Blogger Widgets
17 Φεβρουαρίου 2010

πληρούσθε διά του Πνεύματος

Σ`έχουν πει ποτέ μεθυσμένο?

Οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το Θεό, τη δύναμη του, τις ενέργειές του, ίσως σε πούν.
Μπορεί να σε πούν ακόμα μενόμενο, η και άνθρωπο που κατέχεσαι απο δαίμονες.
Αυτό όμως δεν είναι κάτι νέο, όταν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν, μπορεί να πούν πολά.
Το είπαν στο χριστό, ότι είναι εκ του βελζεβούλ, βλέποντάς τον να κάνει τα μεγαλεία του Θεού.
Στούς μαθητές όταν έλαβαν το `Αγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής, άκουσαν να λένε,
Πράξ. 2:12 - 13 ότι είναι μεστοί από γλυκύν οίνον. Τους κορόιδευαν και τους έλεγαν μεθυσμένους. ήταν? Γι`αυτούς που δεν γνώριζαν ήταν. Για τούς θρησκευόμενους ήταν. Αλλά αυτοί όμως ΗΞΕΡΑΝ. Αλληλούια. Γνώριζαν την επαγγλία του Πατέρα, την πίστεψαν, την περίμεναν, και την έλαβαν. Αυτοί ήξεραν ότι δεν ήταν μεθυσμένοι, ήξεραν ότι ήταν η εκδήλωση του Θεού, στην επαγγελία που τους είχε υποσχεθεί. ΓΝΏΡΙΖΑΝ και κρατούσαν τον εαυτό τους μακρυά απο την κοσμική μεθη γενικά. Ηξεραν το λόγο του Θεού πού λέει:
Εφεσ. Ε:18 - 19 Και μη μεθύσκεσθε με οίνον, εις τον οποίον είναι ασωτία, αλλά πληρούσθε διά του Πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία υμών εις τον Κύριον.

Ο καλός μας κύριος, μας διδάσκει το σωστό (μεθύσι).
θέλει να γεμίσουμε τις φιάλες μας τόσο πολύ απο το πνεύμα του, ώστε να μας συναρπάσει, και να χορεύουμε αν είναι δυνατόν με πνευματικούς χορούς μπροστά στην παρουσία του.

Ο Θεός θέλει τα παιδιά του να χαίρονται, και να εκδηλώνουν αυτή τη χαρά τους, με κάθε ενέργεια του Πνεύματος.
Ο Δαυιδ μας λέει η Αγία γραφή τον άγγιξε τόσο η παρουσία του Θεού, που χόρευε ολόκληρα χιλιόμετρα μπροστά στο Θεό.
2Σαμ. ς:14 Και εχόρευεν ο Δαβίδ ενώπιον του Κυρίου εξ όλης δυνάμεως·
`Ενα γεγονός όμως συνέβηκε, που θα πρέπει να γίνει παράδειγμα σε εμάς για να μήν πέσουμε και εμείς στην ίδια παγίδα. Η γυναίκα του Δαυίδ η Μιχάλ, και κόρη του Σαούλ, μας λέει η Αγία γραφή ότι:
2Σαμ. ς:16
Ενώ δε η κιβωτός του Κυρίου εισήρχετο εις την πόλιν Δαβίδ, Μιχάλ, η θυγάτηρ του Σαούλ, έκυψε διά της θυρίδος, και ιδούσα τον βασιλέα Δαβίδ ερχούμενον και χορεύοντα ενώπιον του Κυρίου, εξουδένωσεν αυτόν εν τη καρδία αυτής.

ΕΞΟΥΘΕΝΩΝΩ= απονεκρώνω, εκμηδενίζω, εξευτελίζω, ταπεινώνω.
Αυτή ήταν η ενέργεια της Μιχάλ, ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΕ, ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΕ, ΤΑΠΕΙΝΩΣΕ, τον άντρα της, τον βασιλιά της, τον κεχρισμένο του κυρίου, και το αποτέλεσμα ήταν:
2Σαμ. ς:23 Διά τούτο η Μιχάλ, η θυγάτηρ του Σαούλ, δεν εγέννησε τέκνον έως της ημέρας του θανάτου αυτής. `Εμεινε στείρα.
`Ας προσέξουμε αδέλφια, να μήν εξουθενούμε τα αδέλφια μας, όταν ο κύριος εκδηλώνει απο μέσα τους πνευματικούς χορούς, είτε οτιδήποτε άλλη πνευματική ενέργεια.

Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι ο Θεός ενεργεί με τέτοιου είδους εκδηλώσεις, όμως αυτό που πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον είναι να προσέχουν να μήν κατακρίνουν, η να εξουθενούν αυτές τις θεικές ενέργειες, για να μην εκτεθούν μπροστά στο Θεό όπως η Μιχάλ.

Ο Θεός αγαπά το λαό του, και θέλει να είναι ευλογημένος, και πλήρεις των χαρισμάτων του, και των ενεργειών του.
Γι`αυτό αδελφοί,
ας ενωθούμε με τον κύριο, και εκείνος θα εκχέει το πνεύμα του ώστε απο τον κάθε ένα μας ο κύριος θα κάνει τα μεγαλεία του, και θα φανερώνει τη δύναμη του όπως εκείνος θέλει.
Και να μην ξεχνάμε τι λέει ο Λόγος του.

μη μεθύσκεσθε με οίνον,( οτι έχει σχέση με τον κόσμο) εις τον οποίον είναι ασωτία, αλλά πληρούσθε διά του Πνεύματος,

λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία υμών εις τον Κύριον.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη