Blogger Widgets
24 Οκτωβρίου 2014

Άκου τον Θεό κατά λέξη (6) Μια καρδιά για τον Χριστό

Η καρδιά του Πέτρου

Η συμπεριφορά του Πέτρου μάς προειδοποιεί από κάτι άλλο. 
Αγαπούσε πράγματι τον Κύριο Ιησού, φοβόταν όμως το σταυρό. Τρόμαζε με τη σκέψη να ομολογήσει το όνομα του Κυρίου ενώπιον των εχθρών. 

Νωρίτερα καυχόταν για ό,τι ήθελε να κάνει, όταν δεν έπρεπε να δίνει σημασία στον εαυτό του. Έπειτα αποκοιμήθηκε, όταν έπρεπε ν’ αγρυπνεί στα γόνατα. Αντί να προσεύχεται, κοιμώταν. Αντί να είναι ήρεμος, έβγαλε τη μάχαιρα. 
Αργότερα ακολουθούσε τον Ιησού από μακριά και ζεσταινόταν στη φωτιά του αρχιερέα. Στο τέλος καταριόταν και ορκιζόταν: «Δεν εξεύρω τον άνθρωπον τούτον» (Μαρκ. 14:71). Έτσι αρνήθηκε τον αγαθό Διδάσκαλό του. Όλ’ αυτά ήταν φρικτά!
Ποιος μπορούσε να φανταστεί, πως ο Πέτρος θα αρνούταν κάποτε τον Κύριό του τόσο ονειδιστικά; Κάποτε είχε μαρτυρήσει: «Συ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος» (Ματθ. 16:16).
Απ’ αυτό μαθαίνουμε: ο άνθρωπος στην καλύτερη κατάστασή του μοιάζει με μαραμένο φύλλο από δένδρο. Δεν έχει σταθερότητα. Η ανώτατη θέση, η πιο ηχηρή ομολογία μπορεί στη μαθητεία του Κυρίου να καταλήξει σε πλήρη αποτυχία. Σίγουρα ο Πέτρος θ’ απέρριπτε οργισμένος τη σκέψη να πουλήσει τον Κύριο Ιησού για 30 αργύρια. Εν τούτοις φοβόταν να Τον ομολογήσει μπροστά σε μια υπηρέτρια. Ποτέ δεν θα Τον είχε προδώσει στους εχθρούς, αλλά Τον αρνήθηκε μπροστά τους. Δεν αγαπούσε το χρήμα, αλλά απέτυχε στην αποκάλυψη μιας καρδιάς για τον Χριστό.
Θυμίσου την αποτυχία του Πέτρου και φυλάξου από αυτοπεποίθηση! Προώθησε ένα πνεύμα προσευχής! Παρέμεινε κοντά στον Κύριο Ιησού! Παρέμεινε μακριά από την επιρροή της εύνοιας του κόσμου τούτου!
«Φύλαττε σεαυτόν καθαρόν» (Α΄ Τιμόθεον 5:22)!
Φυλάξου από την υπνηλία και τη βραδύτητα. Γίνε σοβαρός και άγρυπνος! Ασχολήσου με τον Χριστό! Εκεί υπάρχει η αληθινή προστασία. Μην ικανοποιείσαι με την απλή αποφυγή εμφανών αμαρτιών. Μην δίνεις προσοχή μόνο σ’ έναν άμεμπτο βίο και χαρακτήρα. Φρόντιζε τη ζωντανή σχέση προς τον Χριστό. Όποιος ακολουθεί τον Κύριο «μακρόθεν» (Μαρκ. 14:54) κοντεύει να Τον αρνηθεί. Θέλουμε να το συλλογιστούμε και να ωφεληθούμε από την πτώση του Πέτρου. Αργότερα ο ίδιος προτρέπει:
«Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε. Διότι ο αντίδικός σας διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιέρχεται ζητών τίνα να καταπίη, εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντες στερεοί εις την πίστιν» (Α΄ Πέτρου 5:8.9).
Αυτά είναι σπουδαία λόγια, τα οποία εμπνευσμένα από το Άγιο Πνεύμα προέρχονται από τα γραπτά ενός ανθρώπου, ο οποίος έπρεπε να πληρώσει ακριβά την έλλειψη αγρυπνίας.
Τί ευτυχία, ότι ο ελεήμων Κύριος είπε στον Πέτρο πριν την πτώση του:
«Εγώ εδεήθην περί σου δια να μη εκλείψη η πίστις σου» (Κατά Λουκά 22:32).
Δεν λέει: «Προσευχήθηκα να μην πέσεις», αλλά «δια να μη εκλείψη η πίστις σου», αφού πέσεις. Τί ασύγκριτη χάρη! Αυτή ήταν μια πραγματική βοήθεια για τον Πέτρο. Ο ίδιος ήταν χρεώστης της χάριτος από αρχής μέχρι τέλους:
-          ως χαμένος αμαρτωλός απέναντι στο πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού,
-          ως πιστός, ο οποίος πέφτει επτά φορές, απέναντι στην ενεργή μεσιτεία του Χριστού.
Συνεχίζεται…
CHMackintosh
Μετ.: Ιωνάς Ζάϊντελ για τα xristianikanea.gr
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!