Blogger Widgets
4 Αυγούστου 2013

Η παραβολή του άδικου κριτή και της χήρας


Ο Κύριος θέλει να αυξηθούμε, όπως ο ίδιος προόδευε σε σοφία και ηλικία και χάρη μπροστά στο Θεό και στους  ανθρώπους, θέλει να ωριμάσουμε, όπως μας λέει ο Λόγος στην Εφεσίους δ:13, ώστε να γίνουμε τέλειοι πνευματικοί άνδρες και γυναίκες σε μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού.

Με λίγα λόγια, ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε πάντα χωρίς να τα παρατάμε, με μια προσευχή που θα έχει αντοχή, ακρίβεια, πάθος.
(Λουκ. 18:1-8)
Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχωνται και να μη αποκάμνωσι, λέγων· Κριτής τις ήτο εν τινί πόλει, όστις τον Θεόν δεν εφοβείτο και άνθρωπον δεν εντρέπετο. Ήτο δε χήρα τις εν εκείνη τη πόλει και ήρχετο προς αυτόν, λέγουσα· Εκδίκησόν με από του αντιδίκου μου. Και μέχρι τινός δεν ηθέλησε· μετά δε ταύτα είπε καθ' εαυτόν· Αν και τον Θεόν δεν φοβώμαι και άνθρωπον δεν εντρέπωμαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χήρα αύτη, ας εκδικήσω αυτήν, διά να μη έρχηται πάντοτε και με βασανίζη. Και είπεν ο Κύριος· Ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής ο δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκησιν των εκλεκτών αυτού των βοώντων προς αυτόν ημέραν και νύκτα, αν και μακροθυμή δι' αυτούς; σας λέγω ότι θέλει κάμει την εκδίκησιν αυτών ταχέως. Πλην ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθη, άρα γε θέλει ευρεί την πίστιν επί της γης;

Ο λόγος για τον οποίον ο Κύριος είπε την παραβολή, ήταν ότι πρέπει πάντοτε να προσευχόμαστε και να μην αποκάμνουμε. Κάποιος από μας πιθανόν να έχει κάποιο αίτημα που δεν έχει απαντηθεί ακόμα, και γι' αυτόν τον λόγο, μπορεί να αισθάνεται κουρασμένος, αποκαμωμένος και με μία ελαφρά αίσθηση πικρίας προς τον Θεό.
Το αίτημα της χήρας δεν ήταν άδικο, ήταν δίκαιο, ήταν σωστό.
 Τι λέει όμως ο Λόγος του Θεού να κάνουμε; τι μας προτρέπει ο Κύριος να πράττουμε σε μια τέτοια κατάσταση; να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στον Θεό γι' αυτό το αίτημα.
Μην αφήσεις το διάβολο να πλημμυρίσει τη ψυχή σου με απογοήτευση, σταματώντας σε από το να διεκδικήσεις το αίτημά σου. Αλλά συνέχισε να πηγαίνεις στον Κύριο μέσω της προσευχής.
Δεν θέλω να πω ότι όλα τα αιτήματά σου θα απαντηθούν, γιατί ίσως να μην συμβαδίζουν με το θέλημα του Θεού, αλλά σου λέω αυτό: κάθε αίτημά σου το οποίο είναι αρεστό στον Κύριο και είναι στο θέλημά του, θα σου απαντηθεί.
Γι' αυτό, μην πάψεις ποτέ να προσεύχεσαι για το δίκαιο αίτημά σου, έως ότου ο Κύριος στο αποδώσει.
Λέει ο Λόγος Του: Αιτείτε, και θέλει σας δοθή· ζητείτε, και θέλετε ευρεί, κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή.  Διότι πας ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθή.
Ο Κύριος θα δώσει αγαθά  σ' αυτούς που ζητούν απ' Αυτόν. Θ' ανοιχτεί σ' αυτούς που κρούουν. Θα βρουν αυτοί που ζήτησαν, θα λάβουν αυτοί που αίτησαν.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η ουράνια πόρτα είναι ανοιχτή.
Κι έτσι καθώς είμαστε λουσμένοι με το αίμα της θυσίας του Κυρίου, μπορούμε να πηγαίνουμε στον Θεό με θάρρος, λέγοντάς Του τα αιτήματά μας.
 Εβραίους δ:16  Ας πλησιάζωμεν λοιπόν μετά παρρησίας εις τον θρόνον της χάριτος, διά να λάβωμεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρώ χρείας.
Ο Κύριος γνωρίζει την ανάγκη σου, το πρόβλημά σου, την έλλειψή σου, την αδυναμία σου. Αυτό το οποίο σ' έχει πληγώσει. Απλά περιμένει εσύ με θάρρος και επιμονή να το εκφράσεις.
 Ίσως, πολλές φορές, ενώ χτύπησες την ουράνια θύρα δύο και τρεις φορές, κι ίσως περισσότερες, η θύρα να μην άνοιξε και το αίτημά σου να μην απαντήθηκε. Ίσως να αισθάνθηκες εκείνη τη στιγμή θλίψη και να είπες στον εαυτό σου ότι ο Θεός δεν σ' αγαπά και γι' αυτό δεν σ' ακούει. Όταν θα 'ρθει αυτή η στιγμή, αδελφέ μου και αδελφή μου, μάθε να μοιράζεσαι με το Θεό τα συναισθήματά σου.
Μην φοβηθείς να εκφράσεις αυτό που αιθάνεσαι στο Θεό: τη θλίψη σου , την απογοήτευσή σου, τη μοναξιά σου, μίλησέ του, ακόμα και για το πιο μικρό πράγμα που σε απασχολεί στη ζωή σου.
Όταν ο Ιώβ δοκιμάστηκε, αυτό που αισθάνθηκε δεν ήταν χαρά, αλλά δυστυχία.
Τι έκανε ο άνθρωπος του Θεού;
Ιώβ κγ:3-5 3 Είθε να ήξευρον που να εύρω αυτόν· ήθελον υπάγει έως του θρόνου αυτού· 4 ήθελον εκθέσει κρίσιν ενώπιον αυτού, και ήθελον εμπλήσει το στόμα μου αποδείξεων· 5 ήθελον γνωρίσει τους λόγους τους οποίους ήθελε μοι αποκριθή, και ήθελον νοήσει τι ήθελε μοι ειπεί.
Ο Ιώβ ήταν πολύ ευθύς μπροστά στο Θεό. Ήξερε να εκφράζει σ' Εκείνον τα όμορφα αλλά και τα άσχημα αυτής της ζωής. Ήξερε να ανοίγει την καρδιά του πλήρως στο Θεό και να μοιράζεται μαζί Του τα πάντα. Είχε μάθει να μιλάει με το Θεό γιατί αισθανόταν οικειότητα μαζί Του, όπως αισθάνεται ένας άνθρωπος με έναν πραγματικό και καλό φίλο.
B` Κορινθίους ε:18 Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού, όστις διήλλαξεν ημάς προς εαυτόν διά του Ιησού Χριστού και έδωκεν εις ημάς την διακονίαν της διαλλαγής,
Ο Λόγος μας λέει ότι έχουμε συμφιλιωθεί μαζί του.
 Είμαστε φίλοι μ' Εκείνον ο οποίος δεν θα μας προδώσει ποτέ.
Μ' Εκείνον που σέβεται εμάς περισσότερο απ' ότι εμείς τον ίδιο μας τον εαυτό.
Γι' αυτό ας μην κρατάμε πράγματα κρυφά μέσα στις καρδιές μας, αλλά να την παραδίδουμε πλήρως στα χέρια του Κυρίου.
Ναι, είναι αλήθεια ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός, είναι παντοδύναμος, είναι ισχυρός, κατοικεί σε απρόσιτο φως, αλλά  παράλληλα είναι κι ο Πατέρας σου.
Μην τον βλέπεις σαν έναν τρομερό, απλησίαστο Θεό, που το μόνο που κάνει είναι να κρίνει και να τιμωρεί.
Πάψε να τον φοβάσαι.
Σ' αγαπάει, σε θέλει, θέλει να Του μιλάς , να Του εκφράζεις τα πάντα, είτε καλά είτε όχι.
Κι αυτό, γίνεται όχι από την όμορφη εξωτερική σου εμφάνιση ή από τα καλά σου έργα, αλλά γιατί η καρδιά του Θεού είναι γεμάτη αγάπη, έλεος , χάρη για κάθε άνθρωπο.
Όπως μας λέει ο Λόγος Του Θεού στην Εφεσίους β:4-5 4 ο Θεός όμως πλούσιος ων εις έλεος, διά την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, 5 και ενώ ήμεθα νεκροί διά τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού· κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι·
Γυρνάμε πίσω στην παραβολή μας, η οποία παράλληλα με όσα είπαμε μας διδάσκει και τρία πράγματα.
Kολ.δ..2  Εμμένετε εις την προσευχήν, αγρυπνούντες εις αυτήν μετά ευχαριστίας,
Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι η επιμονή αυτής της γυναίκας.
Παρόλο που ο άδικος κριτής δεν της απέδιδε το δίκαιο αίτημά της, εκείνη συνέχισε να πηγαίνει σ' αυτόν και να ζητά να της το αποδώσει.
Δεν τα παράτησε, αν και πολλές φορές ο δικαστής την είχε διώξει.
Έχεις μια λίστα προσευχής η οποία περιλαμβάνει πρόσωπα ή καταστάσεις για τα οποία πρέπει να προσεύχεσαι με επιμονή;  αν ναι, πράττεις καλώς, αν όχι ήρθε η στιγμή να κάνεις μία, η οποία θα γράφει πρόσωπα τα οποία θέλεις να σωθούν, ελλείψεις που θέλεις ο Κύριος να συμπληρώσει, αδυναμίες που θέλεις ο Κύριος να πάρει, για την αύξηση και την ευλογία της εκκλησίας, και οτιδήποτε άλλο σου βάζει ο Κύριος στην καρδιά σου το οποίο είναι μέσα στο θέλημά Του.
Αυτό θα μας οδηγήσει στη δεύτερη διδαχή της παραβολής.
Μαρκ.ι. 51 Και αποκριθείς λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Τι θέλεις να σοι κάμω; Και ο τυφλός είπε προς αυτόν· Ραββουνί, να αναβλέψω.
Εδώ, ο Κύριος μας δείχνει ότι καθώς ζητάμε πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι λέγοντάς Του ακριβώς το αίτημά μας.
Η χήρα, όπως διαβάσαμε στο εδάφιο  Λουκάς ιη:3, ζητούσε κάτι συγκεκριμένο από τον άδικο κριτή: Εκδίκησόν με από του αντιδίκου μου (απόδωσε το δίκαιο από τον αντίδικό μου). Ζητούσε κάτι το οποίο ήταν δίκαιο και είναι σωστό κι εμείς στη λίστα προσευχής μας να γράφουμε πράγματα που είναι στο θέλημα του Θεού και τα οποία θα τα εκφράζουμε με πλήρη ακρίβεια σ' Εκείνον.
Eφεσ. σ.18 προσευχόμενοι εν παντί καιρώ μετά πάσης προσευχής και δεήσεως διά του Πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπέρ πάντων των αγίων,
Το τρίτο και τελευταίο πράγμα που μας διδάσκει η παραβολή της χήρας, είναι να έχουμε πάθος στις προσευχές μας.
Αυτή η γυναίκα, καθώς επέμενε ζητώντας ακριβώς το αίτημά της, το έκανε με πάθος, μέσα από τα βάθη της καρδιάς της.
Φαντάζεστε τη σκηνή;
τη γυναίκα μπροστά στο δικαστή, καθημερινά να του φωνάζει: “Δώσε μου δικαιοσύνη!  Δώσε μου δικαιοσύνη!”;
Ας αγρυπνούμε κι εμείς στην προσευχή, προσευχόμενοι συνεχώς με πίστη, γιατί πολύ ισχύει η προσευχή του δικαίου που γίνεται ένθερμα, όπως μας λέει ο Ιάκωβος στην επιστολή του. Αυτό που εκφράζεις στο Θεό να το αισθάνεσαι, να το νιώθεις, να βγαίνει μέσα απ' την καρδιά σου με ειλικρίνεια.
Αδέλφια, το θέμα της προσευχής είναι πολύ σημαντικό. 
Είναι ο κρίκος ο οποίος μας συνδέει με το Θεό, πηγαίνοντάς μας στην Άγια Παρουσία Του.
 Ας μάθουμε, λοιπόν, ότι ο Θεός μας θέλει πάντα να προσευχόμαστε.
Να Του ανοίγουμε πλήρως την καρδιά μας,  λεγοντάς Του ό,τι μας απασχολεί, με προσευχές που θα έχουν αντοχή, ακρίβεια και πάθος.
Σ' αυτές τις προσευχές ο Θεός απαντά και κάνει έκβαση!
Από: Nικήτα Παρασκευά για τα Χristianikanea

Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!