Blogger Widgets
4 Φεβρουαρίου 2010

TI ΛΕΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ


Ότι με το βάπτισμα ,έρχεται αοράτος η θεία χάρις, και..
1ον) αναγεννά
2ον) Αγιάζει
3ον) Δικαιώνει
4ον) Σώζει

-Λένε λοιπον,εφόσον γίνονται όλα αυτά την ώρα εκείνη αορατος, άρα το βάπτισμα είναι μυστήριο.

-Επίσης πιστεύουν ότι πρέπει τα παιδιά να βαπτίζονται νήπια για να μην πεθάνουν αβάπτιστα και γίνουν ΤΕΛΩΝΙΑ.( Δαιμονιάκια)

Τα Τελώνια Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Κατά τις δοξασίες των ανατολικών λαών τα τελώνια είναι δαιμονικά όντα προικισμένα με πολύ μεταμορφωτική δύναμη, όχι πάντα επιβλαβή για τους ανθρώπους, αλλά κυρίως με διάθεση να πειράζουν, να ενοχλούν και να φοβίζουν. Κατά τις δοξασίες εισέρχονται νύκτα στις οικίες και παραλαμβάνουν τους κοιμώμενους (επί τω πλείστον) παιδιά και τους μεταφέρουν σε απόμακρα μέρη για να διασκεδάσουν από την έκπληξη που θα αισθανθούν οι αφυπνιζόμενοι ή ακόμη αντ΄ αυτών κρύβουν αντικείμενα της οικίας για να εκνευρίσουν τους κατόχους αυτών.
Παρουσιάζονται με μορφή γάτας, σκύλου, πιθήκου αλλά και ως άνθρωποι πελώριοι και τρομεροί ή σαν όμορφες κοπέλες. Ζουν συνήθως σε φρεάτια, πηγάδια, σπήλαια, γεφύρια, ανεμόμυλους και σε ερείπια.
Στην εκκλησιαστική γλώσσα αποτελούν πονηρά πνεύματα που συναντούν καθ΄ οδό οι ψυχές όταν αποδημούν.
Εδάφια που στηρίζουν το πιστεύω τους

Ιωάν. γ:5
Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.

Εδώ δε λέει ότι το βάπτισμα αναγεννά αλλά ο λόγος του Θεού.

Η ΣΩΣΤΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ

1ον) Λέει εάν τις δεν γεννηθεί Δε λέει Βαπτιστεί. Άλλο είναι η γέννα και άλλο το βάπτισμα.
Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με κάποια γέννα, και όχι με το βάπτισμα.


2ον) Λέει εξ ύδατος δηλαδή? η γέννα αυτή θα έρθει από το νερό.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΕΡΟ, Τι θέλει να μας πει εδώ?


Ιωάν. 4:13 - 14
Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν· Πας όστις πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλιν·
όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον.

Το νερό αυτό δεν θα είναι ένα οποιοδήποτε νερό, γιατί αν θα πίης δεν θα ξαναδιψάσεις ποτέ.

Εφεσ. ε:26
διά να αγιάση αυτήν, καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος διά του λόγου.

Βλέπουμε πολύ καθαρά ότι εκεί που λέει εξ`ύδατος, εννοεί το λόγο του Θεού.
Δηλ. η Αναγέννηση έρχεται δια του λόγου , και όχι με το βάπτισμα.

3ον) λέει και Πνεύματος, δηλ. η γέννα αυτή δεν θα ερχόταν μόνο από το νερό που όπως είδαμε είναι ο ΄λ.τ.θ., αλλά και από το Πνεύμα.

ΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ((ΕΚ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ?))

Ιωάν. Σ:63
το πνεύμα είναι εκείνο το οποίον ζωοποιεί, η σαρξ δεν ωφελεί ουδέν· οι λόγοι, τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι.

Το βλέπουμε εδώ ποιο είναι το εκ του πνεύματος? Οι λόγοι του Θεού, ότι ο άνθρωπος τελικά αναγεννιέται από το λόγο, Και όχι από το βάπτισμα.
Αυτό είναι το εξ` ύδατος, και Πνεύματος, Ο ΛΟΓΟΣ.

ΕΔΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΥΣΧΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΘΕΙΑ ΑΥΤΗ ΟΤΙ ΑΝΑΓΕΝΝΙΕΣΕ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Ιακ. Α :18
Εξ ιδίας αυτού θελήσεως εγέννησεν ημάς διά του λόγου της αληθείας, διά να ήμεθα ημείς απαρχή τις των κτισμάτων αυτού.

ΑΚορ. Δ:15
Διότι εάν έχητε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας· επειδή εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού διά του ευαγγελίου.

Πόσο καθαρά μας μιλά ο λ.τ.θ.


ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΓΙΑΖΕΣΕ ΔΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙ

Εφεσ. Ε:25 - 26
Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκάς σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησίαν και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής,
διά να αγιάση αυτήν, καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος διά του λόγου,

Α` Κορ. Σ:11
Και τοιούτοι υπήρχετέ τινες· αλλά απελούσθητε, αλλά ηγιάσθητε, αλλ' εδικαιώθητε διά του ονόματος του Κυρίου Ιησού και διά του Πνεύματος του Θεού ημών.

Όχι δια του βαπτίσματος.


ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΟΝΕΣΕ ΜΕ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ

Α` Κορ. Σ:11
Και τοιούτοι υπήρχετέ τινες· αλλά απελούσθητε, αλλά ηγιάσθητε, αλλ' εδικαιώθητε διά του ονόματος του Κυρίου Ιησού και διά του Πνεύματος του Θεού ημών.
Δε λέει κάτι τέτοιο, αλλά λέει ότι δικαιώνεσε διά του ονόματος του Κυρίου Ιησού και διά του Πνεύματος του Θεού ημών.


ΕΔΑΦΙΑ ΠΟΥ ΦΑΝΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΟΝΕΣΕ
Ρωμ. 5:1
Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,

Ρωμ. 5:9
Πολλώ μάλλον λοιπόν αφού εδικαιώθημεν τώρα διά του αίματος αυτού, θέλομεν σωθή από της οργής δι' αυτού.
Ρωμ. 3:22 - 28
δικαιοσύνη δε του Θεού διά πίστεως Ιησού Χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας· διότι δεν υπάρχει διαφορά·
επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού,
δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού διά της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού,
τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως διά της πίστεως εν τω αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού διά την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων διά της μακροθυμίας του Θεού,
προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν τω παρόντι καιρώ, διά να ήναι αυτός δίκαιος και να δικαιόνη τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν.

Ρωμ. 4:3
Επειδή τι λέγει η γραφή; Και επίστευσεν Αβραάμ εις τον Θεόν, και ελογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνην.

Τίτ. 3:7
ίνα δικαιωθέντες διά της χάριτος εκείνου, γείνωμεν κληρονόμοι κατά την ελπίδα της αιωνίου ζωής.
Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν δικαιονεσε με το βάπτισμα.
ΟΤΙ ΣΩΖΕΣΕ ΜΕ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΔΑΦΙΑ
Μάρκ. 16:16
Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή.

Α`Πέτ. 3:21
Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα, σώζει και ημάς την σήμερον, ουχί αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν, διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού,


Η ΣΩΣΤΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΩΝ
Μάρκ. 16:16
Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή.

Το εδάφιο αυτό λέει ότι για να βαπτισθείς, πρέπει πρώτα να έχεις πιστέψει.
Εαν κάνεις το βάπτισμα χωρίς να έχεις τα έργα της πίστης, τότε υπάρχει πρόβλημα.
Πρέπει η ζωή σου να είναι άγια, καθαρή, κατά Θεόν.
Γιατί απλά με ένα βούτηγμα στο νερό,και η ζωή σου στην αμαρτία, τότε μάταιο αυτό που έκανες.

Α`Πέτ. 3:21
Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα, σώζει και ημάς την σήμερον, ουχί αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν, διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού,
Το εδαφιο αυτό μας λέει ότι το βάπτισμα είναι μια μαρτυρία, της συνείδησης του ανθρώπου, που πρέπει να κάνει, κατά την εντολή του Κυρίου,αφήνοντας τον παλιό εαυτό της αμαρτίας, και ξεκινώντας μια νέα ζωή με το Χριστό, όπως μας λέει ο λ.τ.θ. Στην προς ΡΩΜ. Σ. ΚΕΦ. Δεν είναι Σωτηριακό το βάπτισμα, είναι ένας τύπος που ο Θεός μας έδωσε να κάνουμε.
Εάν δεν αφήσεις την αμαρτία όπως βλέπουμε εδώ στην προς εφεσ. ε. 3-5 τότε το βάπτισμα που έκανες δεν αρκεί στη σωτηρία σου.
Πρέπει να αφήσεις την αμαρτία, ζητώντας με πίστη τη χάρη του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, στη ζωή σου, για να σε δικαιώσει εκ πίστεως, γιατί λέει ο λ.τ.θ. Ότι ο δίκαιος θα ζήση εκ πίστεως, πράτοντας τα έργα της πίστης. Ρωμ. α.17
ΤΟ ΟΤΙ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΜΟΝΟ (ΔΕ ΣΩΖΕΙ) ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ
ΛΟΥΚ. ΚΓ. 39-43
ΡΩΜ. Δ.5
Ο ληστής πάνω στο Σταυρό δε βαπτίστηκε αλλά σώθηκε, με την πίστη. Αν είχε το χρόνο να το κάνει θα το έκανε, γιατί πίστεψε.
Βλέπουμε απαραίτητο στοιχείο για τη σωτηρία μας είναι η πίστη.
Συμπέρασμα λοιπόν.
Δεν σώζεσε με το βάπτισμα, και μόνο, εάν η ζωή σου μετά από αυτό, δεν είναι όπως ο Θεός θέλει, γιατί είπαμε ότι το βάπτισμα είναι ο Τύπος που πρέπει να κάνουμε, αφήνοντας τον παλιό μας εαυτό της αμαρτίας, ξεκινώντας μια νέα ζωή, καθαρή με τον ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη