Blogger Widgets
25 Αυγούστου 2013

Η εργασία του σατανά πάνω σε όλα τα έθνη (Μέρος 1ον)Μέσα από μια σειρά άρθρων που θα ακολουθήσουν, και από το βιβλίο του Δανιήλ στο έβδομο κεφάλαιο, θα δούμε μια πανοραμική προφητεία για ό,τι έχει να κάνει με την εξέλιξη της βασιλείας, και της εργασίας του σατανά μέσα στα έθνη.
Θα δούμε ότι το Πνεύμα του Θεού ξεκινάει από τον καιρό του Δανιήλ και δίνει μια φοβερή κάλυψη όλων των γεγονότων αυτού του είδους, που θα συμβούν μέχρι και τα τέλη της Χιλιετής Βασιλείας, μέχρι το σημείο που ο Θεός θα σημάνει πια το τέλος.
Ο χρόνος που έλαβε ο Δανιήλ αυτή την αποκάλυψη είναι περίπου το 551 π.Χ. οπότε μας παίρνει περίπου 15 χρόνια πίσω, πριν το 6ο κεφάλαιο, κατά το 1ο έτος του Βαλτάσαρ.
Τα κεφάλαια του βιβλίου δεν είναι βαλμένα κατά χρονολογική σειρά.
Αυτό που καταλαβαίνουμε όμως μέσα απ’ όλο το βιβλίο, είναι ότι αυτό που απασχολούσε τον Δανιήλ περισσότερο στην προσευχή του, ήταν το τί θα γίνει με τον λαό Ισραήλ και τί θα συμβεί στο τέλος. Ήταν προφήτης και κάθε προφήτης κοιτάει μπροστά. Θέλησε να γνωρίσει τί επρόκειτο να γίνει, πώς θα οδηγούσε ο Θεός, τί έπρεπε να κάνει ο λαός του Θεού και αυτό ήταν που γέμιζε την καρδιά του με προσευχή και ικεσία ενώπιον του Θεού.
 Αυτό ήταν που έκανε τον Θεό να χρησιμοποιήσει τον Δανιήλ και όχι μόνο για τον λαό Ισραήλ. 
Αυτό ήταν μόνο ένα μικρό κομμάτι της διακονίας του. Πιο πολύ τον χρησιμοποίησε για μας, για την εκκλησία.  Ξέρουμε ότι ο Δανιήλ ήταν άνθρωπος που ο Κύριος είχε υψώσει, του έδωσε την μεγαλύτερη θέση που μπορούσε να πάρει κάποιος (μετά τον βασιλιά) και τον έβαλε πάνω απ’ όλους τους σοφούς της Βαβυλώνας. Δαν.β48
 (Δαν. 2:48 )
Τότε ο βασιλεύς εμεγάλυνε τον Δανιήλ και δώρα μεγάλα και πολλά έδωκεν εις αυτόν και κατέστησεν αυτόν κύριον επί πάσης της επαρχίας της Βαβυλώνος και αρχιδιοικητήν επί πάντας τους σοφούς της Βαβυλώνος.
Γιατί τα έκανε όλα αυτά ο Δανιήλ; 
Τα έκανε για να μάθει από τον Κύριο τι μέλλει γενέσθαι. Δεν ήταν μια απλή  περιέργεια. 
Υπήρχε ανάγκη για αποκάλυψη και οδηγία για έναν λαό ολόκληρο και για όλη την εκκλησία. 
Από αυτή την καρδιά κινείται ο Δανιήλ και λέει αυτά τα πράγματα.
Ο Κύριος απευθύνεται στον Δανιήλ και του λέει: Δανιήλ, ανήρ σφόδρα αγαπητέ…
 Μέχρι το τέλος της διακονίας του ο Κύριος συνεχώς τον αποκαλούσε έτσι.
 Κρατήθηκε ταπεινός, ακέραιος, δούλος του Κυρίου.
 Είχε φοβερά αξιώματα και όμως παρέμεινε ένα αρνί ταπεινό του Θεού μέχρι τέλους.
Μετά από αυτή τη μικρή εισαγωγή πάμε να δούμε μέσα από το έβδομο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ  ένα ένα τα εδάφια για να μάθουμε το τι πρόκειτε να συμβεί  στο λαό Του Θεού, και πάνω στα έθνη.
Δαν.ζ1-3  Εν τω πρώτω έτει του Βαλτάσαρ βασιλέως της Βαβυλώνος, ο Δανιήλ είδεν ενύπνιον, και οράσεις της κεφαλής αυτού επί της κλίνης αυτού, τότε έγραψε το ενύπνιον, και διηγήθη το κεφάλαιον των λόγων. 2- Ο Δανιήλ ελάλησε και είπεν, Εγώ εθεώρουν εν τω οράματι μου την νύκτα, και ιδού, οι τέσσαρες άνεμοι του ουρανού συνεφώρμησαν επί την θάλασσαν την μεγάλην. 3- Και τέσσαρα θηρία μεγάλα ανέβησαν εκ της θαλάσσης, διαφέροντα απ’ αλλήλων.
 - Πρώτα απ’ όλα βλέπουμε το νούμερο τέσσερα (4) το οποίο σημαίνει ότι κάτι θα γίνει σε παγκόσμια κλίμακα, που θα επηρεάσει παγκόσμια όλη τη γη.
 - Έχουμε 4 ανέμους. Δεν πρόκειται για ανέμους του Θεού, επειδή αυτά τα οποία βγαίνουν στο πρόσωπο της γης είναι συστήματα κινούμενα από πνεύματα ακάθαρτα. Οι άνεμοι αυτοί αναφέρονται στις δαιμονικές δυνάμεις και πιέσεις, στα ρεύματα αυτά που ξεκινούν το ένα μετά το άλλο. Υπάρχει μια διαδοχή σ’ αυτά, δεν εφορμούν και τα 4 μαζί. Είναι αόρατα, πάρα πολύ ισχυρά και εργάζονται μέσα στον χώρο του αέρα. Ο άνεμος είναι η κίνηση του αέρα. 
Ο διάβολος στην προς Εφε.β2 ονομάζεται ο άρχων της εξουσίας του αέρος. 
 (Εφεσ. 2:2)
εις τας οποίας περιεπατήσατέ ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίον ενεργεί την σήμερον εις τους υιούς της απειθείας·
Αυτός λοιπόν εξουσιάζει εκεί πάνω και κινείται ανάλογα για να δημιουργήσει καταστάσεις πάνω στο πρόσωπο της γης. Κάτι που κάνει με συνεχή διαδοχή, χωρίς να αφήνει την οικουμένη ήσυχη. Είναι μια μεγάλη πλεκτάνη ενάντια στο ανθρώπινο γένος, να σηκώνονται αυτοί οι δαίμονες και να εξουσιάζουν με αυτό τον τρόπο πάνω στους ανθρώπους.
 Όμως ο Κύριος θα τα σαρώσει όλα αυτά!
Η εκκλησία θα παίξει μεγάλο ρόλο στην ειρήνη της γης, έστω και προσωρινά, μέχρι να έρθει ο Κύριος.
 Βλέπουμε για παράδειγμα στο Δαν.ι13, ότι ενώ πενθούσε ο Δανιήλ για αποκάλυψη από τον Θεό, ο άγγελος στάλθηκε αλλά εμποδιζόταν από τον άρχοντα της Περσίας για 21 μέρες. 
Ο άρχοντας αυτός είναι ο αρχιδαίμονας, όχι ο διάβολος (ο οποίος είναι άρχοντας πάνω από όλη τη γη, αρχηγός), αλλά ένας δαίμονας κάτω από αυτόν, που κυριαρχεί πάνω στην Περσία. Λέει επίσης, ότι μετά θα πήγαινε ν’ αντιμετωπίσει τον άρχοντα της Ελλάδας, έναν άλλο άρχοντα του σκότους. Μιλάει για τον πνευματικό  άρχοντα, την πνευματική αρχηγία που ξεκίνησε όλες αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις για να εδραιωθούν παγκόσμια συστήματα. Πίσω λοιπόν από τα ρεύματα αυτά είναι αυτοί οι δαίμονες.
 Την πραγματική εξουσία όμως την έχει ο Ιησούς Χριστός. 
Αυτός είναι ο Άρχοντας των αρχόντων. Δεν υπάρχει κανείς μεγαλύτερος πάνω από Αυτόν. 
Αν πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιον δαίμονα, ας κρυφτούμε πίσω από την εξουσία του Ιησού Χριστού και να τον βαρέσουμε στο όνομα Του. Εμείς θα είμαστε καλυμμένοι και ο Κύριος θα εκτελεί αυτό που εμείς θα λέμε.
 - Η θάλασσα είναι τα έθνη, οι λαοί, οι γλώσσες, οι φυλές. Αποκ.ιζ15.
 (Αποκ. 17:15 )
Και μοι λέγει· Τα ύδατα, τα οποία είδες, όπου η πόρνη κάθηται, είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσαι.
 Μέσα από την θάλασσα βγαίνουν τα θηρία, μέσα από τον κόσμο.
 - Όταν λέει ότι ανέβηκαν 4 θηρία, δεν σημαίνει ότι ανέβηκαν όλα μαζί ταυτόχρονα. 
Ανέβηκαν διαδοχικά, το ένα μετά το άλλο. Γι’ αυτό λέει το 1ο, το 2ο, κλπ.
 - Τα ονομάζει θηρία επειδή αναφέρεται στην καρδιά της παγκόσμιας αυτής κίνησης που θα γινόταν. 
Για το ότι είχαν καρδιά θηρίου, σε σχέση με την καρδιά του ανθρώπου. 
Η καρδιά του θηρίου είναι γεμάτη από φόνο και καταστροφικά ένστικτα.
 Β’Πετ.β12- Ούτοι όμως, ως άλογα φυσικά ζώα, γεγεννημένα δια άλωσιν και φθοράν, βλασφημούσι περί πραγμάτων τα οποία αγνοούσι, και θέλουσι καταφθαρή εν τη ιδία αυτών διαφθορά,
 Ο Κύριος θα τους φθείρει και θα τους καταστρέψει, όμως ενεργούν έτσι επειδή οι ίδιοι οι άνθρωποι το θέλουν, επειδή οι ίδιοι το ζητούν.
 Βλέπουμε με τί λύσσα και μίσος μιλάει η Νέα Εποχή για το Ευαγγέλιο και τον Χριστό.
Κεφ.ζ4- Το πρώτον ήτο ως λέων, και είχε πτέρυγας αετού, εθεώρουν εωσού επεσπάσθησαν αι πτέρυγες αυτού, και εσηκώθη από της γης, και εστάθη επί τους πόδας ως άνθρωπος, και καρδία ανθρώπου εδόθη εις αυτό.
 - Το 1ο αυτό θηρίο αναφέρεται στην βασιλεία του Ναβουχοδονόσορ.
 Το ότι είχε φτερά αετού, φανερώνει την ύψωση του, ότι δηλαδή υψώθηκε μέσα στην καρδιά του με υπερηφάνεια και τα 7 εκείνα χρόνια που τρελάθηκε αναφέρονται στο ότι του αφαιρέθηκαν τα φτερά, μπήκε καρδιά ανθρώπου μέσα του. 
Τότε κατάλαβε ο Ναβουχοδονόσορ ότι ήταν ένας άνθρωπος και τίποτα παραπάνω, και ότι ο Θεός ήταν που εξουσίαζε πάνω απ’ όλα και όλους.
Συνεχίζεται....
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!