Blogger Widgets
4 Ιουλίου 2014

To χτίσιμο μιας εκκλησίας...

Θα ξεκινήσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων δεύτερο κεφάλαιο, και εδάφιο 41.
Λέει εκεί ο Λόγος Του Κυρίου: Πράξ. 2:41 Εκείνοι λοιπόν μετά χαράς δεχθέντες τον λόγον αυτού εβαπτίσθησαν, και προσετέθησαν εν εκείνη τη ημέρα έως τρεις χιλιάδες ψυχαί.
Πω πω! τι σωτηρία ήταν αυτή....
`Ηταν η ημέρα της Πεντηκοστής, και οι μαθητές ενωμένοι, αγαπημένοι, και με την προσδοκία της υποσχέσεως Του Κυρίου μέσα τους, περίμεναν όλοι μαζί στην προσευχή την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος.
Ο Κύριος πιστός
στις υποσχέσεις του, και βλέποντας ένα λαό, ένα σώμα, και μία καρδιά ενωμένους, ήλθε με αυτό το βάπτισμα σε πύρινες γλώσσες.
Πλήσθηκε Πνεύματος Αγίου ο Πέτρος, και καθώς κήρυττε το Λόγο Του Κυρίου με παρρησία, αγγίχτηκαν τρεις χιλιάδες άνθρωποι!
Αυτό και αν ήταν σωτηρία!
Ο Κύριος σώζει, κάνει τρομερή αύξηση, και χτίζει την εκκλησία Του, όταν βλέπει αυτή την όμορφη σχέση, και ομόνοια των αδερφών, φανερώνει τη δύναμη Του Αγίου Πνεύματος.
Βλέπουμε εδώ στην πρώτη αποστολική εκκλησία, μέσα σε μια μέρα έγιναν από εκατόν είκοσι, σε τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι μέλη. Δόξα Το Θεό.
Με στεγνές, και αδύναμες συναθροίσεις, δεν θα δούμε ποτέ τέτοια αποτελέσματα.
Ο μόνος τρόπος να ελκυστούν τα πλήθη των χαμένων ψυχών στα <<δίχτυα του ευαγγελίου>>είναι να επιτρέψουμε στο `Αγιο Πνεύμα να ενεργήσει.
-Θέλω να πάμε να δούμε στην Παλαιά Διαθήκη ένα τείχος που χτίζεται, και μέσα απ`αυτό, θα πάρουμε πολύ ωραία διδάγματα.
Πρόκειται αν θέλουμε να το ονομάσουμε έτσι,  το τείχος του Νεεμία.
Νεεμ. 2:18 Και απήγγειλα προς αυτούς περί της επ' εμέ αγαθής χειρός του Θεού μου, και έτι τους λόγους του βασιλέως, τους οποίους είπε προς εμέ. 
Οι δε είπον, Ας σηκωθώμεν και ας οικοδομήσωμεν. Ούτως ενίσχυσαν τας χείρας αυτών προς το αγαθόν.
Ο Νεεμίας ήταν πολύ καλός χτίστης.
Είναι ο τύπος αυτών που υπηρετούν τον Κύριο.
Ο Νεεμίας έβλεπε σωρούς από σπασμένους και σκορπισμένους λίθους, και είχε όραση ότι θα φτιάξει με αυτούς ένα τείχος που θα φέρει αποκατάσταση στην πόλη.
Τι ήταν αυτό το χαρακτηριστικό που έκανε το Νεεμία  να ξεκινήσει να  οικοδομεί το τείχος? 
Ο Νεεμίας ΕΒΛΕΠΕείχε όραση ζωντανή!
Τι έβλεπε?
`Έβλεπε ότι μπορούσε απ`αυτούς τους σωρούς, τους σπασμένους, τους σκορπισμένους, να ανοικοδομήσει το τείχος, να φέρει αποκατάσταση.
Το θέμα όμως ποιο ήταν. Θα έβρισκε ανθρώπους που και εκείνοι θα ΕΒΛΕΠΑΝ επίσης? Θα έβρισκε ανθρώπους  με την ίδια καρδιά, την ίδια όραση, την ίδια πίστη?
Μεγάλο λοιπόν προνόμιο να υπάρχουν άνθρωποι με τα ίδια ενδιαφέροντα, την ίδια όραση, και τον ίδιο σκοπό.
 Μεγάλο ρόλο παίζει να υπάρχει ένας Νεεμίας.
 `Ενας ηγέτης που θα μπορέσει να συγκροτήσει άτομα με ομαδικότητα, άτομα για το κοινό συμφέρον, άτομα που θα λένε όλοι το αυτό.
Η ομαδικότητα είναι τα κύτταρα της εκκλησίας.
`Αν οι άνθρωποι είναι απομονωμένοι, διαλυμένοι, ηττημένοι, και ασύνδετοι, η εκκλησία παραμένει αδύναμη, και ανοχύρωτη.
Η όραση του Νεεμία ήταν να εργαστεί κάθε οικογένεια για την ανοικοδόμηση του τείχους.
Μέσα από τα συντρίμμια και τα χαλάσματα της ζωής μας, χτίζουμε την εκκλησία.
`Οπως και για το Νεεμία, έτσι και για μας είναι ανάγκη να σηκωθούμε για να οικοδομήσουμε, και να χρησιμοποιήσουμε τα χέρια μας προς το αγαθό.
Νεεμ. 2:18 Και απήγγειλα προς αυτούς περί της επ' εμέ αγαθής χειρός του Θεού μου, και έτι τους λόγους του βασιλέως, τους οποίους είπε προς εμέ. Οι δε είπον, Ας σηκωθώμεν και ας οικοδομήσωμεν. Ούτως ενίσχυσαν τας χείρας αυτών προς το αγαθόν.
Κάθε πιστός μπορεί να οικοδομεί το τείχος. 
Στο τρίτο κεφάλαιο του Νεεμία αναφέρει το πόσο χρήσιμοι ήταν όλοι, και το τί εργασία έκανε ο κάθε ένας.
Δεν υπάρχει κανένας άχρηστος μέσα στο σώμα Του Χριστού.
`Όλοι είναι χρήσιμοι, όλοι έχουν τη θέση τους, όλοι μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
`Ολοι λοιπόν συμμετείχαν με το Νεεμία, εκτός από τους πρόκριτους των Θεκωιτών, οι οποίοι  <<δεν υπέβαλον τον τράχηλον αυτών εις το έργον Του Κυρίου αυτών>>

Νεεμ. 3:5 Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασαν οι Θεκωΐται πλην οι πρόκριτοι αυτών δεν υπέβαλον τον τράχηλον αυτών εις το έργον του Κυρίου αυτών.
Αν ο καθένας κάνει το μέρος του, τότε κανείς δεν αναγκάζεται να σηκώνει περισσότερο φορτία από τους άλλους.
Αυτό ήταν το μυστικό της πρώτης εκκλησίας:Πλήρης συμμετοχή και ενότητα.
`Ολοι ήταν απασχολημένοι στο έργο.
Κανείς δεν αποκλειόταν λόγω κοινωνικής θέσης, ηλικίας, φύλου ή πείρας.
Στο τείχος, κάποιοι εργάζονταν κατά οικογένειες, άλλοι κατά γεωγραφικές περιοχές, και άλλοι κατά ειδικότητα, και το βλέπουμε αυτό στα εδάφια 8-10.
Νεεμ. 3:8 Εις τα πλάγια αυτού επεσκεύασεν Οχιήλ ο υιός του Αραχίου, εκ των χρυσοχόων. Και εις τα πλάγια αυτού επεσκεύασεν Ανανίας, ο εκ των μυρεψών· και αφήκαν την Ιερουσαλήμ έως του τείχους του πλατέος.
Νεεμ. 3:9 Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασε Ρεφαΐα ο υιός του Ωρ, ο άρχων του ημίσεος της περιχώρου της Ιερουσαλήμ.
Νεεμ. 3:10 Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασεν Ιεδαΐας ο υιός του Αρουμάφ, και απέναντι της οικίας αυτού. Και εις τα πλάγια αυτού επεσκεύασε Χαττούς ο υιός του Ασαβνία.
`Ολοι όμως έπερναν μέρος με κάποιο τρόπο.
Ακόμα και οι γυναίκες έχτιζαν!

Νεεμ. 3:12 Και εις τα πλάγια αυτού επεσκεύασε Σαλλούμ ο υιός του Αλλωής, ο άρχων του ημίσεος της περιχώρου της Ιερουσαλήμ, αυτός και αι θυγατέρες αυτού.
`Ετσι είχε δημιουργηθεί μια συναρπαστική, ενωμένη ομάδα πιστών, όπου όλα τα μέλη ήταν συνδεδεμένα μεταξύ τους αλλά και με το έργο για την εκπλήρωση της όρασης.
Εδώ τώρα πρέπει να επισημάνουμε κάτι σημαντικό!
Ο σατανάς όμως , εξοργίζεται στην ενότητα, την οργάνωση, και την πρόοδο.
Και βλέπουμε στο (δ.κεφάλαιο), Το Σαναβαλλάτ ο οποίος ήταν ένας ντόπιος, και καταπίεζε τους Ιουδαίους, εξοργιζόταν, καθώς έβλεπε αυτή τους την ενότητα, και το ζήλο στο να εργάζονται στο έργο της οικοδομής.
`Οταν είμαστε μικροί, διαιρεμένοι και απομονωμένοι, ο Σατανάς δε μας ενοχλεί, μόλις όμως ενωθούμε, εξοργίζεται...
`Οταν το τείχος είχε οικοδομηθεί μέχρι τη μέση περίπου, η οργή του Σατανά μετατράπηκε σε επίθεση.
Νεεμ. 4:6 Ούτως ανωκοδομήσαμεν το τείχος· και άπαν το τείχος συνεδέθη, έως του ημίσεος αυτού· διότι ο λαός είχε καρδίαν εις το εργάζεσθαι.
Νεεμ. 4:7 Αλλ' ότε Σαναβαλλάτ και Τωβίας και οι Άραβες και οι Αμμωνίται και οι Αζώτιοι ήκουσαν ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται, και ότι τα χαλάσματα ήρχισαν να φράττωνται, ωργίσθησαν σφόδρα·
Δεν  άντεχε στην ιδέα ενός αμυντικού τείχους, γύρω από την πόλη, που ως τότε ήταν κάτω από τον έλεγχο του.
`Ομως ο Νεεμίας στηρίχτηκε στην προσευχή σαν την μεγαλύτερη άμυνα.
Νεεμ. 4:9 Και ημείς προσηυχήθημεν εις τον Θεόν ημών και εστήσαμεν φυλακάς εναντίον αυτών ημέραν και νύκτα, φοβούμενοι απ' αυτών.
Ο Νεεμίας ήξερε τη δύναμη της προσευχής, γνώριζε τι κάνει η προσευχή. Δεν προχωρούσε με τη δύναμη του. Κάλεσε το λαό σε προσευχή, και εκείνοι ανταποκρίθηκαν!
Δεν τους τραβούσε με το ζόρι, δεν τους παρακαλούσε συνεχώς να πάνε για προσευχή, κάλεσε και ανταποκρίθηκαν, έστησαν όπως λέει αμέσως φυλακές. Δεν κάθισαν να λένε μεταξύ τους, τι λέει ο Νεεμίας? Ποιός είναι αυτός που το λέει?..........
`Ηξεραν το βάρος της προσευχής.
`Ηξεραν ότι έπρεπε να είναι ενωμένοι όχι μόνο στο χτίσιμο, αλλά και στην προσευχή για να υπερνικήσουν, γιατί για να χτίσεις, πρώτα πρέπει να περάσεις από την προσευχή.
Πρέπει η εκκλησία Του Χριστού να έχει προσευχή. Εκκλησία χωρίς προσευχή, δεν είναι εκκλησία, πρέπει ο λαός Του Θεού να το καταλάβει αυτό, και να επιστρέψει πίσω στα γόνατα.
Ξύπνα εκκλησία!
Κοίταξε πως μπορεί να οικοδομηθεί ένα τείχος.
-Τώρα, ταυτόχρονα με τις απειλές του Σαναβαλλάτ, ο Σατανάς έκανε ώστε κάποιοι να αποθαρρυνθούν από τον όγκο της δουλειάς που θα χρειαζόταν για να οικοδομηθεί το τείχος.
Νεεμ. 4:10 Και είπεν ο Ιούδας, Η δύναμις των εργατών ητόνησε, και το χώμα είναι πολύ, και ημείς δεν δυνάμεθα να οικοδομώμεν το τείχος.
Επίσης, έκανε ώστε κάποιοι Ιουδαίοι που κατοικούσαν έξω από την πόλη να έρθουν δέκα φορές, και να φέρουν αρνητικές αναφορές, σχετικά με τα σχέδια του Σαναβαλάτ, εναντίον τους.
Νεεμ. 4:11 Οι δε εχθροί ημών είπον, Δεν θέλουσι μάθει ουδέ θέλουσιν ιδεί, εωσού έλθωμεν εις το μέσον αυτών και φονεύσωμεν αυτούς, και καταπαύσωμεν το έργον.
Νεεμ. 4:12 Και ελθόντες οι Ιουδαίοι, οι κατοικούντες πλησίον αυτών, είπον προς ημάς δεκάκις, Προσέχετε από πάντων των τόπων, διά των οποίων επιστρέφετε προς ημάς.
Ο Νεεμίας όμως  έβαλε τους ανθρώπους σε στρατηγικές θέσεις για οικοδόμηση, και για προσευχή μαζί.
Νεεμ. 4:17 Οι οικοδομούντες το τείχος και οι αχθοφορούντες και οι φορτίζοντες, έκαστος διά της μιας χειρός αυτού εδούλευεν εις το έργον και διά της άλλης εκράτει το όπλον.
Και εδούλευαν, αλλά και κρατούσαν τα όπλα. Και έχτιζαν, και προσευχόντουσαν...και τα δύο.
Δεν έκαναν μόνο το ένα. Και τα δύο πάνε μαζί!
`Ετσι και εμείς πρέπει να στεκόμαστε στα κενά του τείχους, και να  εμποδίζουμε τον εχθρό, ώστε να μην έρχεται να σταματάει το έργο μας.
Μια τελευταία τώρα επίθεση, κίνηση του Σαναβαλλάτ ήταν μια προσπάθεια να επιτεθεί στον ίδιο τον αρχηγό.
Ο Νεεμίας ήταν αγνός και ταπεινός, αλλά ο Σατανάς μισεί την ακεραιότητα και την υπευθυνότητα.
Τότε στέλνει ένα γράμμα στο Νεεμία, όπου αμφισβητούσε τα κίνητρά του γι`αυτό που έκανε.
Νεεμ. 6:3 Και απέστειλα μηνυτάς προς αυτούς, λέγων, Έργον μέγα κάμνω και δεν δύναμαι να καταβώ· διά τι να παύση το έργον, όταν εγώ αφήσας αυτό καταβώ προς εσάς;
Νεεμ. 6:4 Και απέστειλαν προς εμέ τετράκις κατά τον τρόπον τούτον· και εγώ απεκρίθην προς αυτούς κατά τον αυτόν τρόπον.
Νεεμ. 6:5 Τότε ο Σαναβαλλάτ απέστειλε προς εμέ τον δούλον αυτού κατά τον αυτόν τρόπον, πέμπτην φοράν, με ανοικτήν επιστολήν εις την χείρα αυτού·
Νεεμ. 6:6 εν ή ήτο γεγραμμένον, Ηκούσθη μεταξύ των εθνών, και ο Γασμού λέγει, ότι συ και οι Ιουδαίοι βουλεύεσθε να επαναστατήσητε· διά τούτο συ οικοδομείς το τείχος, διά να γείνης βασιλεύς αυτών, κατά τους λόγους τούτους·
Νεεμ. 6:7 έτι διώρισας προφήτας, να κηρύττωσι περί σου εν Ιερουσαλήμ, λέγοντες, Είναι βασιλεύς εν Ιούδα· και τώρα θέλει απαγγελθή προς τον βασιλέα κατά τους λόγους τούτους· ελθέ λοιπόν τώρα, και ας συμβουλευθώμεν ομού.
Προσέξτε τι λέει στο 6 εδάφιο.
...διά τούτο συ οικοδομείς το τείχος, διά να γείνης βασιλεύς αυτών..
Ξέρετε πόσοι μπορούν να μιλήσουν για σένα, βλέποντας αυτό το ζήλο, την αγάπη, και την εύνοια Του Θεού, το χρίσμα Του στη ζωή σου, και μπορεί να πουν αυτό που είπαν και στο Νεεμία?
<<Συ οικοδομείς.... για να περάσεις αυτά που θέλεις..........>>
Ξέρετε πόσοι Σαναβαλλάτ υπάρχουν οι οποίοι θέλουν να σε αμφισβητήσουν, και να σε κάνουν να στραφείς πίσω, ώστε να σταματήσεις να οικοδομείς?.....
Δείτε όμως την ωραία απάντηση που έδωσε ο Νεεμίας, που μπορείς να δώσεις και εσύ σήμερα.
Νεεμ. 6:3 Και απέστειλα μηνυτάς προς αυτούς, λέγων, Έργον μέγα κάμνω και δεν δύναμαι να καταβώ· διά τι να παύση το έργον, όταν εγώ αφήσας αυτό καταβώ προς εσάς;
Δεν δύναμαι να κατεβώ.
`Οσο και αν θέλετε να με σταματήσετε λέει, αυτό δεν θα γίνει. Αλληλούια!!!
`Ενας αρχηγός δεν πρέπει ποτέ να αποσπά την προσοχή του από το έργο, για να ασχοληθεί με κάποιον <<Σαναβαλλάτ>>.
Ο Θεός είναι απόλυτα ικανός να υπερασπιστεί το όνομά Του!!
Το έργο Του Κυρίου όπως και να έχει θα συνεχιστεί και θα πετύχει, είτε είμαστε εγώ και εσύ μαζί, είτε δεν είμαστε....
Μην αφήνουμε λοιπόν ποτέ τον εχθρό να μας παρασύρει να σταματήσουμε την οικοδόμηση του τείχους!

πηγη.Xristianikanea.gr

Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!