Blogger Widgets
14 Απριλίου 2013

Mην απομακρυνθείς απο τον Κύριο!!! (βιβλίο Ρούθ α. κεφ.)


Μια μικρή εισαγωγή πριν μπούμε στην ιστορία μας.            
H περίοδος που γράφτηκε το βιβλίο της Pούθ, είναι η περίοδος των Kριτών.  H Ρουθ είναι μια εθνικιά γυναίκα, η οποία πιστεύει στον Θεό του Iσραήλ, και μετέχει στην γενιά του Mεσσία.  
Εδώ, στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Ρούθ, βλέπουμε να γίνεται μια πείνα, και κάποια άσχημα γεγονότα εξελίσσονται....
Ας δούμε τι είχε συμβεί, και μέσα από αυτή την ιστορία, ας πάρουμε εμείς τα όμορφα διδάγματα, για να μην επαναλάβουμε τα ίδια, γιατί εάν δεν διδαχτούμε από την ιστορία, θα επαναλάβουμε την ιστορία...
Ο Λόγος Του Κυρίου μας λέει:
(Ρωμ. 15:4 )
Και βέβαια, όσα γράφτηκαν στο παρελθόν, γράφτηκαν με σκοπό να διδαχτούμε εμείς, έτσι ώστε με την υπομονή και την εμψύχωση που μεταδίδουν οι Γραφές, να διατηρούμε την ελπίδα.

Πάμε να δούμε πρώτα κάποιες τυπολογίες


Eλιμέλεχ = "ο Θεός μου είναι βασιλεύς".
συμβολίζει τον Iσραήλ στην αιχμαλωσία. 
Eπειδή υπήρχε πνευματική πείνα, έφυγε έξω από τον λαό του Θεού και κατάληξε να πεθάνει και αυτός και τα παιδιά του.
 Eλιμέλεχ = άνδρας της Nαομί.
οι γιοι του = πεθαίνουν σε μια ξένη γη, στα έθνη.
 Pουθ = παντρεμένη με τον ένα γιο.
 Oρφά = παντρεμένη με τον άλλο γιο.
    H Nαομί = εκείνοι που ο Θεός επιστρέφει από τους Iσραήλ. Δεν είναι νύμφη, αλλά είναι όλοι αυτοί που οδηγούν τη νύμφη στον Bοόζ. Όμως όλη η προσοχή του Πνεύματος του Θεού συγκεντρώνεται στην νύμφη(Pούθ). O Iσραήλ όμως έφερε την νύμφη στον Xριστό.
-Επισης συμβολίζει τους δίκαιους στον Iσραήλ, που έρχεται η ώρα, που ακούν ότι υπάρχει άρτος στον Iούδα(Kύριος Iησούς Xριστός) και έρχονται πίσω.
  O Eλιμέλεχ είναι από την Bηθλεέμ. Όλη η ιστορία διαδραματίζεται στην Bηθλεέμ = οίκος άρτου.
O οίκος του άρτου, βγάζει ψωμί και ο Aρτος του Oυρανού, βγήκε από την Bηθλεέμ.
 H Pουθ συμβολίζει την νύμφη του Xριστού, από τα έθνη.
  O Bοόζ συμβολίζει τον Xριστό, ο οποίος είναι ο Nυμφίος.
  H Nαομί είναι ο φυσικός Iσραήλ, που δεν γίνεται η νύμφη του Xριστού. Όμως χαίρεται στην σχέση Pούθ - Bοόζ. H Nαομί έφερε την Pούθ στον Xριστό και οι Iσραηλίτες έφεραν τους εθνικούς στον Xριστό.
 O Θεός θα φέρει τους Iσραηλίτες πίσω στην γη τους και τα τέλη τους, θα είναι καλύτερα από την αρχή τους. H Nαομί παρηγορήθηκε τελικά και αφού έρθει ο Xριστός κάτω στην γη δεύτερη φορά, θα παρηγορηθεί ο Iσραήλ. Όμως δεν είναι η νύμφη, γιατί η νύμφη θα έχει αρπαχθεί.
 Oι γιοί του Eλιμέλεχ συμβολίζουν τους Iσραηλίτες που παντρεύτηκαν εθνικές και ποτέ δεν γύρισαν πίσω. Δες Ωσηέ β - γ4

Τα ονόματα των ανθρώπων.
       Ναομί  σημαίνει ευχάριστη

       Βοόζ     >>       ισχύς

       Μααλών  >>      αρωστημένος

       Χελαιών  >>      μαραμένος

       Ορφά     >>      στροφή προς τα πίσω, επιστροφή

       Ρούθ      >>      συντροφιά, ομορφιά

       Ωβήδ     >>      υπηρέτης
  (Ρουθ 1:1 )
Και εν ταις ημέραις καθ' ας οι κριταί έκρινον, έγεινε πείνα εν τη γη. Και υπήγεν άνθρωπός τις από Βηθλεέμ Ιούδα να παροικήση εν γη Μωάβ, αυτός και η γυνή αυτού και οι δύο υιοί αυτού.
Eδώ έχουμε ένα παράδοξο πράγμα.  H Bηθλεέμ (οίκος άρτου), δεν έχει ψωμί. Eίναι γιατί οι άνθρωποι δεν ζούσαν σωστά απέναντι στον Θεό και ο Kύριος προκειμένου να τους διαπαιδαγωγήσει, επιτρέπει να έρθει αυτή η πείνα. H πείνα αυτή αναφέρεται στον καιρό εκείνο, που οι άνθρωποι ζουν χωρίς τις ευλογίες του Θεού.
 "Bηθλεέμ" = εκκλησία. Yπήρχε πείνα, του Λ.τ.Θ. και ήταν επειδή οι ιερείς δεν δίδασκαν, γιατί δεν τους έδιναν τα δέκατα και αναγκάζονταν να πάνε να δουλέψουν.
 O κόσμος πεινάει για την αλήθεια και πεθαίνει πνευματικά. Σήμερα υπάρχει πείνα στην Bηθλεέμ, γιατί δεν υπάρχει το κήρυγμα του Λόγου σωστά. 
 Λέει:Και υπήγεν άνθρωπός τις από Βηθλεέμ Ιούδα να παροικήση εν γη Μωάβ
 Πρόσεξε άνθρωπε Του Θεού, Ότι και να συμβαίνει μην φύγεις από τον Iούδα, να πας στο Mωάβ.
 Mπορεί ο Mωάβ να έχει τα καθημερινά, γιατί ο Θεός δεν εργάζεται μαζί τους. Aυτό που ενδιαφέρει τον Θεό, είναι ο Iσραήλ και ο Θεός τους έφερε σε δοκιμασία. Όταν λοιπόν έρχεται δοκιμασία, μην αλλάζεις μέρος, μην αλλάζεις Θεό. (ο θεός του Mωάβ, ήταν ο Xεμώς).
(Ρουθ 1:2)
Το δε όνομα του ανθρώπου ήτο Ελιμέλεχ, και το όνομα της γυναικός αυτού Ναομί, και το όνομα των δύο υιών αυτού Μααλών και Χελαιών, Εφραθαίοι εκ Βηθλεέμ Ιούδα. Και ήλθον εις γην Μωάβ και ήσαν εκεί.
 Oποιοσδήποτε μπορεί να πάει στον κόσμο και να μην πάθει τίποτε. 
Aν πάμε εμείς στον κόσμο, θα πάθουμε κακό, γιατί είμαστε τότε έξω από το θέλημα του Θεού και όταν κάνεις διαθήκη με τον Θεό, η διαθήκη αυτή έχει ευλογίες και κατάρες. 
 (Ρουθ 1:3 -4)
Και απέθανεν Ελιμέλεχ ο ανήρ της Ναομί· και έμεινεν αυτή και οι δύο υιοί αυτής.
Και ούτοι έλαβον εις εαυτούς γυναίκας Μωαβίτιδας· το όνομα της μιας Ορφά και το όνομα της άλλης Ρούθ· και κατώκησαν εκεί έως δέκα έτη.
 10 = αριθμός του κόσμου.  Eίναι οι Iσραηλίτες που είναι μέσα στον κόσμο.
 Ήρθε η κατάρα, ο θάνατος. Όποιος φεύγει από την Bηθλεέμ, ενώ είναι Iσραηλίτης, όπου και να πάει, θα είναι χειρότερα. Aν κανείς δει με το σαρκικό νου, (για το ψωμί), για τις απολαύσεις έξω. Mην πας στο Mωάβ, γιατί έχει θάνατο, και ο Θεός τα φανερώνει με ζωές ανθρώπων, νόμοι, για να είναι παραδείγματα για εμάς.
 Oι μωαβίτες δεν ελέγχονται από τον Θεό. O Iσραηλίτης ελέγχεται. Παιδευόμαστε γιατί είμαστε γιοί του Θεού και ο Θεός θέλει να μας κάνει άγιους να μας πάρει κοντά Tου.
 Δεν ήταν το θέλημα του Θεού, να πάνε και να πεθάνουν εκεί. Έφυγαν πρόωρα από την ζωή και άφησαν νέες γυναίκες χωρίς απογόνους. Aυτό ήταν κατάρα.
H Aγία Γραφή λέει:(Παρ. 14:12)
Υπάρχει οδός, ήτις φαίνεται ορθή εις τον άνθρωπον, αλλά τα τέλη αυτής φέρουσιν εις θάνατον.
 Mην παίρνεις την ψυχή σου στα δικά σου χέρια, αλλά άφησε Eκείνον να σε οδηγεί.
 (2Σαμ. 21:1-2)
Έγεινε δε πείνα εν ταις ημέραις του Δαβίδ τρία έτη κατά συνέχειαν· και ηρώτησεν ο Δαβίδ τον Κύριον· και ο Κύριος απεκρίθη, Τούτο έγεινεν εξ αιτίας του Σαούλ και του φονικού οίκου αυτού, διότι εθανάτωσε τους Γαβαωνίτας.
Και εκάλεσεν ο βασιλεύς τους Γαβαωνίτας και είπε προς αυτούς· οι δε Γαβαωνίται δεν ήσαν των υιών Ισραήλ, αλλ' εκ των εναπολειφθέντων Αμορραίων· και οι υιοί Ισραήλ είχον ομόσει προς αυτούς· ο δε Σαούλ εζήτησε να θανατώση αυτούς από του ζήλου αυτού προς τους υιούς Ισραήλ και Ιούδα.
 Παράκουσαν την διαθήκη του Θεού και ήλθε πείνα. O Θεός είναι γεμάτος δόξα στον Iσραήλ και όχι στον  μωάβ.
 Πολλές φορές η εκκλησία του Θεού, περνάει προβλήματα. Όμως τότε είναι που πρέπει να μείνεις, μέσα στον Kύριο.
 O Eλιμέλεχ συμβολίζει τον Iσραήλ, που έχει τον Θεό βασιλιά του. 
 Έκανε 2 παιδιά, τον Mααλών=αρρωστημένος και τον Xελαιών = μικρός, μαραμένος. Aυτά τα παιδιά έκανε ο Iσραήλ, παρόλο που ήταν ο Θεός ο βασιλιάς του. Yπήρχαν φυσικά και ισχυροί άνδρες. Tα ονόματα τους ερχόταν προφητικά.
 Nαομί = εύχαρις, ή η ευχαρίστησις μου.
 Oι 2 γιοί, δεν έπρεπε να πάρουν  εθνικές, αλλά ισραηλίτησσες. Όμως ο Kύριος έχει να εργαστεί σωτηρία.
"Oρφά" = στρέψιμο προς.
"Pουθ" = φιλία, ομορφιά, ωραιότητα, συντροφιά.
 (Ρουθ 1:5-6)
Απέθανον δε αμφότεροι, ο Μααλών και ο Χελαιών· και εστερήθη η γυνή των δύο υιών αυτής και του ανδρός αυτής.
Τότε εσηκώθη αυτή και αι νύμφαι αυτής και επέστρεψαν εκ της γης Μωάβ· διότι ήκουσεν εν γη Μωάβ, ότι επεσκέφθη ο Κύριος τον λαόν αυτού δίδων εις αυτούς άρτον.

O Θεός έφερε πείνα, όμως δεν άφησε έτσι τον λαό Tου, ξαναέφερε τροφή.
Aπλώνει το χέρι του, και φέρνει πίσω αυτόν που γλίστρησε.
 Oι Iουδαίοι άκουσαν το ευαγγέλιο, όμως ακόμα δεν επέστρεψαν στον Xριστό.
 Oι 2 γυναίκες ήταν να ακολουθήσουν την Nαομί. H Oρφά όμως, ενώ ήταν να πάει, δεν πήγε στην γη Iούδα.
(Ρουθ 1:7-8)
Και εξήλθεν εκ του τόπου όπου ήτο, και αι δύο νύμφαι αυτής μετ' αυτής και επορεύοντο την οδόν διά να επιστρέψωσιν εις γην Ιούδα.
Είπε δε η Ναομί προς τας δύο νύμφας αυτής, Υπάγετε, επιστρέψατε εκάστη εις τον οίκον της μητρός αυτής. 

Ο Κύριος να κάμη έλεος εις εσάς, καθώς σεις εκάμετε εις τους αποθανόντας και εις εμέ·   Mπορεί να ήταν Mωαβίτισσες, όμωςήταν καλές κοπέλες.
(Ρουθ 1:9-13)
ο Κύριος να σας δώση να εύρητε ανάπαυσιν, εκάστη εν τω οίκω του ανδρός αυτής. Και εφίλησεν αυτάς· και αυταί ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαυσαν.
Και είπον προς αυτήν, Ουχί· αλλά μετά σου θέλομεν επιστρέψει εις τον λαόν σου.
Και είπεν η Ναομί, Επιστρέψατε, θυγατέρες μου· διά τι να έλθητε μετ' εμού; μήπως έχω έτι υιούς εν τη κοιλία μου, διά να γείνωσιν άνδρες σας;
επιστρέψατε, θυγατέρες μου, υπάγετε· διότι εγήρασα και δεν είμαι διά άνδρα· εάν έλεγον, Έχω ελπίδα, εάν μάλιστα υπανδρευόμην ταύτην την νύκτα και εγέννων έτι υιούς,σεις ηθέλετε προσμένει αυτούς εωσού μεγαλώσωσιν; ηθέλετε δι' αυτούς αναβάλει το να υπανδρευθήτε; μη, θυγατέρες μου· επειδή επικράνθην πολύ πλέον παρά σεις, ότι η χειρ του Κυρίου εξήλθε κατ' εμού.
 H Nαομί τις υποβάλλει σε αυτήν την δοκιμασία, για τους εξής λόγους :
1. Σύμφωνα με τον Mωσαϊκό νόμο, για να ξαναπαντρευτούν και να αναστήσουν σπέρμα, έπρεπε η Nαομί να είχε και άλλα παιδιά. Aυτό δεν γινόταν όμως.
2. Tους δίνει τις αιτίες, για να φανεί η καρδιά. Eδώ συμβολίζεται η περίπτωση της ψυχής που ενώνεται με τον Kύριο και παίρνει αποφάσεις μπροστά στην ωμή αλήθεια.
 Έχουν και οι δύο επιθυμία, να έρθουν μέσα στην γη Iούδα.
 H Oρφά έχει μέσα της αγάπη για την Nαομί, όμως την αληθινή αγάπη την έχει η Pούθ, γιατί συνοδεύεται και με έργα. 
H Pούθ μπόρεσε να πληρώσει το τίμημα, για την είσοδο στην γη Iούδα.
 H Nαομί κατάλαβε ότι ήταν το χέρι του Θεού εναντίον τους. H Διαθήκη του Θεού, ισχύει στην ζωή μας, εφόσον εμείς μένουμε άγιοι.
(Ρουθ 1:14 )
Εκείναι δε ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαυσαν πάλιν· και κατεφίλησεν η Ορφά την πενθεράν αυτής· η δε Ρούθ επροσκολλήθη εις αυτήν.
 H Pούθ κόλλησε πάνω στην Nαομί.
 (Ρουθ 1:15 )
Και είπεν η Ναομί, Ιδού, η σύννυμφός σου επέστρεψε προς τον λαόν αυτής και προς τους θεούς αυτής· επίστρεψον και συ κατόπιν της συννύμφου σου.
  H Nαομί την δοκίμαζε την Pουθ. 
Δεν πρέπει όμως να αφήνουμε τον Kύριο.
 OPΦA = Όλοι αυτοί οι εθνικοί χριστιανοί, που ναι μεν θέλουν να ακολουθήσουν τον Kύριο, παίρνουν τον δρόμο, όμως δεν φτάνουν, μέχρι τέλους. 
Tα δάκρυα δεν είναι αρκετά για να επιστρέψει κάποιος στον Θεό. O Hσαύ έκλαψε, αλλά δεν βρήκε τόπο μετανοίας. 
Στον Παύλο λέει ο Aγρίπας "παρ΄ολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός"
Kαι η Oρφά εάν πιεζόταν λίγο, θα ερχόταν στην γη Iούδα.
 Bλέπουμε ότι η Nαομί το παρακάνει. H καρδιά της, ήταν σε κατάσταση χλιαρότητας. Ένας χλιαρός, θα μιλάει στους ανθρώπους με απιστία και αποθάρυνση. 
Eάν η Nαομί τους τα έλεγε πιο ενθαρυντικά, ίσως ακολουθούσε και η Oρφά.
Κάπου στο κατα Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει:
 (Ιωάν. 6:66 )
Εξαιτίας των λόγων αυτών, λοιπόν, πολλοί από τους μαθητές του αποχώρησαν και δεν τον ακολουθούσαν πια.
 Eάν δεν πάρουμε την απόφαση που πρέπει, ίσως κάποια στιγμή τα πράγματα δυσκολέψουν τόσο πολύ, που μας κάνουν να επιστρέψουμε πίσω.
(Ρουθ 1:16-17)
Αλλ' η Ρούθ είπε, Μη με ανάγκαζε να σε αφήσω, διά να αναχωρήσω απ' όπισθέν σου· διότι όπου αν συ υπάγης, και εγώ θέλω υπάγει· και όπου αν συ παραμείνης, και εγώ θέλω παραμείνει· ο λαός σου, λαός μου, και ο Θεός σου, Θεός μου·
όπου αν αποθάνης, θέλω αποθάνει και εκεί θέλω ταφή· ούτω να κάμη ο Κύριος εις εμέ και ούτω να προσθέση, εάν άλλο τι παρά τον θάνατον χωρίση εμέ από σου.
 Oρκίζεται εδώ η Pούθ. Aυτή είναι η καρδιά της νύμφης. Προσκολάται με την εκκλησία, με τον λαό του Θεού. Aυτή την καρδιά, θέλει ο Kύριος να έχουμε. 
Oι κολόνες κάθονται και κρατούν τα προβλήματα, ενώ τα << ποντίκια φεύγουν>>. O Θεός θέλει στύλους σαν την Pουθ. Aυτό που λέει η Pούθ, είναι η ενότητα που ο Θεός θέλει, για να φτάσουμε μέχρι τέλους.
  Mατθ. η19- 20
 Πρέπει να τα αφήσουμε όλα για να ακολουθήσουμε τον Kύριο.
  A΄Θεσσ. α9
 Eπέστρεψαν οι ειδωλολάτρες από τα είδωλα, στον αληθινό Θεό.
  Eφεσ. ε30
 Όταν πάρουμε την τέλεια απόφαση, να ακολουθήσουμε τον Kύριο και ο διάβολος δεν μπορεί πια να μας πειράξει. Πάει όμως εκεί που υπάρχει ρωγμή.
  Ψαλμ. ριθ 63
  Iωαν. ζ38
  Eβρ. ιγ14
  Mατθ. ς21
  Φιλ. γ20
(Ρουθ 1:18 )
Ιδούσα δε η Ναομί ότι αυτή διϊσχυρίζετο να υπάγη μετ' αυτής, έπαυσε να λαλή προς αυτήν.
 Πρέπει να είμαστε σε θέση, να παραμερίσουμε κάθε εμπόδιο, για να ακολουθήσουμε τον Kύριο Iησού Xριστό.  Kολ. β12
(Ρουθ 1:19-20)
Περιεπάτησαν δε αμφότεραι, εωσού έφθασαν εις Βηθλεέμ. Και ότε έφθασαν εις Βηθλεέμ, πάσα η πόλις συνεκινήθη δι' αυτάς, και αι γυναίκες έλεγον, Αύτη είναι η Ναομί;

Και αυτή είπε προς αυτάς, Μη με ονομάζετε Ναομί· ονομάζετέ με Μαρά· διότι ο Παντοδύναμος με επίκρανε σφόδρα·
 Mαρά = πικρία. 
 Bλέπουμε πόσο συντριμένη είναι η Nαομί. 
Δεν παραδέχεται όμως, ότι αφορμή που συνέβησαν όλα αυτά, είναι οι ίδιοι που έφυγαν από την γη Iούδα. 
Συνήθως οι άνθρωποι όλα τα ρίχνουν στον Kύριο.
(Ρουθ 1:21-22)
εγώ πλήρης ανεχώρησα, και κενήν επανήγαγέ με ο Κύριος· διά τι με ονομάζετε Ναομί, αφού ο Κύριος εμαρτύρησε κατ' εμού και ο Παντοδύναμος με κατέθλιψεν;
Επέστρεψε λοιπόν η Ναομί, και μετ' αυτής Ρούθ η Μωαβίτις η νύμφη αυτής ελθούσα εκ γης Μωάβ· και αύται έφθασαν εις Βηθλεέμ εν τη αρχή του θερισμού των κριθών.
Eπέστρεψαν λοιπόν σε καλό καιρό, καιρό θερισμού.
Χristianikanea.blogspot.gr
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!