Blogger Widgets
21 Νοεμβρίου 2010

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Ψαλ. 95 :7
Διότι αυτός είναι ο Θεός ημών· και ημείς λαός της βοσκής αυτού και πρόβατα της χειρός αυτού. Σήμερον εάν ακούσητε της φωνής αυτού,:8 μη σκληρύνητε την καρδίαν σας, ως εν τω παροργισμώ, ως εν τη ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμω·
σήμερα αν ακούσετε την φωνή του
Ένα από τα μέσα επικοινωνίας που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο ,ώστε να μπορεί να εκφράζει την σκέψη του, τα συναισθήματα του , αλλά και το θέλω του, είναι η φωνή./div>
Φωνή έχουν και τα ζώα , όμως η φωνή του ανθρώπου είναι διαφορετική, διότι οι φθόγγοι είναι διακεκριμένοι ώστε αυτός που ακούει να μπορεί να κατανοήσει τι ακριβώς του λέει ο άλλος.
Ο Θεός μας έφτιαξε κατ΄ εικόνα του, ένα λοιπόν από τα χαρακτηριστικά της εικόνας Του είναι η φωνή Του.

Γέν. Γ:8
Και ήκουσαν την φωνήν Κυρίου του Θεού, περιπατούντος εν τω παραδείσω προς το δειλινόν·........
Αυτή την φωνή του Θεού θα ακούσουμε απόψε, η οποία περιέχει το θέλω του και τα συναισθήματα του για τον άνθρωπο, αλλά και πως θα τον οδηγήσει στην αιώνια ζωή.
Στο παραπάνω εδάφιο που διαβάσαμε, περιέχει μια προϋπόθεση, λέει:
αν ακούσετε που σημαίνει ότι για να καταλάβεις τι σου λέει ο Θεός θα πρέπει να έχεις αυτιά για να ακούσεις την φωνή Του.

Φυσικά όταν λέμε αυτιά δεν εννοούμε το όργανο αυτί, αλλά το πνευματικό μας αυτί.
Λέει λίγο πιο κάτω , μην σκληρύνεις την καρδιά σου  που σημαίνει ότι πρέπει να μαλακώσει η καρδιά σου, όχι απλά για να ακούσεις , αλλά για να υπακούσεις στα λόγια του Θεού, να μείνουν μέσα σου, να γίνουν νόμος , γιατί αυτά τα λόγια περιέχουν το θέλημα του, και όλη την αγάπη του για τον άνθρωπο.

Ένας τρόπος με τον οποίο μιλάει ο Θεός , είναι άμεσα, αλλά δεν θα αναφερθούμε σε αυτόν τρόπο εξ αρχής , γιατί ίσως κάποιος πει ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν είναι η φωνή του Θεού, η μια δικιά του σκέψη που πηγάζει από την καρδιά του.
Ο στόχος όμως, μέσα από αυτά που θα αναφερθούμε απόψε είναι να μπορούμε να ακούμε και να διακρίνουμε την φωνή του Θεού άμεσα.
Έτσι λοιπόν θα αναφερθούμε σε μια ευδιάκριτη και άκρως κατανοητή φωνή του Θεού, ώστε κανείς να μην έχει δικαιολογία, ότι δεν κατάλαβε.
Γι΄ αυτό λοιπόν φρόντισε
η φωνή Του, τα λόγια Του δηλαδή , το θέλημα και η αγάπη Του για τον άνθρωπο να γραφτούν σε ένα βιβλίο , για να τον οδηγήσουν στην αιώνια ζωή.
Αυτό το βιβλίο είναι η αγία γραφή που κρατάμε όλοι στα χέρια μας.
Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτή την φωνή του Θεού ή να πει ότι δεν την κατάλαβε, ή να πει οποιαδήποτε άλλη δικαιολογία.
Ακόμα , αυτή η φωνή του Θεού, μπορεί να ακουστεί δια μέσου των εργατών του, οι οποίοι απλά μεταφέρουν αυτά τα λόγια της γραφής στα αυτιά μας τα οποία και διακρίνονται από αυτούς που ακούνε και επιβεβαιώνονται μέσα από το ΛΤΘ.
Εκ των πραγμάτων λοιπόν προκύπτουν δυο βασικές προϋποθέσεις.
Η πρώτη είναι ότι θα πρέπει να διαβάζεις τον λόγο του Θεού για να αναγνωρίζεις
την φωνή Του Θεού, και η δεύτερη, να έρχεσαι στις συναθροίσεις και να παρακολουθεις με σεβασμό αυτά που λέγονται διότι δεν είναι λόγια ανθρώπου , αλλά  ο άνθρωπος μεταφέρει τα λόγια του Θεού.

Σε αυτό που θα αναφερθούμε απόψε είναι στο από ποιον έρχεται αυτή η φωνή .
Θα μου πεις: από τον Θεό.
Ναιαπό τον Θεό , αλλά όταν σου μιλάει εκείνη την ώρα μπορείς να καταλάβεις με ποιον τρόπο σου απευθύνεται , με ποια ιδιότητα ; 
 
Όταν ο Μωυσής ρώτησε τον Θεό να του πει ποιο είναι το όνομα του εκείνος απάντησε :
Έξ. 3:14 
 Και είπεν ο Θεός προς τον Μωϋσήν, Εγώ είμαι ο Ων· και είπεν, Ούτω θέλεις ειπεί προς τους υιούς Ισραήλ· Ο Ων με απέστειλε προς εσάς.  
Ων είναι μετοχή ενεστώτα του ειμί
που στα εβραίικα είναι: εχγιε ασερ εχγιε που κυριολεκτικά θα πει:
εγώ ειμί που εγώ ειμί με το εγώ ειμί ο Κύριος ήθελε να φανερώσει ότι αυτός είναι τα πάντα για μας, ότι ήταν, είναι και θα είναι ότι ευαρεστήται να είναι και ότι τον χρειαζόμαστε να είναι.
Ο Κύριος λοιπόν είναι ότι έχεις ανάγκη να είναι , όμως κάποιες φορές Εκείνος
σου απευθύνεται και έχει μια συγκεκριμένη ιδιότητα για να μπορέσεις να καταλάβεις το πως θα πρέπει να είναι η ζωή σου και η συμπεριφορά σου μέσα στην εκκλησία του Κυρίου .
Αυτή την φωνή λοιπόν θα δούμε , μέσα από κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες του Θεού.

Η φωνή του ποιμένα
Ιωάν. ι:27  
Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι.. 28 Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον, και δεν θέλουσιν απολεσθή εις τον αιώνα, και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου.
Αυτή είναι μια φωνή του Θεού, αλλά ποιος είναι σε αυτή την περίπτωση; ποιου φωνή είναι αυτή;
του ποιμενα.
Είναι η πρώτη φωνή που ακούσαμε, αν και δεν γνωρίζαμε τότε ότι αυτή η φωνή ήταν από Τον Ποιμένα που έψαχνε να βρει το απολωλό πρόβατο που ήταν χαμένο μέσα στον κόσμο της αμαρτίας.
Απλώς ακούσαμε μία φωνή , εκείνη τη φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ να κράζει και να καλεί μέσα στους αιώνες τα πρόβατά του.
Είναι η φωνή του Ποιμένα , του Κυρίου Ιησού Χριστού.  
Στο πρώτο εδάφιο που αναφέραμε μας το επιβεβαιώνει:
 Ψαλ. 95:7  
Διότι αυτός είναι ο Θεός ημών· και ημείς λαός της βοσκής αυτού και πρόβατα της χειρός αυτού. Σήμερον εάν ακούσητε της φωνής αυτού,:8 μη σκληρύνητε την καρδίαν σας........
Περί ημών δε ο Κύριος είπε ότι:
ιωάν. 10:16
και άλλα πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης· και εκείνα πρέπει να συνάξω, και θέλουσιν ακούσει την φωνήν μου, και θέλει γείνει μία ποίμνη, εις ποιμήν. 
Είπε ο Κύριος πιο πάνω ότι κανείς δεν μπορεί να αρπάξει τα πρόβατα του από το χέρι του, όμως για ποια πρόβατα μιλάει ;
Για εκείνα που ακούν την φωνή του και τον ακολουθούν.
Υπάρχουν όμως και πρόβατα που αν και είναι μέσα στο ποίμνιο του, αδυνατούν, όχι να ακούσουν , διότι πάντες ακούνε, αλλά να υπακούσουν στα διατάγματα του Κυρίου.
Γι΄ αυτά ο Κύριος δεν εγγυάται διότι υπάρχει πρόβλημα στην ακοή τους, με αποτέλεσμα να ακούνε και μια άλλη φωνή, μη μπορώντας να ξεχωρίσουν την φωνή του αληθινού ποιμένα, του Κυρίου Ιησού Χριστού.
Κάποιος ζήτησε από ένα ποιμένα να του δανείσει το ραβδί και την κάπα του , επίσης του είπε ότι θα μιμηθεί και την φωνή του, για να δει αν θα τον ακολουθήσουν τα πρόβατα.
Εκείνος του είπε δοκίμασε , αλλά κανένα από τα υγιή πρόβατα μου δεν θα σε ακολουθήσει.
Πράγματι , ο ψευτοβοσκός άρχισε να καλεί τα πρόβατα , αλλά αντί να έρχονται κοντά του αυτά απομακρύνονταν περισσότερο.
Μόνο δυο -τρία άρρωστα ξεγελάστηκαν και τον ακολούθησαν.
Αυτά του είπε ο βοσκός ακολουθούν οποιονδήποτε.
Είναι εκείνα που έχουν προσβληθεί από την αρρώστια της αμαρτίας, με ελαττωμένη και άρρωστη την ακοή, με αλλοιωμένο το αισθητήριο για την διάκριση του καλού από το κακό, τρέχουν να ακολουθήσουν την φωνή του διαβόλου που τους καλεί μέσα στο φρόνημα του κόσμου, που θέλει να τους απομακρύνει από την ασφάλεια του Κυρίου για να τους κατασπαράξει σαν τον λύκο μέσα στον δικό του χώρο.
Ήκαθοδηγούμενοι υπό της φωνής του διαβόλου μεταφέρουν αυτό το άρρωστο πνεύμα μέσα στο ποίμνιο του Κυρίου δημιουργώντας προβλήματα .
Δεν είναι μόνο η πορνεία ή η μοιχεία ο κόσμος, τα μεγάλα αμαρτήματα τα οποία είναι ευδιάκριτα και φαίνεται κάποιος αν πέσει σε αυτά, υπάρχουν πολλά άλλα μικρότερα που σιγά σιγά φθείρουν τον άνθρωπο και ενώ νομίζει ότι στέκεται αυτός έχει πέσει, η συμπεριφορά του γίνεται κοσμική, σαρκική, οι σκέψεις του, τα διανοήματα του πονηρά, καθοδηγούμενος από ένα άλλο πνεύμα , από ένα άλλο φρόνημα , όχι του Χριστού .
Λέει στην αποκάλυψη  
Αποκ. 22:14 
 Μακάριοι οι πράττοντες τας εντολάς αυτού, διά να έχωσιν εξουσίαν επί το δένδρον της ζωής και να εισέλθωσι διά των πυλώνων εις την πόλιν.15 Έξω δε είναι οι κύνες και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και πας ο αγαπών και πράττων το ψεύδος.
Στο κείμενο δεν λέει ότι είναι έξω, αλλά τους λέει: έξω
  Αποκ. 22:15
  ἔξω δὲ οἱ κύνες καὶ οἱ φάρμακοι καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος

Για ποιους μιλάει το πνεύμα του Θεού ,όταν λέει έξω οι κύνες μήπως πρόκειται να μπουν σκύλοι στην βασιλεία του Θεού ;
Όχι , μιλάει για αυτούς , που έχουν την συμπεριφορά του σκύλου,Παρ. 26:11 Ως ο κύων επιστρέφει εις τον εμετόν αυτού, ούτως ο άφρων επαναλαμβάνει την αφροσύνην αυτού.
Για εκείνους που πήρε μέσα από την βρωμιά του κόσμου , τους έπλυνε με το αίμα του, τους έπλυνε με τον Λόγο του ,τους καθάρισε και τους φόρεσε λευκά ρούχα, αλλά αυτοί επέστρεψαν , ή επιστρέφουν κατά καιρούς μέσα στην βρωμιά της αμαρτίας, μέσα στο φρόνημα του κόσμου.
Αρνούνται να υπακούσουν στη φωνή του Ιησού , να πιστέψουν στην ασφάλεια που τους παρέχει όταν είναι μέσα στο μαντρί κάτω από την επίβλεψη Εκείνου.
Για εκείνους που γεύτηκαν τα άγια του Κυρίου, γνώρισαν τι είναι καλό και τι κακό , τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει , και μετά επέστρεψαν στο φρόνημα του κόσμου, με σκέψεις κοσμικές , με επιθυμίες κοσμικές, με στόχους κοσμικούς, με αντιδράσεις κοσμικές, και όμως είναι μέσα, είναι αυτά τα πρόβατα που ακούνε οποία φωνή τα καλεί χωρίς να διακρίνουν την φωνή του ποιμένα, του Κυρίου Ιησού Χριστού.
Έξω οι μάγοι..
Πως φαντάζεστε ότι είναι οι μάγοι; σαν τον δρακουμέλ πάνω σε μια σκούπα; όχι!! Μάγοι είναι αυτοί που θέλουν η φωνή τους να υπερκαλύπτει την φωνή του Θεού , να επηρεάζουν καταστάσεις, αποφάσεις , την γνώμη και την σκέψη των προβάτων , ώστε να προσκολλώνται πάνω τους , να τους ακολουθούν να τους κάνουν να αισθάνονται φόβο ,και ότι τους έχουν ανάγκη.
  Έξω οι πόρνοι 
Πόρνη με ήτα είναι η γυναίκα που έχει πολλούς συντρόφους.
Ο Κύριος σε κάλεσε για να είσαι πιστή σε Εκείνον , αφοσιωμένη, άγια, και όχι να
φλερτάρεις με τον κόσμο, με πολλούς εραστές και όταν σε παρατήσουν , σε κακοποιήσουν να επιστρέφεις σε εκείνον λέγοντας ότι τον αγαπάς.
Η απόδειξη της αγάπης μας στον Ιησού είναι η υπακοή μας στις εντολές Του.
  Έξω οι φονείς 
Μιλάει γι΄ αυτούς που με την συμπεριφορά τους σκοτώνουν τα αδέρφια τους , αυτούς που με τα λόγια τους σκοτώνουν ψυχές ανθρώπων, σκανδαλίζουν και φέρνουν μίσος και έχθρα ανάμεσα στα μέλη της εκκλησίας, γι΄ αυτούς που ξεθάβουν τα παλιά και πληγώνουν τα αδέρφια τους , ενώ ο Κύριος τα έχει ξεχάσει και έδωσε εντολή:
 
Λευ. ιθ:18 Δεν θέλεις εκδικείσθαι ουδέ θέλεις μνησικακεί κατά των υιών του λαού σου· αλλά θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος.
Γι΄ αυτούς που σκοτώνουν το πνεύμα της ενότητας, της αγάπης και της ειρήνης μέσα
στο ποίμνιο του Κυρίου. Αυτοί είναι οι φονείς .


  Έξω οι ειδωλολάτρες
ειδωλολατρεία δεν είναι μόνο οι εικόνες και τα αγάλματα , αλλά οτιδήποτε βάζεις πιο πάνω από τον Θεό .
Μιλάει γι΄ αυτούς που δεν αγάπησαν τον Κύριον μέχρι θανάτου, που δεν παραδόθηκαν σε αυτόν ολοκληρωτικά , που έκρυψαν τα είδωλά τους , τους θεούς τους μέσα στην καρδιά τους σε μία θέση πιο πάνω από τον αληθινό Θεό.
Για εκείνους που λάτρεψαν και έκαναν θεό τους την ύλη και το μέσο εξαγοράς της,
που λάτρεψαν και υπάκουσαν ανθρώπους περισσότερο παρά τον Θεό.
Που σπατάλησαν τον χρόνο τους και την αγάπη τους στην ματαιότητα, κυνηγώντας
μια θέση ανάμεσα στους ανθρώπους, κυνηγώντας τα πρόσκαιρα , τα φθαρτά, τα του κόσμου.


Έξω οι ψεύτες
Λέει ο ΛΤΘ ότι όλοι οι άνθρωπο είναι ψεύτες, τι θα πει αυτό ότι κανείς δεν θα μπει στη βασιλεία; όχι !!! για πιο ψέμα μιλάει ο Κύριος ;
Το μεγαλύτερο ψεύδος είναι η υποκρισία , γι΄ αυτό το ψέμα μιλάει ο Κύριος .
Μιλάει για εκείνους που η συμπεριφορά τους δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, τον αληθινό εαυτό τους , κάνουν πράγματα γιατί έτσι πρέπει όχι γιατί το αισθάνονται μέσα τους , που ξεχωρίζουν τους αδελφούς τους κατά <<πνευματικότητα >> , που υποκρίνονται αγιότητα και αγάπη όμως είναι ένα ψέμα.
Δεν άφησαν την φωνή του Κυρίου , τον Λόγο του να τους αλλάξει από τον κοσμικό
χαρακτήρα τους , από τον τρόπο σκέψης τους και τα συναισθήματα τους για τους ανθρώπους .
Αυτή είναι συμπεριφορά κοσμική , αυτά είναι όλα τα μικρά που είπαμε στην αρχή που φθείρουν τον πιστό και στο τέλος τον κάνουν άπιστο , καχύποπτο, ανασφαλή κλεισμένο στον εαυτό του παρατηρώντας τους γύρω του από μια χαραμάδα νομίζοντας ότι δεν τον βλέπουν .

Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό να μην θέλει ο άνθρωπος να υπακούσει στην φωνή
του Θεού και έτσι να ζει μέσα στην ανασφάλεια και την θλίψη, να υποφέρει , να
διακινδυνεύει την ζωή του, μακριά από την ασφάλεια του ποιμνίου, μακριά από την αγάπη και τις υποσχέσεις του Κυρίου , γιατί μέσα στο ποίμνιο δεν είναι αυτός που παραβρίσκεται απλά μέσα σε αυτό το κτίριο , αλλά αυτός που αγαπάει τον Ιησού , αγαπάει το έργο ,υπακούει στην φωνή του Κυρίου που του λέει να αγαπάει τα αδέρφια του σαν τον εαυτό του, μέσα στο ποίμνιο είναι αυτός που στόχος της ζωής του είναι η βασιλεία του Θεού , και ξέρει ότι θα την κερδίσει μόνο αν αγαπήσει
τα αδέρφια του ειλικρινά, με αυτοθυσία, όπως ο Ιησούς μας αγάπησε και αυτή την εντολή μας έδωσε.

Η φωνή του διδασκάλου.
Παρ. 4:2 Διότι δίδω εις εσάς καλήν διδασκαλίαν· μη εγκαταλίπητε τον νόμον μου.
Ποιου φωνή είναι αυτή; Είναι η φωνή του διδασκάλου.
Όταν ο Κύριος άρχισε την διακονία του διάλεξε κάποιους μαθητές, ανθρώπους που
άφησαν τα πάντα από την ζωή τους για να ακολουθήσουν τον Ιησού , που αφιερώ θηκαν σε Εκείνον και ξεκίνησαν μια νέα ζωή, διδασκόμενοι κάποια πράγματα , ίσως λίγο περίεργα κατά την αντίληψη του κόσμου , όπως ακριβώς συμβαίνει και στις μέρες μας όταν και εμείς μιλάμε για τον Θεό .
Η διδασκαλία γενικά αφορούσε τον νόμο.
Με τον όρο Νόμο εννοούμε κατ' αρχάς τις Δέκα Εντολές, που δόθηκαν από τον Θεό στο Μωυσή σαν διαθήκη. Συμφωνία αγάπης ανάμεσα σ' Αυτόν και το λαό Του.
Υπάρχουν και λεπτομερέστερες εντολές για την ζωή και την συμπεριφορά των ανθρώπων μεταξύ τους , αλλά και την στάση του ανθρώπου προς τον Θεό .
 Αυτές οι εντολές είναι 613 εκ των οποίων ο αριθμός των θετικών είναι 248 και ισούται με τον αριθμό των οργάνων στο ανθρώπινο σώμα , και ο αριθμός των αρνητικών εντολών 365 και είναι ίσος με τον αριθμό των αιμοφόρων αγγείων στο ανθρώπινο σώμα.
Ο Νόμος ήταν αναγκαίος για την διαπαιδαγώγηση του λαού, οποίος θα προετοιμαζόταν να δεχτεί το Μεσσία Χριστό και τη βασιλεία του.
Στα χρόνια του Ιησού, και πιο πριν, ο Νόμος δε λειτούργησε σαν προετοιμασία για το καλύτερο. Το αντίθετο μάλιστα γινόταν. Οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι σαν ερμηνευτές του Νόμου είχαν δημιουργήσει συμπληρωματικά αναρίθμητες άλλες διατάξεις και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής.
Παραμελούσαν όμως αυτά που είχαν τη πιο μεγάλη σημασία όπως την δικαιοσύνη, την ευσπλαχνία, την αγάπη , και έπνιγαν τους ανθρώπους σε ανούσια πράγματα. Έτσι ο Νόμος μ' αυτές τις διατάξεις κατάντησε αβάσταχτος ζυγός.
Ο Ιησούς τους αποκάλεσε υποκριτές και είπε σε αυτούς ουέ  αν και δίδασκαν
τους άλλους ,τον εαυτό τους δεν μπόρεσαν να διδάξουν όπως λέει και ο Παύλος στηrgin-top: 0.05cm;"> Ρωμ. 2:21  
Ο διδάσκων λοιπόν άλλον σεαυτόν δεν διδάσκεις; ο κηρύττων να μη κλέπτωσι κλέπτεις; 22 ο λέγων να μη μοιχεύωσι μοιχεύεις; ο βδελυττόμενος τα είδωλα ιεροσυλείς; 23 ο καυχώμενος εις τον νόμον, ατιμάζεις τον Θεόν διά της παραβάσεως του νόμου; 24 Διότι το όνομα του Θεού εξ αιτίας σας βλασφημείται μεταξύ των εθνών, καθώς είναι γεγραμμένον.
Η διδασκαλία του Ιησού , αντίθετα με τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους , σαν
αρχή της είχε αυτά που αυτοί παραμελούσαν, όλα αυτά που είχε μέσα το πνεύμα του Θεού για τον άνθρωπο, που γι΄ αυτό έδωσε τον νόμο, για την αλήθεια , για την δικαιοσύνη , για την ευσπλαχνία για την αγάπη .
Η διδασκαλία όμως του Κυρίου είναι διαφορετική λέει ο Ματθαίος για τον Ιησού :
Ματθ. 7:28 
 Ότε δε ετελείωσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήττοντο οι όχλοι διά την διδαχήν αυτού· διότι εδίδασκεν αυτούς ως έχων εξουσίαν, και ουχί ως οι γραμματείς. 
Γιατί είχε εξουσία ο Ιησούς ;   γιατί ήταν o Χριστός ο κεχρισμένος από τον Θεό δια του πνεύματος του, εκπληρούσε τον νόμο τέλεια , αυτά που δίδασκε τα έπραττε, ο λόγος του ήταν αλήθεια.
Μήπως ο Κύριος δίδασκε ένα διαφορετικό νόμο; Μήπως ήθελε να τον αλλάξει ή να τον καταργήσει; όχι !  
Ματθ. 5:17 
 Μη νομίσητε ότι ήλθον να καταλύσω τον νόμον ή τους προφήτας· δεν ήλθον να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω.
Ήλθε για να εκπληρώσει , να διδάξει στους ανθρώπους όλη την αγάπη του Θεού που περιέχεται μέσα σε αυτές τις εντολές , την όραση του Θεού και τις επαγγελίες του για τον άνθρωπο που υπακούει στον νόμο, και εκτελεί το θέλημα Του.
Δεν έκανε πράγματα από τον εαυτό του, αυτό που έβλεπε από τον Θεό, αυτό έπραττε , ο Ιησούς ήταν η φωνή του Θεού , την οποία δεν μπορούσαν να ακούσουν οι άνθρωποι λόγο της ανυπακοής και της παραποίησης των εντολών Του κατά το συμφέρον τους, λόγο της υπερηφάνειας τους, λόγο της έλλειψης αγάπης και ελέους. Ο Ιησούς ήταν η εικόνα του Θεού του αοράτου που δεν μπορούσαν να δουν, η φωνή που δεν μπορούσαν να ακούσουν γιατί τους τύφλωνε η ζήλεια, ο φθόνος , και η επιθυμία των υψηλών θέσεων και αξιωμάτων.
Μήπως και σήμερα εξ αιτίας αυτών δεν μπορεί να δει τον Κύριο και να ακούσει την φωνή Tου ο λαός του Θεού ;
Ο Ιησούς είναι η φωνή του Θεού που διδάσκει την αλήθεια, την ειλικρίνεια, την πίστη , τον σεβασμό , την δικαιοσύνη , το έλεος και πάνω από όλα την αγάπη .
Από τις δέκα εντολές που δόθηκαν στον Μωυσή , οι τέσσερις πρώτες αφορούν την σχέση του ανθρώπου προς τον Θεό , και οι υπόλοιπες έξη την σχέση του ανθρώπου προς τον άνθρωπο.
Και οι δυο περιπτώσεις έχουν ένα κοινό σημείο , και ένα κοινό στόχο, και αυτή είναι η διδαχή από την φωνή του Κυρίου .
Όταν τον ρώτησαν ποια εντολή είναι μεγαλύτερη στον νόμο Εκείνος είπε:
Ματθ. 22:37 .... Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. 38 Αύτη είναι πρώτη και μεγάλη εντολή :39 Δευτέρα δε ομοία αυτής· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν.:40 Εν ταύταις ταις δύο εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται.
Τι προφήτεψαν οι προφήτες ; 
Τον ερχομό Του Κυρίου , την εικόνα του Θεού του αοράτου,
την φωνή που θα έκφραζε αυτό που περιέχει η καρδιά Του για τον άνθρωπο , και τον τρόπο της σωτηρίας του. Την αγάπη.
Το κοινό σημείο και ο κοινός στόχος , το δίδαγμα από την φωνή του διδασκάλου του Κυρίου Ιησού είναι η αγάπη .
Τίποτα δεν είναι αληθινό , τίποτα δεν είναι δίκαιο , αν δεν γίνεται με αγάπη.
Το έργο της εκκλησίας , αλλά και η ζωή μας , αν δεν είναι προϊόν της αγάπης ή αν δεν αναπτύσσει μέσα μας αυτήν καθώς προχωράμε , τότε σημαίνει ότι όλα γίνονται με λάθος κίνητρα και σκοπούς.
Ακόμα και αν έχει μια εκκλησία 5 ή 10 χιλιάδες άτομα, εάν δεν υπάρχει αγάπη και ενότητα μεταξύ των μελών της , αν δεν μπορούν να συγχωρέσει ο ένας το λάθος του
άλλου , αν δεν μπορούν να σκεπάσουν , να καλύψουν , να ξεχάσουν σφάλματα του παρελθόντος ή του παρόντος , αν φοβάται να ανοίξει την καρδία του ο ένας στον άλλον γιατί θα πάει να τον καρφώσει , τότε αυτό το έργο είναι μάταιο, σίγουρα αυτή η εκκλησία δεν κινείται από το Πνεύμα του Θεού, αλλά από ένα άλλο πνεύμα που δεν έχει καμία σχέση με την διδασκαλία του Ιησού.

Η υπακοή στη φωνή του Ιησού γεννάει μέσα μας αγάπη .
< Αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τους ανθρώπους.
Η υπακοή στον Ιησού σημαίνει πίστη και υπακοή σε Εκείνον.
Γιατί δόθηκε ο νόμος; ποιος ο σκοπός του Θεού για άνθρωπο;
Ο νόμος δόθηκε εξαιτίας των παραβάσεων.
Όταν παραβιάζεις το νόμος προς ποιον κάνεις κακό;
Προς τον πλησίον σου , προς τον αδελφό σου, προς την ενότητα της εκκλησίας, πιο πολύ κακό όμως κάνεις προς τον εαυτό σου γιατί γεμίζει μέσα η καρδιά σου από τα σκουπίδια του κοσμικού πνεύματος ,από τα έργα της σάρκας με αποτέλεσμα να απομακρύνεσαι από τον Θεό .
Άρα κάνεις κακό προς τον άνθρωπο και προς τον Θεό .
Όταν παραβιάζεις το νόμος καταστρέφεις αυτό που σου δίνει ο νόμος όταν τον εκπληρώσεις .Την αγάπη

Μπορούμε να εκπληρώσουμε τον νόμο;
Πολύ δύσκολο θα πει κανείς , μόνο ο Κύριος τον εκπλήρωσε, όμως ο Κύριος είναι ο διδάσκαλος μας και μας διδάσκει πως θα μπορέσουμε και εμείς να το εκπληρώσουμε
με ένα πολύ απλό τρόπο.
Μπορούμε; ναι!!!! μπορούμε.
Ρωμ. 13:10 Η αγάπη δεν κάνει κακό στον άλλο. Επομένως η αγάπη από μόνη της αποτελεί την εκπλήρωση ολοκλήρου του νόμου.
Αυτή είναι η καρδία του Θεού και αυτό περιέχει ο νόμος και οι εντολές του.
Ιωάν. 13:34 Καινούργια εντολή σάς δίνω: Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον· όπως εγώ σας αγάπησα, κι εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον.
Μην σκέπτεσαι πως αισθάνεται ο άλλος για σένα για να τον ευλογήσεις , να τον αγαπήσεις , μην περιμένεις την ανταπόδοση όταν κάνεις κάτι καλό για τον αδελφό σου , μην ζητάς την τελειότητα στον αδελφό σου , απλά αγάπησε τον γιατί τον αγαπάει ο Ιησούς , και τον αγαπάει τόσο που σταυρώθηκε γι΄ αυτόν για να του δώσει ζωή , σκέψου πως νιώθει ο Κύριος όταν εξ αιτίας σου κινδυνεύει η ζωή του ,η ψυχή του.
Αγάπησε τον αδελφό σου γιατί αυτός είναι η δοκιμασία σου για το αν είσαι άξιος
για την βασιλεία του Θεού .
αυτός είναι η
απόδειξη της αγάπης σου στον Θεό .
Ο αδελφό σου κρατάει το εισιτήριο σου για την αιώνια ζωή.
Όταν σταθείς στο βήμα του Κυρίου , αυτό που θα δει ο Θεός είναι το κατά πόσο εκτέλεσες την καινούργια εντολή του , πόσο αγάπησες τον αδελφό σου, ποιες ήταν
οι σκέψεις σου γι΄ αυτόν , τι λόγια είπες και τι πράξεις έκανες.
Ο νόμος δόθηκε στον Μωυσή για την διαπαιδαγώγηση του λαού ο οποίος θα προετοιμαζόταν να δεχτεί το Μεσσία Χριστό και τη βασιλεία του όμως όταν ήρθε
πόσοι ήταν έτοιμοι γι΄ αυτό το γεγονός ; πόσοι ήταν υπάκουοι στη φωνή του διδασκάλου;
Ομοίως και σήμερα προετοιμαζόμαστε για τον ερχομό του , και διδασκόμαστε την
ορθή συμπεριφορά μεταξύ μας , την εκπλήρωση του νόμου μέσα από μία εντολή.
Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον· όπως εγώ σας αγάπησα, κι εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον.
Είμαστε έτοιμοι για τον ερχομό του Κυρίου Ιησού Χριστού, έχει φτάσει η αγάπη μας
για τον αδελφό μας εκεί που θέλει ο Κύριος ; ή έχουμε κρεμάσει ταμπέλες στον καθένα : αυτός είναι καλός , ο άλλος είναι πονηρός , ο άλλος εχθρός , εχθρός ο αδελφός σου ; γιατί τι έκανε ; βλασφήμισε το άγιο πνεύμα ; γιατί ο Λόγος λέει ότι μόνο αυτό δεν θα συγχωρεθεί
Δεν μπορεί να υπάρχει έχθρα ανάμεσα στα μέλη μιας εκκλησίας ,δεν μπορεί να υπάρχει αντιπαλότητα και ανταγωνισμός , δεν αρμόζει αυτό το πνεύμα στην εκκλησία του Ιησού γιατί είμαστε σώμα του Εφεσ. 4:25 είμαστε μέλη ο ένας τού άλλου.

Εφεσ. 4:1 Σας προτρέπω, λοιπόν, εγώ ο φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε αντάξια με την κλήση που λάβατε.
Πως είναι να ζεις αντάξια στην κλήση που έλαβες ;
2 Να συμπεριφέρεστε με πολλή ταπεινοφροσύνη, πραότητα και μακροθυμία, και με αγάπη να ανέχεστε ο ένας τον άλλο. 3 Να φροντίζετε με ζήλο να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος με συνδετικό κρίκο την ειρήνη.
Έκανε λάθος ο αδελφός σου , μην τον καρφώσεις για να ανέβουν οι μετοχές σου ,σε βλέπει ο Κύριος , στον εαυτό σου κάνεις κακό , μην περιμένεις την ευκαιρία να πέσει σε ένα παράπτωμα ο αδελφό σου για να τον εξευτελίσεις , με αυτό που του κάνει τον διδάσκεις πως θα συμπεριφερθεί και αυτός όταν και εσύ κάνεις ένα λάθος. Εσύ που είσαι ο πνευματικός δίδαξε τον με την αγάπη σου και αυτός αύριο θα κάνει το ίδιο σε έναν άλλον και έτσι δεν θα χαλάσει η ενότητα του σώματος.

Με όποια ιδιότητα και αν ακούγεται η φωνή του Ιησού εκφράζει αγάπη, αγάπη και συνέπεια αυτής της αγάπης είναι η ενότητα.
Η ενότητα μεταξύ μας με ειλικρινή αγάπη φανερώνει πνευματική υγεία, πνευματική ωριμότητα, φανερώνει την υπακοή μας στη διδασκαλία του Ιησού, την πίστη μας σε εκείνον, την αγάπη μας στο πρόσωπό Του.
Πριν έρθει στην ζωή μας ο Κύριος ζούσαμε μέσα στο θάνατο και το τέλος της ζωής
μας θα ήταν θάνατος, και ξέρετε γιατί ; γιατί δεν μπορούσαμε να αγαπήσουμε , δεν γνωρίζαμε τι είναι αγάπη , όταν όμως ήρθε ο Κύριος τα πάντα άλλαξαν , χωρίς να το καταλάβουμε από μέσα μας έβγαινε αγάπη για τα αδέρφια μας, ήταν η ενέργεια του Λόγου , της φωνής του Κυρίου μέσα στην καρδία μας, είναι αυτή η αγάπη που μακροθυμεί , που δεν ασχημονεί ,που δεν ζητά τα εαυτής , που δεν διαλογίζεται το κακό , που πάντα ανέχεται , πάντα ελπίζει ,πάντα υπομένει .
Είναι αυτή η αγάπη που μας μεταβιβάζει από τον θάνατο στη ζωή .
Αν αυτή η αγάπη δεν υπάρχει , η έχει ξεθωριάσει, τότε είμαστε και πάλι στο θάνατο. Αυτό που μας διαχωρίζει από τον κόσμο είναι η αγάπη που λάβαμε από το πνεύμα του Θεού , είναι η ενότητα η συγχωρητικότητα μεταξύ μας , αν αυτά δεν υπάρχουν , πια η διαφορά μας από τον κόσμο;
1Ιωάν. 3:14 Ημείς εξεύρομεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς· όστις δεν αγαπά τον αδελφόν μένει εν τω θανάτω.
Η αγάπη και η ενότητα μεταξύ μας είναι η δύναμη της εκκλησίας, είναι η δύναμη του σώματος για να μπορέσει να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση από τον διάβολο, γι΄ αυτό και πρώτος στόχος του είναι να καταστρέψει αυτά τα δύο , μετά τα άλλα είναι εύκολα .
Ας υπακούσουμε την φωνή του Ιησού αυτό το βράδυ και ας εκπληρώσουμε το νόμο
του και την καινούργια εντολή του με μια μόνο πράξη: την αγάπη .
αμήν
KAI KATI AKOMA ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΎΕΙ ΑΛΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ  
Έγινε κάποτε ένα ναυάγιο και κατάφεραν δυο να επιζήσουν, οι οποίοι αφού κολύμπησαν αρκετά, βγήκαν σε ένα ξερονήσι. Το επόμενο βήμα ήταν να κάνουν κάτι για την επιβίωσή τους στο νησί. Αφού δεν είχαν απολύτως τίποτα, είπαν να κάνουν προσευχή. Δεν μπορούσαν όμως να συμφωνήσουν στο πώς και το τι να προσευχηθούν, ώστε να έχει η προσευχή τους αποτελέσματα. Έτσι αποφάσισαν να χωρίσουν το ξερονήσι στη μέση και ο καθένας να προσεύχεται από τη δική του πλευρά. Το πρώτο που προσευχήθηκαν, ήταν η τροφή. Το άλλο πρωί ο πρώτος άντρας είδε ένα κατάφορτο δέντρο στη μεριά του γεμάτο καρπούς. Έφαγε, χόρτασε. Ο άλλος δεν βρήκε τίποτα να φάει και έμεινε νηστικός. Μετά από λίγες μέρες ο πρώτος άρχισε να νιώθει μοναξιά και ήθελε παρέα. Προσευχήθηκε για μια σύζυγο. Την άλλη μέρα το πρωί, από ένα άλλο ναυάγιο στην περιοχή σώθηκε μόνο μια γυναίκα και κολυμπώντας έφτασε στο μέρος του. Ο άλλος έμεινε μόνος χωρίς παρέα. Το επόμενο βήμα ήταν να βρουν σπίτι, ρούχα και περισσότερη τροφή. Όλα αυτά με θαυμαστό τρόπο "φύτρωσαν" γύρω τους, ενώ ο άλλος έμενε μόνος και χωρίς τίποτα.
Τελικά, ο πρώτος άντρας προσευχήθηκε για να σωθεί αυτός και η γυναίκα του. Την άλλη μέρα με το φως του ήλιου ένα μικρό καραβάκι πλησίασε το νησί προσεκτικά στην πλευρά του, κατέβασε την πόρτα, μπήκε μέσα αυτός και η γυναίκα του και το πλοίο απομακρύνθηκε από το νησάκι. Τότε ακούστηκε η φωνή τού Θεού να του λέει: "Ο άλλος πού είναι, δεν τον πήρες μαζί σου για να σωθεί; Τον άφησες πίσω;" Με αμηχανία ο άντρας αυτός προσπάθησε να απαντήσει στο Θεό: "Ξέρεις, Κύριε, έβλεπα ότι οι ευλογίες Σου έρχονταν μόνο σε μένα και μόνο στις δικές μου προσευχές και καθώς Σε έβλεπα μόνον εμένα να ευλογείς, σκέφτηκα ότι ο άλλος δεν άξιζε τον κόπο να σωθεί…και έτσι τον άφησα".Τα άκουσε όλα αυτά ο Κύριος και δεν μπόρεσε να μη βγάλει μια κραυγή: "Ω, παιδί μου, είσαι σε τόσο λάθος δρόμο! Αν ήξερες μόνο ότι αυτός ο άνθρωπος που άφησες πίσω μόνο του στο ξερονήσι, έκανε μόνο μια προσευχή και του την απάντησα τελείως. Χωρίς αυτήν την προσευχή του εσύ δεν θα απολάμβανες καμία από τις πλούσιες ευλογίες Μου. Στην πραγματικότητα όλα τα χρωστάς σ' αυτόν".
"Πες μου, Κύριε", αναφώνησε με απορία ο άντρας, "τι προσευχήθηκε αυτός ο άνθρωπος ώστε του χρωστάω τα πάντα;" Και ο Κύριος τού απάντησε: "Προσευχήθηκε σε Μένα και Με παρακάλεσε να σου απαντήσω σε όλες σου τις προσευχές και να σου καλύψω όλες σου τις ανάγκες".

Μας ενδιαφέρει η αποψή σας για το θέμα αυτό και θα θέλαμε να μας αφήσετε το δικό σας σχόλιο.
Ευχαριστούμε
Δημοσίευση σχολίου
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!