Blogger Widgets
28 Αυγούστου 2013

Η εργασία του σατανά πάνω σε όλα τα έθνη (Μέρος 3ον) Δαν.ζ8- Παρετήρουν τα κέρατα, και ιδού, έτερον μικρόν κέρας ανέβη μεταξύ αυτών, έμπροσθεν του οποίου τρία εκ των πρώτων κεράτων εξερριζώθησαν και ιδού, εν τω κέρατι τούτω ήσαν οφθαλμοί, ως οφθαλμοί ανθρώπου, και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα.

 - Το Πνεύμα του Θεού εστίασε την προσοχή του Δανιήλ στα κέρατα.
 Όλο αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα εσχατολογικά γεγονότα και είναι σαν δείκτης για το πότε θα ανεβεί στην εξουσία ο αντίχριστος. Τα 10 αυτά άτομα πιθανόν να εξουσιάζουν και τώρα, αλλά  είναι πίσω από το παρασκήνιο. Eξουσιάζουν αφανή, αθέατα από ολόκληρο τον κόσμο. (illouminati)
 Όπως για παράδειγμα, σήμερα ξέρουμε ότι πίσω από τον πρόεδρο της Αμερικής βρίσκεται ο  Ροκφέλερ. Στην ουσία αυτός είναι ο εξουσιαστής. 
Να ένα κέρατο. Στην Αγγλία είναι ο Ροθτσάιλντς, κάποιος άλλος είναι ο Άνταμς και άλλοι τέτοιοι, τους οποίους δεν γνωρίζουμε, που όμως δεν θα μπορέσουν να μείνουν στην αφάνεια για πολύ, επειδή είναι άνθρωποι διψασμένοι για εξουσία και κυριαρχία.
 Έχουν μέσα τους κακά πνεύματα, οι οποίοι θέλουν να εξουσιάσουν, οπότε δεν θα κρατήσει αυτό για πολύ. Θα έρθει η ώρα που θα φανερωθούν.
 Αυτό συνδυάζεται με την όραση που βλέπει ο Ιωάννης στο 12ο
κεφάλαιο στην Αποκάλυψη. Βλέπουμε τη γυναίκα έγκυο και έτοιμη να γεννήσει και μπροστά της τον δράκο με 10 κέρατα. Μόλις βγει το παιδί, θα ξεριζωθούν 3 από αυτά, οπότε θα μείνουν 7, κάτι που δεν το φανερώνει ο Ιωάννης, μας το λέει όμως ο Δανιήλ. Άρα μέχρι να γίνει η Αρπαγή, βλέπουμε ότι το θηρίο έχει 10 κέρατα. Μετά την Αρπαγή, πάλι βλέπουμε να έρχεται εξουσία από τα κεφάλια στα κέρατα και γίνεται κάτι το οποίο συμπληρώνει εδώ ο Δανιήλ. Μετά θα έρθουν αυτοί σε ρήξη, για να σηκωθεί ο αντίχριστος. Τότε θα φανερωθεί ο αντίχριστος πλήρως. Θα φανερωθεί ο άνθρωπος της ανομίας, ο υιός της απωλείας.
 - Τα μάτια αυτά είναι μάτια ανθρώπινα. Ό,τι βλέπουν είναι με τον ανθρώπινο τρόπο και ο διάβολος, ο οποίος θα είναι μέσα στον αντίχριστο (επειδή γι’ αυτόν μιλάμε), ό,τι βλέπει θα είναι μέσα από την ανθρώπινη σφαίρα, την σαρκική σφαίρα. Δεν είναι μάτια του Θεού για να βλέπουν θεϊκά, αλλά γήινα, σαρκικά.
 - Όσον αφορά για το στόμα που λαλεί πράγματα μεγάλα, είναι ότι θα λαλήσει βλασφημίες εναντίον του Θεού του Υψίστου, όπως λέει στην Αποκάλυψη
 Αποκ.ιγ5- Και εδόθη εις αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίας, και εδόθη εις αυτό εξουσία να κάμη πόλεμον τεσσαράκοντα δύο μήνας.
 Το στόμα αυτό που βλασφήμησε τον Θεό, μας λέει ο Δανιήλ ότι είναι πάνω σ’ αυτό το μικρό κέρας που μεγάλωσε και αυξήθηκε και είχε μάτια ανθρώπινα.
 - Βλέπουμε μια απευθείας σύνδεση μεταξύ της Ρώμης και του συστήματος του αντίχριστου, που δείχνει ότι τα δύο αυτά συστήματα θα έχουν πάρα πολλά κοινά. Είναι σίγουρο ότι τον Πάπα, το ιερατείο του Πάπα, τη δομή της διοίκησης της εκκλησίας της Ρώμης, θα τα χρησιμοποιήσει ο αντίχριστος άριστα. 
Ο αντίχριστος δεν θα είναι ο Πάπας. Θα είναι κάποιος στον οποίο θα μπορούν να δείξουν πίστη και αφοσίωση όλα τα θρησκευτικά συστήματα. Θα είναι μια καινούρια μορφή θρησκευτικού ηγέτη, που σ’ αυτόν θα αντιπροσωπεύονται όλες οι θρησκείες (και ο Πάπας). Όμως η δομή πιθανότατα θα είναι μέσα από τη Ρώμη.
 Για παράδειγμα αυτό που κάνουν με την Ορθόδοξη εκκλησία. Έχουν συνεννοηθεί να δεχθούν οι Καθολικοί το «Πιστεύω» των Ορθοδόξων, με τον όρο να δεχθούν οι Ορθόδοξοι την διοίκηση της Ρώμης. Είναι κάτι που ήδη έχει γίνει. Απλά ο χρόνος πρέπει να περάσει για να γίνει η ανάλογη μεταρρύθμιση μέσα από την πλύση εγκεφάλου στους ανθρώπους, για να έρθει αυτό σε πλήρη εκτέλεση. Να ολοκληρωθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπερνικάει η διοίκηση της Ρώμης.
 Όσον αφορά την διοίκηση τους είναι πολύ πιο δυνατοί, πιο ισχυροί, πιο σατανικοί.
 Είναι αρκετό και μόνο που έχουν αυτούς τους Ιησουΐτες, οι οποίοι αριθμούνται 200.000 άτομα και οι οποίοι είναι πουλημένοι στον Πάπα και οι οποίοι δεν έχουν συνείδηση, μπορούν να κάνουν τα πάντα, να πουν ψέματα, να κάνουν φόνους, να πεθάνουν οι ίδιοι για να κερδίσει η Ρώμη. Είναι ορκισμένοι στον Πάπα.
(Δαν. 7:9-10)
Εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο Παλαιός των ημερών εκάθησε, του οποίου το ένδυμα ήτο λευκόν ως χιών και αι τρίχες της κεφαλής αυτού ως μαλλίον καθαρόν· ο θρόνος αυτού ήτο ως φλόξ πυρός, οι τροχοί αυτού ως πυρ καταφλέγον.
Ποταμός πυρός εξήρχετο και διεχέετο απ' έμπροσθεν αυτού· χίλιαι χιλιάδες υπηρέτουν εις αυτόν και μύριαι μυριάδες παρίσταντο ενώπιον αυτού· το κριτήριον εκάθησε και τα βιβλία ανεώχθησαν.
 - Ο Παλαιός των ημερών αναφέρεται στον Παντοκράτορα Θεό, τον Πατέρα.
 Οι θρόνοι αναφέρονται στην εξουσία που παίρνει η εκκλησία για να βασιλεύσει.
 Ο θρόνος Του είναι σαν φλόγα πυρός επειδή το κύριο στοιχείο εδώ είναι η κρίση.
 Ο ποταμός σημαίνει ότι ο Θεός θα καθίσει να κρίνει. Είναι η περίοδος της κρίσεως, τον καιρό του αντίχριστου, περίπου.
 Οι τροχοί, που τους είδαμε ξανά στον Ιεζεκιήλ, δηλώνουν κίνηση. Εκείνοι οι τροχοί που ήταν στα 4 ζώα είχαν να κάνουν με τον θρόνο, την μεταφορά της παρουσίας του θρόνου και της κρίσης του Θεού. Το πνεύμα των ζώων ήταν στους τροχούς.
 Οι τροχοί τώρα είναι ενσωματωμένοι πάνω στον θρόνο.
 Όλα αυτά που βλέπει ο Δανιήλ είναι πολλά γεγονότα μαζί, συμπυκνωμένα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάσημα. Δηλαδή από την Αρπαγή μέχρι την Δεύτερη Έλευση του Κυρίου Ιησού μεσολαβούν 7 χρόνια. Μέσα σ’ αυτά συντελούνται πάρα πολλά γεγονότα μαζί. Το προφητικό μάτι καθώς βλέπει, περιγράφει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και έρχεται πάλι πίσω για να μας περιγράψει τα βλεπόμενα.
 Ξέρουμε ότι το Πνεύμα του Θεού περιγράφει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορούμε να βγάλουμε άκρη και να ερμηνεύσουμε κατά σάρκα, παρά μόνο δια του Πνεύματος. Να δούμε μέσα από όλο τον Λόγο και να καταλάβουμε.
 Κεφ.ζ11- Εθεώρουν τότε, εξ αιτίας της φωνής των μεγάλων λόγων, τους οποίους το κέρας ελάλει, εθεώρουν εωσού εθανατώθη το θηρίον, και το σώμα αυτού απωλέσθη και εδόθη εις καύσιν πυρός. 12- Περί δεν των λοιπών θηρίων, η εξουσία αυτών αφηρέθη πλην παράτασις ζωής εδόθη εις αυτά έως καιρού και χρόνου.
 - Η καύση του θηρίου αναφέρεται στην Αποκάλυψη.
 Αποκ.ιθ19- Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης, και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα, δια να κάμωσι πόλεμον με τον καθήμενον επί του ίππου, και με το στράτευμα αυτού. 20- Και επιάσθη το θηρίον, και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης ο οποίος έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού, με τα οποία επλάνησε τους λαβόντας το χάραγμα του θηρίου, και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού ζώντες ερρίφθησαν οι δύο εις την λίμνην του πυρός την καιομένην με το θείον.
 Δόθηκε παράταση ζωής. Κάθε μια από αυτές τις βασιλείες, καθώς ερχόταν και περνούσε, την διαδεχόταν η άλλη, όμως όλες μαζί είναι σαν να συνέχιζαν να ζουν, η μία μέσα στην άλλη, επειδή επρόκειτο να έρθει η τελευταία, η οποία θα περιελάμβανε όλες τις υπόλοιπες μαζί. Γι’ αυτό και μας τις δείχνει στο 13ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη.
 - Η διάρκεια ζωής αυτού του απερίγραπτου θηρίου που έχει 7 κεφάλια και 10 κέρατα, ξεκινάει από την Αίγυπτο, συνεχίζεται και του δίνεται παράταση ζωής, μέχρι καιρού και χρόνου. Τότε θα γίνει η Δεύτερη Έλευση, κατά την οποία η ζωή αυτού θα κοπεί και θα τελειώσει.
Συνεχίζεται....
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!