Blogger Widgets
9 Ιουλίου 2010

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟ ΑΙΜΑ


Μελετώντας τις περικοπές της Καινής Διαθήκης
που μας περιγράφουν αυτά που έπαθε ο Χριστός, ένα μεγάλο ερώτημα σχηματίζεται μπροστά μας:
Για ποιο λόγο ο Ιησούς Χριστός πέρασε από όλα αυτά;
Υπήρχε και υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στον άνθρωπο, το πρόβλημα της αμαρτίας. Η αμαρτία μόνο ένα αποτέλεσμα φέρνει: Τον πνευματικό θάνατο, την απώλεια της παρουσίας και των ευλογιών του Θεού.
Όμως υπάρχει λύση! Ο Θεός μέσα στην μεγάλη αγάπη Του, προσφέρει στους ανθρώπους το δικαίωμα εκλογής μιας αληθινής, μακάριας και αιώνιας ζωής, σε όποιον το ζητήσει. Αυτή η προσφορά της ζωής δίνεται μέσω του Ιησού Χριστού.
«Γιατί τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μη χαθεί καθένας που πιστεύει σ' αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια.» (Ευαγγέλιο κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 3, εδάφιο 16)
Ό Χριστός πέρασε από όλα αυτά για όλους εμάς - και για σένα!
«Επειδή όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού ...» (Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφ. 3, εδάφιο 23)
«Γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, αλλά το χάρισμα του Θεού ζωή αιώνια μέσω του Χριστού Ιησού του Κυρίου μας». (προς Ρωμαίους 6:23)
«Ο Θεός, όμως, δείχνει τη δική του αγάπη σ' εμάς με το ότι, ενώ ήμασταν ακόμη αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για χάρη μας». (προς Ρωμαίους 5:8)
Ποιος πραγματικά σκότωσε τον Ιησού;
Ήταν οι Ρωμαίοι; Ήταν οι θρησκευτικοί ηγέτες; Ήταν ο λαός; Πολλά έχουν ειπωθεί για το θέμα αυτό, αλλά η ουσία της υπόθεσης είναι ότι ο Χριστός έδωσε τη ζωή Του για να μας απαλλάξει από την αμαρτία, τη μάστιγα της ανθρωπότητας.
«Μεγαλύτερη αγάπη από αυτήν κανείς δεν έχει, να θυσιάσει κάποιος την ψυχή του για τους φίλους του.» (Ευαγγέλιο κατά Ιωάννην 15:13)
«Αυτός, όμως τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας, ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας. Η τιμωρία, που έφερε τη δική μας ειρήνη, ήταν επάνω σ' Αυτόν και μέσω των πληγών του γιατρευτήκαμε εμείς.» (Ησαΐας 53:5)
Ο Χριστός υπέμεινε τον σταυρό για την πληρωμή και των δικών σου αμαρτιών. Καθώς ο Ίδιος έγινε η απόλυτη και τελική θυσία για τις αμαρτίες μας, ο Γιος του Θεού αποτελεί τη μοναδική οδό για να επιστρέψει ο άνθρωπος στον Θεό. Η σχέση μας με τον Θεό εξαρτάται αποκλειστικά από την αποδοχή μας ή την απόρριψή μας του λυτρωτικού έργου που έκανε ο Χριστός στο σταυρό.
« ... αποβλέποντας στον αρχηγό και τελειοποιητή της πίστης μας, τον Ιησού, ο οποίος, εξαιτίας της χαράς που βρισκόταν μπροστά του, υπέμεινε σταυρό καταφρονώντας την ντροπή ...» (Επιστολή προς Εβραίους 12:2)
«Γιατί ένας Θεός υπάρχει, και ένας μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος έδωσε τον εαυτό του αντίλυτρο για όλους ...» (Α' προς Τιμόθεο 2:5-6)
«Του απαντά ο Ιησούς: "Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο διαμέσου εμού".» (κατά Ιωάννην 14:6)
Τι σημαίνει για σένα;
Μέσω του θανάτου Του ο Ιησούς Χριστός νίκησε την αμαρτία αλλά και τον θάνατο. Και μέσω αυτής της νίκης ο Θεός κάνει διαθέσιμη σ' εμάς αυτή τη θαυμαστή σωτηρία. Τίποτα δεν μπορούμε να προσφέρουμε εμείς για αντάλλαγμα: Είναι δωρεάν, είναι δώρο του Θεού. Το έργο το τελείωσε ο Χριστός.
«Πού είναι, θάνατε, η νίκη σου; Πού είναι, θάνατε, το κεντρί σου; Το κεντρί λοιπόν του θανάτου είναι η αμαρτία ... Αλλά ας δώσουμε ευχαριστία στον Θεό που μας δίνει τη νίκη μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.» (Α΄ Κορινθίους 15:55-57)
«Γιατί κατά χάρη είστε σωσμένοι διαμέσου της πίστης. Και αυτό δεν προέρχεται από εσάς, του Θεού είναι το δώρο. Δεν είναι από έργα, για να μην καυχηθεί κανείς.» (προς Εφεσίους 2:8-9)
Σ'; εσένα μένει η απόφαση:
Είτε να δεχτείς το γεγονός ότι, παρ'; όλο που είσαι αποξενωμένος από τον Θεό λόγω της αμαρτίας, ο Χριστός πλήρωσε τόσο ακριβά για σένα μ'; αυτό που έκανε στο σταυρό.
Είτε -μη γένοιτο- να το απορρίψεις!
Μακάρι να δεχτείς. Όποια όμως κι αν είναι η απόφασή σου, να ξέρεις τούτο: Σίγουρα μια μέρα όλοι θα σταθούν μπροστά στον Θεό να δώσουν λογαριασμό για τον εαυτό τους.
«Άρα, λοιπόν, καθένας μας για τον εαυτό του θα δώσει λόγο στον Θεό.» (προς Ρωμαίους 14:12)
Αλλά όμως: «Μακάριος είναι εκείνος που συγχωρήθηκε η παράβασή του, που σκεπάστηκε η αμαρτία του» (Ψαλμός 32:1)
«Γιατί αν ομολογήσεις με το στόμα σου ως Κύριο τον Ιησού και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός έγειρε αυτόν από τους νεκρούς, θα σωθείς ...; Επειδή καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί.» (προς Ρωμαίους 10:9,13)
Ένα Βιβλίο και ένα Πρόσωπο ...
Είναι γνωστό το ρητό του Ιησού Χριστού «Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου ... ας με ακολουθεί.» Η πρόσκληση που μας απευθύνει ο Ιησούς δεν είναι για να πάμε σε κάποια θρησκεία, δεν είναι για να πάμε σε κάποιους λειτουργούς, αλλά για να πάμε προς Εκείνον! Μας φωνάζει να πάμε κατευθείαν στον Εαυτό Του, λέγοντας: «Ελάτε προς εμένα όλοι όσοι κουράζεστε, κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, κι εγώ θα σας αναπαύσω.» (Ματθαίος 11:28).
Ακόμα, ο Ιησούς Χριστός μας προσκαλεί άμεσα και προσωπικά. Ο Ιησούς είναι ο Καλός Βοσκός που « ...;τα πρόβατα ακούνε τη φωνή του, και τα δικά του πρόβατα τα φωνάζει με το όνομά τους ...Τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου, κι εγώ τα γνωρίζω και με ακολουθούν.» (Ιωάννης 10:3,27)
Ο Θεός φρόντισε, τα λόγια του ίδιου του Χριστού και των αποστόλων Του να καταγραφούν με λεπτομέρεια, ώστε να μπορούμε να έρθουμε σε απευθείας επαφή με τα λόγια αυτά της αλήθειας, χωρίς την παρέμβαση και αλλοίωση "ενδιάμεσων" ανθρώπων. Όλα αυτά γράφηκαν στην Καινή Διαθήκη (ή Ευαγγέλιο), που μαζί με την Παλαιά Διαθήκη αποτελούν τη Βίβλο (Αγία Γραφή). Εκεί βρίσκουμε όλη την αλήθεια του Θεού. Είναι ένα μοναδικό βιβλίο, το οποίο επικεντρώνεται σ'; ένα μοναδικό Πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό.
Φίλε αναγνώστη, πήγαινε κατ'; ευθείαν στην Καινή Διαθήκη, δέξου με απλότητα και προσευχή το μήνυμά της, ζήτα από τον Ιησού να γίνει Κύριος και στη δικιά σου ζωή, και έλα σε προσωπική γνωριμία μαζί Του!
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!