Blogger Widgets
22 Νοεμβρίου 2011

Σημεία των έσχατων καιρών

Ματθ. 24:3 
Και ενώ εκάθητο επί του όρους των Ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί κατ' ιδίαν, λέγοντες· Ειπέ προς ημάς πότε θέλουσι γείνει ταύτα, και τι το σημείον της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος;
Είναι η ώρα που ο Κύριος απομακρύνθηκε από το ναό,  και πήγε στο όρος των ελαιών.
Εκεί λοιπόν που καθόταν, οι μαθητές του έκαναν μια ερώτηση.
Ποιό είναι το σημείο εκείνο που θα μας δείχνει ότι πλησίασε το τέλος?
Και αρχίζει ο Κύριος να τους φανερώνει, ένα ένα τα σημεία
Ματθ. 24:4 -5
Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς· Βλέπετε μη σας πλανήση τις.
Διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί επί τω ονόματί μου, λέγοντες, Εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει.
Ψευδόχριστοι
Η πρώτη Του αναφορά είχε να κάνει με τους ψευδόχριστους των έσχατων καιρών, πλάνους οι οποίοι θα φανερώσουν δυνάμεις <<θαυματουργικές>>, και θα  ισχυριστούν ο κάθε ένα απ`αυτούς ότι είναι ο <<Μεσίας>> του κόσμου.
Βλέπουμε μέσα στις πράξεις των αποστόλων να αναφέρει  ο Γαμαλιήλ ότι πάντοτε σηκώνονταν τέτοιου είδους άνθρωποι....
Πράξ. 5:34-36
Σηκωθείς δε εν τω συνεδρίω Φαρισαίός τις Γαμαλιήλ το όνομα, νομοδιδάσκαλος τιμώμενος υπό παντός του λαού, προσέταξε να εκβάλωσι τους αποστόλους δι' ολίγην ώραν, και είπε προς αυτούς· Άνδρες Ισραηλίται, προσέχετε εις εαυτούς περί των ανθρώπων τούτων τι μέλλετε να πράξητε. Διότι προ τούτων των ημερών εσηκώθη ο Θευδάς, λέγων εαυτόν ότι είναι μέγας τις, εις τον οποίον προσεκολλήθη αριθμός ανδρών έως τετρακοσίων· όστις εφονεύθη, και πάντες όσοι επείθοντο εις αυτόν διελύθησαν και κατήντησαν εις ουδέν. 
Ξέρετε πόσοι ψευδόχριστοι σηκώθηκαν στους καιρούς μας?
Ας δούμε ορισμένους απ`αυτούς.
Ο Jose Luis de Jesus Miranda ή αλλιώς Jesucristo Hombre (στα αγγλικά: the man Christ Jesus 
που σημαίνει «ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς», γεννήθηκε το 1946, στο Πόρτο Ρίκο, και ισχυρίζεται, οτι «φωτίστηκε» και κατάλαβε ότι είναι η «δεύτερη ενσάρκωση του Χριστού».

`Ενας άλλος είναι ο Μaitreya
Maitreya, τον Father Divine (δηλαδή Θεϊκός πατήρ!),
τον «μαθητή» του, Jim Jones, (γνωστό για την ομαδική αυτοκτονία 908 οπαδών, το 1978 στην Γουιάνα), μέχρι και το διαφημιζόμενο από τους θεοσοφιστές της Besant, ως «νέο Χριστό», Κρισναμούρτι.
Επίσης είναι ο Νοτιοκορεάτης Sun Myung Moon, (87 ετών), (ο πιο γνωστός, πάμπλουτος και με μεγάλη δραστηριότητα, είναι ο ιδρυτής της «Ενωτικής Εκκλησίας» (Unification Church).
Έχει γράψει το βιβλίο «Θεία Αρχή» (Divine Principle), που θεωρείται από τους οπαδούς του (γνωστούς ως Moonies) η ολοκληρωμένη Διαθήκη.  
Αυτοαποκαλείται «ο Σωτήρας της ανθρωπότητας», «ο Μεσσίας», «ο Ερχόμενος Κύριος»
`Εχουμε δεξιά στη φωτογραφία, και τον Ρώσσο Vissarion (45 ετών)
Ο γεννημένος ως Sergey Torop, το 1991, «φωτίστηκε», άλλαξε το όνομά του και έγινε ο «Βησσαρίων», ο Ιησούς Χριστός που επέστρεψε κατά το πιστεύω του.
Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι Θεός, αλλά ότι είναι ο Λόγος του Θεού..
 Ο δε Αμερικάνος αριστερά,  Michael Travesser, (66 ετών), διδάσκει ότι ο Υιός του Θεού είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, που πρώτα εμφανίστηκε ως Ιησούς Χριστός, κάνοντας την πρώτη του εμφάνιση. Στην δεύτερη του εμφάνιση ήρθε σαν Travesser...Οι οπαδοί του, που ζούνε σε κοινόβιο στο Νέο Μεξικό (ΗΠΑ),τον αποκαλούν «Υιό του Θεού» και «Μεσσία». Το 2000, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, ο Θεός του είπε «είσαι ο Μεσσίας» και ότι ακόμα, του είπε "Θα λες πάντα την αλήθεια".. .
Ο David Koresh
πίστευε ότι ήταν ο Αμνός της Αποκάλυψης.
Βλέπουμε πόσοι ψευδόχριστοι έχουν έρθει.
Και πόσοι ακόμα θα έρθουν, κατά το Λόγο Του Κυρίου.
Πόσο αληθινές είναι οι προφητείες του Ευαγγελίου!
`Ενα άλλο σημείο των εσχάτων καιρών, είναι:
 Πόλεμοι και διεθνείς βία
Ματθ. 24:6 -7
 Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων·........
Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν...
O Iησούς είπε ότι παγκόσμιες αλλά και φυλετικές διαμάχες θα αυξηθούν δραστικά στους έσχατους καιρούς.
Σ`αυτόν τον αιώνα, οι πόλεμοι έχουν κλημακωθεί σε συχνότητα πέρα από κάθε άλλη περίοδο της ιστορίας.
Πείνες - αρρώστιες και σεισμοί
 Ματθ. 24:7 -8
και θέλουσι γείνει πείναι και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους·
 πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων.
Ολέθρια πείνα επηρεάζει τώρα κατά πολύ ολόκληρη τη γη.
Τελευταία πολλοί σεισμοί έχουν αναφερθεί, και βλέπουμε σε πολλά διαφορετικά σημεία της γης.
 O Iησούς είπε ότι, όλα αυτά είναι αρχές ωδίνων, δίνοντάς μας την εικόνα σαν να πρόκειται η γη να περάσει μια γέννα, προκειμένου να γεννηθεί ένας καινούργιος κόσμος.
Διωγμοί 
Ματθ. 24:9-10
Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψιν και θέλουσι σας θανατώσει, και θέλετε είσθαι μισούμενοι υπό πάντων των εθνών διά το όνομά μου.
Και τότε θέλουσι σκανδαλισθή πολλοί και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι μισήσει αλλήλους.
Στα εδάφια αυτά ο Κύριος προείπε για τον καιρό που εκείνοι που θα πίστευαν σ`εκείνον, θα περνούσαν από μεγάλο διωγμό.
Υπάρχει παγκόσμιος διωγμός της εκκλησίας σήμερα, με μάρτυρες που φτάνουν στους 164.000 το χρόνο.
Παγκόσμιος ευαγγελισμός
Ματθ. 24:14 
Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος.
Η μεγαλύτερη εποχή στην ιστορία για παγκόσμιο ευαγγελισμό, συμβαίνει τώρα.
Ο Χριστιανισμός αυξάνει ετησίως κατά 7%
Τεράστια δίκτυα χριστιανικών αποχρώσεων, έχουν μελετήσει και θέσει σαν στόχο τους λαούς που έχουν λιγότερο ευαγγελιστεί, και σκοπεύουν να εδραιώσουν εκκλησίες στα επόμενα δέκα χρόνια.
Ακόμη το `Ιντερνετ δημιουργεί απίστευτες δυνατότητες για παγκόσμιο ευαγγελισμό, καθώς κάθε πλάνη, κάθε τι που είναι αντίθετο με το Λόγο Του Θεού, κάθε φραγμός καταρρέει  στο άκουσμα της αλήθειας Του Λόγου απο το  χώρο αυτό.
Ευχαριστούμε Τον Κύριο για κάθε ενέργειά που κάνει, προκειμένου να σώσει!
Θα παραθέσουμε τώρα  διάφορα γεγονότα που πρόκειται να συμβούν τώρα στους έσχατους καιρούς.
                          Γεγονότα των έσχατων καιρών
H αρπαγή της εκκλησίας
Ματθ. 24:37-42
και καθώς αι ημέραι του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν ταις ημέραις ταις προ του κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθ' ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν, και δεν ενόησαν, εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ· ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίνεται·δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν τω μύλω, μία παραλαμβάνεται και μία αφίνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο Κύριος υμών.
Ο Ιησούς δίδαξε ότι πριν τα γεγονότα της Μεγάλης θλίψης και των πληγών (τα επτά χρόνια της βασιλείας του αντίχριστου),  θα λάβει χώρα η παρουσία του Κυρίου στο μεσουράνημα, για την οποία δεν θα υπάρχει κάποια προειδοποίηση εκ των προτέρων.
Περιγράφει την περίοδο που θα λάβει χώρα αυτό το θαυμαστό γεγονός, σαν φυσιολογική, όπου οι άνθρωποι θα είναι απασχολημένοι με τις μέριμνες τους, και τις καθημερινές τους δραστηριότητες,  μέχρι που εντελώς ξαφνικά ο ένας θα παραλαμβάνεται, και ο άλλος θα αφήνεται.
Τότε δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ· ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίνεται·δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν τω μύλω, μία παραλαμβάνεται και μία αφίνεται. 
 Τα παραδείγματα του Νώε, και του Λώτ, (Λουκ. ιζ), χρησιμοποιούνται ώστε να δείξουν την έξοδο των δικαίων, και την είσοδο της κρίσης Του Θεού.
Ο Κύριος θα μετατοπίσει το σώμα Του, την εκκλησία, (ανθρώπους από κάθε υπόβαθρο, εθνικό, κοινωνικό, θρησκευτικό,που αγαπούν και υπακούν στον Κύριο Ιησού) και στη συνέχεια θα εκχέει την κρίση Του, και το θυμό Του επάνω στη γη. 
To βδέλυγμα της ερημώσεως
Ματθ. 24:15 -29
Όταν λοιπόν ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθέν διά του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενον εν τω τόπω τω αγίω -ο αναγινώσκων ας εννοή.......
 Ο Δανιήλ ο προφήτης προείδε ένα γεγονός όπου μια βδελικτή εικόνα, θα τοποθετηθεί μέσα στο ναό του Θεού στην Ιερουσαλήμ.
Δαν. 9:27
Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν μιά εβδομάδι· και εν τω ημίσει της εβδομάδος θέλει παύσει η θυσία και η προσφορά, και επί το πτερύγιον του Ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγμα της ερημώσεως, και έως της συντελείας του καιρού θέλει δοθή διορία επί την ερήμωσιν.
Αυτή θα είναι η εικόνα του Αντίχριστου μέσα στο ναό,  ο οποίος θα ξαναχτιστεί κατά τη διάρκεια των επτά ετών της βασιλείας του αντίχριστου.
Στο τέλος αυτών των επτά ετών, ο Αντίχριστος θα επιχειρήσει μια τρομακτική παγκόσμια επίθεση εναντίων των Ισραηλιτών.
Κατά τη διάρκεια των δεύτερων τριάμισι χρονών της βασιλείας, του Αντίχριστου, ο κόσμος θα περάσει καταστρεπτικά ουράνια γεγονότα.
Ματθ. 24:29 
Ευθύς δε μετά την θλίψιν των ημερών εκείνων ο ήλιος θέλει σκοτισθή και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού και αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή.
Αυτά τα γεγονότα θα τελειώσουν με τη Δεύτερη έλευση Του Χριστού στη γη, καθώς θα έρθει για να καταστρέψει τον Αντίχριστο, το ψευδοπροφήτη, και τις δυνάμεις τους πριν την τελική καταστροφή της Ιερουσαλήμ.
                  Παραβολές για τους έσχατους καιρούς
Η παραβολή του οικονόμου
Ματθ. 24:45-51
Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο κύριος αυτού κατέστησεν επί των υπηρετών αυτού, διά να δίδη εις αυτούς την τροφήν εν καιρώ;Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθη ο κύριος αυτού θέλει ευρεί πράττοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπη ο κακός εκείνος δούλος εν τη καρδία αυτού, Βραδύνει να έλθη ο κύριός μου, και αρχίση να δέρη τους συνδούλους, να τρώγη δε και να πίνη μετά των μεθυόντων, θέλει ελθεί ο κύριος του δούλου εκείνου καθ' ην ημέραν δεν προσμένει και καθ' ην ώραν δεν εξεύρει, και θέλει αποχωρίσει αυτόν, και το μέρος αυτού θέλει θέσει μετά των υποκριτών· εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων.
Ο Χριστός δίδαξε  ότι ο λόγος που δεν γνωρίζουμε την ώρα της επιστροφής Του, είναι για να δοκιμαστεί η αφωσίωσή και η υπακοή μας σ`Αυτόν.
Ο οικονόμος στην παραβολή τέθηκε υπεύθυνος στην οικία, και στη συνέχεια θεώρησε ότι ο Κύριος του  δεν θα επέστρεφε πλέον.
Ο Κύριος όμως, επέστρεψε ξαφνικά, και τιμώρησε τον οικονόμο για την αξιοπιστία του.
Η παραβολή των δέκα παρθένων
 Ματθ. 25:1-15
Τότε θέλει ομοιωθή η βασιλεία των ουρανών με δέκα παρθένους, αίτινες λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου.
Πέντε δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και πέντε μωραί.
Εδώ η παραβολή μας μιλά για πέντε σοφές, και πέντε μωρές παρθένες, οι οποίες όλες περίμεναν για το ξαφνικό ερχομό Του Νυμφίου.
Οι παρθένες αυτές είναι η (ακολουθία της νύμφης) όπως βλέπουμε στον ψαλμό με 13-15
 Ψαλ. 45:13 -15
Όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν· το ένδυμα αυτής είναι χρυσοΰφαντον.
 Θέλει φερθή προς τον βασιλέα με ιμάτιον κεντητόν· παρθένοι σύντροφοι αυτής, κατόπιν αυτής, θέλουσι φερθή εις σε.
Θέλουσι φερθή εν ευφροσύνη και αγαλλιάσει· θέλουσιν εισέλθει εις το παλάτιον του βασιλέως.
Δεν είναι καμία απο αυτά τα δύο σύνολα η νύμφη, γιατί η νύμφη αγαπητοί αγρυπνεί, και δεν κοιμάται.
Στο εδάφιο 5  βλέπουμε πολύ καθαρά αυτή την αλήθεια, καθώς μας λέει ότι:
Ματθ. 25:5
Και επειδή ο νυμφίος εβράδυνεν, ενύσταξαν πάσαι και εκοιμώντο.
Mας λέει ότι νύσταξαν όλες και κοιμήθηκαν.
Η νύμφη Του Κυρίου, Η εκκλησία Του, δεν κοιμάται! αλλά Αγρυπνά!
Κοιτάξτε τώρα αγαπητοί τη νύμφη στο 6 εδάφιο.
Ματθ. 25:6 
Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού.
Η φωνή αυτή είναι της άγρυπνης νύμφης που φωνάζει στις υπόλοιπες, οι οποίες μας λέει στο έβδομο εδάφιο, Ματθ. 25:7 Τότε εσηκώθησαν πάσαι αι παρθένοι εκείναι και ητοίμασαν τας λαμπάδας αυτών.
Δόξα το Θεό γι`αυτούς που αγρυπνούν!
Εκείνες που είχαν λάδι στα αγγεία τους μας λέει, μπόρεσαν να μπουν στη γιορτή του γάμου, ενώ οι άλλες πέντε που δεν είχαν λάδι, έμειναν απ`έξω.
Η παραβολή του οκνηρού και πονηρού δούλου
Ματθ. 25:14-30
Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος, όστις αποδημών εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού, και εις άλλον μεν έδωκε πέντε τάλαντα, εις άλλον δε δύο, εις άλλον δε εν, εις έκαστον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα, και απεδήμησεν ευθύς.
Ο Κύριος  φανέρωσε και άλλες περιστάσεις σχετικά με την επιστροφή Του, με μια παραβολή σχετικά με τα τάλαντα ( το μεγαλύτερο μέτρο χρηματικής μονάδας, ίσο με περίπου 3.000 σίκλους).
Εκείνοι που χρησιμοποίησαν τα τάλαντά τους και έφεραν κέρδος στον Κύριο, ανταμείφθηκαν, ενώ εκείνος που έκρυψε το τάλαντό του κρίθηκε.
Η παραβολή των προβάτων και των εριφίων
Ματθ. 25:30-36
.............και θέλουσι συναχθή έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και θέλει χωρίσει αυτούς απ' αλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από των εριφίων...
Η τελική παραβολή Του Ιησού που σχετιζόταν με την επιστροφή Του, αφορούσε τη διακονία στη γη.
Εκείνοι που δεν έκαναν τίποτε ώστε να υπηρετήσουν άλλους ήταν τα ερίφια, ενώ τα πρόβατα, ήταν εκείνοι που η αγάπη τους και  η συμπόνια, τούς οδήγησε να φανερώσουν την αγάπη τους με πρακτικούς τρόπους, στους άρρωστους, στους φυλακισμένους, στους πεινασμένους, στους διψασμένους, και στους γυμνούς.
Το σύνολο όλων των παραβολών αυτών, είναι μια προτροπή για μας, ώστε να είμαστε ΕΤΟΙΜΟΙ για τον ξαφνικό ερχομό Του Κυρίου.
Εκείνοι που είναι έτοιμοι,  θα ανταμειφθούν αιωνίως, ενώ εκείνοι που σπαταλούν τη ζωή τους εγωιστικά και σε μάταιες επιδιώξεις θα κριθούν αιώνια.
Αυτό λοιπόν που μας (συμφέρει )αγαπητοί είναι να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα.
ΑΣ ΓΙΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΕΤΟΙΜΟΙ!
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!