Blogger Widgets
8 Μαΐου 2015

Παραπάνω κι από Κατακτητές (Μέρος 2°)

Ο Δαυίδ και το πνεύμα του Νικητή (Α’ Σαμουήλ ις’)


Ο Δαυίδ ήταν ο νεώτερος γιος του Ιεσσαί.
Ο Θεός διαλέγει και χρησιμοποιεί ανθρώπους που η καρδιά τους είναι προσκολλημένη σ’ Εκείνον και όχι απαραίτητα ανθρώπους που οι άλλοι θεωρούν κατάλληλους.
Ο Σαμουήλ εξέχεε το έλαιον του χρίσματος στο κεφάλι του Δαυίδ.
‘Εχουμε ανάγκη την έκχυση του Αγίου Πνεύματος επάνω μας προκειμένου να γίνουμε παραπάνω κι από κατακτητές.
Ο Σαούλ έχασε το χρίσμα

1Σαμ. 16:14 Και το Πνεύμα του Κυρίου απεσύρθη από του Σαούλ, και πνεύμα πονηρόν παρά Κυρίου ετάραττεν αυτόν.
Ο Σαούλ είχε νικηφόρο πνεύμα αλλά το έχασε εξαιτίας της ανυπακοής του.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έλθει πάνω του πονηρό πνεύμα θλίψης και φόβου.
Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, δεν έχουμε καμία εξουσία ενάντια στους εχθρούς μας.
Ο Δαυίδ υμνούσε τον Κύριο με την άρπα του.
Η λατρεία είναι ένα ισχυρό μέσο πνευματικού πολέμου γιατί απελευθερώνει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος ενάντια στα δαιμονικά πνεύματα.
1Σαμ. 16:23 Και οπότε το πονηρόν πνεύμα παρά Θεού ήτο επί τον Σαούλ, ο Δαβίδ ελάμβανε την κιθάραν και έπαιζε διά της χειρός αυτού· τότε ανεκουφίζετο ο Σαούλ και ανεπαύετο και απεσύρετο απ' αυτού το πνεύμα το πονηρόν.

H μεγαλύτερη νίκη του Δαυίδ ήταν με το Γολιάθ 
1Σαμ. 17:4 Και εξήλθεν ανήρ προμαχητής εκ του στρατοπέδου των Φιλισταίων ονομαζόμενος Γολιάθ, εκ της Γαθ, ύψους εξ πηχών και σπιθαμής·
Ο Γολιάθ είχε ύψος τρία μέτρα.
Ο θώρακας της πανοπλίας του ζύγιζε 75 κιλά και η λόγχη του δόρατος του ζύγιζε 9 κιλά.
Ο Σαούλ και όλος ο Ισραήλ είχαν παραλύσει από τον φόβο τους μπροστά του.
Ο Γολιάθ συμβολίζει τους γίγαντες που έρχονται εναντίον σου κατά την διάρκεια της ζωής σου.
Ο Δαυίδ είχε ήδη αρχίσει να κινείται μέσα στο χρίσμα, όπως
αποδείχθηκε όταν σκότωσε το λιοντάρι και την αρκούδα. 1Σαμ. 17:36 επάταξεν ο δούλός σου και τον λέοντα και την άρκτον· και ο Φιλισταίος ούτος ο απερίτμητος θέλει είσθαι ως εν εκ τούτων, επειδή εξουθένησε τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος.
Ήταν ατρόμητος επειδή είχε το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος. Δεν είχε ανάγκη την πανοπλία του Σαούλ. 1Σαμ. 17:38 - 39 Και ώπλισεν ο Σαούλ τον Δαβίδ με την πανοπλίαν αυτού και έβαλε χαλκίνην περικεφαλαίαν επί της κεφαλής αυτού· και ενέδυσεν αυτόν θώρακα. Και εζώσθη ο Δαβίδ την ρομφαίαν αυτού επάνωθεν της πανοπλίας αυτού και ηθέλησε να περιπατήση· διότι δεν είχε δοκιμάσει. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, Δεν δύναμαι να περιπατήσω με ταύτα· διότι δεν εδοκίμασα ποτέ. Και εξεδύθη ο Δαβίδ αυτά επάνωθεν αυτού.
Αυτό που έκανε ήταν να πάρει πέντε λείες πέτρες για όπλο.
Οι πέντε αυτοί λίθοι του Δαυίδ συμβολίζουν τα πέντε όπλα που φοβάται ο Σατανάς μη και τα ρίξεις στους γίγαντες που στέλνει εναντίον σου!

Οι πέντε λίθοι του πνευματικού πολέμου
Α. Μετάνοια (η βεβαίωση της σωτηρίας)
Ο Σατανάς φοβάται την μετάνοια, ενώ δεν νιώθει να απειλείται από απλές τύψεις.
Οι τύψεις δείχνουν ότι παραδέχεσαι την αμαρτία σου και λυπάσαι που την διέπραξες εξ αιτίας των συνεπειών που αντιμετωπίζεις. Ενώ η μετάνοια δείχνει την κατά Θεό θλίψη σου που αδίκησες κάποιο άτομο και χάλασες την σχέση σας.
Η Γραφή αναφέρεται στην μετάνοια σαν την «κατά Θεόν λύπη» (Β Κοπινθ. ζ: 10-11).
Η αληθινή μετάνοια σε οδηγεί στην οριστική απόφαση ποτέ μα ποτέ να μην αγγίζεις ξανά αυτήν την αμαρτία.
 Όταν η μετάνοια είναι βαθιά και απολύτως συγκεκριμένη, σπάει η δύναμη του Σατανά πάνω στην ζωή σου.
Ο Δανιήλ μετανόησε για λογαριασμό του λαού Ισραήλ αν και ο ίδιος δεν συμμετείχε στην απείθεια του λαού του.
Η αληθινή μετάνοια αφοπλίζει τον Σατανά και ανοίγει την ζωή σου προς την νίκη.

Β. Απελευθέρωση (το σπάσιμο δεσμών)
Πολλοί άνθρωποι έρχονται στην εκκλησία χωρίς να έχουν πραγματικά μετανοήσει για την αμαρτία τους. Αυτό έχει σαν συνέπεια να φέρνουν μέσα στην εκκλησία δεσμά μοιχείας, ομοφυλοφιλίας, πορνογραφίας, ψεύδους, κλοπής.
Μερικοί νομίζουν ότι σαν ένα άτομο προσεύχεται για σωτηρία, φεύγουν τα δαιμόνια.
Όμως, πολλοί από αυτούς που έρχονται μπροστά στον άμβωνα, δεν έχουν αληθινά μετανοήσει.
Τα δαιμόνια δεν ικανοποιούνται ποτέ.
Συνεχώς θέλουν πιο πολύ και πιο πολύ, και πολύ γρήγορα ασκούν τέτοια πίεση ώστε ο άνθρωπος χάνει πλέον τον έλεγχο του εαυτού του. Αντίθετα, όταν υπάρχει ειλικρινής μετάνοια, οι άνθρωποι ελευθερώνονται και τα δεσμά της δουλείας σπάζουν.

Γ. Θεραπεία συντριμμιού (η θεραπεία των συναισθηματικών πληγών)
Συντριμμένα σπίτια και παιδικά τραύματα δεν αφήνουν τις καρδιές των πιστών να θεραπευθούν. Τους λείπει εξουσία ενάντια στον εχθρό τους επειδή η ψυχή τους είναι πολύ αδύναμη. Είναι στην υπηρεσία του Κυρίου, αλλά σηκώνουν ασπίδες, τοίχους και κάστρα, ώστε να μη μάθουν οι άλλοι άνθρωποι τι συμβαίνει μέσα τους.
Ο Ιησούς είπε «Πνεύμα Κυρίου είναι επ’ Εμέ, δια τούτο με έχρισε...δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν» (Λουκάς δ: 18). Εμείς ενθαρρύνουμε τους πιστούς σε ENCOUNTER όπου μπορούν να βρουν θεραπεία, σε μια ατμόσφαιρα ελεύθερη από την πίεση των συζύγων, της οικογένειας κλπ.
 Ίσως οι πληγωμένες σχέσεις να μη μπορεί να θεραπευθούν αμέσως, ο Θεός όμως θα σου δώσει κάποιο «υποκατάστατο» που θα σε βοηθήσει να ανοίξεις την καρδιά σου και να υπηρετηθείς.
Ο Ιησούς πάνω στον σταυρό, έδωσε στην Μαριάμ τον Ιωάννη, κι έτσι θεραπεύθηκαν οι καρδιές και των δύο από την απώλεια που ένιωσαν.

Δ. Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα (η γλώσσα της προσευχής)
Μετά την μετάνοια, την απελευθέρωση και την θεραπεία της συντριμμένης καρδιάς, έρχεται το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα με την ικανότητα να προσεύχεσαι σε άλλες γλώσσες που δεν γνωρίζεις. Πρόσεξε σε ποια σειρά τα αναφέρει στο κατά Μάρκον ις: 17 «...Θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια’ θέλουσιν λαλεί νέας γλώσσες...»
Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος ήταν ένα από τα μεγαλύτερα όπλα του Δαβίδ.
Μετά την νίκη του εναντίον του Γολιάθ, ο Δαβίδ κρυβόταν για πολλά χρόνια εδώ και εκεί κυνηγημένος από τον Σαούλ.
 Όμως όλα αυτά τα χρόνια ο Δαβίδ κατάφερνε με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος να προστατεύει τον εαυτό του και να ξεφεύγει από τον κίνδυνο.

Ε. Μετάδοση του ευαγγελίου (να κερδίζεις ψυχές για τον Χριστό)
1. Ο Σατανάς νιώθει μίσος όταν σε βλέπει να ομολογείς στους άλλους τι έχει κάνει στην ζωή σου ο Θεός.
Η Σαμαρείτισα συναντήθηκε με τον Χριστό και Εκείνος την ελευθέρωσε από τα κρυφά δεσμά της. Αμέσως, η γυναίκα άφησε την υδρία της (Ιωάννης δ: 28), πήγε πίσω στην πόλη της και μίλησε σε όλους για τον Χριστό.
`Έφερε πολλές ψυχές στον Κύριο με την ομολογία της (εδ. 39).
Το Βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα είναι ο τελευταίος λίθος του πνευματικού πολέμου και εκείνος που ο Σατανάς φοβάται περισσότερο από κάθε τι άλλο στην ζωή σου!
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...
Επιμέλεια κειμένου:Κασσιανή Σακελλάρη για τα xristianikanea.gr
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!