Blogger Widgets
28 Σεπτεμβρίου 2014

Ποιός είναι ο λευκός ίππος της αποκάλυψης?

ΑΠΟΚ.Σ’2 Και είδον, και ιδού, ίππος λευκός· και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε τόξον· και εδόθη εις αυτόν στέφανος, και εξήλθε νικών και διά να νικήση.
Πολλά λέγονται για αυτόν τον ίππο, και το ποιός είναι ο αναβάτης.
`Ενα απ`αυτά που λένε οι άνθρωποι, είναι ότι, ο αναβάτης αυτός στον λευκό ίππο είναι ο χριστός.

`Ομως αγαπητοί μου, είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο λάθος.
Αυτός, δεν είναι ο Κύριός μας, γιατί ο Κύριός μας,  εκείνη τη στιγμή είναι στο θρόνο και ανοίγει τις σφραγίδες. 
Άρα, πρέπει να είναι κάποιος άλλος που κρατάει το τόξο.
Όταν βλέπουμε τον Κύριο να έρχεται στη δεύτερη έλευση, προσέξτε το αυτό, όχι στην Αρπαγή, αλλά στη 2η έλευση, στο ΙΘ’ κεφ. κοιτάξτε τι λέει, Ð
ΑΠΟΚ.ΙΘ’11 Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον, και ιδού ίππος λευκός, και ο
καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο Πιστός και Αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. 12 Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, και είχεν όνομα γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή αυτός, 13 και ήτο ενδεδυμένος ιμάτιον βεβαμμένον με αίμα, και καλείται το όνομα αυτού· ο Λόγος του Θεού. 14 Και τα στρατεύματα τα εν τω ουρανώ ηκολούθουν αυτόν εφ' ίππων λευκών, ενδεδυμένοι βύσσινον λευκόν και καθαρόν. 15 Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, διά να κτυπά με αυτήν τα έθνη· και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά· και αυτός πατεί τον ληνόν του οίνου του θυμού και της οργής του Θεού του παντοκράτορος·
Ο Χριστός λοιπόν έρχεται,  και φαίνεται ότι είναι ο Κύριός μας γιατι “…Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός…” και από το στόμα Του βγαίνει“…Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία…”
Προσέξτε τι λέει, πολύ σημαντικό. Λέει Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία…”Ρομφαία εξέρχεται, ρομφαία.
Ενώ όμως στην ΑΠΟΚ. Σ’2, είναι μεν “…ίππος λευκός…”, αλλά έχει τόξο αυτός που κάθεται επάνω στον ίππο.
“…και εδόθη εις αυτόν στέφανος…” (ΑΠΟΚ.Σ’2)
Δεν είναι ότι τον κέρδισε το στέφανο, αλλά του δίνεται. Δηλαδή, αυτός εδώ, βέβαια δεν είναι κανείς άλλος από τον Αντίχριστο ο οποίος θα έρθει ως Χριστός. Θα έρθει σαν σωτήρας του κόσμου. Θα έρθει με το ένδυμα της δικαιοσύνης το λευκό, αλλά μέσα τoυ θα είναι λύκος άρπαγας. Αυτό θα είναι. Και με αυτόν τον τρόπο είναι που θα ξεγελάσει τους ανθρώπους.
Προσέξτε λιγάκι: 
Σήμερα η UNICEF, η οποία κατευθύνεται από τους ILLUMINATI, που είναι αυτοί οι οποίοι και θα εγκαθιδρύσουν και τον Αντίχριστο, κατά πάσα, αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται με αγαθοεργίες.
Τι κάνει η UNICEF; Κάρτες για τους πεινασμένους στην Αιθιοπία, για φάρμακα. Ενδιαφέρεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς, να ευεργετήσει τον κόσμο κ.λπ. Ναι, αλλά το UNICEF, γιατί μου το λες;
Τι θα πει UNICEF;
CEF, τι θα πει; Είναι ο αρχηγός μάγειρας, ο αρχιμάγειρας. Ο CEF, έχει την έννοια του αρχηγού.
UNI, είναι το ONE, το ένα, UNO στα Ιταλικά, λατινικά.
UNI, θα πει «ΕΙΣ» και από κει γεννήθηκε το «UNITY».
Λοιπόν, έχεις ένα αρχηγό, έναν ηγέτη. Και το λένε αυτοί καθαρά, “UNICEF”.
Και το «UNICEF», έχει μέσα του τρία γράμματα το «CEF» από τη λέξη «L U C I F E R», που θα πει, ΕΩΣΦΟΡΟΣ.
Έρχονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι σαν ευεργέτες, για να ευεργετήσουν.
Βλέπουμε στην ΑΠΟΚ.Σ’2, ότι είναι λευκός ίππος και στο χέρι του έχει τόξο. 
Γιατί τόξο στο χέρι του; το τόξο, είναι ένα όπλο σιωπηλό, ύπουλο, δεν κάνει θόρυβο.
Λέει στο ΔΑΝ. Η’24 Και η δύναμις αυτού θέλει είσθαι ισχυρά, ουχί όμως εξ ιδίας αυτού δυνάμεως· και θέλει αφανίζει εξαισίως και θέλει ευοδούσθαι και κατορθόνει και θέλει αφανίζει τους ισχυρούς και τον λαόν τον άγιον.
Θα “…αφανίζει εξαισίως…” 
Λέει, θα έρθει με κολακείες ΔΑΝ.ΙΑ’32 Και τους ανομούντας εις την διαθήκην θέλει διαφθείρει εν κολακείαις· ο λαός όμως, όστις γνωρίζει τον Θεόν αυτού, θέλει ισχύσει και κατορθώσει. 33 Και οι συνετοί του λαού θέλουσι διδάξει πολλούς· πλην θέλουσι πέσει διά ρομφαίας και διά φλογός, δι' αιχμαλωσίας και διά λαφυραγωγίας, πολλών ημερών. 34 Και όταν πέσωσι, θέλουσι βοηθηθή μικράν βοήθειαν· πολλοί όμως θέλουσι προστεθή εις αυτούς εν κολακείαις.
Θα κολακεύσει από δω και από εκεί. Ο διάβολος έτσι έρχεται για να εγκαθιδρυθεί. Θα ξεγελάσει όλο τον κόσμο. Θα έρθει με ψεύδος πολύ, με απάτη πολύ, χρησιμοποιώντας όλο το ψευδοθρησκευτικό σύστημα για να τον υποστηρίξει, το πολιτικό σύστημα και φυσικά το στρατιωτικό σύστημα που θα είναι πάλι απ’ αυτόν, γιατί έχει φροντίσει να βάλει μέσα σ’ όλο αυτό το κύκλωμα του κόσμου, να βάλει ανθρώπους δικούς του.
Οι Μασόνοι αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Είναι κινούμενοι από αυτή την κλίκα των
ILLUMINATI και έχουν πιάσει όλες τις θέσεις που μπορείτε να σκεφθείτε. Δεν υπάρχει τάξη ανθρώπων είτε στη μόρφωση, είτε στην τεχνοκρατία, ή όπου αλλού μπορείτε να φανταστείτε που να μην είναι μέσα, άνθρωποι κλειδιά, Μασόνοι. Αυτοί τώρα, έχουν δώσει πρώτα όρκο στη Μασονία και μετά έδωσαν όρκο για Θεό, Πατρίδα, Οικογένεια. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι θα πουν στους Μασόνους, “τώρα θέλουμε να εκπληρώσετε τους όρκους σας.” Και υπάρχουν τώρα αυτοί απλωμένοι σε όλο τον κόσμο……………………….
……………………. Αυτοί έχουν κινήσει τα ναρκωτικά, αυτοί τα συντηρούν γιατί θέλουν να κάνουν τον κόσμο να μη σκέφτεται πια. Και η παιδεία έχει χαλάσει. Οι καθηγητές δεν είναι όπως παλιά, οι μαθητές είναι απείθαρχοι, καμιά φορά κτυπάνε και τους καθηγητές τους.
Από πού ξεκίνησε αυτό το πράγμα; Πώς έγινε; Ήταν μελετημένο.
Αν διαβάσεις τα πρωτόκολλα της Σιών, είναι μέσα γραμμένα αυτά τα πράγματα. η διάβρωση της παιδείας στα σχολεία. Να λένε σχιζοφρενικά διανοήματα στα παιδιά και να βγαίνουν τα παιδιά συγχυσμένα. Να μην ξέρουν που να κλίνουν όσον αφορά το Θεό, όταν μπαίνει ο καθηγητής των θρησκευτικών και τους μιλάει για τον Αδάμ και την Εύα και από την άλλη να έρχεται ο καθηγητής της φυσικής και να τους λέει ότι δεν υπάρχει Θεός και ότι όλα έγιναν από μόνα τους και ότι βγήκαμε από τον πίθηκο!!!! Αυτοί ξεκίνησαν όλη αυτή τη διδασκαλία.
Ο Δαρβίνος που έκανε αυτό το πράγμα, ήταν υποκινούμενος από αυτούς τους ILLUMINATI για να καταστρέψουν την παιδεία.
Ο Μαρξ ήταν επίσης απ’ αυτούς, που ήταν σαν αθεϊστής, δεν υπήρχε τότε ακόμα ο κομμουνισμός. Ο Μαρξ ξεκίνησε από αυτούς,  υποκινούμενος για να κηρύξει τον αθεϊσμό.
Αυτοί τα έχουν κάνει όλα αυτά και έχουν διαβρώσει τις κοινωνίες. Έχουν διχάσει τον κόσμο σε μεγάλα μπλοκ, ώστε να μπορούν να εργάζονται ανενόχλητοι σε κάθε μπλοκ και κάποια στιγμή μετά να ενώσουν τους ηγέτες και τελείωσε.
Έγινε παγκόσμια κυβέρνηση.
Αυτό στοχεύουν, σε μια παγκόσμια κυβέρνηση. Και παρακαλώ να έχουμε τα μάτια μας ανοικτά.
“…και εδόθη εις αυτόν στέφανος, και εξήλθε νικών και διά να νικήση.” (ΑΠΟΚ.Σ’2)
Είναι δηλαδή, προδιαγεγραμμένη η πορεία του Αντίχριστου όταν έρθει. “…και εξήλθε νικών και δια να νικήση. Θα νικήσει. Για πόσο όμως θα νικήσει; Για 7 χρόνια και όχι περισσότερο.
Εδώ στην ΑΠΟΚ.Σ’2, είναι ο ερχομός του Αντίχριστου.
Στην επιστολή Β’ Θεσσαλονικείς, μιλάει για τον ερχομό του Αντίχριστου και λέει:
Β’ΘΕΣ.Β’1 Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών.
Eδώ αναφέρεται στην Αρπαγή της εκκλησίας, για το πώς θα επισυναχτούμε, θα μαζευτούμε σ’ Αυτόν, και συνεχίζει στο δεύτερο εδάφιο και λέει:  Β’ΘΕΣ.Β’2 να μη σαλευθήτε ταχέως από του φρονήματός σας, μηδέ να θορυβήσθε, μήτε διά πνεύματος μήτε διά λόγου μήτε δι' επιστολής ως γραφομένης υφ' ημών, ότι τάχα επλησίασεν ημέρα του Χριστού. 3 Ας μη σας εξαπατήση τις κατ' ουδένα τρόπον· διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθη πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας. Προσέξτε  τι λέει ότι θα έρθει πρώτα. 
Δεν θα έρθη η ημέρα της αρπαγής, εάν δεν έλθη πρώτα  Η αποστασία.
Δεν λέει απλά ότι θα έλθει αποστασία, αλλά Η αποστασία. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο γεγονός.
Θα έρθει πρώτα λοιπόν η αποστασία και μετά θα“…αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας.” (Β’ΘΕΣ.Β’3)
Ο οποίος θα είναι ο Αντίχριστος αγαπητοί.
Αφού λοιπόν δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη, σημαίνει ότι δεν έχει έρθει και η Αρπαγή.
Υπάρχουν ορισμένες γνώμες ότι, πρώτα θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος και μετά θα φύγει η εκκλησία. Μπορεί να είναι και έτσι.
Αλλά μπορεί να θέλει να πει ο απ. Παύλος, ότι η απόδειξη του ότι δεν έχει έρθει η Αρπαγή, είναι ακόμα ότι δεν έχει έρθει η αποστασία και δεν έχει αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, γιατί αυτοί πίστευαν, επειδή τους έλεγαν ότι ήρθε ο Κύριος και ότι εσείς μείνατε εδώ κάτω. Και υπήρχε μια αναταραχή.
Για τους Θεσσαλονικείς, αυτό ήταν το κύριο πρόβλημά τους. Γι ‘αυτό βλέπουμε και στην Α’ και στην Β’ επιστολή προς Θεσσαλονικείς, να διαλέγεται συνέχεια με τα θέματα των εσχάτων καιρών.
Η Α’ ΘΕΣ. μιλάει για την Αρπαγή. Σε κάθε τελείωμα κάθε κεφαλαίου, μιλάει για τον ερχομό του Κυρίου.
Στο τέταρτο εδάφιο λέει:
Β’ΘΕΣ.Β’4 ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε να καθήση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός.
Θα τους πει δηλαδή, “εγώ είμαι ο μεσσίας, ο Χριστός, εγώ θα λύσω τα προβλήματα, θα σας δώσω εργασίες, θα κάνω προγράμματα,  θα γίνει μια παγκόσμια κυβέρνηση, δεν θα έχουμε πολέμους, θα καταργηθούν όλα τα κονδύλια για τους πολεμικούς εξοπλισμούς κ.λπ.”
Και να σκεφτεί κανείς ότι, μόνο από τα ποσά που ξοδεύονται για τα πολεμικά προγράμματα και για προγράμματα του διαστήματος, θα ήμασταν όλος ο πλανήτης πλούσιοι, εκατομμυριούχοι. Δεν θα υπήρχε φτωχός άνθρωπος. Τόσο πλούτο έχει δώσει ο Θεός πάνω στη γη. Αλλά ποιος τα κρατάει όλα αυτά; Ποιοι έχουν τις πολεμικές βιομηχανίες; 
Οι ROCKEFELLERS. Αυτοί είναι οι ηγέτες των ILLUMINATI. Αυτοί έχουν το χρήμα και κινούν τα πάντα. Και θέλουν τους πολέμους, δημιουργούν τους πολέμους για να κινούνται τα όπλα και να τραβάνε το χρήμα.
Αυτό άλλωστε λέει και ο Διαιρετικός Μαρτιλιανισμός, ο οποίος λέει: Ð
«Σου δίνω δουλειά και σου δίνω 5 ευρω., αλλά σου κρατώ το ένα για μένα και αυτό δεν το παίρνεις ποτέ. Σιγά-σιγά, τι θα γίνει; Σιγά-σιγά θα τα πάρω όλα, δεν θα έχεις τίποτα. Δηλαδή, αν σου δίνω 5 ευρώ. και εσύ αυτά τα 5 τι τα κάνεις; Τα ξοδεύεις για να ζήσεις. Λοιπόν, τι θα αγοράσεις; Ό,τι αγοράσεις πάλι σε μένα θα έρθουν. Και σιγά-σιγά ο κόσμος φτωχαίνει, φτωχαίνει και ζούνε αυτοί.»
Αυτοί λοιπόν κρατάνε τα χρήματα και ο Αντίχριστος όταν έλθει, θα του δώσουνε όλη τη δύναμη του χρήματος για να μπορέσει να τυφλώσει τον κόσμο και να πούνε, “αυτόν θέλουμε, αυτός φέρνει την ευημερία, έχουμε λεφτά στην τσέπη.” 
`Ομως κάτι εμποδίζει τον αντίχριστο να έρθει όπως λέει στην Β’ΘΕΣ.Β’5 Δεν ενθυμείσθε ότι ενώ ήμην έτι παρ' υμίν σας έλεγον ταύτα; 6 Και τώρα γνωρίζετε εκείνο, το οποίον κωλύει αυτόν, ώστε να αποκαλυφθή εν τω εαυτού καιρώ·
Τι είναι αυτο?
Και μάλιστα λέει ότι δεν θα μπορεί να αποκαλυφθεί μέχρις ότου φύγει αυτό το εμπόδιο.
Β’ΘΕΣ.Β’7 διότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα·
Δηλαδή, τον καιρό του Ιωάννη, το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείτο από τότε.
Ποιος είναι αυτός που κωλύει τον Αντίχριστο; 
Η εκκλησία. 
Εμείς κωλύουμε, αφού κράζουμε και φωνάζουμε και προσευχόμαστε, τότε ο διάβολος παθαίνει ταραχή.
Β’ΘΕΣ.Β’8 και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού· 9 όστις θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους 10 και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι· 11 και διά τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργειαν πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος, 12 διά να κατακριθώσι πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθειαν, αλλ' ευαρεστηθέντες εις την αδικίαν. 
Θα έρθει με σημεία, με τέρατα ψεύδους και θα πλανήσει τους ανθρώπους. 
Γιατί θα το επιτρέψει αυτό ο Κύριος; 
Γιατί “ δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι·” (Β’ΘΕΣ.Β’10)
Βλέπετε; Σ’ αυτούς θα έρθει ο διάβολος, γιατί δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας. Δεν αγάπησαν την αλήθεια για να τους σώσει.
Ο Θεός τι λέει στους, ΨΑΛ.ΙΗ’26 “…και μετά διεστραμμένου διεστραμμένως θέλεις φερθή.”
Και αυτοί οι άνθρωποι επειδή θα έχουν διαστραφεί μέσα τους και θα έχουν εκλέξει το σκοτάδι, ο Κύριος “…θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργειαν πλάνης…” (Β’ΘΕΣ.Β’11)
Σαν να λέμε, να βάζει λάδι στη φωτιά ο ίδιος ο Θεός.
 Όπως έκανε και με το Φαραώ, που σκλήραινε την καρδιά του Φαραώ κάθε φορά που αυτός σκλήραινε την καρδιά του απέναντι στο λαό του Θεού.
Βλέπετε ότι έχει γίνει μια προετοιμασία στον κόσμο σχετικά με τον ερχομό του Αντίχριστου. Όλοι, κάτι περιμένουν.
Εσύ ποιόν περιμένεις?
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!