Blogger Widgets
6 Νοεμβρίου 2014

Οι χαρές του Κυρίου Ιησού

 Έχεις την επιθυμία να γνωρίσεις καλύτερα τον Κύριο Ιησού; Σίγουρα γνωρίζεις πολλές πράξεις και πολλά λόγια Του. Η Αγία Γραφή όμως δεν κρύβει επίσης τα εσωτερικά αισθήματα του Κυρίου Ιησού. Ίσως συλλογίστηκες κάποτε τη θλίψη και το βαθύ ψυχικό πόνο, τον οποίο ένιωσε ιδιαίτερα στο δρόμο προς το σταυρό. Ίσως όμως σκέφθηκες λιγότερο τις χαρές Του. Αυτό το άρθρο στοχεύει να κινήσει τον αναγνώστη σε αναλυτικότερη μελέτη αυτού του ευχάριστου θέματος.

Η χαρά του Κυρίου: για τον άνθρωπο στη Δημιουργία Του

Βρίσκουμε αρκετά σημεία στην Αγία Γραφή, τα οποία μιλούν για τη χαρά του Θεού. Διαβάζοντας αυτά τα σημεία παρατηρούμε έκπληκτοι, ότι η χαρά Του συχνά συνδέεται άμεσα με μας, αλλά και γενικότερα με τον άνθρωπο. Ήδη πριν τη Δημιουργία η χαρά Του ήταν στους ανθρώπους. Αυτό βρίσκουμε στις Παροιμίες 8:31 («Η τρυφή μου ήτο μετά των υιών των ανθρώπων»). 
Το απόσπασμα Παροιμίες 8:22-31 μπορεί να θεωρηθεί προφητικός λόγος περί του Κυρίου Ιησού, του Υιού του Θεού. Ένιωθε χαρά, ότι είχε αποδέκτες της άπειρης αγάπης Του, πλάσματα στα οποία μπορούσε να μεταδώσει τις σκέψεις Του. Δυστυχώς αυτά δεν Του έδωσαν χαρά. Ακόμη κι όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε στη γη, είδε αυτή τη λυπηρή εικόνα. Τα πλάσματά Του Τον είχαν αποστραφεί εντελώς. 
Μήπως δεν υπήρχε χαρά για τον Υιό του Θεού;
 Όντως υπήρχε, η πηγή της χαράς Του στη γη όμως οφειλόταν ιδιαίτερα στην κοινωνία με τον Πατέρα Του
… για την κοινωνία με τον Πατέρα Του
Η καρδιά του Κυρίου χαιρόταν και η ψυχή Του αγαλλίασε, γιατί πάντοτε είχε ενώπιόν Του τον Θεό και επειδή ο Θεός ήταν στο πλευρό Του. Στην παρουσία του Θεού έβρισκε χορτασμό ευφροσύνης (Ψαλμ. 16:8.9.11). Ο Λόγος και οι σκέψεις του Θεού ήταν χαρά και αγαλλίαση της καρδιάς Του (Ιερ. 15:16). Ήταν ιδιαίτερη χαρά Του ν’ απολαμβάνει την κοινωνία με τον Πατέρα Του και να Τον υπηρετεί. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη να προχωρήσει στο δρόμο των παθημάτων, τον οποίο Του έδειξε ο Πατέρας.
Εδώ επίσης μπορούμε να δούμε τη σχέση με μας. Μέσα μας θα πρέπει να βρίσκεται η χαρά, την οποία ένιωσε Εκείνος, γιατί τηρούσε τις εντολές του Πατέρα Του και απολάμβανε την αγάπη Του. Η δική μας χαρά θα είναι τέλεια, εάν τηρούμε τις εντολές Του,  παραμείνουμε στην αγάπη Του, και απολαμβάνουμε την κοινωνία μαζί Του.
Εάν αποδειχθούμε καλοί δούλοι και πιστοί οικονόμοι των εμπιστευμένων ταλάντων, θα εισέλθουμε στη χαρά Του (Ματθ. 25:21.23). 
Ο Κύριος συνδέεται στη χαρά Του με τους πιστούς δούλους Του, οι οποίοι υπηρέτησαν τον Θεό στη ζωή τους όπως Εκείνος. Εν τούτοις θα έχει Εκείνος την πρώτη θέση, γιατί πάντοτε έπραττε το αρεστό στον Πατέρα (Ιωαν. 8:29), πράγμα το οποίο δεν ισχυρίζεται κανένας από μας για τον εαυτό του. Για τον Κύριο Ιησού διαβάζουμε στον Ψαλμό 45:7: «Ηγάπησας δικαιοσύνην και εμίσησας αδικίαν. Δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός, ο Θεός σου, έλαιον αγαλλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου».
… για το θησαυρό στον αγρό
Τώρα έρχεται κάτι θαυμαστό: εμείς είμαστε επίσης αντικείμενο χαράς. Όταν Εκείνος ήρθε στη γη, βρήκε έναν αγρό, ο οποίος κλάπηκε με άλλα λόγια. Κάποιος άλλος τον είχε κατακτήσει. Σ’ αυτόν τον αγρό όμως υπήρχε ένας θησαυρός. Γέμισε με χαρά η καρδιά Του, όταν βρήκε αυτόν τον κρυμμένο θησαυρό, στον οποίο ανήκουμε όλοι όσοι πιστεύουμε σ’ Αυτόν. Είναι αδιανόητο για μας, ότι μπορεί να έχει χαρά σε τέτοιους ελεεινούς και αμαρτωλούς σαν εσένα κι εμένα. Πούλησε όλα όσα είχε, για ν’ αποκτήσει τον κρυμμένο στον αγρό θησαυρό (Ματθ. 13:44). Ξέρουμε, τί σημαίνει αυτό; Έπρεπε ν’ αποκτήσει αυτό τον αγρό, να υποφέρει το σταυρό, να πεθάνει (Εβρ. 12:2). Αυτό ήταν το αντίτιμο του αγρού. Τί βρήκε σε σένα κι εμένα ο Κύριος, για να πληρώσει αυτήν την τιμή;
… για το χαμένο πρόβατο
Αυτό δεν είναι όλο. Ακόμη κι αν πληρώθηκε ήδη η τιμή για χαμένους ανθρώπους, τα χαμένα πρόβατα δεν επέστρεψαν μόνα τους στον Θεό. Ο Ιησούς έπρεπε να εκζητήσει κάθε μεμονωμένο πρόβατο, μέχρι να το βρει. «Και ευρών αυτό, βάλλει επί τους ώμους αυτού χαίρων» (Λουκ. 15:4.5). Υπάρχει χαρά στον ουρανό για έναν αμαρτωλό, ο οποίος μετανοεί, ιδιαίτερα όμως χαίρεται ο καλός Ποιμένας, ο Οποίος έδωσε τη ζωή Του για το χαμένο και περιπλανώμενο πρόβατο.
… για τον αποκατεστημένο λαό Ισραήλ
Στο μέλλον θα υπάρξει μια ιδιαίτερη «ημέρα της ευφροσύνης της καρδίας αυτού» (Ασμ. 3:11), όταν ο επίγειος λαός Του θα Τον αναγνωρίσει ως Μεσσία και δικαιούχο ηγέτη. Αυτή θα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για τον Κύριο Ιησού, όταν δουν Εκείνον τον Οποίο εκέντησαν, και όταν θα Τον ρωτήσουν: «Τί είναι αι πληγαί αύται εν μέσω των χειρών σου;» Εκείνος θα απαντήσει: «Εκείναι, τας οποίας επληγώθην εν τω οίκω των φίλων μου» (Ζαχ. 12:10, 13:6). Ο λαός ο οποίος Τον εκέντησε τότε, θα Τον αγαπήσει. Τί χαρά για τον Κύριο! Θα αγάλλεται για την Ιερουσαλήμ, θα ευφραίνεται για το λαό Του, θα αναπαύεται στην αγάπη Του (Ησ. 65:19, Ιερ. 32:41, Σοφ. 3:17).
Πόσο θαυμαστό: οι δικοί Του είναι αντικείμενο της χαράς Του. Ποιο είναι το αντικείμενο της δικής μας χαράς;
 Γνωρίζουμε κι εμείς τη χαρά, η οποία συνδέεται με το δικό Του πρόσωπο; 
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής γνώριζε αυτή τη χαρά, όταν αντιλήφθηκε τη φωνή του Σωτήρα (Λουκ. 1:44, Ιωαν. 3:29).
Οι μαθητές χάρηκαν, όταν είδαν τον Κύριο (Ιωαν. 20:20).
Ιωάν. 20:20 Και όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Χάρηκαν, λοιπόν, οι μαθητές που είδαν τον Κύριο.
Εκείνος χαίρεται, όταν χαιρόμαστε γι’ Αυτόν!
Marco Leßmann
Μετ.: Ιωνάς Ζάϊντελ για τα xristianikanea.gr
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!