Blogger Widgets
23 Οκτωβρίου 2013

«Ταύτα συλλογίζεσθε»

(Φιλ. 4:8)
Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, αν υπάρχη τις αρετή και εάν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεσθε·

Θα έπρεπε ν’ ανοίγουμε όλο και περισσότερο τις καρδιές μας για το καλό, το οποίο βρίσκουμε εν Χριστώ. Εκείνο το οποίο παρουσιάζει εδώ ο απόστολος Παύλος με οκτώ όρους στους αδελφούς στους Φιλίππους (καθώς και σε μας), είναι έξι ιδιότητες, τις οποίες συναντάμε και στον Κύριό μας, ενώ οι τελευταίες δυο περιγράφουν περισσότερο συνοπτικά την ουσία, το στόχο και το σκοπό της συμπεριφοράς μας.
Ας διερωτηθούμε: Είναι αυτές οι αρετές, οι οποίες κυριαρχούν στις σκέψεις και τις πράξεις μας; 
Η ψυχή μας χρειάζεται ν’ ασχολούμαστε μ’ αυτές. Από τη σάρκα προέρχονται μόνον αρνητικές επιρροές, οι οποίες είναι αντίθετες και θέλουν να μας αποτραβήξουν από τον Κύριο. 
Συχνά αναγκαζόμαστε ν’ ασχοληθούμε με το κακό, για παράδειγμα όταν εισβάλλει μέσα στην εκκλησία, και τότε μολυνόμαστε αναγκαστικά. Αλλά η αυτόβουλη ασχολία με όλα τα αρνητικά θέματα μας μολύνει χωρίς να υπάρχει ανάγκη. 
Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει με ψευδοδιδασκαλίες, ανήθικη λογοτεχνία ή ελκυστικές εικόνες σε διάφορα σύγχρονα μέσα. 
Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εξουδετέρωσης απέναντι σ’ αυτoύ του είδους κακού, έχοντας το σημερινό κατακλυσμό πληροφοριών γύρω μας.
Γι’ αυτό έχει να μας πει πολλά αυτό το εδάφιο. Εδώ πραγματικά έχουμε αφορμές για συλλογισμό σχετικά με την πνευματική μας ζωή, τις οποίες θέλουμε να προσέξουμε και να συλλογιστούμε.
1.    «Αληθή»
Όταν μιλάμε με άλλους πιστούς ή μιλάμε γι’ αυτούς, λέμε πάντοτε την αλήθεια; 
Ακόμη και μισές αλήθειες μπορεί να είναι ψέματα! 
Ο Κύριος Ιησούς λέει για τον εαυτό Του, αφού Τον ρώτησαν: «Ό,τι σας λέγω απ’ αρχής» (Ιωαν. η΄ 25). Τα λόγια Του Τον παρουσιάζουν ως Εκείνον, ο Οποίος ήταν πραγματικά: η αλήθεια.
2.    «Σεμνά»
Αυτή τη λέξη συναντάμε άλλες τρεις φορές στην Καινή Διαθήκη (Α΄ Τιμ. γ΄ 8.11, Τιτ. β΄ 2). Περιγράφει τη στάση, την οποία πρέπει να έχει ένας χριστιανός στη ζωή του: σεμνός, αξιότιμος, αξιοσέβαστος – με άλλα λόγια, έτσι όπως αρμόζει στη θέση ενός λυτρωμένου.
 Αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με κάποιο είδος αυτοπροβολής, αλλά θα έπρεπε να είναι χαρακτηριστικό μας, όσοι συνειδητοποιούμε, σε ποιον ανήκουμε σ’ αυτόν τον κόσμο: στον Κύριο Ιησού.
3.    «Δίκαια»
Όποιος φανερώνει αυτή την ιδιότητα, δίνει σε καθέναν τη θέση, την οποία έχει στις σκέψεις και το θέλημα του Θεού, είτε είναι πιστός είτε άπιστος. Και δεν θα αδικήσει ποτέ κανέναν.
4.    «Καθαρά»
Η καθαρότητα σημαίνει, ότι είναι ελεύθερος από κάθε ηθική και πνευματική ακαθαρσία. 
Σ’ έναν κόσμο γεμάτο ηθικής ακαθαρσίας και αμαρτίας είναι η καθαρότητα ένα χαρακτηριστικό των πιστών, το οποίο θα έπρεπε να τους διακρίνει πάντοτε από τον κόσμο (Β΄ Κορ.  ζ΄ 1).
5.    «Προσφιλή»
Αυτή η λέξη συναντάται μόνο σ’ αυτό το σημείο. (…) Προσθέτει το στοιχείο της θερμότητας και ευγένειας, το οποίο θα έπρεπε να χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τις συναναστροφές μας. 
Δηλαδή να μην εξαρτητοποιήσουμε τη συμπεριφορά μας από την παρουσία άλλων, είτε είναι πιστοί είτε άπιστοι. Αντίθετα να επηρεαζόμαστε από τον Κύριό μας, ο Οποίος ήταν «πράος και ταπεινός την καρδίαν» και μιλούσε με «λόγους της χάριτος» (Ματθ. ια΄ 29, Λουκ. δ΄ 22). Αυτό εννοεί ο Θεός με τον όρο «όσα προσφιλή».
6.    «Εὐφημα»
Αυτή η λέξη επίσης συναντάται μόνον εδώ. 
Από αυτή προέρχεται ο όρος ευφημισμός. Μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιο γεγονός συνειδητά αρνητικά ή ν’ αναδείξουμε το θετικό, χωρίς ν’ αλλοιώσουμε το νόημα. Σκληρά ή άσχημα λόγια δεν είναι ποτέ εύφημα.
Στο τέλος περιγράφεται ο σκοπός αυτών των έξι ιδιοτήτων προς συλλογισμό με τα λόγια: «αν υπάρχη τις αρετή και εάν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεσθε». Η αρετή είναι ένα είδος πνευματικής ενέργειας ή ηθικής δύναμης (σε χριστιανικό πλαίσιο), την οποία χρειαζόμαστε καθημερινά. Ο έπαινος δεν είναι δικός μας, αλλά προσφέρεται από εμάς στον στο Θεό προς τιμή και δόξα – δηλαδή όλα στη ζωή μας όσα συνεισφέρουν στον έπαινο του Θεού. 
Ερώτηση:
Διακρίνουμε κατά τη μελέτη αυτών των πρακτικών ιδιοτήτων, πόσο σπουδαίο είναι να προσανατολιζόμαστε και να προσαρμοζόμαστε στις καρδιές μας, στην αναζήτηση της χαράς μας εκεί, όπου ο Θεός θέλει να μας την δώσει; Είναι πολύ σπουδαίο λοιπόν  να συνηθίζουμε την αναζήτηση του αγαθού, την διάκριση του θελήματός Του και την εφαρμογή του.
A. Remmers
Μετ.: Ιωνάς Ζάϊντελ για τα Xristianikanea.gr
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!