Blogger Widgets
1 Δεκεμβρίου 2013

Η σχολή της υπακοής 8

8. Το διδακτικό βιβλίo

Στη θεία σχολή της υπακοής υπάρχει και ένα διδακτικό βιβλίο, για τους ηλικιωμένους αδελφούς καθώς και για τα παιδιά. Όταν ο Χριστός έπρεπε να διδάξει και να πείσει κάποιους, τότε επικαλούνταν τον Λόγο.
Από την αρχή μέχρι το τέλος της δημόσιας δράσης Του ζούσε από τον Λόγο του Θεού. «Είναι γεγραμμένον» (Ματθ. δ΄ 4), αυτή ήταν η μάχαιρα του Πνεύματος, με την οποία νίκησε το Σατανά. «Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ’ εμέ» (Ησ. ξα΄ 1) – αυτός ο λόγος της Γραφής αποτέλεσε τη συναίσθηση, με την οποία ξεκίνησε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. «Δια να πληρωθή η Γραφή», αυτό ήταν το φως, με το οποίο αποδεχόταν όλα τα παθήματα, παραδίνοντας τελικά τον εαυτό Του στο θάνατο. 
Μετά την ανάσταση εξήγησε στους μαθητές «αρχίσας από Μωϋσέως και από πάντων των προφητών … τα περί εαυτού γεγραμμένα εν πάσαις ταις γραφαίς» (Λουκ. κδ΄ 27).
Στη σχολή της υπακοής του Θεού η Αγία Γραφή είναι το μόνο διδακτικό βιβλίο. Αυτό μας δείχνει το φρόνημα με το οποίο θα έπρεπε να την προσεγγίζουμε – δηλαδή με την απλή επιθμυία να βρίσκουμε σ’ αυτήν και να εκτελούμε όσα είναι γραμμένα για μας ως θέλημα Θεού.
Οι Γραφές δεν συγγράφηκαν μόνο, για να πληθύνουν τη γνώση μας, αλλά για να καθοδηγούν τη συμπεριφορά μας «δια να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν» (Β΄ Τιμ. γ΄ 17). «Εάν τις θέλη να κάμη το θέλημα αυτού, θέλει γνωρίσει περί της διδαχής, αν ήναι εκ του Θεού» (Ιωαν. ζ΄ 17). Μάθε από τον Χριστό όλα όσα περιέχει η Γραφή σχετικά με την αποκάλυψη του Θεού, την αγάπη Του και τη βουλή Του, αποβλέποντας στο μεγάλο στόχο: να είναι ο άνθρωπος του Θεού ικανός να εκτελεί το θέλημά Του (όπως εκτελείται στον ουρανό), έτσι ώστε να αποκατασταθεί ο άνθρωπος στην υπακοή, η οποία προσανατολίζεται στην καρδιά του Θεού και η οποία είναι η μόνη μακαριότητα. Στο Ησαΐα ν΄ 4-5 λέει ο Χριστός: «Εγείρει από πρωί εις πρωί, εγείρει το ωτίον μου, δια να καούω ως οι πεπαιδευμένοι. Κύριος ο Θεός ήνοιξεν ωτίον εν εμοί».
Ακριβώς έτσι μας διδάσκει μέσω του Αγίου Πνεύματος Εκείνος ο Οποίος έμαθε έτσι την υπακοή. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο απεσταλμένος θείος ερμηνευτής του Λόγου στις καρδιές μας. Αυτό είναι το μεγάλο έργο του Πνεύματος του Θεού, το οποίο κατοικεί μέσα μας. Μας οδηγεί στην κατανόηση και το συλλογισμό στην καρδιά μας σχετικά με τον αναγνωσμένο Λόγο, τον καθιστά ζωντανό και δυνατό, έτσι ώστε ο ζωντανός Λόγος του Θεού να ενεργεί στη θέλημά μας, στην αγάπη μας, σε όλη την ύπαρξή μας. Μόνο εάν δεν το κατανοήσουμε, ο Λόγος δεν θα έχει καμία δύναμη να ενεργήσει την υπακοή.
Ας προσπαθήσουμε να μιλήσουμε ανοικτά γι’ αυτό το ζήτημα. Χαιρόμαστε για αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη μελέτη της Γραφής και για αποδείξεις αφυπνισμένης συμπάθειας και ληφθείσας ευεργεσίας. Αλλά ας μην πλανώμαστε. Δεν μπορούμε να χαρούμε με τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Ίσως συγκλονιστούμε από τα βλέμματα, τα οποία ρίχνουμε στην αλήθεια του Θεού, ίσως ακόμη και να θαυμάσουμε. Οι συνειρμοί ίσως προκαλέσουν βαθιά εντύπωση και πνευματικά συναισθήματα. Εν τούτοις παραμένει μικρή η πρακτική επιρροή του Λόγου, η οποία αποσκοπεί με αγιότητα, ταπεινότητα, αγάπη, υπομονή να μας καταστήσει πρόθυμους να υπηρετήσουμε και να υποφέρουμε. Η μοναδική αιτία είναι, ότι δεν δεχόμαστε τον Λόγο ως εκείνο το οποίο είναι στην πραγματικότητα. Ο Λόγος του ζωντανού Θεού, ο Οποίος πρέπει ο Ίδιος να μιλήσει σε μας, εάν πρόκειται ν’ αναδείξει τη θεία δύναμή του.
Στους ανθρώπους συχνά χωρίζονται ή ακόμα αντιφάσκουν γνώση και θέληση, διάκριση και πράξη, μάλιστα θέληση και εκτέλεση λόγω έλλειψης δύναμης. Αυτό δεν συμβαίνει στο Άγιο Πνεύμα. Εκείνο είναι ταυτόχρονα φως και δύναμη Θεού. Όλα όσα είναι, κάνει και δίνει περιέχει την αλήθεια και τη δύναμη του Θεού. Εάν σου δείξει την εντολή του Θεού, σου την δείχνει ως κάτι εφικτό και σίγουρο, ως θεία ζωή και δωρεά, ετοιμασμένη για σένα, το οποίο δείχνει και μεταδίδει σε σένα.
Μάθε να πιστεύεις, ότι μόνον όταν ο Χριστός σε διδάσκει δια του Αγίου Πνεύματος, μπορείς να κατανοήσεις τον Λόγο Του και να τον δεχθείς στην καρδιά σου. Εκείνος μπορεί να σε διδάξει να υπακούσεις όπως το έκανε ο Ίδιος. Κάθε φορά, όταν ανοίγεις τη Γραφή σου, πίστεψε απλά, ότι όσο σίγουρα ακούς τον θείο, θεόπνευστο Λόγο, τόσο σίγουρα ο Πατέρας σου θα σου δώσει την ζωντανή δράση του Πνεύματος στην καρδιά σου, απαντώντας στην προσευχή της πίστης και της υποταγμένης αναμονής. Ας είναι όλη η μελέτη σου ένα θέμα πίστης. Μην προσπαθείς μόνο να κατανοείς τις αλήθειες και επαγγελίες, τις οποίες διαβάζεις, αυτό εκφράζει τη δική σου δύναμη. Εμπιστεύσου πρώτα το Άγιο Πνεύμα, την ύπαρξή Του μέσα σου και την ενέργεια του Θεού μέσα σου δια του Πνεύματος. Αποδέξου τον Λόγο μέσα στην καρδιά σου με την ειρηνική εμπιστοσύνη, ότι θα σε ικανώσει ν’ αγαπήσεις τον Λόγο, να προσαρμόζεσαι σ’ αυτόν και να τον φυλάττεις. Τότε ο αγαπητός μας Κύριος Ιησούς θα καταστήσει το βιβλίο να είναι για σένα ό,τι ήταν και γι’ Αυτόν, όταν μιλούσε σχετικά με «τα περί εαυτού γεγραμμένα» (Λουκ. κδ΄ 27.46). Ολόκληρη η Γραφή θα γίνει μια απλή αποκάλυψη όλων, όσα θέλει ο Θεός να κάνει για σένα, μέσα σου και διαμέσου εσένα. 
Συνεχίζεται…A. Murray Μετ.: Ιωνάς Ζάϊντελ για τα Xristianikanea.gr
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!