Blogger Widgets
13 Αυγούστου 2014

Το όνειρο του Ναβουχοδονόσορα (Το δέντρο) Δανιήλ.4 κεφάλαιο (μέρος α)

Tου Θέμη Κουλούρη
Το κεφάλαιο αυτό είναι μια διακήρυξη του Ναβουχοδονόσορ μετά από ένα όνειρο που είδε, του οποίου την εξήγηση έδωσε ο Δανιήλ.
 Σ’ αυτό το κεφάλαιο, τα εδάφια 28-33 είναι γραμμένα στο 3ο πρόσωπο, σαν να έχουν γραφτεί από κάποιον άλλο.
 Εδώ, προσπαθούν πάλι ν’ αρπάξουν την ευκαιρία οι «φιλελεύθεροι θεολόγοι», επιχειρώ­ντας να πουν ότι αυτά γράφτηκαν την εποχή του Αντίοχου του Επιφανή, περίπου 400 χρόνια αργότερα, ότι ο συγγραφέας εδώ είναι ο Ψευδοδανιήλ και ότι στη θέση του Αντίοχου του Επιφανή βάζει τον Ναβουχοδονόσορ.
 Η προσπάθεια αυτή είναι αποτυχημένη, επειδή το βιβλίο είναι πολύ εδραιωμένο και πολύ καλά τοποθετημένο.
 Προφανώς ο Ναβουχοδονόσορ έβαλε τον Δανιήλ να γράψει αυτή την διακήρυξη. Οι βασιλιάδες δεν έγραφαν με τα ίδια τους τα χέρια, αλλά είχαν τους υπεύθυνους γι’ αυτή την θέση και στην συγκεκριμένη περίπτωση τον Δανιήλ, που ήταν ο αρχηγός των σοφών, ο οποίος του έγραψε την διακήρυξη, έβαλε από πάνω την σφραγίδα και μετά την έδωσε για να βγουν και άλλα αντίγραφα, τα οποία έτρεξαν σε όλη την επικράτεια.
 Το κεφάλαιο αυτό μιλάει για την όραση του δένδρου.
 Κεφ.δ1- ΝΑΒΟΥΧΟΔΟΝΟΣΟΡ ο βασιλεύς, προς πάντας τους λαούς, έθνη, και γλώσσας, τους κατοικούντας επί πάσης της γης× Ειρήνη ας πληθυνθή εις εσάς. 2- Τα σημεία και τα θαυμάσια τα οποία έκαμεν εις εμέ ο Θεός ο ύψιστος, ήρεσεν ενώπιον μου να αναγγείλω. 3- Πόσον είναι μεγάλα τα σημεία αυτού! και πόσον ισχυρά τα θαυμάσια αυτού! Η βασιλεία αυτού είναι βασιλεία αιώνιος, και η εξουσία αυτού εις γενεάν και γενεάν.
 - Το 2ο και 3ο εδάφιο, μας θυμίζουν τους Ψαλμούς.
 Κάτι έπαθε εδώ ο Ναβουχοδονόσορ και αρχίζει να μιλάει και αυτός όπως ο Δαβίδ. Αναγνωρίζει το μεγαλείο και την δόξα του Θεού. Ψαλ.ρμε.13.
Ψαλ. 145:13 Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων, και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά.
 Όμως ας μην γελαστούμε με λάθος ελπίδες, επειδή ο άνθρωπος αυτός έμεινε εκεί που ήταν, δεν έδωσε την καρδιά του στον Θεό, δυστυχώς.
 - Καθώς θα δούμε το δένδρο αυτό, πρέπει να ξέρουμε ότι έχει να κάνει απόλυτα με τον Ναβουχοδονόσορ και την Βαβυλώνα μαζί. Όπως για παράδειγμα όταν είδε το ενύπνιο με την εικόνα, με το κεφάλι της από χρυσό. Ο Δανιήλ του είπε ότι το κεφάλι αυτό το χρυσό είναι ο ίδιος ο βασιλιάς. Αυτό όμως έχει να κάνει και με τη βασιλεία. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και εδώ. Αυτά που έγιναν στον βασιλιά, ήταν προφητικές διακηρύξεις για το μέλλον.
 Πάντοτε, όταν ο Θεός θέλει να κάνει μια μακροχρόνια προφητεία, που η εκπλήρωση της είναι για πολύ μετά μέσα στον χρόνο, την δένει με μια επίκαιρη κατάσταση που έχει να κάνει με την προφητεία, με έναν μικρό τύπο, ώστε καθώς εκπληρώνεται αυτός ο μικρός τύπος, εξυπακούεται ότι θα εκπληρωθεί και το υπόλοιπο της προφητείας, ο μεγαλύτερος τύπος. Δεν μπορεί να είναι το μισό αληθινό και το άλλο ψεύτικο. Ο Κύριος τα κάνει αυτά για να ενισχύσει την πίστη τους και την δική μας.
 - Ο βασιλιάς, δημόσια παραδέχεται ότι έχασε τα λογικά του, ότι επέστρεψε στον θρόνο του και δίνει όλη τη δόξα στον Θεό του Δανιήλ, στον Θεό τον Ύψιστο.
 - Ο Λόγος του Θεού μιλάει για σημεία. Ησα.η18.
Ησ. 8:18 Ιδού, εγώ και τα παιδία, τα οποία μοι έδωκεν ο Κύριος, διά σημεία και τεράστια εις τον Ισραήλ παρά του Κυρίου των δυνάμεων, του κατοικούντος εν τω όρει Σιών.
 Ο Θεός λοιπόν έκανε σημεία στην Βαβυλώνα για να φανερωθεί η δόξα Του.
Ο σκοπός Του είναι να κοιτάξουν οι άνθρωποι σ’ Αυτόν, παρά την αποτυχία του λαού Ισραήλ.
 - Όταν πια επανήλθε ο Ναβουχοδονόσορ από αυτή τη σχιζοφρένεια που έπαθε, θα πρέπει να πέρασε αρκετό χρόνο με τον Δανιήλ, ο οποίος σίγουρα θα του είπε πολλά πράγματα μέσα από τον Λόγο, θα του εξήγησε πολλά πράγματα, θα τον πέρασε μέσα από τους Ψαλμούς και γι’ αυτό τον βλέπουμε πιο κατασταλαγμένο και πιο ταπεινό. Έχει περάσει στο τελευταίο μέρος-περίοδο της βασιλείας του.
Τώρα ο Δανιήλ έχει μεγαλύτερη ευκαιρία να του εξηγήσει, να του μιλήσει. Επειδή παρά το ότι ο Δανιήλ τον νουθέτησε και τον πρότρεψε, εκείνος δεν υπάκουσε και έγιναν ακριβώς αυτά που είχε πει ο Δανιήλ.
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!