Blogger Widgets
1 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΑ ΔΙΑΝΟΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ


-->


2Κορ. 2:11
διά να μη υπερισχύση καθ' ημών ο Σατανάς· διότι δεν αγνοούμεν τα διανοήματα αυτού.
Πολλοί άνθρωποι αγνοούν τον πραγματικό εχθρό τους.
Ορισμένοι μάλιστα δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ένας πραγματικός Διάβολος.
`Αλλοι μάχονται ανθρώπους, πιστεύοντας ότι αυτοί είναι οι πραγματικοί εχθροί τους.
Ακόμη άλλοι ακούνε τα ψεύδη του Σατανά επιτρέποντάς του έτσι να τους οδηγήσει στην αμαρτία, ή στο να κατηγορούν το Θεό.
Το να μην αναγνωρίζουμε τα διανοήματα του Σατανά, αυτό του δίνει το προβάδισμα εναντίον μας.
Ο Λόγος του θεού μας φανερώνει κάποιες ιδιότητες του Σατανά.
Ιδιότητα είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα κάποιου.

Β` Κορ. δ:4
των οποίων απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νούν, διά να μη επιλάμψη εις αυτούς ο φωτισμός του ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, όστις είναι εικών του Θεού.
Εδώ η Αγία Γραφή μας φανερώνει τον εχθρό μας ως ο τυφλώνων.
Το πρώτο λοιπόν διανόημα του Σατανά, είναι το να τυφλώσει το νού των απίστων, και αυτό για να τους οδηγήσει μακρυά από το φώς του ευαγγελίου, στο σκοτάδι, ώς αποτέλεσμα αυτής της τύφλωσης, είναι ότι το ευαγγέλιο κρύβεται από αυτούς.
Μία σημαντική τύφλωση είναι αυτή που αναφέρεται στην πρός Ρωμαίους επιστολή Α κεφάλαιο.
Ρωμ. α:21 - 23
Διότι γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν ουδέ ευχαρίστησαν, αλλ' εματαιώθησαν εν τοις διαλογισμοίς αυτών, και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία·
λέγοντες ότι είναι σοφοί εμωράνθησαν,
και ήλλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού εις ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών.
Τι έκαναν οι άνθρωποι?
Έκαναν τον άφθαρτο θεό εικόνα, και τον προσκυνούσαν.
Και όχι μόνο τον άνθρωπο έκαναν εικόνα, αλλά και ζώα, να τα προσκυνούν.
Αυτό δεν το βλέπουμε και σήμερα να γίνετε?
Το ίδιο ακριβώς πράγμα συνεχίζετε και σήμερα.
Εδώ στον τόπο μας οι άνθρωποι προσκυνούν εικόνες από ξύλο φτιαγμένες, αλλού προσκυνούν αγάλματα, και πέτρες, αλλού ζώα, και όλο το στερέωμα του ουρανού.
ΤΥΦΛΩΣΗ!!
Η Αγία γραφή μας λέει ότι:
Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, δεν ενοούν... ας το δούμε.
Ησ. 44:13 - 19
Ο ξυλουργός απλώνει τον κανόνα, το σημειώνει με στάθμη, το εξομαλύνει με ροκάνια, και το σημειώνει με τον διαβήτη, και το κάνει σύμφωνα με την ανθρώπινη μορφή, σύμφωνα με την ανθρώπινη ωραιότητα, για να κατοικεί στο σπίτι.
Κόβει κέδρους για τον εαυτό του, και παίρνει το κυπαρίσσι και τη βελανιδιά, που διαλέγει για τον εαυτό του ανάμεσα στα δέντρα τού δάσους· φυτεύει ένα πεύκο, και η βροχή το αυξάνει.
Και θα είναι στον άνθρωπο χρήσιμο για κάψιμο· και απ' αυτό παίρνει και ζεσταίνεται· ακόμα, το καίει, και ψήνει ψωμί· επιπλέον, το κάνει θεό, και το προσκυνάει· το κάνει είδωλο, και γονατίζει μπροστά του.
Απ' αυτό, το μισό το καίει σε φωτιά, και με το άλλο μισό τρώει το κρέας· ψήνει το ψητό, και χορταίνει· και ζεσταίνεται, λέγοντας: Ω! Ζεστάσθηκα, είδα τη φωτιά·
κι αυτό που απέμεινε το κάνει θεό, το γλυπτό του· γονατίζει μπροστά του, και το προσκυνάει, και προσεύχεται σ' αυτό, και λέει: Λύτρωσέ με, επειδή είσαι ο θεός μου.
Δεν καταλαβαίνουν ούτε έχουν νόηση· επειδή, έκλεισε τα μάτια τους για να μη βλέπουν, και τις καρδιές τους για να μη καταλαβαίνουν.
Και κανένας δεν σκέφτεται στην καρδιά του ούτε υπάρχει μέσα του γνώση ούτε νόηση, ώστε να πει: «Απ' αυτό, το μισό το έκαψα σε φωτιά· ακόμα, έψησα ψωμί επάνω στα κάρβουνά του· έψησα κρέας, και έφαγα· ύστερα, το υπόλοιπό του θα το κάνω βδέλυγμα; Θα προσκυνήσω έναν κορμό δέντρου;».

Έλεος, είναι απίστευτο αυτό που κάνουν.....
ΤΥΦΛΩΣΗ!!!!
Βλέπουμε λοιπόν τόν διάβολο τι κάνει μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων.

Β`Κορ. ι:3 - 6
Διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκί, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα·
διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων·
επειδή καθαιρούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επαιρόμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού, και αιχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού,
και είμεθα έτοιμοι να εκδικήσωμεν πάσαν παρακοήν, όταν γείνη πλήρης η υπακοή σας.
Λέει ότι επειδή καθαιρούμεν λογισμούς .......
Η λέξη λογισμοί εκφράζει τις σκέψεις,τα διανοήματα που χρησιμοποιεί ο Σατανάς, προκειμένου να κρατήσει τους ανθρώπους στο σκοτάδι.
Η απάτη του συγκεντρώνεται στο να κατεβάσει το Θεό, και να υψώσει τον άνθρωπο. ΓΕΝ. Γ. 1-6
Πως θα πολεμήσουμε αυτό τον εχθρό?
Δια μέσου της προσευχής, της πνευματικής πολεμικής προσευχής, μπορούμε χρησιμοποιώντας τα ισχυρά όπλα του Θεού.
Γιατί τα όπλα του Θεού δεν είναι κοσμικά, αλλά πνευματικά, για να καταστρέψουμε τα οχυρά του εχθρού.

ΔΕΣ ΑΥΤΟ ΤΟ VIDEΟ.
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΣΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΟΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ.

Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!