι η Παναγία ονομάζεται «Μαριάμ» ή Μαρία (η λέξη Παναγία δεν είναι όνομα αλλά ένας τιμητικός τίτλος που της έδωσαν οι άνθρωποι πολλούς αιώνες μετά) και ότι έμενε σε ένα χωριό της Γαλιλαίας, τη Ναζαρέτ. Ήταν μια αγνή και άγια νέα, αρραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ. Μια μέρα, ενώ ήταν στο σπίτι της στη Ναζαρέτ, της παρουσιάστηκε ο άγγελος του Κυρίου Γαβριήλ και της έφερε την ευχάριστη είδηση, ότι ο Θεός τη διάλεξε για να φέρει στον κόσμο το Σωτήρα Χριστό, τον Υιό Του. Της εξήγησε ότι αυτό δε θα γίνει με ανθρώπινο τρόπο, αλλά με υπερφυσικό. Χωρίς να μεσολαβήσει άνδρας, θα την επισκιάσει η δύναμη του Αγίου Πνεύματος και με θαύμα που θα γίνει, θα μείνει έγκυος. Το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι ο Υιός του Θεού. Η Μαριάμ δέχθηκε με ταπείνωση την τιμή που της έκανε ο Θεός και έφερε στον κόσμο το Σωτήρα. Μετά από αυτό παρέμεινε πάντα ταπεινή, άγια γυναίκα, υπάκουη στο Θεό και ευσεβής. Τη συναντούμε πολλές φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη, κοντά στο Χριστό και μαζί με άλλες γυναίκες, στη σταύρωση και στις συμπροσευχές των μαθητών μετά την ανάληψη, να προσμένει μαζί τους το Πνεύμα το Άγιο.
Για την ιερή αυτή αποστολή που της εμπιστεύθηκε ο Θεός, να φέρει στον κόσμο το Σωτήρα, νιώθει μεγάλη ταπείνωση και ευγνωμοσύνη στο Θεό και ομολογεί ότι όλες οι γενιές θα τη μακαρίζουν και επαινούν. Εκτός από αυτά, δεν αναφέρει τίποτε από όλα όσα οι άνθρωποι σήμερα πιστεύουν γι αυτήν. Διάβασε: Λουκάς 1:26-56, 2:22-40, Ιωάννης 19:25-27, Πράξεις 1-14.


4. Γιατί λέγεται Παναγία;


Πολλά χρόνια μετά τους αποστολικούς χρόνους, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να στρέφουν την προσοχή τους στους αγίους και να τους προσκυνούν, ξεχώρισαν από ανάμεσά τους τη μητέρα του Χριστού και της απέδωσαν ιδιαίτερη τιμή. Για να ξεχωρίζει από τους άλλους αγίους την ονόμασαν Παναγία, δηλαδή ανώτερη από αγία.


5. Είναι σωστό αυτό;


Αυτό είναι αποτέλεσμα λαθεμένης ανθρώπινης σκέψης και δεν είναι σωστό σύμφωνα με τη Γραφή. Η λέξη «άγιος» είναι ο ανώτερος χαρακτηρισμός που μπορεί να λάβει κανείς. Δεν υπάρχει κάτι ανώτερο από το «άγιος». Ο ίδιος ο Θεός ονομάζει τον εαυτό του «ο Άγιος» και είναι ο ανώτερος τίτλος που παίρνει ο Θεός (Ησαΐας νζ' 15). Ο Χριστός ονομάζεται μ' αυτόν τον ανώτερο τίτλο (Αποκάλυψη 3:7).
Ότι δεν είναι σωστό, φαίνεται και από τη δοξολογία που ψέλνεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία και η οποία λέγει μέσα στα άλλα και τα εξής: «Ότι συ ει (είσαι) μόνος Άγιος, συ ει μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, Αμήν».
Εάν ο Χριστός είναι ο μόνος Άγιος που είναι και Υιός Θεού, δε μπορεί να είναι ένας άνθρωπος Πανάγιος, δηλαδή πιο άγιος από το Χριστό. Είναι αρκετό να είναι σαν το Χριστό άγιος. Η λέξη λοιπόν «αγία» είναι η ανώτερη που υπάρχει για να χαρακτηριστεί η μητέρα του Χριστού. Αυτή την τιμά απόλυτα και δε χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα άλλο.
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!