Blogger Widgets
1 Δεκεμβρίου 2011

Tα «αδέρφια» Του Ιησού ήταν ουσιαστικά «ξαδέρφια, ή μακρινοί συγγενείς»?

Κριτική σε λεγόμενα Καθολικού αρθογράφου της ιστοσελίδας:
 CATHOLICS UNITED FOR THE FAITH (CUF),
που επιχειρεί να πείσει ότι τα «αδέρφια» Του Ιησού ήταν ουσιαστικά «ξαδέρφια/μακρινοί συγγενείς»,
κάτι που όπως θα δούμε, δεν ισχύει.
 Το ακόλουθο κείμενο είναι μέρος ενός κειμένου στα αγγλικά που βρήκα σε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

Είναι ιστοσελίδα της Καθολικής Εκκλησίας και λέγεται:  CATHOLICS UNITED FOR THE FAITH (CUF)

Το συγκεκριμένο άρθρο (στην κατηγορία Faith Facts - The answers you need) επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα:
How can the Catholic Church teach that Mary was a virgin after the birth of Christ when there are references in Scripture to the “brothers and sisters” of Jesus?
Δηλαδή:
Πως μπορεί η Καθολική Εκκλησία να διδάσκει ότι η Μαριάμ ήταν παρθένα μετά την γέννηση Του Χριστού, όταν υπάρχουν αναφορές στην Γραφή στα «αδέρφια» Του Ιησού;
Μέρος της απάντησης που δίνουν λοιπόν είναι τα ακόλουθα. Για συντομία δεν το μεταφράζω όλο.
-Δεν ασχολήθηκα με όλα όσα λέει το συγκεκριμένο άρθρο, καθώς όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει περί της δήθεν «Αειπάρθενου Μαρίας» στην κριτική μου στον κ. Δημήτρη Χατζισταυρίδη, αλλά και επειδή μερικά από όσα λέει ο Καθολικός αρθρογράφος δεν είναι καν άξια λόγου. Αν όμως κάποιος θέλει να του απαντήσω σε κάποιο άλλο μέρος του συγκεκριμένου άρθρου, ας μου το ζητήσει, εφόσον βέβαια έχει διαβάσει τα όσα ήδη γράφω περί της δήθεν «αειπάρθενου».
Ο Θεός ας δώσει την αύξησή Του «υπέρ της αληθείας»!
 Γράφει λοιπόν μεταξύ άλλων ο ανώνυμος αρθρογράφος, τα εξής (μικρή μετάφραση των επιχειρημάτων ακολουθεί μετά το αγγλικό κείμενο):
………….
It’s All Greek to Me
      When the New Testament authors wrote in Greek, they too were faced with a choice. Jesus, His family, and His disciples spoke Aramaic. The audience of these authors generally used the Septuagint version of Sacred Scripture and were accustomed to the Aramaic idiom. The authors could follow the example of the Septuagint[3] and the Aramaic idiom, calling cousins and other kinsmen “brothers,” or they could use a dynamic translation, such as the Greek word anepsios (cousin). They chose to follow the Aramaic idiom, which was the most natural choice given their sources, and thus used the word adelphos (or the plural, adelphoi) for cousins and kinsmen. In contrast to the dynamic translations of the Old Testament, English translations often translate the New Testament literally and use the word “brother.”
      The Greek word for “cousin” does not appear in the Gospels, perhaps indicating the use of the Aramaic idiom for “cousin.” Nor does the use of the word “relative” (kinswoman) for Elizabeth in Luke 1:36 disprove that the idiom for “cousin” was intended elsewhere. However, we know that the New Testament writers followed the Aramaic idiom because certain people were not “brothers” or “sisters” even though the literal translation implies it.
      Matthew 27:56 and Mark 15:40 speak of Mary, the mother of James and Joseph. In Matthew 27:61 and 28:1, she is referred to as “the other Mary.” John 19:25 identifies this Mary as the wife of Clopas, the adelphe (sister) of Jesus’ mother, Mary. When reading these gospels, particularly John’s, it is clear that three different women were at the foot of the cross, and all three had the name “Mary.” Were Mary the wife of Clopas and Jesus’ mother actually sisters as the Gospel of John states? It is very unlikely that two children of the same parents would be given the same name, so adelphe seems to be used by the New Testament authors in a broader sense here (cousin, kinswoman).
      As noted above, Mary, the wife of Clopas is also the mother of James and Joseph. However, both men are described as the “brothers” (adelphoi) of Jesus in Matthew 13:55 and Mark 6:3. How can this be? If Mary the wife of Clopas is the cousin (adelphe) of Mary the mother of Jesus, and she is also the mother of James and Joseph, then clearly these men are not Jesus’ biological brothers. Rather, they are His cousins. In other words, in Matthew 13:55 adelphoi is being used in the Aramaic idiom (“cousins”) rather than its literal Greek meaning (“brothers”). In addition, because James and Joseph are grouped with Jesus’ other “brothers and sisters” in Matthew 13 and Mark 6, we can logically conclude that these other brothers and sisters are Jesus’ cousins too.
      There is no linguistic reason to believe that this is not true of all Jesus’ “brothers and sisters.” Because adelphoi does not always refer to literal brothers in New Testament Greek usage, Jesus’ “brothers and sisters” cannot form the basis of a conclusive argument against Mary’s Perpetual Virginity.

    Με λίγα λόγια το επιχείρημα λέει το εξής: Η λέξη «αδερφός/αδερφή» φέρει την έννοια των «ξάδερφων» και γενικότερα «των μακρινών συγγενών». Άρα όταν διαβάζουμε ότι ο Ιησούς είχε «αδέρφια» πρέπει να θεωρούμε ότι αυτά δεν ήταν αδέρφια του αλλά ξαδέρφια Του. Προς υποστήριξη αυτού, φέρει 2 επιχειρήματα:
1) (Αυτό υποτίθεται) ότι αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στην ακόλουθη περικοπή που θα εξετάσουμε (Ιωάννη 19:25), διαβάζουμε ότι η «αδερφή» της μητέρας του Κυρίου, λεγότανε επίσης Μαρία, άρα δεν θα μπορούσε να είναι κανονική αδερφή της μητέρας Του Κυρίου διότι ποιοι γονείς θα ονόμαζαν δύο κόρες τους με το ίδιο όνομα;!
2) Επίσης, η αδερφή της μητέρας του Κυρίου ήταν παντρεμένη στον Κλωπά και είχε δύο παιδιά, των Ιάκωβο και τον Ιωσή. Όμως είναι αυτά τα δύο παιδιά που πάλι ονομάζονται «αδέρφια Του Ιησού»! Άρα, «αδέρφια» = «συγγενείς», «ξαδέρφια» (πιο αναλυτικά, πιο κάτω).
Σχετικά με το 1ο επιχείρημα:
Σχετικά με το Ιωάν.9:25 (Αρχ.Κείμενο)
Ιωάν.19:25 εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.
Απάντηση:
Α) Πράγματι είναι απίθανο οι δύο Μαρίες να ήταν αδερφές, δηλαδή ποιοι γονείς θα έδιναν το ίδιο όνομα στις δύο κόρες τους;; Οπότε ναι, η Μαρία του Κλωπά, δεν ήταν αδερφή της μητέρας Του Ιησού.
Β) Έτσι, ο συγγραφέας καταφεύγει στο ότι «αδερφή» εδώ σημαίνει «ξαδέλφη» ή «μακρινή συγγενής». Αυτό είναι το λάθος του, και προκύπτει επειδή κάνει: 1) λάθος διαχωρισμό των προσώπων στην πρόταση αλλά και επειδή νομίζει ότι 2) τα ονόματα Ιάκωβος και Ιωσής ανήκανε μόνο στα παιδιά της Μαρίας του Κλωπά και όχι στα παιδιά της μητέρας Του Κυρίου!
Ας δούμε το πρώτο λάθος:
Οι γυναίκες που αναφέρονται στην πρόταση δεν πρέπει να διαχωριστούν έτσι:
Ιωάν.19:25 εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ ᾿Ιησοῦ 1) ἡ μήτηρ αὐτοῦ  2) καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ,  Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ 3) Μαρία ἡ Μαγδαληνή.
αλλά έτσι:
Ιωάν.19:25 εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ ᾿Ιησοῦ 1) ἡ μήτηρ αὐτοῦ 2) καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, 3) Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ 4) Μαρία ἡ Μαγδαληνή.
Με άλλα λόγια η Μαρία του Κλωπά δεν είναι η αδερφή της μητέρας Του Κυρίου και το εδάφιο αναφέρεται συνολικά σε τέσσερις γυναίκες, όχι σε τρεις.
     Γιατί όμως; Δηλαδή γιατί θεωρώ ότι αναφέρεται σε τρεις επιπλέον γυναίκες, πέραν της μητέρας Του Κυρίου, και όχι σε δύο επιπλέον; Ας δούμε τους ακόλουθους λόγους με προσοχή στον καθένα:
α) Δεν έχω λόγω να πιστεύω ότι οι δύο Μαρίες ήταν ξαδέλφες. Αν ήταν θα το έλεγε, ή έστω θα την ανέφερε περιγράφοντάς την με την λέξη «συγγενής», λέξη που χρησιμοποιεί και ο Μάρκος και ο Λουκάς και ο Ιωάννης, αλλά και ο Παύλος αργότερα.
β) Στις διηγήσεις των τελευταίων γεγονότων της σταύρωσης, πέραν της μητέρας Του Κυρίου, βλέπουμε σε άλλα δύο Ευαγγέλια (του Ματθαίου και του Μάρκου) να διακρίνονται άλλες τρεις γυναίκες μαζί σε αυτά τα γεγονότα. Ποιες και που; (Αρχαίο Κείμενο)
Ματθ.27:55-56 ἦσαν δὲ ἐκεῖ καὶ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ ᾿Ιησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ· 56  ἐν αἶς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ, καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωσῆ μήτηρ, καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου.
Μάρ.15:40 ῏Ησαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς ἦν καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου τοῦ μικροῦ καὶ ᾿Ιωσῆ μήτηρ, καὶ Σαλώμη
Μάρ.16:1 Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν.
Δηλαδή (τα πρόσωπα των εδαφίων στην ίδια σειρά με τα εδάφια):
* Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ, καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωσῆ μήτηρ ð καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου
* Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου τοῦ μικροῦ καὶ ᾿Ιωσῆ μήτηρ, καὶ Σαλώμη
* Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου (μη
 Είναι τυχαία αυτή η αναφορά μάλιστα με αυτήν την σειρά των προσώπων;
    Το πρώτο συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι η Σαλώμη ήταν η μητέρα των υιών του Ζεβεδαίου (Ιάκωβου και Ιωάννη/Ματθ.10:2), άρα σύζυγος του Ζεβεδαίου!
Στο Ιωάν.19:25 που αναλύουμε, με τον σωστό διαχωρισμό προσώπων, πάλι βλέπουμε αυτές τις 3 γυναίκες, με την διαφορά ότι προστίθεται στην λίστα και η μητέρα Του Ιησού. Κάνετε την σύγκριση του εδαφίου που ακολουθεί με τα τρία πιο πάνω (ο χρωματισμός των λέξεων είναι για να διευκολύνει την σύγκριση):
Ιωάν.19:25 εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ 1) καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, 2) Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ 3) Μαρία ἡ Μαγδαληνή.
Ουσιαστικά, αυτά τα 3 εδάφια (Ματθ.27:55-56, Μαρ.15:40, Μαρ.16:1), ρίχνουν το φως τους στο Ιωάν.19:25 επαληθεύοντας έτσι τον σωστό διαχωρισμό των προσώπων αυτού του εδαφίου, αλλά και επιτρέποντας ένα δεύτερο συμπέρασμα: την πιθανότητα η Σαλώμη να είναι η πραγματική αδερφή της μητέρας του Ιησού (που αναφέρεται στο Ιωάν.19:25).
Σχετικά με το 2ο Επιχείρημα
Σχετικά με την έννοια της λέξης αδερφός/οί.
Ας δούμε πρώτα το δεύτερο λάθος του συγγραφέα (που ξεκινάει πάλι από το λάθος διαχωρισμό των προσώπων στο Ματθ.19:25) όπως μας δίνεται (παραφράζω) :
    Εφόσον -κατ’ υπόθεση- δεχτούμε αυτό που λέει ο Ιωάννης ότι η Μαρία του Κλωπά που είχε δύο υιούς ονόματι Ιάκωβος και Ιωσής, ήταν η «ξαδέρφη» της μητέρας του Κυρίου (καθώς κανένας γονέας δεν θα ονόμαζε δύο κόρες του με το ίδιο όνομα, Μαρία), τότε, όταν διαβάζουμε για «αδέρφια» Του Ιησού, πρέπει να συμπεράνουμε ότι αναφέρεται σε μακρινούς συγγενείς Του Ιησού διότι ο Ιάκωβος και ο Ιωσής που ονομάζονται «αδέρφια» του Ιησού, ήταν (υποθετικά) υιοί της ξαδέρφης (!) της μητέρας (!) Του Κυρίου. Άρα εδώ «αδερφοί» σημαίνει και «μακρινοί συγγενείς»….
Απάντηση:  (Πάει μακριά η βαλίτσα λέω…)   
Γιατί να μην δεχτούμε, βάσει της κοινής λογικής, αλλά και της πιο πάνω ανάλυσης το προφανές ότι το Ιωάν.19:25 μιλάει για μία κανονική αδερφή της μητέρας Του Κυρίου εφόσον μάλιστα υπήρχαν άλλες Ελληνικές λέξεις που μπορούσαν να περιγράψουν μία άλλη συγγενική σχέση με την μητέρα του Ιησού (αν αυτή ήταν η πρόθεση του συγγραφέα);!; Γιατί όπως έδειξα να μην δεχτούμε ότι η Σαλώμη ήταν αυτή η αδερφή της Μαρίας της μητέρας Του Κυρίου, ή ακόμα, και οποιαδήποτε άλλη;!
     Μετά, το γεγονός ότι η μητέρα του Κυρίου και η Μαρία του Κλωπά, είχαν και οι δύο υιούς ονόματι Ιάκωβος και ο Ιωσής  δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο στην εποχή εκείνη (κάτι πολύ γνωστό), εφόσον και τα δύο ονόματα ήταν καταγεγραμμένα στην γενεαλογία του λαού και λογικά τα τιμούσαν (Λουκ.3:29). Το ότι ο Ιάκωβος και ο Ιωσής, τα αδέρφια Του Ιησού, δεν ήταν τα ίδια πρόσωπα με τον Ιάκωβο και τον Ιωσή, υιοί της Μαρίας του Κλωπά, αποδεικνύεται από τα ακόλουθα σημεία:
*Ματθ.13:55  οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριὰμ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωσῆς καὶ Σίμων καὶ ᾿Ιούδας;
*Μάρ.6:3 οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας, ἀδελφὸς δὲ ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωσῆ καὶ ᾿Ιούδα καὶ Σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ.
Προσέξτε ότι όταν γίνετε ονομαστική αναφορά στα κατά σάρκα αδέρφια Του Ιησού, αναφέρονται τέσσερις άντρες (Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωσῆς καὶ Σίμων καὶ ᾿Ιούδας), ενώ για την Μαρία του Κλωπά το πολύ δύο:
*Ματθ.27:55-56 ἦσαν δὲ ἐκεῖ καὶ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ ᾿Ιησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ· 56  ἐν αἶς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ, καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωσῆ μήτηρ, καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου.
*Μαρ.15:40  ῏Ησαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς ἦν καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου τοῦ μικροῦ καὶ ᾿Ιωσῆ μήτηρ, καὶ Σαλώμη
*Μαρ.16:1 Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν.
Προσέξτε σε αυτές τις 5 περικοπές (με αστερίσκο) τα εξής αξιοσημείωτα:
1) Στο κατά Ματθαίο, τα αγόρια αδέρφια Του Ιησού είναι τέσσερα. Αν πούμε ότι αυτά είναι όχι κυριολεκτικά «αδέρφια» Του αλλά γενικά «συγγενικά πρόσωπα» από την οικογένεια της Μαρίας του Κλωπά (κάτι που όπως έδειξα δεν ισχύει), τότε πως ο ίδιος ο Ματθαίος αλλού, πάλι στο Ευαγγέλιό του (!!), μας περιορίζει τα παιδιά της Μαρίας του Κλωπά μόνο σε δύο;!;!
2) Την ίδια ακριβώς διάκριση κάνει και ο Μάρκος στο δικό του Ευαγγέλιο!!!! Αποκλείεται να είναι τυχαίο αυτό!
3) Και στα δύο Ευαγγέλια όταν γίνεται αναφορά σε τέσσερα αγόρια αδέρφια Του Ιησού γίνεται πάντα στο ίδιο εδάφιο αναφορά και στην μητέρα του Κυρίου, όταν όμως γίνεται αναφορά μόνο στον Ιάκωβο και στον Ιωσή, τότε γίνεται αναφορά στην Μαρία του Κλωπά!!
Θεωρώ ότι τα πιο πάνω κλείνουν το θέμα σχετικά με το ποια σημασία φέρει η λέξη «αδερφός/οί» στο Ιωάν.19:25, αλλά ταυτόχρονα ακυρώνουν την χρήση αυτού του εδαφίου ως επιχείρημα υπέρ δήθεν μιας «αειπαρθένου» Μαρίας.
Δεν είναι θαυμαστό πως «Μόνο η Γραφή» (Sola Scriptura) εξουδετερώνει τις ψεύτικες διδασκαλίες που μαγικά επιχειρούν να «βγάλουν λαγούς από καπέλα»; Τι λέτε;

«Υπέρ της αληθείας»
Αλέξης Τομαράς                                                            
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!